Офіційний веб сайт

Розробка інноваційних біотехнологічних процесів виробництва ентомологічних препаратів для біологічного захисту рослин при виробництві органічної продукції

М13

 

Автор: Марус О.А., к.т.н.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

 

Проведено теоретичні дослідження процесу калібрування яєць зернової молі під дією повітряного потоку. Обґрунтовано конструкційно-технологічні параметри та режими калібратора. Проведено експериментальні дослідження, виконано аналіз та статистичну обробку даних. Розроблено математичну модель закономірностей процесу калібрування залежно від його параметрів та режимів.

Удосконалено біотехнологічний процес виробництва трихограми з використанням пневматичного калібратора, отримано залежності впливу крупності яєць зернової молі на якісні показники ентомологічного біопрепарату трихограми. Визначено вплив електростатичного поля на якісні показники зернової молі.

Виконано техніко-економічну оцінку роботи вдосконаленого пневматичного калібратора яєць зернової молі.

Досягнуті автором результати забезпечують збільшення плодючості і пошукової здатності, кількості відроджених особин, а також співвідношення самок і самців у ентомологічному біопрепараті трихограми.

Науково-практична значимість полягає у розробці удосконаленого пневматичного калібратора яєць зернової молі та його використання в біотехнологічному процесі виробництва трихограми, що підвищує ефективність ентомологічного біопрепарату та дозволяє збільшити органічне виробництво сільськогосподарської продукції, а також поліпшити екологічну ситуацію.

 

Кількість публікацій: 19,в т.ч. 13 статей, 3 патенти,  ДСТУ, 2 тези доповідей.