Офіційний веб сайт

Реалізація продуктивного потенціалу культурних рослин за дії стресових факторів

М61

Автори: Братущак С.П., Маменко Т.П., Казанцев Т.А., Бавол А.В.

Представлена Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України.

Кількість публікацій: 109 наукових публікацій, в т.ч. 1 монографія, 50 статей, 59 тез доповідей, 2 патенти України.

В роботі досліджено фізіолого-генетичні механізми, які визначають функціональний стан та реалізацію потенційної продуктивності культурних рослин в несприятливих умовах середовища.

Показано роль фізіологічних систем водообміну, фотосинтезу, фітогормонального і амінокислотного пулів, а також антиоксидантних процесів у формуванні посухостійкості та реалізації потенційної продуктивності культурних рослин в умовах дефіциту води. На основі отриманих результатів вперше розроблено спосіб оцінки стійкості сортів картоплі до посухи і запропоновано використання біологічно активних речовин з фітогормональною дією в якості антистресових засобів для підвищення посухостійкості та збереження продуктивності культурних рослин.

На основі структурного аналізу опромінених рослин, частоти цитогенетичних порушень та рівня спадкової мінливості озимої пшениці вивчено динаміку і характер морфо-генетичних процесів, які відбуваються на забруднених радіонуклідами територіях Чорнобильської зони відчуження.

Отримано рослини м’якої пшениці стійкі до офіобольозної кореневої гнилі, розроблено комплекс біотехнологічних прийомів, що дозволило удосконалити процес отримання рослин м’якої пшениці de novo із тканин вегетативних органів та підвищити регенераційну здатність калюсних культур, стійких до культурального фільтрату (КФ) G. graminis var. tritici.

Створена система оригінальних спектральних показників рослин для швидкої оцінки фізіологічного стану рослинності за її спектрами відбиття. Розроблені показники можуть скласти основу ефективного дистанційного моніторингу сільськогосподарських посівів при вирішенні таких задач як контроль вегетації рослин та засвоєння ними мінеральних добрив, виявлення рослинних захворювань, посух та інших стресів а також прогнозування врожаю.

Отримані результати сприяють розробці інтегральних методів оцінки і діагностики реакцій культурних рослин на дію стресових чинників довкілля.

Надіслати коментар

Коментарі

К.б.н., с.н.сп. Нац. бот.саду ім.М.М. Гришка Машковська С.П.

Найбільшою перевагою даних досліджень є комплексне використання фізіолого-генетичних підходів для більш ґрунтовного вивчення стану рослинного організму, а також вивчення функціонування ключових ланок метаболізму рослин, які визначають реалізацію їх адаптивного потенціалу за дії стресових факторів. Авторами запропоновано спосіб оцінки стійкості сортів культурних рослин до дії посухи, а також розроблені елементи застосування біологічно активних речовин як антистресових засобів. Запропоновано біотехнологічні прийоми для створення рослин, стійких до фітопаразитів, створено систему методів для експрес-оцінки фізіологічного стану рослинності. Отримані результати можуть бути використані в науково-дослідних установах біологічного та аграрного профілю для прискорення селекційного процесу, підвищення стійкості та створення високопродуктивних сортів сільськогосподарських культур.
Вважаю, що представлений цикл наукових робіт має важливе фундаментальне та прикладне значення і заслуговує на присудження Премії Президента України.

к.б.н., с.н.сп. УжНУ Левчук О.Б.

Роботи представленого циклу присвячені вважливій проблемі по вивченню фізіолого-генетичних механізмів, які визначають функціональний стан та реалізацію потенційної продуктивності культурних рослин в несприятливих умовах середовища.
В роботі авторами показано роль фізіологічних систем водообміну, фотосинтезу, фітогормонального і амінокислотного пулів, а також антиоксидантних процесів у формуванні посухостійкості та реалізації потенційної продуктивності культурних рослин в умовах дефіциту води. Отримано рослини м’якої пшениці стійкі до офіобольозної кореневої гнилі.
Одержаний науковий матеріал має загальне значення для дистанційного моніторингу сільськогосподарських посівів та може допомогти при вирішенні різних завдань,таких як контроль вегетації рослин та засвоєння ними мінеральних добрив, виявлення рослинних захворювань, посух та інших стресів а також прогнозування врожаю.
Вважаю, що цикл наукових робіт "Реалізація продуктивного потенціалу культурних рослин за дії стресових факторів" заслуговує на присвоєння премії Президента України для молодих вчених 2010 р.

к.б.н., с.н.сп. Ужгородського Національного Університету Левчук О.Б.

к.б.н., с.н.сп. УжНУ Левчук О.Б.

Роботи представленого циклу присвячені вважливій проблемі по вивченню фізіолого-генетичних механізмів, які визначають функціональний стан та реалізацію потенційної продуктивності культурних рослин в несприятливих умовах середовища.
В роботі авторами показано роль фізіологічних систем водообміну, фотосинтезу, фітогормонального і амінокислотного пулів, а також антиоксидантних процесів у формуванні посухостійкості та реалізації потенційної продуктивності культурних рослин в умовах дефіциту води. Отримано рослини м’якої пшениці стійкі до офіобольозної кореневої гнилі.
Одержаний науковий матеріал має загальне значення для дистанційного моніторингу сільськогосподарських посівів та може допомогти при вирішенні різних завдань,таких як контроль вегетації рослин та засвоєння ними мінеральних добрив, виявлення рослинних захворювань, посух та інших стресів а також прогнозування врожаю.
Вважаю, що цикл наукових робіт "Реалізація продуктивного потенціалу культурних рослин за дії стресових факторів" заслуговує на присвоєння премії Президента України для молодих вчених 2010 р.