Офіційний веб сайт

Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх у сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів

р34

Автори:

Гученко М.І., Зубков А.М., Кісельов В.К., Ковальов Є.Д., Матюха В.М.,

Моцарь А.І.,  Моцар П.І., Рудик В.І., Удовенко В.О., Хлопов Г.І.

 

ПредставленаІнститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я Усикова НАН України.

 

Метою роботи є розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексів з метою підвищення безпеки польотів.

Розроблено принципи побудови багатофункціональних радіоелектронних комплексів імітації польоту літального апарата, включаючи особливі та критичні режими, нелінійні нестаціонарні математичні моделі динаміки польоту літального апарата на основі модифікованого методу дискретних вихорів та суттєво нелінійні моделі сенсорно-моторної поведінки пілота,  принципи побудови та зразки інформаційного каналу на основі РЛС у короткохвильовій частині міліметрового діапазону для забезпечення всепогодності польотів на малих висотах.

Розроблено елементну базу, приймально-передавальні пристрої та твердотільні когерентні РЛС для натурних досліджень методів селекції і розпізнавання рухомих і нерухомих об'єктів.

 Створено, впроваджено в серійне виробництво, прийнято для постачання Збройних Сил України та впроваджено в процес підготовки льотного складу багатофункціональний радіоелектронний комплекс сучасного вертольота для моделювання польоту та розробки рекомендацій льотному складу.

Основні результати опубліковано в 3 монографіях, 129 статтях (в т.ч. 56 - базі даних SCOPUS). Отримано  42 патенти (1 патент США, 1 патент Казахстану).

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться 28 липня 2010 року о 10 годині в приміщенні інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28 (ауд. 242, навчальний корпус 2). Довідки за тел. 271-05-94.

Надіслати коментар

Коментарі

Шинкарук Олег Миколайович

Висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки робота «Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх у сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів», авторського колективу у складі Гученка М.І., Зубкова А.М., Кісельова В.К., Ковальова Є.Д., Матюхи В.М., Моцаря А.І., Моцаря П.І., Рудика В.І., Удовенко В.О., Хлопова Г.І., є результатом багаторічної спільної наукової та конструкторської роботи. Її актуальність є беззаперечною в сучасних умовах, коли повітряний транспорт, а саме гелікоптери, відіграють визначну роль в умовах подолання наслідків природних катаклізмів (паводки, шторми, лісові пожежі, тощо). Отримання практичних навичок пілотами для роботи в таких умовах є одним із основних проблемних питань при їх підготовці, оскільки штучно їх створити неможливо, а існуючі тренажери дають змогу імітувати роботу систем гелікоптера тільки в некритичних режимах.
Розроблений навчально-тренувальний комплекс НВО «Авіа» є першим у своєму роді комплексом, що дозволяє моделювати роботу систем гелікоптера в критичних умовах, з імітацією специфічних механічних впливів на фюзеляж судна та відповідної візуальної позакабінної обстановки. Як фахівець в області математичного моделювання, хочу зауважити, що створення математичної моделі такого складного динамічного керованого процесу, є надзвичайно складною задачею, яка потребує знання та застосування сучасних математичних і алгоритмічних методів моделювання.
Проведені авторами теоретичні та експериментальні дослідження в галузі радіолокаційної ідентифікації цілей, на рівні з сучасними досягненнями у світовій науці та техніці, дають змогу створити високоефективний бортовий інформаційний канал для забезпечення польотів у складних умовах на малій висоті.
Вважаю, що представлена робота за рівнем наукових та практичних досягнень заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Завідувач кафедри радіотехніки та зв’язку Хмельницького національного університету, доктор технічних наук, професор Шинкарук Олег Миколайович.

