Офіційний веб сайт

Розробка критеріїв і методики оцінки фазового складу шлакових розплавів для вибору раціонального шлакового режиму доменної плавки, що забезпечує виплавку чавуну необхідної якості і зниження енергетичних витрат

м68

 

Автор: Степаненко Д.О., к.т.н.

 Представлена Інститутом чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України

 В роботі розроблено: методику оцінки кристалізаційної здатності розплавів доменних шлаків; критерій оцінки гетерогенізації розплавів доменних шлаків; модель розрахунку питомої електропровідності розплавів доменних шлаків; алгоритмічне й програмне забезпечення розрахунку нормативного мінералогічного складу доменних шлаків. рівняння для розрахунку властивостей розплавів доменних шлаків з вуглецевими домішками.

Наукова новизна результатів роботи полягає в наступному: вперше запропоновано методику оцінки кристалізаційної здатності розплавів доменних шлаків; вперше встановлено гранично допустимий вміст у шлаку мінералу ларніту (Ca2SiO4); вперше розроблено критерій оцінки гетерогенізаціі шлакових розплавів; вперше з позицій мінералогічного складу доменних шлаків обґрунтовано доцільність врахування відношення Al2O3/MgO в їх хімічному складі при виборі основності (CaO/SiO2).

Практичне значення одержаних результатів роботи складають: рекомендації щодо вибору основності доменних шлаків (CaO/SiO2) за встановленими залежностям, алгоритмічне і програмне забезпечення розрахунку нормативного мінералогічного складу доменних шлаків і оцінки фазового складу їх розплавів (акти про використання результатів роботи,  уточнення діапазонів граничних значень критеріїв стабілізації шлакового режиму автоматизованої системи "Шлак" для умов ДП № 9 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", що сприяє збільшенню кількості випусків чавуну необхідної якості і зниженню енергетичних витрат у сформованих сировинних і технологічних умовах роботи доменної печі.

 Кількість публікацій: 22, в т.ч. за темою роботи 15 статей,4 тези доповідей, отримано патент.