Офіційний веб сайт

Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління

р30

Автори: Анофрієв В.Г., Ільчишин В.В., Ісопенко І.В., Калантиря С.Г., Можейко Є.Р., Мокрій Т.Ф., Остапюк Б.Я., Позняков В.Д., Рейдемейстер О.Г., Ушкалов В.Ф.

Представлено Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему із забезпечення транспортної системи України конструкціями вантажних вагонів нового покоління, що дозволяє прискорити заміну зношеного парку вантажних вагонів, збільшити його продуктивність, суттєво знизити витрати на обслуговування і ремонт та підвищити рівень безпеки руху поїздів.

В рамках роботи уточнено теорію крипу (псевдоковзання), розроблено методи та алгоритми оптимізації конструкцій  вагонів, створення матеріалів (сталей) з заданими властивостями та прогресивних технологій їх зварювання.

Запропоновано ряд технічних рішень і технологій, які дозволили збільшити тривалість життєвого циклу вагонів в 1,4 рази, підвищити ресурс найбільш проблемних вузлів ходових частин, деяких у 10 і більше разів, зменшити знос коліс у 3-4 рази, збільшити експлуатаційні швидкості руху вагонів до 120 км/год, значно зменшити їх вплив на верхню будову колії, суттєво підвищити надійність ударно-тягових приладів та гальмівних систем.

З використанням запропонованих унікальних машинобудівних технологій вперше в Україні створено сімейство конкурентоспроможних конструкцій сучасних вантажних вагонів нового покоління, що мають динамічні, експлуатаційні та ресурсні показники на рівні світових стандартів. Досвід експлуатації 24 тис. вантажних вагонів на залізницях України, країн СНД і Євросоюзу свідчить про їх високу якість та експлуатаційні характеристики.

Економічний ефект від впровадження вантажного рухомого складу нового покоління складає 1,6 млрд грн. При освоєнні їх серійного виробництва та впровадження в експлуатацію створено понад 12 тис. робочих місць на вітчизняних підприємствах.

Кількість публікацій: 307, в т.ч. 7 монографій, 300 статей (у т.ч.в міжнародних наукових виданнях «Vehicle System Dynamics»,  «Ingegneria Ferroviaria», монографія «Випадкові коливання. Стан досліджень» видану у США). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 120 патентами (у т.ч. біля 60 – за кордоном).За даною тематикою захищено 12 докторських та 34 кандидатських дисертації.

Виведено зі складу авторського колективу Кутішенко О.В.

Введено до складу авторського колективу Ісопенко І.В., Калантиря С.Г.

Громадське обговорення роботи відбулося  15 вересня 2014 року  о 13 годині на засіданні науково-технічної комісії вченої Української державної  академії залізничного транспорту за адресою: м. Харків,майдан Фейєрбаха, 7, аудиторія 1.417. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Генеральный Директор компании "Интерпайп", Розенберг О.И.

Представленная работа содержит ряд важных усовершенствований констукции грузовых вагонов и новых технологий их производства, благодаря которым улучшаются динамические, эксплуатационные и ресурсные показатели грузовых вагонов, становится реальным существенное увеличение их межремонтного пробега и жизненного цикла. В частности одним из таких усовершенствований является революционное изменение профиля железнодорожных колес. Замена колес со стандартным профилем обода колесами с разработанными авторами работы износостойкими профилями позволяет уменьшить износ в 3-4 раза, что является очень важным для существенного возрастания ресурса колес. При этом помимо снижения их естественного износа дополнительным путем увеличения срока службы коле с новыми профилями ободьев является увеличение возможного числа их пeрeточeк. Особо отменим, что наладка выпуска на заводе-производителе колес с новыми износостойкими профилями ободьев позволит вагоностроительным преддриятиям экномить средства и время, затрачиваемые сейчас на переточку стандартных колес. Нам известно, что к работам, связанным с созданием украинских износостойких профилей колес, проявляет интерес ряд зарубежных компаний.
Актуальность, высокий научный и технический уровень работы «Разработка кнструкций и машиностроительных технологий создания грузовых вагонов нового поколения» позволяет сделать вывод, что сама работа и ее авторский коллектив достойны присуждения Государственной премии Уюаины в области науки и техники за 2014 год.

Генеральный Директор компании "Интерпайп",
Розенберг О.И.

Академік НАНУ БУЛАТ А.Ф.