Катеринчук Іван Степанович

Комплексний підхід в вирішенні задачі підвищення безпеки повітряного руху, що представлений в роботі «Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх у сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів», яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки авторським колективом у складі Гученка М.І., Зубкова А.М., Кісельова В.К., Ковальова Є.Д., Матюхи В.М., Моцаря А.І., Моцаря П.І., Рудика В.І., Удовенко В.О., Хлопова Г.І., поєднує в собі наукові досягнення в широкій предметній сфері. Розроблені принципи побудови багатофункціональних радіоелектронних комплексів імітації польоту літального апарату, що включають імітацію поведінки його систем в особливих та критичних режимах, дають можливість готувати пілотів до роботи в складних умовах, при цьому, без ризику для їх життя і матеріальних втрат. Розроблена математична модель динаміки польоту літального апарату на основі модифікованого методу дискретних вихорів, яка покладена в основу роботи комплексу, є результатом вирішення складної математичної задачі і поєднує в собі сучасні наукові досягнення в галузі математики та кібернетики. Застосування математичних моделей сенсорно-моторної поведінки пілота, надає можливості не тільки тренувати пілотів, але й проводити експериментальні дослідження при розслідуванні льотних подій з використанням записів польотної iнформацiї.
Представлена робота має важливе значення у галузі когерентної радіолокаційної техніки короткохвильової частини міліметрового діапазону. Розроблені методи формування радіолокаційного фоно-цілевого зображення і отримані результати екпрериментальних досліджень є вагомим внеском в області радіолокаційної ідентифікації, а розроблена елементна база твердотільних радіолокаційних станцій короткохвильової частини міліметрового діапазону авіаційного базування дають змогу створювати високоефективні та високоточні інформаційні канали літальних апаратів, що не мають аналогів у світі.
За рівнем наукових досягнень та отриманих практичних результатів робота може бути представленою на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Начальник кафедри зв’язку та інформатизації Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор Катеринчук Іван Степанович.

Семенко Анатолій Ілларіонович

Робота "Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх у сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів", представленf інститутом радіофізики та електроніки НАН України (автори М.І. Гученко, А.М. Зубков, В.К. Кісєльов, Є.Д. Ковальов, В.М. Матюха, А.І. Моцарь, П.І, Моцарь, В.І. Рудик, В.О. Удовенко, Г.І. Хлопов) є безумовно актуальною, оскільки спрямована на підвищення безпеки польотів шляхом створення та впровадження в практику нових радіоелектронних та інформаційних технологій, що базуються на досягненнях українських вчених і спеціалістів. Особливо важливими результатами є теоретичні і експериментальні дослідження фоноцільової обстановки, а також створення компонентів РЛС забезпечення безпеки польотів за умови відсутності оптичної видимості у міліметровому діапазоні, які підтвердили світовий пріоритет України в цьому напрямку. Особливістю роботи є оптимальний склад наукових та прикладних досліджень, що обумовило їх впровадження в практику створення перспективних авіаційних комплексів.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Професор кафедри телекомунікаційних систем
Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР, академік Академії зв’язку України і міжнародної Академії інформатизації

Денісов Олександр Григорович

Техніка міліметрових хвиль є областю критичних технологій.
Дана робота, що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки підтверджує світовий пріоритет України в створенні діючих пристроїв та систем міліметрового діапазону, а також в області наявності своєї елементної бази. Тим більше, що представлена ІРЕ НАНУ (автори М.І. Гученко, А.М. Зубков, В.К. Кісєльов, Є.Д. Ковальов, В.М. Матюха, А.І. Моцарь, П.І, Моцарь, В.І. Рудик, В.О. Удовенко, Г.І. Хлопов ) містить комплексне рішення актуальної проблеми забезпечення безпеки польотів в екстремальних ситуаціях та за будь-яких метеорологічних умов.
Розробка інформаційного каналу на базі радіолокаційної системи короткохвильової частини міліметрового діапазону з комплексним розв’язанням задач дослідження фонової обстановки, автоматичного розпізнавання наземних об’єктів. Розроблений локатор дозволяє бачити дроти ліній електропередач, які є надзвичайно небезпечними для вертольотів.
Вважаю, що ця робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заступник директора по науці Державного Науково-Дослідного Центру Надпровідниковолої Радіоелектроніки «Айсберг».
Голова секціі « Спеціальні технологіі Академіі Технологічних Наук України»

