Офіційний веб сайт

Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління

р51

 

Автори:

Анофрієв В.Г., Корнієнко В.В., Коробка Б.А., Кутішенко О.В., Лашко А.А.,

 Можейко Є.Р., Мокрій Т.Ф., Позняков В.Д., Савчук О.М., Ушкалов В.Ф..

 

Предстівлена Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.

 

Вперше  в Україні розроблено і прийнято у серійне виробництво та в експлуатацію піввагон моделі 12-7023-01 на візках моделі 18-7020, платформа моделі 13-7024 для контейнерів, створено і здійснюється серійний випуск сімейства критих вагонів-хоперів для сипких вантажів, піввагон моделі 12-7039 пройшов повний комплекс випробувань на візках моделі 18-7033 (25т/вісь). Перевага всіх конструкцій вагонів - можливість руху з конструкційною швидкістю (120 км/год) без обмеження в порожньому режимі, значно менший вплив на верхню будову колії.

На залізницях України, країн СНД та Балтії успішно експлуатуються понад 1500 платформ мод. 13-7024 та близько 5000 сучасних бункерних вагонів, виготовлених на  ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Загальний економічний ефект від впровадження вантажного рухомого складу нового покоління складає більше 120 млн гривень. 

При виробництві та експлуатації на підприємствах машинобудівної та залізничної галузей забезпечено робочими місцями близько 10 тисяч робітників.

Результати роботи відображено в  5 монографіях, понад 250 наукових працях та 100 патентах на винаходи та корисні моделі, близько 50 патентів отримано за кордоном. 

Громадське обговорення роботи відбулося   в  Українській державній академії залізничного транспорту 15 вересня 2011 року о 13 годині  (ауд 1.417). 

Надіслати коментар

Коментарі

Пасічний М.С.

Системний аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку галузі вантажних залізничних перевезень України і країн СНД свідчить, що вирішення проблеми дефіциту рухомого складу та впровадження енергоефективних технологій може бути успішно реалізоване тільки при впровадженні нового, технічно вдосконаленого парку вантажних вагонів.
У зв'язку з вищевикладеним, особливо актуальною є проведена робота «Розробка, освоєння виробництва і впровадження в експлуатацію сучасного рухомого складу нового покоління», що висувається на здобуття Державної премії України в області науки і техніки за 2011 рік.
Завдяки даній роботі відкривається можливість досягнення довгострокових позитивних результатів технічної політики, спрямованої на забезпечення потреб економіки України в новому, енергоефективному рухомому складі, і яка в кінцевому рахунку являється важливою складовою частиною загальнодержавної промислової політики.
В результаті виконаної роботи створено на ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» ряд моделей вантажних вагонів і дві моделі візків. Операторська компанія ДП «Трансгарант-Україна» є власником близько 800 вантажних вагонів, виготовлених ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Вибір рухомого складу компанією обумовлений оптимальними технічними характеристиками та високими показниками надійності в експлуатації вагонів виробництва ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод».
Завдяки розробці, освоєнню виробництва і введенню в експлуатацію сучасного рухомого складу нового покоління, вирішується важлива народногосподарська проблема - створення вітчизняних вантажних вагонів і візків нового покоління, що дозволяє прискорити заміну зношеного парку вантажних вагонів, підвищити його продуктивність, зменшити витрати на обслуговування і ремонт.
Авторами роботи виконано великий обсяг науково-практичних досліджень, освоєні виробництво і введено в експлуатацію якісно новий рухомий склад, що впливає на розвиток як залізничної галузі, так і промисловості України в цілому.
Робота «Розробка, освоєння виробництва і впровадження в експлуатацію сучасного рухомого складу нового покоління» і колектив її авторів у складі Анофрієва В.Г., Корнієнка В.В., Коробки Б.А., Кутішенка О.В., Лашка А.А., Можейка Є.Р., Мокрій Т.Ф., Познякова В.Д., Савчука О.М., Ушкалова В.Ф. гідна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 р.

Головний інженер ДП «Трансгарант-Україна» М.С. Пасічний

Борец О.Н.

