Офіційний веб сайт

Розробка і дослідження нового бетонозмішувального обладнання

М56

 

Автори: Блажко В. В., к.т.н.,  Доброходова О. В., Аніщенко А. І.

 

Представлений Харківським державним технічним університетом будівництва та архітектури

 

Роботу присвячено підвищенню ефективності роботи бетонозмішувачів примусової дії завдяки використанню в процесі приготування будівельних сумішей каскадного режиму перемішування її складових.

Авторами створено математичну модель взаємодії робочого органу бетонозмішувача з компонентами бетонної суміші. Знайдено закономірності для визначення робочих параметрів нового бетонозмішувача, які дозволили готувати бетонні суміші високої однорідності.

Запропоновані залежності для визначення коефіцієнту опору руху лопаток змішувача в робочій суміші різної рухливості. Знайдено залежності для встановлення взаємодії робочого органу тривального бетонозмішувача з бетонною сумішшю в процесі каскадного та зворотно-поступального рухів її часток.

Визначено раціональні параметри та ефективність приготування малорухомої бетонної суміші в новому бетонозмішувачі.

 

Кількість публікацій:  34  статті, 1 патент.   

Надіслати коментар

Коментарі

Ващенко К.М.

Будівельна галузь на сьогоднішній день є одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки України. За сучасних умов спорудження об’єктів промислового та цивільного призначення користуються великим попитом та набувають широкого використання ті технології, які забезпечують високу ефективність та якість виконання будівельних робіт. Значною мірою це стосується і процесу приготування бетонних сумішей. Запропонований у роботі каскадний режим процесу змішування компонентів суміші надає можливість підвищити якість готових будівельних сумішей.
Практична цінність роботи полягає у створенні ефективного бетонозмішувального обладнання для приготування будівельних сумішей різного призначення на принципах каскадного режиму та усереднювальної здатності змішувачів. Наукова складова роботи полягає у визначенні та обґрунтуванні закономірностей для визначення основних показників бетонозмішувачів, які дозволяють готувати бетонні суміші високої однорідності.
Ґрунтовний науковий підхід до вирішення актуальних проблем механізації будівництва свідчить про високий рівень представленої роботи. Авторський колектив заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених 2011 року.
К.т.н., с.н.с., доцент кафедри будівельних машин та обладнання ПолтНТУ Ващенко К.М.