Денісов Олександр Григорович Заступник директора по науці

Техніка міліметрових хвиль є областю критичних технологій.
Дана робота, що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки підтверджує світовий пріоритет України в створенні діючих пристроїв та систем міліметрового діапазону, а також в області наявності своєї елементної бази. Тим більше, що представлена ІРЕ НАНУ (автори М.І. Гученко, А.М. Зубков, В.К. Кісєльов, Є.Д. Ковальов, В.М. Матюха, А.І. Моцарь, П.І, Моцарь, В.І. Рудик, В.О. Удовенко, Г.І. Хлопов ) містить комплексне рішення актуальної проблеми забезпечення безпеки польотів в екстремальних ситуаціях та за будь-яких метеорологічних умов.
Розробка інформаційного каналу на базі радіолокаційної системи короткохвильової частини міліметрового діапазону з комплексним розв’язанням задач дослідження фонової обстановки, автоматичного розпізнавання наземних об’єктів. Розроблений локатор дозволяє бачити дроти ліній електропередач, які є надзвичайно небезпечними для вертольотів.
Вважаю, що ця робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Денісов Олександр Григорович Заступник директора по науці

Техніка міліметрових хвиль є областю критичних технологій.
Дана робота, що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки підтверджує світовий пріоритет України в створенні діючих пристроїв та систем міліметрового діапазону, а також в області наявності своєї елементної бази. Тим більше, що представлена ІРЕ НАНУ (автори М.І. Гученко, А.М. Зубков, В.К. Кісєльов, Є.Д. Ковальов, В.М. Матюха, А.І. Моцарь, П.І, Моцарь, В.І. Рудик, В.О. Удовенко, Г.І. Хлопов ) містить комплексне рішення актуальної проблеми забезпечення безпеки польотів в екстремальних ситуаціях та за будь-яких метеорологічних умов.
Розробка інформаційного каналу на базі радіолокаційної системи короткохвильової частини міліметрового діапазону з комплексним розв’язанням задач дослідження фонової обстановки, автоматичного розпізнавання наземних об’єктів. Розроблений локатор дозволяє бачити дроти ліній електропередач, які є надзвичайно небезпечними для вертольотів.
Вважаю, що ця робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки

Яновський Фелікс Йосипович

Вважаю, що ця робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, оскільки в ній вперше у світовій практиці запропоновано вирішення проблеми комплексного забезпечення безпеки польотів в складних умовах пілотування на основі створення та впровадження нових радіоелектронних та інформаційних технологій.
Підтверджено світовий рівень спеціалістів України в частині створення радіолокаційної техніки міліметрового діапазону для пілотування у будь-який час доби та за будь-яких метеорологічних умов, шляхом широкомасштабних досліджень завадової обстановки, методів виявлення і розпізнання наземних об’єктів, а також промислового відпрацювання всіх компонентів РЛС міліметрового діапазону.

Завідувач кафедри радіоелектроніки Національного авіаційного університету
доктор технічних наук, професор
лауреат Державноїпремії України в галузі науки і техніки
IEEE Fellow

Ратніков Ігор Миколайович

Мені було приємно довідатись, що НВО «Авіа» є серед кандидатів на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік. Я давно спостерігаю за діяльністю цієї організації, яка в наш час фінансової нестабільності, світової кризи, розвалу в нашій країні освіти, науки, економіки та Збройних сил спромоглася розробити, виготовити, запустити в серійне виробництво учбово - тренувальні комплекси (УТК) вертольотів Мі-8 МТВ та Мі-171. УТК вертольота Мі-8 МТВ був поставленний Харьківсткому Універсітету Повітряних Сил України. При цьому довелося вирішити велику кількість складних науково-технічних задач. Зокрема в представленій роботі харківськими науковцями з Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я Усикова спільно з НВО «Авіа» проведені унікальні науково-дослідні роботи спрямовані на вирішення надзвичайно гострої проблеми забезпечення видимості землі та перепон в умовах пилового та снігового вихорів при зльоті і посадці вертольота за рахунок застосування радіолокаторів на основі квазіоптики. Розроблена твердотільна елементна база подібних локаторів, що є надзвичайно важливим враховуючи обмежені об’єми бортового простору, обмежені енергетичні потужності вертольотів та необхідність забезпечення високої надійності авіаційних бортових систем. Дуже важливо, що такий локатор дозволяє бачити дроти ліній електропередач, які є надзвичайно небезпечними для вертольотів. Дана робота є надзвичайно актуальною та важливою для забезпечення обороноздатності нашої країни, сприяє розвитку авіації і без сумніву знаходиться на рівні кращих світових зразків.
Вважаю, що ця робота заслуговае на отримання Державної премії України в галузі науки і технікі.

