Офіційний веб сайт

Розробка новітніх технічних рішень та способів з покращення експлуатаційних властивостей локомотивів

М47

 

Автори: Кравченко К.О., к.т.н., Ковтанець М.В.

 

Представлений Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля.

 

Роботу присвячено пошуку шляхів реалізації комплексного підвищення експлуатаційних властивостей локомотивів на основі багатогранної оцінки факторів, від яких вони залежать, зокрема, виявлення причин погіршення тягових та динамічних якостей локомотива в процесі експлуатації, зниження зчеплення колеса з рейкою на різних ділянках шляху.

Створено основи для конструювання і експлуатації екіпажної частини тягового рухомого складу. Отримано низку результатів з визначення коефіцієнтів зчеплення від електризації абразивного сипучого матеріалу, який подається в контакт колеса з рейкою, коефіцієнтів використання зчіпної ваги з урахуванням основних факторів, що знижують тягові якості локомотива, вдосконалена математична модель руху піску в системі "форсунка пісочниці-рейка".

Запропоновано нові підходи відносно забезпечення максимального тягового зусилля підбором тягових електродвигунів (ТЕД) по колісних парах локомотива з урахуванням нерівномірності перерозподілу навантажень, характеристик ТЕД та різних фрикційних умов окремої колісної пари.

Вдосконалено ресорне підвищування, яке забезпечує збільшений статичний прогин для швидкісних локомотивів та керування його параметрами в залежності від умов експлуатації.

Результати досліджень дозволяють підвищити швидкість руху, економічну та екологічну ефективність експлуатації рухомого складу.

 

Кількість публікацій: 88, в т.ч.за темою роботи - 46(16 статей, в т.ч 6 у зарубіжних виданнях,  15 патентів, 2 авторських свідоцтвана комп’ютерну програму).