Офіційний веб сайт

Розробка новітніх методів діагностики, профілактики та терапії дифтерії з застосуванням генно-інженерних підходів

М12

 

Автори: Кабернюк А.А., к.б.н. Олійник О.С., к.б.н.

 

Представлена Інститутомбіохімії ім. О.В.Палладіна НАН України

 

Метою циклу наукових праць є пошук шляхів вдосконалення існуючих та розробка нових підходів до терапії, профілактики та діагностики дифтерії.

В результаті виконання роботи отримано штами-продуценти рекомбінантних субодиниць А та В дифтерійного токсину, субодиниці В, злитої з підсиленим зеленим флуоресцентним білком та стафілококового білка А. Запропоновано новий підхід та розроблено прототипи тест-систем для оцінки рівня антитіл проти дифтерійного токсину, з визначенням сигналу проти окремих субодиниць у форматі імуноферментного аналізу та імунохроматографії. Продемонстровано ефективність використання scFv-антитіл, об’єднаних із фрагментом білка А, для виявлення дифтерійного токсину у бісайтовому імуноферментному аналізі.

Досліджено імуногенні властивості рекомбінантних субодиниць дифтерійного токсину та встановлено здатність рекомбінантної субодиниці В формувати протективний протидифтерійний імунітет, що може свідчити про перспективність її використання для розробки нового покоління рекомбінантних субодиничних вакцин. Розроблено новий методичний підхід для оцінки токсин-нейтралізуючих властивостей антитіл на основі інгібування зв’язування токсину з рецептором in vitro.

Сконструйовано імунну до дифтерійного токсину бібліотеку scFv-антитіл та отримано рекомбінантні scFv-антитіла, що здатні нейтралізувати цитотоксичну дію дифтерійного токсину, які можуть стати перспективною заміною існуючим препаратам на основі Fab-фрагментів антитіл коня.

 

Кількість публікацій:20 наукових публікацій, в т.ч. 11 статтей у реферованих журналах, 2 патенти. Загальний індекс цитування (згідно баз даних Scopus) складає 4.