Головний науковий співробітник ДНДІА, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Нічога Віталій Олексійович

Робота “Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх в сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів”, яка висунута інститутом радіофізики та електрофізики ім. О.Я. Усикова НАН України на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки присвячена комплексному рішенню проблеми забезпечення безпеки польотів авіаційних об’єктів , що є безумовно актуальним. Розроблений і впроваджений підхід забезпечення маловисотної навігації на базі радіолокаційної системи короткохвильової частини міліметрового діапазону дає можливість виявлення і ідентифікації наземних об’єктів в умовах відсутності оптичної видимості (в любий час доби, при наявності гідрометеорів, а також завад, обумовлених пилом і димом). Перевагою роботи є об’єднання теоретичних і експериментальних досліджень фонової обстановки, яка виникає при маловисотнім польоті, з розробкою і впровадженням у виробництво когерентно-імпульсних РЛС короткохвильової частини міліметрового діапазону і її важливих НВЧ компонентів (передавальний, приймальний, атено-фідерний тракти). Виконана робота містить нові науково-прикладні результати, які підтверджують світовий пріоритет вітчизняних вчених і фахівців в напрямі створення радіолокаційної техніки короткохвильової частини міліметрового діапазону, і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Провідний науковий співробітник відділу відбору і обробки
стохастичної інформації фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка
НАН України, доктор технічних наук, професор Нічога Віталій Олексійович

Прудиус Іван Никифорович

Забезпечення гарантованої безпеки польотів авіації без навігаційного інформаційного каналу, який працездатний в любий час доби, при наявності метеоопадів і пилодимових завад, неможливо. Тому робота «Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх в сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів» (автори Гученко М.І., Зубков А.М., Кисельов В.К., та інші), яка представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік інститутом радіофізики та електроніки НАН України, є безумовно актуальною. Розробка інформаційного каналу навігації літальних апаратів на базі радіолокаційної системи короткохвильової частини міліметрового діапазону з комплексним розв’язанням задач дослідження фонової обстановки, автоматичного розпізнавання наземних об’єктів, створення і впровадження у виробництво компонентної бази приймальних і передавальних пристроїв, а також малогабаритних РЛС цього діапазону підтверджує світовий пріоритет вчених і спеціалістів України в даному напрямку. Новизна і завершеність проведених досліджень і розробок, а також практична значимість для розвитку авіаційних інформаційних систем є основою для присудження представленій роботі Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор інституту телекомунікацій, радіоелектроніки і електронної техніки Національного Університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор Прудиус Іван Никифорович

Русин Богдан Павлович

Робота “Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіолокаційних систем, впровадження їх в сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів”, яка висунута інститутом радіофізики та електрофізики ім. О.Я. Усикова НАН України на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки за 2010р., містить результати теоретичних , експериментальних досліджень і впровадження в виробництво нових радіоелектронних і інформаційних технологій з метою забезпечення безпечної навігації літальних апаратів, що є актуальним в умовах моловисотного польоту при обмеженій (або відсутній) оптичній видимості. В роботі отримали розвиток і завершення приоритетні дослідження вчених і фахівців України в області створення когерентної радіолокаційної техніки короткохвильової частини міліметрового діапазону (КВЧ ММД). Отримані достовірні експериментальні дані про характеристики фоноцілевої обстановки, створена нова елементна база твердотільних РЛС КВЧ ММД авіаційного базування. Новизна і завершеність досліджень і розробок представленої роботи заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Завідувач відділу методів і систем обробки, аналізу та ідентифікації зображень фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України, доктор технічних наук, професор Русин Богдан Павлович.