Робота «Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління» є актуальною і дуже важливою для економіки нашої країни. Вона спрямована на вирішення проблеми оновлення вантажного парку залізниць України, в якому більшість вантажних вагонів, що знаходяться в даний час в експлуатації, практично вичерпали свій ресурс. В результаті об'єднання зусиль провідних фахівців двох академічних інститутів (ІЕЗ ім. Є.О. Патона, ІТМ), двох відомчих інститутів (ДНУЗТ, УкрНДІВ), Укрзалізниці, найбільшого в Україні вагонобудівного заводу (ПАТ «КВБЗ») іде процес оновлення вітчизняного рухомого складу за рахунок створення вантажних вагонів підвищеної продуктивності, надійності та економічності. Впровадження у виробництво комплексу нових технічних рішень та технологій дозволило забезпечити виготовлення різних моделей вантажних вагонів високої якості і на високому технічному рівні. Ці вагони мають підвищені динамічні показники, збільшений ресурс ходових частин та значно зменшений знос проблемних вузлів. Ефективність конструкцій вагонів нового покоління підтверджено результатами їх всебічних і тривалих випробувань. Більше трьохсот піввагонів нового покоління з візками моделі 18-7020 були оглянуті під час деповського ремонту піввагонів після чотирьох років їх експлуатації спеціальною комісією, створеною за наказом Укрзалізниці. Ніяких зауважень щодо стану кузовів піввагонів нового покоління не було. За оцінками фахівців ресурс клинової системи демпфування збільшений більш ніж в 10 разів, пятникового вузла в 4-5 разів, коліс по гребеневому зносу в 2,5-4 рази. Істотно зменшені витрати на обслуговування таких вагонів в експлуатації та їх ремонт.
Вважаю, що представлена робота і її автори гідні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Булат Анатолій Федорович - академік-секретар Відділення механіки НАН України, директор Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАНУ, Голова Придніпровського наукового центру НАНУ, академік НАНУ, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України.

Академік НАН України Гасик Михайло Іванович

Недостатність фінансування залізничної галузі України поступово призвело до старіння основних фондів, у тому числі парку вантажних вагонів. У зв’язку з цим однією з основних сучасних проблем галузі є відновлення парку рухомого складу, що може бути ефективно вирішено тільки при впровадженні нових сучасних технологій і конструкцій вагонів. Тому робота «Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління» є важливою, актуальною і корисною.
В даній роботі, завдяки впровадженню при виробництві металоконструкцій кузовів вагонів високоміцних сталей і сучасних технологій їх зварювання та розробці принципово нових візків із застосуванням нових елементів і матеріалів з покращеними механічними та зносостійкими характеристиками, створено сімейство вантажних вагонів, які мають високі міцнісні, ходові, гальмівні і експлуатаційні якості і за своїми показниками відповідають світовим стандартам.
Про ефективність наукових розробок та прийнятих технічних рішень при проектуванні та виготовленні цих вагонів свідчать результати повного циклу експериментальних випробувань вантажних вагонів нового покоління та досвід їх експлуатації впродовж семи років.
Отримано значний економічний ефект.
Слід відзначити суттєвий внесок авторів роботи, наукові доробки яких опубліковано у монографіях та багатьох наукових журналах України, Росії, Великобританії, США, Італії, Франції, Китаю, Угорщини і інших країн, запропоновані технічні рішення захищені патентами України і Росії.
Враховуючи великий обсяг виконаних науково-дослідних, конструкторських та практичних робіт, важливість і своєчасність роботи, вважаю, що робота та її авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України в області науки і техніки за 2014 рік.

Завідувач кафедри електрометалургії Національної металургійної академії України, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, іноземний член Російської Академії наук та Національної Академії наук Грузії, Почесний член Національної Академії наук Республіки Казахстан, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки М.І. Гасик.

Григорий Шматков

Работа «Разработка конструкций и машиностроительных технологий создания грузовых вагонов нового поколения» вносит весьма высокий вклад в решение крупной научной проблемы – повышению безопасности движения железнодорожных поездов при транспортировке грузов путем снижения риска возникновения аварийных ситуаций.
Особенно важно это при транспортировке опасных грузов. Анализ статистических данных по перевозкам показывает, что перевоз жидких грузов вагонами-цистернами возрастает и особенно быстро растет объем перевозок опасных грузов, включая химически активные и радиоактивные вещества, токсичные и сильнодействующие отравляющие вещества, сжиженные газы под давлением, специальные жидкости. Объём перевозок опасных грузов в Украине превышает 20% всего грузооборота.
Аварии поездов с такими грузами очень часто приводят к локальным и региональным экологическим катастрофам с тяжёлыми последствиями – отравлением населения близлежащих населённых пунктов, зачастую с летальным исходом, загрязнением атмосферы, загрязнением подземных вод и поверхностных водоёмов, источников питьевого водоснабжения. Достаточно вспомнить аварию 2007 года, когда в Бусском районе Львовской области на перегоне Красне-Ожидив сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда N 2005. Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовозгорание 6 других цистерн. Во время тушения пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попало более 11 тысяч человек из 14 населенных пунктов Бусского, Радоховского и Бродивского районов области. Продуктами горения отравилось множество людей, из которых 13 были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Огромный ущерб был нанесён и окружающей природной среде – загрязнению атмосферы, почв и подземных вод. Реальный экономический ущерб не был подсчитан, но он, по оценкам специалистов, составил несколько миллионов гривен.
Такие аварии не единичны и их причины довольно часто связаны с недостаточной устойчивостью вагонов и надёжностью элементов вагонных тележек.
Разработка новых конструкций вагонов и тележек с повышенной надежностью конструкционных элементов и продленным ресурсом позволит улучшить процессы взаимодействия вагонов с колеей, что будет способствовать сохранению и улучшению состояния окружающей среды.
Поэтому так важна данная работа, представленная на соискание государственной премии Украины. Практическая реализация результатов работы даст не только экономический, но и огромный экологический и социальный эффекты.