ООО «СибУглеМетТранс» является одной из крупнейших операторских компаний на рынке внутренних и международных грузовых перевозок. Грузовой парк подвижного состава нашей компании насчитывает несколько тысяч вагонов. Сегодня на железных дорогах стран СНГ и Украины наблюдается постоянный рост объемов грузовых перевозок, в связи с чем значительно возросла потребность в новом подвижном составе, который может обеспечить повышенную надежность и экономичность в эксплуатации. Существующая задача возобновления парка подвижного состава может быть эффективно реализована только при внедрении нового современного парка грузовых вагонов.
Поэтому работа «Разработка, освоение производства и введение в эксплуатацию современного подвижного состава нового поколения», которая выдвинута на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год, является особо актуальной.
В результате выполненной работы на ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» создан ряд перспективных моделей грузовых вагонов. Все вагоны по своим характеристикам соответствуют требованиям к перспективному подвижному составу и характеризуются высокими показателями надежности и эффективности. ООО «СибУглеМетТранс» является владельцем более 600 грузовых вагонов, изготовленных на ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», и с уверенностью может подтвердить, что вагоны зарекомендовали себя исключительно хорошим качеством изготовления, оптимальными техническими характеристиками и надежностью в эксплуатации.
Как нам известно, весомый вклад в создание подвижного состава нового поколения внесли авторы работы «Разработка, освоение производства и введение в эксплуатацию современного подвижного состава нового поколения», в составе представителей Государственной администрации железных дорог Украины, Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна, ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», Института электросварки имени Е.О. Патона, Института технической механики Национальной академии наук Украины, ОАО «Рейл».
Считаю, что представленная работа и коллектив ее авторов достойны присуждения Государственной премии Украины в 2011 г. в области науки и техники.
Первый Заместитель Генерального директора ООО «СибУглеМетТранс» (г. Иркутск, Россия) О.Н. Борец

К.т.н. Бруякін Віталій Костянтинович

Нашій кафедрі і її випробувальній лабораторії довелося зіткнутися з найпершими зразками вагонів нового покоління. П'ять років тому в 2006 році з'явився перший вагон цієї моделі, який був поставлений на дослідний маршрут від Кривого Рогу до Ужгорода, а потім у грудні місяці був сформований цілий маршрут із 50 вагонів і поставлений під наше спостереження. Якщо поділитися враженнями про ці випробування, то можна сказати коротко: вони багато в чому відрізняються, в кращу сторону, від випробувань інших конструкцій, а ми досліджували багато різних вагонів. Про перших 50 вагонах висновки такі, що ті вузли, які нас дуже турбували, це колісні пари і їх гребені, це п'ятникові вузли, фрикційні клини, тепер працюють значно довше і надійніше, ніж у старих конструкцій. Звичайно, завдяки тому, що це інші візки та кузова, і розрахункові показники по надійності та ремонтопридатності показують, що вагони дуже добрі. Пробіг нових візків без обробки колісних пар майже 400 тис. км, а звичайних візків 60-70 тис. км. Можливо через кілька років удосконалення системи технічного обслуговування ми за показниками зносу колісних пар будемо досягати наміченого для вагонів нового покоління міжремонтного пробігу – 500 тис.км. У звичайних вагонів знос п'ятникових вузлів і клинових опор колосальні, у них через шість місяців експлуатації після капітального ремонту між п'ятником і підп`ятником зазор в плані такий, що долоня проходить. У вагонів нового покоління все в нормі, хоча вони знаходяться в експлуатації вже 4 роки. У старих вагонів фрикційна планка зношується до товщини паперового листа, а у вагона нового покоління все в нормі. Тому з точки зору експлуатаційної надійності ці вагони можна характеризувати тільки з кращого боку.

Керівник робіт по експлуатаційним випробуванням нової залізничної техніки, доцент кафедри вагонів ДНУЗТ, кандидат технічних наук Бруякін В.К.

