Офіційний веб сайт

Розробка і впровадження екологічно чистих ресурсозбережних електропідривних технологій у гірничій та інших галузях промисловості

р31

Р31

 

Автори:

Мнухін А.Г., Вайнштейн Л.А., Агєєв В.Г., Ємельяненко В.І.,

Горошко І.П., Іорданов І.В., Громовий М.П., Мнухін В.А., Панишко О.І.

 

Представлена Державним Макіївським науково-дослідним інститутом з безпеки робіт в гірничій промисловості Мінвуглепрому України.

 

Виконані наукові дослідження дозволили авторам встановити принципи і створити методи теоретичної оцінки енергетичних параметрів електрогідравлічної дії стосовно виконання специфічних робіт на різних видах виробництв у широкому спектрі галузей. Розроблено методи коректного наукового прогнозування в динаміці основних параметрів електровибухової дії.

Базуючись на розробленій науковій основі, створено універсальні мобільні електрогідравлічні пристрої серії «Імпульс», які впроваджено в різних галузях промисловості, особливо стійкі виконавчі органи – електродні системи, ресурс яких у 50 разів перевищує ресурс закордонних аналогів.

Колективом авторів розроблено і впроваджено: технологію очищення трубопроводів та обладнання від відкладень; технологію безпечного та ефективного руйнування будівельних конструкцій та породних негабаритів; технологію очищення підводних елементів кораблів від забруднення.

Важливими результатами роботи є метод дегазації вугільно-породного масиву шляхом електрогідравлічного впливу та створення унікального швидкодійного комутаційного пристрою з часом вимикання потужних струмів до 100 мкс.

Результати роботи знайшли застосування у різних галузях  промисловості, у т.ч. на шахтах «Комсомолець Донбасу», ім. Ю.О.Гагаріна, ім. Ф.Е. Дзержинського, ім. О.П. Войкова, «Міуська», «Сніжнянська»; на ТЕЦ «Придніпровська», ВАТ «ДонЕРМ», ЗАТ «Єнакієвський металургійний комбінат», ЗАТ «ММК ім. Ілліча», ЗАТ «Донецький металургійний завод» та інших.

Підтверджений економічний ефект від впровадження результатів роботи складає 10,335 млн. грн.

Надіслати коментар