Офіційний веб сайт

Проникні термоелектричні перетворювачі енергії
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М19


Проникні термоелектричні перетворювачі енергії


 


Черкез Р.Г.


 


Інститут термоелектрики


НАН України


 


 


10 публікацій, 1 акт


В роботі здійснено теоретичні узагальнення, розроблено алгоритми, комп’ютерні методи та програми проектування проникних термоелементів, витки яких виконані як з оптимально однорідних, так і з оптимально неоднорідних матеріалів. Представлені результати досліджень можливості підвищення коефіцієнта корисної дії генераторів і холодильного коефіцієнта охолоджувачів для випадку використання в них матеріалів на основі Ві-Те. Вказано на наявність істотного резерву в підвищенні ефективності термоелектричного перетворення енергії при використанні проникних термоелементів. Теоретично обґрунтовані розрахунки показують, що такі перетворювачі мають в 1,3-2 рази вищу енергетичну ефективність, ніж традиційні.