Директор НПП «Центр экологического аудита и чистых технологий», зав. кафедрой экологии и охраны окружающей среды Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, доктор биологических наук, профессор Шматков Г.Г.

Шипицин Сергій Якович

Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного рухомого складу нового покоління є вельми актуальною науково-технічною проблемою державного значення для економіки України.
За прогнозами обсяги вантажних перевезень на залізницях України та країн СНД, незважаючи на наслідки світової фінансової кризи, будуть поступово зростати. Це пов’язано зі збільшенням і транзитних перевезень, і обсягів вантажної роботи у зв’язку з розвитком різних галузей економіки. Тому значно зростає потреба в рухомому складі, який зможе забезпечити підвищену надійність, продуктивність та економічність в експлуатації.
При створенні сучасного вантажного рухомого авторським колективом, до складу якого входять фахівці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інституту технічної механіки, Українського науково-дослідного інституту вагонобудування, Державної адміністрації залізничного транспорту України, ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» було враховано досвід вітчизняних та іноземних наукових и виробничих організацій. Здобутки наукової школи транспортної механіки за напрямком динаміки рейкових екіпажів, їх взаємодії з рейковою колією знайшли відображення у зазначеному комплексі робіт в частині проведення теоретичних та експериментальних досліджень динаміки та міцності вантажних вагонів. Зокрема, на підставі цих досліджень було розроблено металоконструкцію рами вагону, яка максимально ефективно сприймає подовжні та вертикальні навантаження при експлуатації, а для її виготовлення використано високоміцну сталь, що має границю текучості більше 450 МПа.
Завдяки поєднанню інноваційного підходу до створення конструкцій та сучасних машинобудівних технологій, в т. ч. унікальних технологій зварювання високоміцних сталей на ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» в останні роки освоєно серійне виробництво вантажних вагонів різних типів з покращеними техніко-економічними показниками, які відповідають вимогам до перспективного вантажного рухомого складу.
На підставі вищезазначеного вважаю, що науково-технічна робота «Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління» має велике народногосподарське значення, а її авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2014 рік.

Завідувач відділу ФТІМС НАН України
доктор технічних наук Шипицин С.Я.

чл.-кор. НАНУ Шимановський О.В.

Актуальність проблеми. Залізнична галузь є одною з бюджетоутворюючих галузей економіки України. Головним джерелом надходжень доходів залізничного транспорту є прибуток за перевезення вантажів у внутрішньому та міждержавному сполученнях. Парк вантажних вагонів залізниць України налічує понад 118 тисяч вагонів, при тому в робочому стані знаходиться близько 90 тисяч вагонів, а решту фактично виключено з експлуатації, оскільки вона перебуває в запасі або в ремонті. Більш як 80% вантажних залізничних вагонів, що знаходяться в експлуатації на українських залізницях, мають наднормативний знос. При загальних обсягах вантажних перевезень приблизно 1млн. тон на добу потрібна кількість вагонів складає майже 145 тисяч одиниць. Такий стан вантажного рухомого складу потребує суттєвого збільшення робіт з оновлення парку вантажних вагонів України.
Представлена комплексна робота являє собою результат багаторічної співпраці фахівців з науково-дослідних і виробничих підприємств: Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця), ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (ПАТ ”КВБЗ”), Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ), Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України (ІЕЗ імені Є.О. Патона НАНУ), Інституту технічної механіки НАНУ і Державного космічного агентства України (ІТМ НАНУ і ДКАУ), Українського науково-дослідного інституту вагонобудування (УкрНДІВ). Згідно з державними та галузевими програмами розвитку вантажного рухомого складу виконано комплекс науково-технічних заходів із розробки конструкцій та машинобудівних технологій вантажних вагонів нового покоління. В результаті проведених досліджень розроблено і впроваджено у виробництво інноваційний вантажний рухомий склад, створено конкурентноспроможну продукцію на рівні світових стандартів. Вперше в Україні створено вагони нового покоління, в яких ресурс елементів, що найбільш зношуються, збільшено в декілька разів, а також розроблено технології їхнього виготовлення.
Наукова новизна. Результати роботи достовірні, оскільки вони отримані в ході проведення комплексу експериментально-теоретичних досліджень. Дослідження дозволили поліпшити технічні показники на стадіях проектування, виготовлення дослідних зразків та партій.
Розроблено конструкції сучасних інноваційних вагонів для вантажних перевезень, при цьому використано машинобудівні технології з проектування, виготовлення та зварювання.
Виконано дослідження з метою удосконалення конструкції кузовів сімейства вантажних вагонів (піввагонів, платформ, хоперів).
Виконано великий об'єм теоретичних досліджень для визначення шляхів удосконалення ходових частин рухомого складу і створення довговічних елементів візків нового покоління.
Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію виконувалися протягом тринадцяти років.
Наукові положення підтверджуються широкою апробацією (надруковано більше 300 наукових праць, з яких 7 монографій, та отримано більше 120 патентів на винаходи та корисні моделі, в тому числі близько 60 патентів отримано за кордоном). Лише за останні роки ПАТ “КВБЗ” брав участь у більше, ніж 60 виставках в Україні та за кордоном.
Практична значущість отриманих результатів полягає у можливості випуску нових вагонів, які мають суттєво більший ресурс основних вузлів. Це досягнуто за рахунок перегляду конструкції ходових частин, що дозволило знизити динамічні навантаження на елементи вагона, та застосування сучасних матеріалів зі збільшеною міцністю, зносостійкістю тощо. Теоретичні та експериментальні дослідження дозволили поліпшити технічні показники на стадіях проектування, виготовлення дослідних зразків та партій, зокрема, вантажних вагонів нового покоління (залізнична платформа для перевезення 2-х 40-футових контейнерів 13-7024; бункерні вагони для перевезення сипких вантажів; піввагон моделі 12-7023-01 із візками моделі 18-7020; піввагон моделі 12-7039 із візками моделі 18-7033; піввагон моделі 12-7039-01 із візками 18-9836; візок моделі 18-7020; візок моделі 18-7033 тощо).
Загальний економічний ефект від впровадження вантажного рухомого складу нового покоління орієнтовно становить 150 млн. гривень.
При виробництві та експлуатації вантажного рухомого складу нового покоління на підприємствах машинобудівної та залізничної галузей забезпечено робочими місцями близько 12000 робітників.
Створена у співробітництві наукових та виробничих колективів ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Інституту технічної механіки НАНУ і ДКАУ, Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ, ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» продукція користується значним попитом в Україні та за кордоном. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» поставляє нові вагони до Росії, Казахстану, Білорусі, країн Балтії, а також до Китаю. Тим самим підтверджується висока конкурентноздатність вітчизняних конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління.
Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що запропонована розробка може взяти участь у конкурсі на здобуття Державних премій України 2014.

