Офіційний веб сайт

Роль гендерного права України у вирішенні проблеми гендерного насильства

М37


Автор: Аніщук Н.В.


 


Представлена Одеською національною юридичною академією.
Роль гендерного права Украины в разрешении проблемы гендерного насилия


Автор: Анищук Н.В.


 


Role of gender law of Ukraine in problem resolution of gender violence.


Author: Anishchuk N.


 


Кількість публікацій: 19 наукових робіт (монографія, 18 статей).


 


У роботі проведено комплексний та системний аналіз проблеми становлення гендерного права як нового юридичного напряму та нової галузі права в Україні.


Висвітлюється його роль щодо викорінення гендерного насильства як дискримінації за ознакою статі. Акцентується увага, що гендерне насильство перш за все пов’язане із проблемою соціально-статевих відносин, які в демократичних державах регулюються у контексті принципу рівності прав чоловіків та жінок.


Приведено висновки, які формують нове бачення проблеми насильства щодо жінок у гендерно-правовому аспекті.