Борзілов Іван Дмитрович

Я підтримую авторів цієї роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки перш за все через конкурентоспроможність розроблених ними вагонів. Вагонобудівне поле на Україні зараз охоплює близько 10 підприємств, які виготовляють вантажні вагони. Не секрет, що Укрзалізниця при закупівлі вагонів віддає перевагу своїм підприємствам, це вагоноремонтні заводи, які виготовляють нові дешевші вагони, але ж за якістю вони поступаються вагонам нового покоління.
Як показує досвід, вагони Крюківського вагонобудівного заводу показали в експлуатації високу надійність. Я хочу звернути увагу на конкурентоспроможність цього заводу не тільки в рамках СНД. Завод, як відомо, поставляє свою продукцію не тільки в Росію, Казахстан, Білорусь, а також, в КНР. Це дуже важливий момент, як аргумент якості продукції цього заводу. У роботі багато сказано про технологічність виготовлення вагонів нового покоління, але, нажаль, немає цифр по їх собівартості за трудомісткістю. Що стосується взаємозамінності, то з розгляду типів візків, колісних пар видно цю взаємозамінність, а також можливість використовування деяких вузлів та деталей вагонів нового покоління при модернізації окремих вузлів вже існуючих конструкцій вагонів.
Тому, з урахуванням сказаного вище, наша кафедра підтримує цю роботу на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Професор кафедри “Вагони” Української державної академії залізничного транспорту Борзілов Іван Дмитрович.

Мурашко Михайло Валерійович

Донецька залізниця у 2007 році придбала у Крюківського вагонобудівного заводу 500 вагонів нового покоління, ці вагони експлуатувалися переважно на Донецькій залізниці. За останні роки склався певний досвід експлуатації цих вагонів. Звичайно, на початковому етапі були складнощі через те, що люди були не готові до нових розробок. Але всі труднощі пройдено, у вагонному депо Ясинувата ми організували базу ремонту таких вагонів. Для того щоб усувати недоліки через пошкодження, ми виготовили в експериментальному цеху установку для демонтажу та монтажу підшипників. В результаті ми отримали при ремонті цих вагонів економію до 50% по собівартості, повністю настроїлась робота роликового відділення при деповському ремонті, у роботі колісного цеху залишилися лише питання в обточуванні колісних пар.
Якщо порівняти за абсолютними цифрами, то у нас при деповському ремонті собівартість звичайного серійного вагона складає 22,5 тис. гривень, а середня собівартість вагона нового покоління вийшла 14,5 тис. гривень і збільшився міжремонтний пробіг на 1 рік.
У цьому році ми отримали відповідний досвід: у нас було з пошкодженнями 14 вагонів, у складі яких був тільки 1 вагон нового покоління. З цих 14 вагонів 12 вагонів було пошкоджено до ступеня виключення, 1 вагон - до ступеня капітального ремонту і вагон нового покоління, завдяки його конструкції, був пошкоджений тільки до ступеня деповського ремонту. Цей вагон при огляді не мав будь-яких порушень конструкції, цілісності та зміни геометричних розмірів. Тобто, можна зробити висновок, що не дарма ця робота виконана, не даремно такі вагони зроблені і ми вважаємо, що треба в подальшому цю роботу продовжувати, змінювати наш парк на такі вагони зі спрощеною системою ремонту, зі збільшеним міжремонтним терміном і з поліпшеною конструкцією кузова.
Ми підтримуємо цю роботу, ми хочемо, щоб таких вагонів було якомога більше, тоді простіше буде їх експлуатувати, не буде складностей із запасними частинами, не буде складностей з навчанням людей. Чим більше цих вагонів буде, тим краще буде для експлуатації та для обслуговування. Вважаю, що робота з розробки та впровадження вагонів нового покоління заслуговує Державної премії України за 2011 рік.

Заст. начальника вагонної служби Донецької залізниці Мурашко М.В.