Генеральний директор ТОВ «Укрінсталькон
ім. В.М. Шимановського», чл.-кор.
НАН України, д.т.н., проф. О.В. Шимановський

Учений секретар, д.т.н., проф. О.І. Голоднов

Шевченко Володимир Павлович

В результате выполнения представленной работы решена важная народнохозяйственная проблема по обеспечению транспортной системы Украины инновационными конструкциями грузовых вагонов повышенной производительности, надежности и экономичности. За относительно короткий период времени освоено на КВСЗ производство серии новых украинских грузовых вагонов, которые удовлетворяют европейским и мировым стандартам в отрасли вагоностроения.
Данная работа является прорывной в области ресурсосбережения грузового подвижного состава. Эта комплексная работа есть результат многолетнего плодотворного сотрудничества специалистов из научно-исследовательских и производственных предприятий: Института электросварки имени Е.О. Патона НАНУ, Института технической механики НАНУ и ГКАУ, Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, Украинского научно-исследовательского института вагоностроения. Вместе им удалось разработать и внедрить в производство грузовой подвижной состав нового поколения, создать конкурентоспособную продукцию на уровне мировых стандартов.
Впервые в Украине созданы вагоны нового поколения, ресурс наиболее изнашиваемых элементов, которых увеличен в разы.
На ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» запущен в серийное производство целый ряд грузовых вагонов разных типов с улучшенными технико-экономическими показателями. Тысячи вагонов улучшенной конструкции успешно эксплуатируются на железных дорогах Украины. Создаваемая этим заводом продукция пользуется спросом и за рубежом. Завод поставляет новые вагоны в Беларусь, Казахстан, КНР, Россию.
Считаю, что данная работа и коллектив ее авторов достойны присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Шевченко Владимир Павлович – академик НАНУ, Председатель Донецкого научного центра НАН Украины, Герой Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

