Офіційний веб сайт

Розробка наукових основ, технологій виробництва та впровадження нових композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями в будівництво

Р2

 

Автори:

Бондаренко В.М., Коляда В.М., Костюк Т.О., Лебедєв Є.В., Нестеров В.Г.,

Пахаренко В.О., Прощін О.Ю., Савельєв Ю.В., Шостак Т.С., Яковлева Р.А.

 

Представлена Харківським державним технічним університетом будівництва та архітектури.

 

Розроблено і  впроваджено у виробництво нові конкурентоспроможні композиційні матеріали зі спеціальними властивостями, у т.ч. для подовження експлуатаційного ресурсу будівельних споруд.

Створено нові композиційні матеріали холодного твердіння на полімерній і мінеральній основах (мастики, клеї, компаунди, сухі суміші) унікальні властивості яких дали змогу вирішити ряд складних проблем і створити нові технології в будівництві та  енергозберігаючі технології і обладнання з переробки полімерів.  Організовано виробництво нових ефективних будівельних матеріалів (плівки, сітки, лінолеум, погонажні вироби, праймери). 

Авторами запропоновано комплексне вирішення проблеми виробництва нової полімерної продукції і технології їх утилізації, - узгоджено характеристики та забезпечено сумісність полімерних виробів із розробленими спецматеріалами з метою досягнення більшого економічного ефекту.

 Розроблено комплекти композиційних матеріалів, обладнання для їх виробництва та технології використання цих матеріалів у будівництві. Багатотоннажне виробництво продукції організовано на підприємствах Києва, Харкова, Одеси: з-д „Більшовик”, з-д „Будіндустрія”, ТОВ „Моноліт-полімер” та інших.

Результати роботи опубліковано у 512  наукових статтях, в т.ч.  26 у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS.

Надіслати коментар

Коментарі

Білошенко В.О.

У зв’язку зі зростанням обсягів будівництва та необхідністю подовження експлуатаційного ресурсу будівель та споруд важливою науково-практичною проблемою є вибір сировини, створення нових композиційних матеріалів будівельного призначення та технологічних процесів і обладнання для їх переробки.
В даному циклі робіт представлено алгоритми модифікації існуючих полімерних композицій малими добавками модифікаторів і нові композиції з властивостями, які можна регулювати в широких межах.
Сформульований науково-обгрунтований підхід до проблеми створення композиційних полімерних матеріалів будівельного призначення зі спеціальними властивостями, який передбачає можливість з єдиних позицій розглядати закономірності формування структури та властивостей аморфних полімерів і полімерів, що кристалізуються.
Виконаний авторами комплекс досліджень дозволив об‘єднати теоретичні розробки авторів в царині створення композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями з завданнями застосування цих матеріалів у будівництві для вирішення різноманітних задач: гідроізоляції, зміцнення фундаментів, санації пошкоджених будівельних конструкцій, реставрації пам’ятників архітектури та виробництва крупнотонажних матеріалів будівельного призначення (лінолеум, труби, плівки, плити, мастики, клеї та інше).
Вважаю, що цикл робіт, який подається до розгляду в Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки, за своєю науковою новизною та практичною значимістю заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Заступник директора з наукової роботи
Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна
НАН України,
доктор технічних наук
Білошенко В.О.

Малышева И.И.

По роду своей деятельности, нам часто приходиться сталкиваться с вопросами защиты и гидроизоляции бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей. В решении этих вопросов отлично зарекомендовали себя защитные гидроизолирующие составы проникающего действия «Viatron». Хочется отметить, что, наряду с множеством положительно решаемых проблем (лечение коррозии бетона, восстановление прочности, защита от агрессивных сред и др.) и широкой сферой применения (гидроизоляция свежеуложенного бетона, восстановление эксплуатационных свойств, ремонт каменных, бетонных и железобетонных конструкций, ремонт бетонных полов, больших разрушений, трещин и выбоин и многое другое), составы «Viatron» позволяют выполнять защиту конструкций с любой стороны, в очень влажных условиях и даже при отрицательных температурах, что для нас, как для строителей, имеет огромное значение. Также нас очень интересует развитие производства материалов технического направления (линолеум, трубы, пленки, плиты, мастики, клей и др.). Поэтому мы хотим выразить свою поддержку работе "РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ, ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВО" и надеемся, что данная работа будет достойно оценена, а группе ученных и производителей, принимающей участие в разработке новых научных технологий, желаем профессиональных успехов.

Заместитель директора Малышева И.И. и коллектив строительной компании ООО «Диастрон».

ЗАТ "БК АВАНТА "

Новая разработка отечественных двухкомпонентых составов материала Виатрон,давно затребована не только в строительной ,но и в енергетической,металургической да и сельсько-хозяйственной отрасли тоже.Особенно радует,то что материал появился во время економичского кризиса,в связи с чем можно сделать выводы, что авторы и разработчики верят в перспективу нового материала,в его физико-химические свойства,надежность и качество.Теперь главное эту веру донести до проектировщиков,заказчиков и подрядчиков.Поэтому поддержать авторов разработки композиционных материалов Виатрон не только нужно,но и необходимо, тем более,что они этого заслуживают.
Виталий Левада.
Главный специалист по гидроизоляционным
материалам АТ БК Аванта

Ковтун В.П.

