Офіційний веб сайт

Психологія ставлення підлітків до небезпеки ураження ВІЛ
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М74


Психологія ставлення підлітків до небезпеки ураження  ВІЛ


 


Бутузова Л.П.


 


Житомирський державний університет  імені Івана Франка


 


 


 1 монографія, 16 статей, 2 тези конференцій


У роботі узагальнено дані вітчизняних та зарубіжних досліджень, спрямованих на: уточнення змісту поняття "особистісне ставлення до небезпеки"; аналіз та систематизацію ризикованих і небезпечних щодо ураження ВІЛ ситуацій; розкриття факторів прояву особистісних ставлень до загрози інфікування ВІЛ.


 Розроблено  психолого-педагогічні рекомендації щодо вдосконалення превентивних умов виховання та корекції особистісних ставлень до загрози інфікування вірусом СНІДу в підлітковому віці.