д.т.н., с.н.с. Лаухін Дмитро Вячеславович

Представлена робота «Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління» спрямована на вирішення важливої проблеми транспортної галузі України - створення та впровадження у виробництво сучасного вантажного рухомого складу, який має відзначатися підвищеною надійністю та економічністю в експлуатації.
Актуальність зазначеної роботи полягає в тому, що парк вантажних вагонів в нашій державі зношений фізично майже на 80 %. Збільшення ж обсягів транзитних перевезень, а також підвищення навантажень у зв'язку з розвитком різних галузей промисловості викликає необхідність не тільки відновити рухомий склад залізниць України, а й постійно його поповнювати вагонами, які відповідають вимогам сьогодення та здатні конкурувати з найкращими закордонними аналогами.
Базовими для створення цілого ряду моделей вантажних вагонів нового покоління слугували результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які були виконані в останні роки фахівцями Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Інституту електрозварювання їм. Є.О. Патона разом з провідними спеціалістами Державної адміністрації залізничного транспорту України та ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод».
Зокрема, щоб забезпечити необхідну міцність залізничних платформ для перевезення контейнерів, запропоновано нове конструктивне рішення щодо виготовлення металоконструкцій рами контейнеровоза та вперше впроваджено при їх виробництві високоміцну сталь класу міцності С450, технологію зварювання якої розроблено в ІЕЗ ім. Є.О. Патона.
Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію нового вантажного рухомого складу виконувалися протягом останніх десяти років. В цей період за результатами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт було опубліковано 300 наукових праць, з яких 7 монографій, та отримано більше 120 патентів на винаходи та корисні моделі, в тому числі близько 60 патентів отримано за кордоном.
У результаті виконаної роботи вирішена важлива народногосподарська проблема - створено вітчизняні вантажні залізничні вагони для перевезення різноманітних вантажів, які відповідають найкращим світовим аналогам. Це надає можливість прискорити поновлення рухомого складу залізниць України, задовольнити потреби, пов'язані із збільшенням вантажоперевезень та знизити витрати на їх обслуговування і ремонт.
Вважаю, що робота «Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління» має велику наукову значимість, актуальність та новизну, а її авторський колектив у складі Анофрієва В.Г., Ільчишина В. В., Кутішенко О.В., Можейко Є.Р., Мокрій Т.Ф., Познякова В.Д., Рейдемейстера О. Г., Ушкалова В.Ф., Шаповала А.В., заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2014 рік.

д.т.н. проф. Рижов Р.М.

Представлена авторським колективом у складі Анофрієва В.Г., Ільчишина В. В., Кутішенко О.В., Можейко Є.Р., Мокрій Т.Ф., Познякова В.Д., Рейдемейстера О. Г., Ушкалова В.Ф., Шаповала А.В. робота «Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління» представляє собою закінчену науково-технічну працю, яка була виконана ведучими науковими та промисловими органзаціями України. За відносно короткий термін сумісними зусиллями фахівців Державної адміністрації залізничного транспорту України та ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» разом з науковцями Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона і Інститутом технічної механіки було розроблено, освоєно виробництво та впроваджено в експлуатацію серію нових моделей вагонів, піввагонів та контейнеровозів, які за своїми технічними характеристиками не поступаються кращим світовим аналогам.
Головна мета, що вирішена при виконанні роботи - забезпечення незалежності України у виробництві вантажних вагонів, підвищення їх конкурентноспроможності на світовому ринку, збільшення, за рахунок цього, обсягів продажу виробів як в Україні, так і за кордоном. Останнє сприяло створенню на вітчизняних вагонобудівних заводах та підприємствах, які постачають їм комплектуючі вироби, нових робочих місць.
Наукові та технічні результати, отримані при виконанні комплексу робіт з розвитку будування вантажних вагонів, знайшли відображення у чисельних наукових публікаціях та патентах на винаходи. Це свідчить про високий науковий рівень представленої роботи.
На підставі вищезазначеного вважаю, що науково-технічна робота «Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління» та авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Пшинько Александр Николаевич

15-16 мая 2014г. в г.Днепропетровске проходила 74-я Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития
железнодорожного транспорта»
В работе конференции приняли участие около 457 представителей 65 научных и промышленных организаций и университетов из Украины, России, Польши, Чешской Республики, Литвы, Германии, США, Республики Казахстан, Китая, Японии.
На пленарном и секционных заседаниях было заслушано около 220 докладов, затронуты многочисленные проблемные вопросы развития железнодорожного транспорта.
Целью 74-ой Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» являлось выявление наиболее актуальных направлений и обобщение накопленного опыта, формирование благоприятных условий технологического и инновационного развития железнодорожного транспорта, обсуждение научных и производственных проблем создания новой конкурентоспособной техники
Принимая во внимание, что обновление подвижного состава украинских железных дорог является важной и актуальной научно-технической задачей государственного значения для экономики Украины, решением конференции поддержано выдвижение работы «Разработка конструкций и машиностроительных технологий создания грузовых вагонов нового поколения» на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 год.

Председатель научного комитета,
ректор Днепропетровского национального
университета железнодорожного А.Н.Пшинько
транспорта имени академика В.Лазаряна,
д.т.н., профессор

Большаков Вадим Іванович

Колективом учених та виробничників з Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Інституту технічної механіки НАН України і ДКАУ, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Українського науково-дослідного інституту вагонобудування, Крюковського вагонобудівного заводу, Державної адміністрації залізничного транспорту України було створено, випробувано, впроваджено в експлуатацію та освоєно в серійному виробництві різні моделі вагонів нового покоління, в яких використано нові матеріали, що дозволило істотно збільшити міжремонтний пробіг вагонів, зменшити знос їх елементів, збільшити допустимі швидкості руху, зменшити динамічну дію рухомого складу на залізничну колію. В даний час на залізницях країн СНД і Балтії успішно експлуатуються тисячі вагонів нового покоління. При цьому загальний економічний ефект від їх використання складає більше 150 мільйонів гривень. Враховуючи масштабність і важливість отриманих результатів, вважаю, що представлена робота і її авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 р.
академік НАН України В.І. Большаков

