Офіційний веб сайт

Розробка і аналіз методів реалізації прискорення задач закриття інформації на різних обчислювальних платформах

М54

Автор: Гіранова А.К.

Представлена Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України.

Кількість публікацій: 10 наукових публікацій, в т.ч. 6 статей, 4 тези доповідей

В роботі досліджуються питання підвищення ефективності вирішення задач закриття інформації на різних обчислювальних платформах.

Метою роботи є аналіз різних варіантів посилення криптозахисту, а також можливостей їх прискореної реалізації на різних платформах, зокрема, на кластерних системах і реконфігурованих обчислювачах на базі ПЛІС. Запропоновано класифікацію підходів до посилення криптографічного захисту, що охоплює всі теоретично можливі варіанти, які ґрунтуються на комбінуванні та динамічній модифікації алгоритмів шифрування.

Реалізовані на реконфігурованих обчислювачах і досліджені деякі окремі варіанти посилення шифрування, що не вивчалися раніше.

В результаті проведених експериментів проаналізовано властивості та особливості вперше реалізованих варіантів посилення шифрування. Проаналізовано особливості реалізації досліджених підходів до посилення криптографічного захисту інформації на реконфігурованих обчислювачах і обчислювальних кластерах.