Професор Маслієв В'ячеслав Георгієвич

Я б хотів загострити увагу ось на якому аспекті: це пункт, пов'язаний з динамікою, з її впливом на рейкову колію, яка у наш час вимагає серйозної модернізації. Якщо раніше візки марки 18-100 мали невеликий статичний прогин від тонни сили вантажу, то для новостворених візків він вдвічі більший. Досвід всієї міжнародної науки показує, що збільшення такого прогину вдвічі при збереженні виробництва візків практично незмінним при мінімальній його модернізації дозволяє істотно зменшити вплив на колію у вертикальному напрямку і відповідно продовжити її термін служби. З іншого боку, застосування полімерних матеріалів у зв'язках поперечної балки з поздовжніми боковими рамами, стабілізація їх стану дозволить зберегти паралельність осей колісних пар на значно більший час, ніж у старих візків моделі 18-100, тому знос гребенів при такому збереженні стабільності істотно зменшиться. Я не знаю, чи враховувалося це в економічному ефекті, але це суттєвий внесок в збереження рейкової колії і подовження терміну служби всього рухомого складу, зокрема, ходових частин вагонів. Я підтримую цю роботу, бажаю успіхів усім претендентам в одержанні Державної премії в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Доктор технічних наук, професор Національного університету “Харківський політехнічний інститут” Маслієв Георгійович.

Професор Нагорний Євген Васильович

Я представляю кафедру транспортних технологій Харківського національного автодорожнього університету. Нам довелося не тільки ознайомитися з цією роботою і її окремими розробками, але навіть її вивчати. Виконуючи у свій час за завданням Мінтрансу роботу з розробки методології вибору транспортно-технічних систем доставки вантажів у міжнародних коридорах, ми зіткнулися з тим, що складова у виборі рухомого складу у загальній логістичній системі має велике значення за витратами.
Самим економічним видом транспорту для перевезення великовантажних контейнерів виявилися платформи розробки Крюковського вагонобудівного заводу за участю вчених ДНУЗТ, це і є та складова, яка говорить про практичну цінність представленої роботи, але я б на перше місце поставив те, що авторський колектив зробив не тільки розробку, а і втілив її у життя.
В Україні вперше створили виробничу базу з випуску нового рухомого складу, ефективного та надійного. Це заслуговує не тільки Державну премію, а й орденів розробникам. Складова успіху це дійсно широкомасштабні наукові і експериментальні дослідження, наукова експертиза та стан справ у транспортній галузі в нашій державі. І немаловажне значення має те, що авторський колектив представляє собою творчу спілку як науковців, так і практиків.
Тому у мене є всі підстави підтримати висунення роботи та авторського колективу для присудження їм Державної премії в галузі науки і техніки України за 2011 рік.

Професор Харківського національного автодорожнього університету, доктор технічних наук Нагорний Є.В.

Романов В.А.

В соответствии с растущими потребностями общества, крайне необходимым в современных условиях является создание грузового подвижного состава нового поколения. Разработка, освоение производства и введение в эксплуатацию современного подвижного состава нового поколения являются жизненно важными и необходимыми для развития экономики стран СНГ'.
ЗАО «Регион Транс», осуществляющее грузовые перевозки в больших объемах, насчитывает в своем парке более 600 вагонов производства ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», являющегося надежным партнером, поставляющим на рынок передовую вагоностроительную технику.
Созданные на ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» грузовые вагоны нового поколения представляют собой конкурентоспособную продукцию, пользующуюся спросом на рынках СНГ, Литвы, Латвии, Эстонии. Разработка современного подвижного состава нового поколения дает возможность производства вагонов повышенной грузоподъемности, вместимости, экономичности и надежности. Наличие грузовых вагонов нового поколения благоприятствует наращиванию провозной способности железных дорог, обеспечению безопасности движения, снижению капитальных вложений и эксплуатационных затрат.
Следует отметить значительный вклад в развитие железнодорожного подвижного состава и грузовых перевозок авторского коллектива работы «Разработка, освоение производства и введение в эксплуатацию современного подвижного состава нового поколения», представленного специалистами Государственной администрации железных дорог Украины, Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна, ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», Института электросварки имени Е. Патона, Института технической механики национальной академии наук Украины, ОАО «Рейл».
Считаем создание современного подвижного состава новою поколения особо перспективным для дальнейшего развития как железнодорожной отрасли, так и промышленного комплекса наших стран, а уровень выполненной научно-технической работы высоким и соответствующим требованиям, предъявляемым к соискателям Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 г.

