Офіційний веб сайт

Розробка методів отримання та культивування мезенхімальних та ембріональних стовбурових клітин різних видів тварин з метою застосування їх у ветеринарній медицині

М89

 

Автори: Ковпак В.В.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів в природокористування України.

 

Автором встановлено оптимальні умови отримання мезенхімальних стовбурових клітин із кісткового мозку тварин,  підібрано склад культуральних середовищ для їх культивування, що забезпечує високу проліферативну активність без втрати диференційного потенціалу.

Експериментально доведена можливість ізоляції проліферуючих колоній ембріональних стовбурових клітин із вирощених invitroембріонів свині та визначені умови їх культивування.

 

Кількість публікацій:     7  статей,  4 патенти.

Надіслати коментар

Коментарі

Крячко О.В.

Работа Ковпака В.В. "Разработка методов получения мезенхимальных и эмбриональных клеток различных видов животных с целью использования их в ветеринарной медицине" имеет актуальность с целью общебиологических позиций, так и в практической ветеринарии. Работа может быть удостоена Премии Президента Украины для молодых ученых.
Заведующая кафедрой патологической физиологии, Санкт-Петербургской государственной академии, доктор ветеринарных наук, профессор, Вице-президент ассоциации патофизиологов ветеринарной медицины РАМН
Крячко Оксана Васильевна, +78123882086

Світлана Ковтун

Робота В.В. Ковтпака «Розробка методів отримання та культивування мезенхімальних та ембріональних стовбурових клітин різних видів тварин з метою застосування їх у ветеринарній медицині» присвячена аналізу біологічних властивостей стовбурових клітин залежно від способу їх отримання та видового походження. Ним встановлені оптимальні умови отримання мезенхімальних стовбурових клітин із кісткового мозку тварин; підібраний склад культуральних середовищ для їх культивування, що забезпечує високу проліферативну активність без втрати диференційного потенціалу. Заслуговує позитивної оцінки дослідження В.В. Ковпака, пов’язані з одержанням колоній ембріональних стовбурових клітин із вирощених in vitro ембріонів свині та визначені умови їх культивування. Враховуючи вищесказане, а також те, що автором опубліковано 11 наукових праць, з яких 4 - патенти на корисні моделі, Інститут розведення і генетики тварин Національної академії аграрних наук України підтримує роботу В.В. Ковпака і вважає, вона гідна присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Ковтун Світлана Іванівна, заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин НААН, доктор сільськогосподарських наук, член-кор. НААН
(097) 667 18 35, (044)507 23 11

Шапошнік В.М.

Робота Ковпака В.В. "Розробка методів отримання та культивування мезенхімальних та ембріональних стовбурових клітин різних видів тварин з метою застосування їх у ветеринарній медицині" розширює уявлення про застосування стовбурових клітин не тільки у ветеринарії а і в медицині загалом. Великий обсяг проведених досліджень, науково-теоретичне і практичне значення їх результатів, логічність і обґрунтованість, а головне, – новизна висновків, фахово грамотна сучасна інтерпретація встановлених фактів із сучасних наукових позицій переконують, що автор даної роботи досить ерудований науковець, який об’єктивно і правильно його оцінює у співставленні з іншими науковими проблемами по даному напрямку та інтерпретує його з сучасних наукових позицій.
Оцінюючи наукові здобутки Ковпака В.В. в цілому, вважаю, що дана робота є актуальною і заслуговує присудження Державної премії для молодих вчених.
Шапошнік В.М., ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО_ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ВЕТЕРИНАРНО_САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, завідувач відділом метрології та контролю за системою якості, 066-756-56-92

Якунчикова О,П.

Робота Ковпака В.В. "Розробка методів отримання та культивування мезенхімальних та ембріональних стовбурових клітин різних видів тварин з метою застосування їх у ветеринарній медицині" внесла суттєвий вклад до розвитку використання стовбурових клітин у ветеринарії. Актуальність та новихна роботи підтверджена 4 патентами. Отримані результати можуть бути у подальшому використані і у розробці методів отримання і культивування людських стовбурових клітин. Вважаю, що робота Ковпака В.В. заслуговує присудження премії.
Якунчикова О.П., Національний Університет "Києво-Могилянська Академія", Школа Охорони Здоров'я, старший викладач.
80986529607