Офіційний веб сайт

Розробка нанокомпозиційних градієнтних покриттів триботехнічного призначення

М64

 

Автор: Корнієнко А.О., к.т.н.

 

Представлена Національним авіаційним університетом

 

Автором розроблено фізико-технологічні основи та методологію зміцнення конструкційних матеріалів нанесенням композиційних електролітичних покриттів модифікованих нанонаповнювачем та термічною обробкою концентрованими джерелами енергії на основі встановлених закономірностей впливу структурно-фазового складу, напружено-деформова­ного стану та термічної обробки на їх триботехнічні характеристики, які дозволять прогнозувати властивості нанокомпозиційних матеріалів та покриттів в залежності від природи зміцнюючих фаз, технології виготовлення матеріалів та умов експлуатації.

Розроблено технологію формування зносостійких нанокомпозиційних градієнтних електролітичних покриттів. Технологія пройшла виробничі випробування і готується до впровадження на ТОВ "Термогальванічний завод" (м. Київ).

 

Кількість публікацій:  35 наукових публікацій,в т.ч. 15 статей, 20  тез доповідей, 3 патенти.