Генеральный директор ЗАО «Регион Транс» (г. Москва, Россия) В.А. Романов

Академік НАНУ, Лауреат Державних премій України М.І. Гасик

Довгий час залізниці України були надійною основою базових перетворень у господарському комплексі країни. Десятки років залізничному транспорту вдавалося працювати рентабельно за рахунок ресурсу власних потужностей і виробничих фондів. Але якщо ресурс не оновлювати, то рано чи пізно він вичерпається. Недостатність фінансування поступово призвела до старіння основних фондів галузі, до їх критичного зносу, який за 15 років виріс більш ніж у 2 рази. Технічне переобладнання парку вантажних вагонів є гострою проблемою цього часу.
Тому розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління, що виконані Крюковським вагонобудівним заводом при активній участі Державної адміністрації залізничного транспорту України на основі результатів фундаментальних досліджень в галузі механіки та матеріалознавства провідних наукових організацій – Інституту технічної механіки НАН України і НКА України, Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України та Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна є важливою, корисною і своєчасною.
В даній роботі, завдяки використанню високоміцних сталей та сучасних технологій їх зварювання, які впроваджено у виробництво металоконструкції кузовів вагонів, та розробці принципово нових ходових частин з застосуванням нових елементів і матеріалів з покращеними механічними та зносостійкими якостями, створено сімейство вантажних вагонів, які мають високі міцнісні, ходові, гальмівні і експлуатаційні характеристики і за своїми показниками відповідають світовим стандартам.
Результати експериментальних випробувань та досвід експлуатації вантажних вагонів нового покоління впродовж кількох років свідчать про ефективність наукових розробок та прийнятих технічних рішень при проектуванні та виготовленні цих вагонів.
Отримано значний економічний ефект.
Слід відзначити суттєвий внесок авторів роботи, наукові доробки яких опубліковано у монографіях та багатьох наукових журналах України, Росії, Великобританії, США, Італії, Франції, Китаю, Угорщини і інших країн, запропоновані технічні рішення захищені патентами України і Росії.
Беручі до уваги важливість і актуальність роботи та враховуючи великий обсяг виконаних науково-дослідних, конструкторських та практичних робіт, вважаю, що робота «Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління» та її авторський колектив у складі – Анофрієва В.Г., Корнієнка В.В., Коробки Б.А., Кутішенка О.В., Лашка А.А., Можейка Є.Р., Мокрій Т.Ф., Познякова В.Д., Савчука О.М., Ушкалова В.Ф. – заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Завідувач кафедри електрометалургії Національної металургійної академії України, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, іноземний член Російської Академії наук та Національної Академії наук Грузії, Почесний член Національної Академії наук Республіки Казахстан, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки М.І. Гасик