Дюбко Станіслав Пилипович

Я підтримую висунення роботи Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх у сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів, авторів Гученко М.І., Зубкова А.М., Кісельова В.К., Ковальова Є.Д., Матюхи В.М., Моцаря А.І., Моцаря П.І., Рудика В.І., Удовенко В.О., Хлопова Г.І. на здобуття на здобуття Державної премiї України в галузi науки і технiки.
Робота ідейно цілісна і охоплює широкий комплекс науково-технічних задач, спрямованих на вирішення важливої державної та загальнолюдської проблеми - забезпечення безпеки польотів літальних апаратів. На основі сучасних наукових досягнень в області радіофізики та електроніки, у тому числі нових терагерцевых і квазіоптичних технологій, авторами проведено комплексні теоретичні і експериментальні дослідження, спрямовані на розробку перспективного інформаційного каналу для забезпечення польотів у складних умовах. Розроблено нелінійні математичні моделі для динамічного моделювання літального апарату, моделі сенсорно-моторної поведінки пілота на основі дослідження взаємодії системи «оператор-машина». Створено системи візуалізації, що забезпечують високий рівень реалістичності синтезованого зображення оточуючого кабіну пілота простору, що дозволяє імітувати політ у різні часи доби, в різноманітних метеоумовах, а також відображати реальний рельєф місцевості за допомогою електронних карт.
На основі проведених широких наукових досліджень та оригінальних інженерних рішень розроблено, створено та впроваджено у серійне виробництво багатофункціональні радіоелектронні учбово-тренувальні комплекси для навчання льотного складу, вироблено практичні рекомендації по поведінці льотчика при різних режимах польоту, в тому числі при виході з кризових ситуацій.
Рішення проблеми підвищення безпеки польотів у складних умовах за допомогою використання сучасних наукових досягнень в області радіофізики, електроніки, математичного і фізичного моделювання складних динамічних систем і процесів, безумовно, підніме авторитет України як передової науково-технічної держави, а, головне, послужить найгуманнішій цілі – збереженню життя та здоров’я людей.
Впевнен, що авторський колектив представленої роботи заслуговує на присудження Державної премiї України в галузi науки і технiки за 2010р.
ДЮБКО Станіслав Пилипович, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений професор ХНУ ім. В. Н. Каразина, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гетьман Олександр Іванович

Мене привела до НВО "Авiа" трагiчна подiя.Пiд час виконання посадки на морську бурову платформу потерпiв катастрофу вертолiт нашого загону. Екiпаж зiткнувся в польотi з критичною ситуацiєю, яку важко було вiдпрацювати в процесi пiдготовки. Загинули люди. Потрiбно було встановити причини цiєї подiї, проаналiзувати їх та зробити необхiднi висновки, щоб запобiгти подiбним подiям у майбутньому. А науковцями НВО "Авiа" розроблена та впроваджена унiкальна технологiя розслiдування льотних подiй, яка полягае в тому, що записи польотної iнформацiї подаються на вхiд комплексного тренажера і вiдтворюється в реальному часi останнiй полiт. При цьому фахiвцi з розслiдування можуть спостерiгати як працювали системи вертольота, якi дiї виконував екiпаж, як перемiщалися важелi керування, як змiнювалась позакабiнна обстановка. Тому я пiдтримую висунення работи на здобуття Державної премiї України в галузi науки і технiки.

Гетьман Олександр Іванович командир авiацiйного загону КДАП "Унiверсал-Авiа"

Чикрій Аркадій Олексійович

У 2009 році під час візиту до м. Кременчука я мав можливість ознайомитись з діяльністю НВО «Авіа». Мене вразила чітка організація праці з серійного виробництва сучасних цифрових навчально-тренувальних комплексів для підготовки пілотів вертольотів. Я мав можливість виконати політ на комплексному тренажері вертольота Мі-171. Візуалізація позакабінної обстановки просто чудова. Як математик, я розумію, що основою тренажера є математична модель керованого процесу. Вертоліт є надзвичайно складною динамічною системою вже сам по собі, а розрахунок його взаємодії з повітряною масою, особливо на критичних режимах польоту, вимагає вирішення в реальному часі надзвичайно складної системи нелінійних диференціальних рівнянь. Тому, те, що НВО «Авіа» використовує власну математичну модель польоту вертольота вражає. Без сумніву, рівень складності та надійності математичного забезпечення розроблених тренажерів, рівень їх інформаційної подібності відповідає рівню найвищих світових досягнень. Вважаю проведену роботу дуже актуальною та важливою для утвердження в світі високого авторитету вітчизняної науки та підвищення іміджу України, як розвиненої держави.

Чикрій А. О. , член-корр. НАН України, д. ф-м. н., профессор, зав. вiддiлом оптимізації керованих процесів Інституту кібернентики НАН України