Большаков Вадим Іванович

Колективом учених та виробничників з Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Інституту технічної механіки НАН України і ДКАУ, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Українського науково-дослідного інституту вагонобудування, Крюковського вагонобудівного заводу, Державної адміністрації залізничного транспорту України було створено, випробувано, впроваджено в експлуатацію та освоєно в серійному виробництві різні моделі вагонів нового покоління, в яких використано нові матеріали, що дозволило істотно збільшити міжремонтний пробіг вагонів, зменшити знос їх елементів, збільшити допустимі швидкості руху, зменшити динамічну дію рухомого складу на залізничну колію. В даний час на залізницях країн СНД і Балтії успішно експлуатуються тисячі вагонів нового покоління. При цьому загальний економічний ефект від їх використання складає більше 150 мільйонів гривень. Враховуючи масштабність і важливість отриманих результатів, вважаю, що представлена робота і її авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 р.
академік НАН України В.І. Большаков

Член-кор. НАНУ Стрижало В.О.

Представлена робота присвячена вирішенню важливої і актуальної проблеми транспортної галузі України - забезпечення вітчизняних залізниць сучасним рухомим складом для вантажних перевезень. Ця комплексна робота є результатом багаторічної плідної співпраці фахівців з науково-дослідних і виробничих підприємств і виконана на високому технічному і професійному рівні. Авторам вдалося розробити нові технології і конструкції вантажних вагонів нового покоління, впровадити їх у виробництво, створити конкурентоспроможну продукцію на рівні світових стандартів. Значний внесок у даному комплексі робіт належить теоретичним та експериментальним дослідженням, зокрема в частині розробки нових елементів конструкцій перших вітчизняних ходових частин для вантажних вагонів нового покоління, застосування нових технологій і матеріалів. В результаті вагони з новими візками можуть експлуатуватися з швидкостями руху до 120 км/год в різних температурних поясах, зокрема в екстремальних умовах (від -60о до +60оС), при цьому значно збільшено ресурс візків, зменшено дію на колію.
Вважаю, що дана робота та її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач відділом міцності матеріалів і елементів конструкцій при кріогенних температурах Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, лауреат Державних премій УРСР і України, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Стрижало В.О.

А.А.Мартынюк

Академик НАНУ Мартынюк А.А.

Работа «Разработка конструкций и машиностроительных технологий создания грузовых вагонов нового поколения» является исключительно важной в области ресурсосбережения грузового подвижного состава. Впервые в Украине созданы вагоны нового поколения, ресурс наиболее изнашиваемых узлов которых увеличен в несколько раз. С целью доведения конструкций грузовых вагонов к уровню мировых стандартов с учетом специфики отечественных железных дорог авторами работы выполнен обширный объем теоретических и экспериментальных исследований.
Для изготовления кузовов грузовых вагонов нового поколения потребовался поиск более прочных сталей. В результате созданные на Крюковском вагоностроительном заводе кузова вагонов с использованием современных сталей и технологий их сварки, разработанных Институтом электросварки им. Е.О. Патона, имеют высокие прочностные и эксплуатационные характеристики, которые подтверждены полным комплексом приемочных и сертификационных испытаний.
Проведены исследования, необходимые для усовершенствования ходовых частей подвижного состава и создания более долговечных элементов тележек для вагонов нового поколения. В результате этих исследований удалось значительно повысить устойчивость и скорости движения грузовых вагонов, в несколько раз увеличить ресурс проблемных узлов тележек.
Внедрение современных технологий позволило существенно уменьшить расходы материальных, трудовых и энергетических ресурсов при построении вагонов нового поколения, их эксплуатации и техническом содержании. Судя по представленным материалам, в настоящее время тысячи вагонов улучшенной конструкции успешно эксплуатируются на железных дорогах Украины.
Считаю, что представлення работа и ее авторы достойны присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Мартынюк А.А. – Заведующий отделом Института механики им. С.П. Тимошенко НАНУ, академик НАНУ, доктор физико-математических наук, профессор, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Донченко Анатолій Володимирович

Дана робота з розробки, освоєння виробництва, впровадження в експлуатацію сучасного рухомого складу нового покоління та створення технологій їх виготовлення має дуже велике значення для економіки України, яка дозволить прискорити заміну морально застарілого і фізично зношеного парку вантажних вагонів, підвищити його продуктивність, знизити витрати на експлуатацію та ремонт.
Фахівцями ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» спільно з науковцями Інституту технічної механіки НАНУ і ДКАУ, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона НАНУ, ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» та Укрзалізниці – зроблено важливий крок щодо оздоровлення вагонного парку та створення нових технологій вагонобудування.
Перед тим, як приступити до розробки цих конструкцій, проведено комплекс теоретичних і експериментальних досліджень проблем існуючих конструкцій, пошуку шляхів підвищення надійності і економічності в експлуатації, а також науково-технічної експертизи проектних рішень для створення гами сучасних вантажних вагонів.
Не зважаючи на складні економічні умови всі напрацювання були впроваджені при створенні конструкцій вагонів нового покоління, а експлуатаційні випробування свідчать про ефективність технічних рішень авторів проекту.
Тому вважаю, що робота “Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління ” та її автори Анофрієв В.Г., Ільчишин В.В., Кутішенко О.В., Можейко Є.Р., Мокрій Т.Ф., Позняков В.Д., Рейдемейстер О.Г., Ушкалов В.Ф., Шаповал А.В. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Директор Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», к.т.н., с.н.с., академік ТАУ, заслужений машинобудівник України Донченко А.В.

