Офіційний веб сайт

Розробка конкурентоздатних поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів технічного призначення

М52


Автор: Ковтун С.І.


 


Представлена Київським національним університетом технологій та дизайну.
Разработка конкурентоспособных полифункциональных текстильных композиционных материалов технического назначения


Автор: Ковтун С.И.


 


The development of competitive polyfunctional textile composites  for technical application


Author: Kovtun S.


 


Кількість публікацій: 38 наукових  робіт (20 статей, 18тез доповідей), 2 патенти.


 


Автором роботи запропоновано принципово новий оригінальний спосіб одержання поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів. Цей спосіб полягає в нашаруванні різних текстильних полотен і скріпленні їх в єдине ціле. Такі структури являють собою своєрідні "сандвічі", в яких кожний компонент виконує певну специфічну функцію, що  дає можливість використовувати  переваги кожного з текстильних компонентів і варіювати властивості технічних матеріалів в широких межах.


В роботі запропоновано залежності та рівняння для кількісної оцінки водовбиральних властивостей поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів, що дозволяє регулювати процеси тепло- та масопереносу в складних багатошарових структурах.


Поліфункціональні текстильні композиційні матеріали можуть знайти кваліфіковане застосування в різних галузях господарства. Експериментально доведено ефективність їх застосування в медичній практиці, а саме, у виробах для догляду за важкохворими людьми.