Офіційний веб сайт

Розробка новітніх інформаційно-технічних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь

М54

 

Автор: Броварець О.О., к.т.н.

 

Представлена  Національним університетом біоресурсів і природокористування України

 

Автором встановленовимоги до параметрів механічних коливань рухомого транспортного засобу в місці розміщення системи технічного зору для забезпечення ефективного функціонування таких систем при моніторингу стану сільськогосподарських угідь.

Обґрунтовано принцип створення польової інформаційної машини і визначено механіко-конструктивні параметри та режими її функціонування, які забезпечують ефективне функціонування системи технічного зору.

Розроблено математичну модель функціонування польової інформаційної машини.

Встановлено закономірності зміни механічних коливань машини в місці розміщення системи технічного зору залежно від механіко-конструктивних параметрів та режимів функціонування польової інформаційної машини при моніторингу стану сільськогосподарських угідь.

 

Кількість публікацій:   27  наукових публікацій,в т.ч. 25 статей, 2 тези доповідей, 20  патентів.

Надіслати коментар

Коментарі

к.т.н., Дьомін О.А.

Використання новітніх інформаційно-технічних систем в сільському господарстві є нагальною потребою, зокрема при моніторингу стану сільськогосподарських угідь. Тому на мій погляд робота заслуговує на увагу та присудження державної премії.

Мироненко Валентин Григорович, д.т.н.

На даному етапі розвитку механізованого сільськогосподарського виробництва, коли висуваються високі вимоги до економічної доцільності застосування технологій вирощування сільськогосподарських культур, а також до заходів з охорони довкілля, пріоритетним напрямком є застосування технологій точного землеробства.
Втілення технологій точного землеробства дозволяє планувати витрати насіннєвого матеріалу, добрив, пестицидів та інших технологічних матеріалів, у тому числі палива, визначати загальну стратегію управління агробіологічним потенціалом поля тощо. Проте, на сьогодні при реалізації даних технологій бракує ефективних систем збору та реєстрації (моніторингу) місцевизначеної інформації (агробіологічної та фітосанітарної) про стан сільськогосподарських угідь у технологіях точного землеробства. Існуючі способи і засоби реалізації цього процесу недосконалі.
У цьому сенсі набуває актуальності розробка та використання принципово нового класу сільськогосподарських машин для моніторингу стану сільськогосподарських угідь за допомогою систем технічного зору – польових інформаційних машин. Використання сучасних систем технічного зору для моніторингу дає можливість підвищити рентабельність процесів збору місцевизначеної інформації про стан сільськогосподарських угідь та знизити собівартість виробництва продукції рослинництва.
У зв'язку із цим важливим завданням є розробка і обґрунтування параметрів польової інформаційної машини для моніторингу стану сільськогосподарських угідь, зокрема, дослідження динаміки функціонування таких машин, як засобів транспортування і забезпечення належного технологічного функціонування систем технічного зору.
Тому актуальним питанням є розробка новітніх інформаційно-технічних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь
Автором наукової роботи вперше науково обґрунтовано принцип створення польової інформаційної машини і визначено механіко-конструктивні параметри та режими її функціонування, які забезпечують ефективне функціонування системи технічного зору.
Наукові розробки автора достатньо висвітлені в наукових працях та захищені патентами України, викликали науковий і практичний інтерес у фахівців як в Україні та і закордоном. Вважаю, що наукова робота Броварця О.О. на тему ««Розробка новітніх інформаційно-технічних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь» заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри інженерії агробіосистем НУБіП України, доктор технічних наук, професор Мироненко Валентин Григорович

Дана робота присвячена актуальній темі – розробці новітніх інформаційної технічних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь.
Понад 30 років тому у Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України була розроблена система автоматичного керування трактором «роботом» і трактором «лідером». Для створення локального засобу було затрачено значних зусиль. Сучасні технології дають можливість значно розширити коло таких задач. Питання розробки таких конструкцій є важливим при застосування новітніх технологій, зокрема технологій точного землеробства. Використання новітніх інформаційної технічних систем дає можливість провести безперервний моніторинг стану сільськогосподарських угідь. На мою думку, автор даної роботи цілком заслуговує на присвоєння премії Президента України.

Козирєв Сергій Миколайович, к.т.н., Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України, завідувач відділу з науково-технічних проблем мобільної енергетики та автоматизації