Мартинов Ігор Ернстович

Як відомо , більше 85 % вантажних залізничних вагонів, що знаходяться в експлуатації на залізницях України , мають наднормативний знос . Виробництво нових вагонів старих конструкцій проблему не вирішує. Інтенсивність зносу деяких елементів ходових частин така, що вже через 2 роки під час першого деповського ремонту частина елементів візків доводиться наплавляти або міняти , багато коліс переточувати .
Дана робота є проривний в галузі ресурсозбереження вантажного рухомого складу. Вперше в Україні створені вагони нового покоління , ресурс найбільш зношуються елементів яких збільшений у рази . Наприклад , знос гребенів коліс зменшений в 2-3 рази , п'ятникових вузла в 4-5 разів , клиновий системи демпфірування коливань в 10-12 разів. Нарешті рішення проблеми оновлення вантажного рухомого складу приведений в дію . Десятки тисяч візків поліпшеної конструкції успішно експлуатуються на всіх залізницях України .
Вважаю , що робота « Розробка конструкцій та машінобудівніх технологій створення вантажних вагонів нового покоління » та її автори гідні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Мартинов І.Е. , д.т.н. , професор , завідувач кафедри "Вагони " УкрДАЗТ

Ємцев Євген Володимирович

Залізничний транспорт України займає провідне місце в економіці країни. З його допомогою здійснюється понад 70% вантажообігу. Для виконання планів по перевезенню вантажів залізниці повинні постійно обновляти свої основні засоби, до яких відноситься й рухомий склад.
Розробка, освоєння вітчизняного виробництва, впровадження в експлуатацію вантажного рухомого складу нового покоління та створення відповідних технологій цого побудови стає дуже актуальною, особливо умовах зростання морального та фізичного зносу існуючого парку вантажних вагонів та значних витрат на його утримання.
Розроблений ВАТ ”Крюківський вагобудівний завод” при активній участі Державної адміністрації залізничного транспорту України та провідних наукових організацій – Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Інституту технічної механіки НАНУ і НКАУ, Інституту зварювання НАНУ імені Є.О. Патона та НДІ “УкрНДІВ” уніфікований ряд сучасних вантажних вагонів відрізняється поліпшеними техніко-експлуатаційними характеристиками.
Створений рухомий склад нового покоління характерізує:
- відсутність або суттєве зменшення зносів в основних вузлах тертя ходових частин;
- відсутність необхідності періодичних ревізій буксових вузлів колісних пар з підшипниками касетного типу;
- суттєве зменшення пошкоджень кузовів вагонів за рахунок покращення їх конструкції.
Дані позитивні характеристики вагонів нового покоління зазначені при їх плановому ремонті.
Вони забезпечують:
- зменшення простою вагонів у ремонті та технічному обслуговуванні за рахунок зниження їх трудомісткості;
- підвищення продуктивності ремонтних цехів підприємств вагонного господарства;
- суттєве зниження собівартості ремонту вагонів.
Таким чином, робота " Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління ” є вчасною, актуальною, має велику практичну значимість та заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Начальник служби вагонного господарства Придніпровської залізниці Ємцев Є.В.

