Офіційний веб сайт

Розробка екологічно безпечних систем охолодження енергетичних установок морського базування
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М75


Розробка екологічно безпечних систем охолодження енергетичних установок морського базування


 


Владецький Д.О., Луньов О.О.


 


Севастопольський національний технічний університет


 


  


В роботі отримано аналітичні залежності, на підставі яких надані рекомендації з питомої витрати газу та відстані між тепловіддавальними поверхнями. Виконаний з використанням розробленої методики аналіз дозволив уточнити, що використання газорідинних струменів для інтенсифікації тепловіддачі дозволяє істотно (в 4-6 разів) знизити масогабаритні характеристики пристроїв тепловідведення.