Офіційний веб сайт

Розробка фізико-хімічних принципів структурної інженерії високодисперсних шарів із заданою зереною гетерофазною структурою на основі системи титан-алюміній

М77


Автор: Сироватка В.Л.


 


Представлена Інститутом проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Разработка физико-химических принципов структурной инженерии высокодисперсных порошковых сплавов и сформированных  из  них высокостойких поверхностных слоёв с заданной зеренной гетерофазной  структурой на основе системы титан-алюминий


Автор: Сироватка В.Л.


 


Developmen  physical and chemical principles of the structural engineering of  high dispersion powder-like alloys and high-proof superficial layers formed  from  them with set a grainy geterophase   structure on the basis of the system titan-aluminium


Author: Sirovatka V.


 


Кількість публікацій: 10 наукових публікацій (6 статей, 4 тези доповідей).


 


Роботу присвячено розробці нових матеріалів та покриттів на ?-TiAl,  ?2- Ti3Al  з покращенними властивостями, дослідженню та встановленню закономірностей фазових і структурних перетворень при механохімічному синтезі алюмінідів титану.


Запропоновано вибір складу і режимів нанесення покриттів, що забезпечують високі показники жаростійкості і триботехнічні  властивості в умовах сухого тертя.