Кельріх Михайло Борисович

Існуючий вагонний парк, який експлуатується на залізницях України та СНД, має суттєві недоліки:
- низька експлуатаційна швидкість руху поїздів, яка становить 70-80 км/год;
- високі затрати на технічне утримання та ремонти вагонів.
- утруднена інтеграція у транспортну систему Європи, де швидкості вантажних потягів наблизились впритул до конструкційної швидкості вагонів (100÷120 км/год),
Перебороти ці недоліки можна двома шляхами:
- імпортувати основний вид рухомого складу - вагони - від закордонних країн-виробників — Німеччини, Франції, Китаю або ін., як це практикується у суміжних транспортних галузях (автомобілісти, авіатори). Тоді у вітчизняному вагонобудуванню — неминуча стагнація, а широку залізничну базу утримання вагонів очікувало б корінне переобладнання на нову техніку та технологію, перекваліфікація персоналу і т.ін. В результаті галузь та вся країна понесуть суттєві втрати.
- розробити і реалізувати такі технічні рішення, які дозволять зберегти загальні принципи побудови існуючого модельного ряду вагонів, усунувши їх недоліки, — тобто змінити покоління вагонів, не порушуючи структури діяльності ні вагонобудівної промисловості, ні залізничного транспорту. Цей шлях веде до розвитку галузі і покращення макроекономічних показників країни.
ВАТ «Крюківській вагонобудівний завод», ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, Інститут електрозварювання ім. Патона, Міністерство інфраструктури, Укрзалізниця — зробили важливий крок щодо оздоровлення вагонного парку, який полягає у створенні, впровадженні у серію вагонів нового покоління та створення нових технологій вагонобудування без ламання традиційних принципів устрою та обслуговування вітчизняного рухомого складу залізниць. Досвід експлуатації дослідно-промислових та перших серійних зразків вагонів нового покоління побудови ВАТ «КВБЗ» показав, що цей рухомий склад відповідає сучасному світовому рівню і позбавлений недоліків старотипних вагонів.
Виходячи з викладеного, робота “Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління ” та її автори Анофрієв В.Г., Ільчишин В.В., Кутішенко О.В.,МожейкоЄ.Р., Мокрій Т.Ф., Позняков В.Д., Рейдемейстер О.Г.,Ушкалов В.Ф., Шаповал А.В. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Завідувач кафедри «Вагони та вагонне господарство»
Державного экономіко-технологічного університету транспорту,
д. т. н., профессор, академік Транспортної академії України
Кельріх Михайло Борисович

Мельничук Володимир Богданович

Питання оновлення рухомого складу являється одним з актуальних, насамперед це стосується напіввагонів. Вагони нового покоління не тільки мають поліпшені експлуатаційні характеристики, але й дозволяють удосконалювати логістику перевезень.
Їх впровадження і виробництво базується на принципах: збільшення швидкості, підвищення транспортної та екологічної безпеки, збереження вантажів, застосування нових матеріалів та комплектуючих з поліпшеними технічними характеристиками, збільшення надійності.
Сьогодні на залізницях України експлуатується близько 2 тис. піввагонів , у яких збільшений міжремонтний пробіг, вантажопідйомність, змінені особливості кузову.
Результатами випробувань за 4 роки відмовлень вагонів нового покоління, що потребують відчеплення в поточний ремонт не було, а це свідчить про їх високу надійність.
Вагони нового покоління забезпечують збільшення об’ємів перевезення при максимальному використанні пропускної спроможності найбільш завантажених дільниць залізниць за рахунок збільшення осьових навантажень рухомого складу та швидкості перевезення. При цьому забезпечується безпека руху, збереження вантажу, який перевозиться, та верхньої будови колії і основної площадки земляного полотна за рахунок істотного покращення динамічних властивостей вагонів.
Вважаємо, що робота «Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління» вирішує існуючу актуальну проблему в оновленні рухомого складу з подовженим міжремонтним пробігом і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Начальник ВП «Служба вагонного господарства» ДТГО "Львівська залізниця"
В.Б. Мельничук

д.т.н, проф. О. П. Осташ

Залізничний транспорт Україні потребує значної модернізації, особливо стосовно вантажних перевезень. У зв'язку з цим актуальною є розробка та впровадження у серійне виробництво сімейства вантажних вагонів нового покоління, створених спеціалістами Крюківського вагонобудівного заводу спільно з науковцями Інституту технічної механіки НАН України і НКА України, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Інституту електрозварювання імені Е.О. Патона НАН України, Українського науково-дослідного інституту вагонобудування.
Авторами роботи на підставі результатів значного об'єму теоретичних і експериментальних досліджень створено конструкції вантажних вагонів на рівні світових стандартів з урахуванням специфіки вітчизняних залізниць, визначено перспективні шляхи удосконалення конструкції кузовів вантажних вагонів, автогальмівного і автозчіпного устаткування, ходових частин рухомого складу, а також визначено їх раціональні параметри. Зокрема, вперше в Україні розроблено візки для вагонів нового покоління з допустимим навантаженням від колісних пар на рейки 23 т (візок моделі 18-7020) і 25 т (візок моделі 18-7033), використання яких дало можливість здійснювати вантажні перевезення зі швидкостями до 120 км/год і при цьому значно збільшити ресурс елементів візків.
Особливу увагу при розробці нових візків приділено зменшенню зношування пари “колесо – рейка”. В результаті розроблено новий профіль ободу коліс ІТМ-73 на заміну стандартного профілю, що дозволило збільшити ресурс колісних пар за критерієм зносу гребенів коліс більш, ніж у 3 рази.
Експлуатаційні випробування вагонів нового покоління свідчать про ефективність технічних рішень авторів проекту.
Високий науково-технічний рівень представленої розробки дозволяє зробити висновок, що робота «Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління» і її авторський колектив у складі Анофрієва В.Г., Ільчишина В.В., Кутішенка О.В., Можейка Є.Р., Мокрій Т.Ф., Познякова В.Д., Рейдемейстера О.Г., Ушкалова В.Ф., Шаповала А.В. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Завідувач відділу структурної механіки руйнування та оптимізації властивостей матеріалів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів), д.т.н, проф. Осташ О. П.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.