Офіційний веб сайт

Регулювання розвитку аквакультури у штучних водоймах України

М15

 

Автор: Вдовенко Н.М., к.е.н.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

 

Автором сформульовано теоретичне поняття "державне регулювання аквакультури" як узгодженої за рівнями управлінської ієрархії діяльності визначених нормативно-правовими актами України суб`єктів державного регулювання щодо створення макроекономічних передумов результативного функціонування господарського механізму у відповідності із пріоритетами аграрної політики держави та розвитку аквакультури.

Розроблено методологічні засади формування структури та організаційної складової служби аквакультурного маркетингу в рибницьких господарствах, запропоновано механізм, що дає змогу налаштовувати виробничо-реалізаційні процеси на поточний і прогнозований попит на ринках збуту, освоїти світові науково-технічні досягнення з вирощування і переробки риби.

Обґрунтовано рекомендації щодо визнання суб’єктів рибогосподарської галузі, діяльність яких пов’язана з виловом водних біоресурсів на водних об’єктах загальнодержавного значення, розведенням, вирощуванням і переробкою власної продукції виробниками сільськогосподарської продукції, та відображені в Законі України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”.

Науково-практична значимість полягає у розробці теоретичної концепціїпобудови системи регулювання розвитку аквакультури в штучних водоймах в контексті вирішення народногосподарської проблеми забезпечення продовольчої безпеки України.

 

Кількість публікацій:55,в т.ч. 3 брошури,  розділ у міжнародній монографії, 2 навчальні посібники, 38 статей, 11 тез доповідей.