Офіційний веб сайт

Розробка нової технології мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів (знято з розгляду)

М18


Автор: Лащук Н.В.


 


Представлена Національним університетом харчових технологій.


 


Кількість публікацій:25 наукових робіт (8 статей, 19 тез доповідей), 2 патенти.


 


Знято з розгляду