Мы используем материалы Виатрон в гражданском строительстве.Наша компания "Екобуд" на протяжении многих является давним партнером Киевского представительства Виатрон,материалы зарекомендовали себя очень хорошо плюс технологическое сопровождение, все это говорит о системном подходе и ответственности производителей материалов ТМ Виатрон.О новой разработке много слышал и даже видел образцы на выставке.Как специалиста по строительным материалам впечатлило,когда образец опускали в 5% раствор соляной кислоты.Результат отменный.Поэтому желаю скорее выйти на серийное производство и доступную цену для украинских строителей и потребителей.
Специалист Василий Ковтун
г.Киев компания Екобуд

ГИП Соловьев Г.В. г.Луцк

С материалами Виатрон связан более пяти лет по своей непосредственной работе.Зарекомендовали себя положительно.
Поэтому очень рад,что отечественные производители не стоят на месте.При правильном технологическом решении и комплексном подходе можно качественно улучшить защитные характеристики технических помещений,инженерных сооружений.
Как специалиста в области инженерных коммуникаций,работа очень заинтересовала,материал еще пока не видел,но судя по описанию это соотношение цены и качества.Для нас проектировщиков это главное.
Поддерживаю мнение о присвоении награды авторам розработки отечественных материалов Виатрон.
ВОЛ. ФІЛІАЛ НДІ "ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ
ГІП Г.Соловьйов

к.х.н. Рогодзянський Анатолій Володимирович

На моє глибоке переконання найбільш перспективними серед вітчизняних матеріалів в галузі відновлення,ремонту захисту та гідроізоляції бетонних,залізобетонних та цегляних споруд є гідроізоля-ційні матеріали проникаючої дії ТМ ВІАТРОН, використання яких не потребує ретельної підготовчої роботи та в значній мірі підвищує експлуатаційні характеристики. Принцип дії сумішей ”ВІАТРОН” заснований на глибокому проникненні хімічно активних речовин в капілярно–пористу структуру бетону.
Тому створення нових композиційних матеріалів холодного твердіння зі спеціальними властивостями на полімерній та мінеральній основах, розробка технологій їх застосування та впровадження в практику для мене особисто не стало несподіванкою - це закономірний результат наполегливої наукової праці фахівців Харьківського державного технічного університету та трудового коллективу виробників сумішей ”ВІАТРОН”.Такий державницький підхід до створення та впровадження нових технологій в будівельній,енергетичній ,металургійній галузі тільки додає оптимізму та робить честь авторам роботи. З точки зору науковця і практика, однозначно, це великий крок вперед з хорошими економічними показниками.Думаю, що Держава отримала достойний подарунок від нуковців, як вона цим скористається ,це вже її право та державних фахівців і службовців. Від себе особисто зичу творчих і наукових успіхів авторам роботи.
пенсіонер, к.х.н. А.В.Рогодзянський

Доктор

Проблема гидроизоляции, защиты от агрессивных сред и восстановления бетонных конструкций одна из самых актуальных в области строительства. Данная работа раскрывает вопрос восстановления, гидроизоляции, защиты зданий и сооружений; как промышленного, так и гражданского назначения. В том числе мосты, мостовые опоры, градирни, железобетонные колонны промышленных объектов, канализационные коллектора, пирсы, доки, отстойники различного предназначения, стадионы (усиление трибун и защита от различных атмосферных и механических воздействий). Гидроизоляция перекрытий, подвальных помещений , подземных переходов; увеличение марки бетонов, повышение их водонепроницаемости и морозостойкости. Т.е. любые бетонные и железобетонные сооружения, нуждающиеся в реанимации, восстановлении и защите от агрессивных сред. Защищая бетонные и металлические конструкции, это показатель долговечности, экономии миллионов денежных средств и продление эксплуатационных сроков объектов гражданского и промышленного назначения.

"Укргидропроект" нач гидротехнического отдела Галат В.В.

Шаповал Вадим Витальевич

Использовал композицию проникающего действия "Виатрон", для восстановления и гидроизоляции подземного торгового центра. Применялось материала около тридцати тонн. Объект служит уже восемь лет. Считаю работу и материалы системы "Виатрон" заслуживающую достойной похвалы и награды.

директор торгового цетра "Подземный город"

Третьяков Василий Тимофеевич

Уникальная композиция, для повышения прочностных характеристик железобетонных конструкций "ВИАТРОН". Этот материал применялся на многих объектах Украины. Мы восстанавливали и защищали от агрессивных сред доменные трубы, резервуары для отходов коксотушения, подкрановые бетонные шпалы и т.д. уже более семи лет восстановленные объекты эксплуатируютя без каких-либо претензий. Считаю работу актуальной и необходимо важной в направлении строительства!

Генеральный директор "Донбассдомнаремонт" Третьяков В.Т.

Волошина Н.П.

Считаю работу "РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ, ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВО" актуальной!
Очень важно понимать, что такое грибковое поражение стен, возникающее в результате сырости из-за воздействия различных агрессивных сред. Особенно это касается медицинских учреждений, где часть важных помещений таких как: лаборатории, хранилище медикаментов и мед. инвентаря, исследовательское оборудование и т.д. находятся на уровне цоколя или подвала. Применение композиционных материалов "Виатрон" помогло не только решить проблему гидроизоляции, но и ликвидировать развитие вредных, несущих в себе угрозу не только для помещений и находящегося в них мед. инвентаря, но и предотвратить пагубное влияние на здоровье человека.

Принимая во внимание актуальность проблемы предоставленной в Комитет по Государственным премиям Украины работы, и учитывая практический опыт применения композиционных материалов типа "Виатрон", хочу выразить поддержку этой работе.

Заслуженный деятель науки и техники Украины, д.м.н. проф. Волошина Н.П.