Офіційний веб сайт

Розробка і впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні

р21

Автори:

Божко О.Є, Коцкулич Я.С., Кравченко О.В., Малярчук Б.М., Огороніков П.І.,

Поліщук О.Ф., Саприкін С.О., Світлицький В.М., Тарко Я.Б., Шимко Р. Я.

 

Представлена Інститутом проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України.

 

В умовах відсутності нових родовищ нафти і газу, здатних достатньо задовольнити  потреби України, на перший план висуваються проблеми, пов’язані з підвищенням ефективності розробки вже існуючих родовищ.

Авторами  проведено наукові дослідження особливостей експлуатації  підземних сховищ газу в умовах пружно-водонапірного режиму їх розробки. Виявлено особливості прояву пружно-водонапірного режиму при циклічній експлуатації сховища, визначено вплив покладу на водоносну зону пласта.

Створено комплекс технологій, методик і технічних засобів з підвищення надійності експлуатації нафтових і газових свердловин, впровадження яких забезпечує підвищення терміну безаварійної роботи свердловин, зниження затрат на ремонтно-відновлювальні роботи .

За результатами досліджень нових напрямків підвищення продуктивності свердловин шляхом використання керованих дисперсних систем, фізичних полів та технологічних прийомів встановлено закономірності протікання цих процесів у свердловинах та пластах.  Запропоновано принципово нові технологічні та технічні рішення, які дають змогу істотно збільшити поточний видобуток нафти і газу та кінцеве вилучення вуглеводнів з пластів. Створено методики та технічні засоби контролю та діагностування технічного стану обладнання нафтогазового комплексу, які значно підвищили надійність та ефективність його експлуатації.

Розроблені технології та технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобування впроваджено в Україні, Росії, Польщі, Болгарії та Китаї. В результаті цього в Україні додатково видобуто 179,8 тисяч тон нафти і 13,8 млн. куб. метрів газу. Економічний ефект від впровадження склав  понад 4 млн. доларів США.

Основні результати роботи викладено у 9 монографіях, більш як 250 наукових публікаціях. Новизна та конкурентоспроможність технічних рішень захищена понад 120 авторськими свідоцтвами і патентами України та Росії