Офіційний веб сайт

Реалізація регенераційного потенціалу мікроспор в культурі пиляків м’якої пшениці
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М37


Реалізація регенераційного потенціалу мікроспор в культурі пиляків м’якої пшениці


 


Лобанова К.І.


 


Південний біотехнологічний центр в рослинництві


 


3 статті,  4 тези, 1 патент


Метою роботи було дослідження процесу регенерації зелених рослин в культурі пиляків та вивчення ролі окремих факторів для підвищення його ефективності.


В результаті проведених дослідів в культурі пиляків генотипів м’якої пшениці визначено вклад різних факторів у проявлені донорними рослинами здатності до регенерації в цілому і формуванню зелених рослин, що може бути використано для підвищення ефективності даної біотехнології.