Офіційний веб сайт

Розробка і дослідження нових змішувачів з каскадним режимом роботи

М66

 

Автори: Блажко В.В., к.т.н.,  Доброходова О.В.,  Аніщенко А.І.

 

Представлена Харківським державним технічним університетом будівництва та архітектури

 

Мета - підвищення ефективності роботи бетонозмішувачів примусової дії завдяки використанню в процесі приготування будівельних сумішей каскадного режиму перемішування її складових.

Створено математичну модель взаємодії робочого органу бетонозмішувача з компонентами бетонної суміші. Знайдено закономірності для визначення робочих параметрів нових  бетонозмішувачів, для одержання суміші високої однорідності. Знайдено залежності для встановлення взаємодії робочого органу бетонозмішувачів з бетонною сумішшю в процесі каскадного рухів її часток.

 Запропонована нова формула визначення ступеню однорідності будівельних сумішей. Теоретично обґрунтувано процес роботи бетонозмішувача гравітаційно-примусової дії.

Виконані експериментальні дослідження нових бетонозмішувачів підтвердили відповідність результатів теоретичних та експериментальних досліджень. Аналоги створених зразків обладнання  в світі відсутні.

Результати дослідження рекомендовано впровадити у виробництво будівельних сумішей та в навчальний процес.

Економічний ефект від впровадження нових зразків бетонозмішувачів складе понад 300 тис.  грн.

 

Кількість публікацій:49, в т.ч.44 статті,  підручник, 4 тези доповідей, 1 патент.