Мурашко Михайло Валерйович

Робота з створення сучасного вантажного рухомого складу нового покоління виконана фахівцями та науковцями ВАТ „Крюківський вагонобудівний завод", Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Державної адміністрації залізничного транспорту України „Укрзалізниці", Інституту технічної механіки НАНУ та НКАУ, Інституту електрозварювання НАНУ імені Є.О. Патона.
Розроблена система вагонів нового покоління вигідно відрізняється від наявних в експлуатації вантажних вагонів майже за всіма показниками. Відповідні переваги були досягнуті за рахунок визначення оптимальних параметрів вагонів та їх систем, застосування ефективних конструктивних рішень як окремих вузлів, так і вагонів у цілому, використання конструкційних матеріалів підвищених класів міцності та сучасних технологій їх зварювання.
Впровадження у виробництво перспективного комплексу технічних рі-шень, аналіз результатів та досвіду експлуатації нового рухомого складу свід-чить про те, що забезпечено виготовлення сучасних вантажних вагонів, які ха-рактеризуються:
- високою міцністю та зносостійкістю основних вузлів конструкції функ- ціональних систем вагонів;
- зменшенням питомих витрат електроенергії, палива та інших видів те-хнологічної енергії та трудових ресурсів на технічне утримання ваго-нів
- збільшенням міжремонтних пробігів з 210 тис. км до 500 тис. км, в то-му числі за обточкою коліс;
- плановим міжремонтним пробігом не менше 500 тис. км,
- зниженням середньорічних витрат на ремонт та обслуговування вагонів до 3,5 раз;
Такім чином, в результаті виконаної роботи вирішена важлива народно-господарська проблема – створення вітчизняного вагонобудування вантажно-го рухомого складу нового покоління, що дозволяє прискорити заміну зноше-ного парку вантажних вагонів залізниць України, підвищити його продуктив-ність, знизити витрати на обслуговування та ремонти з одночасною підтрим-кою вітчизняних виробників.
Вважаю, що робота “ Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління” має велику практичну значимість та актуальність і заслуговує присудження Дер-жавної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Заступник начальника служби вагонного господарства ДП "Донецька залізниця" М.В. Мурашко

Мельничук Володимир Богданович

Вантажний вагонний парк, що дістався нам „у спадщину“ з минулих часів має суттєві недоліки:
- Низька експлуатаційна швидкість руху поїздів, яка практично становить 70-80 км/год, а спроби її збільшення загрожують втраті стійкості та сходам з рейок. Утруднюється також інтеграція у транспортну систему Європи, де швидкості вантажних поїздів у 70÷90-х роках наблизили впритул до конструктивної швидкості вагонів (100÷120 км/год),
- Високі затрати на технічне утримання та ремонти вагонів.
Промисловість фактично створювала вагони, які тільки під час приймальних випробувань та короткого періоду до першого деповського ремонту (менше 10% життєвого циклу) відповідали технічним вимогам, а подальше усунення інтенсивно зростаючих пошкоджень виконували вагонні господарства залізниць. В результаті надійність вагонів на протязі їх життєвого циклу постійно падала, викликаючи збільшення витрат на технічне обслуговування. По європейським міркам попадання вантажного вагона в неплановий ремонт з відчепкою більше одного разу на рік вважається ненормальним. А частота таких ремонтів окремих піввагонів нашого парку досягала 10÷12 у рік.

Перебороти ці недоліки можна двома шляхами:
- Імпортувати основний вид рухомого складу - вагони - від закордонних країн-виробників — Німеччини, Франції, Китаю або ін., як це практикується у суміжних транспортних галузях (автомобілісти, авіатори). Тоді у вітчизняному вагонобудуванню — неминуча стагнація, а широку залізничну базу утримання вагонів очікувало б корінне переобладнання на нову техніку та технологію, перекваліфікація персоналу і т.д. В результаті галузь та вся країна понесуть суттєві втрати.
- Розробити і реалізувати такі технічні рішення, які дозволять зберегти існуючий модельний ряд вагонів, усунувши їх недоліки, — тобто змінити покоління вагонів, не порушуючи структури діяльності ні вагонобудівної промисловості, ні залізничного транспорту. Цей шлях веде до розвитку галузі і покращення макроекономічних показників країни.
Відповідальні за вибір вітчизняного напрямку у модернізації вагонного парку — ВАТ «Кременчуцький вагонобудівний завод», державний НДІ вагонобудування, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, інститут електрозварювання ім. Патона, Міністерство інфраструктури, Укрзалізниця — зробили важливий крок по другому із вищезгаданих шляхів оздоровлення вагонного парку. Знаковим стало створення та впровадження у серію вагонів нового покоління без ламання традиційних принципів устрою та обслуговування вітчизняного рухомого складу залізниць. Досвід експлуатації дослідно-промислових та перших серійних зразків піввагона моделі 12-7039, платформи моделі 13-7024, критих хоперів моделей 19-7016 і 19-7017-01 та інших вагонів нового покоління побудови ВАТ «КВБЗ» на візках моделі 18-7020 показав, що цей рухомий склад відповідає сучасному світовому рівню і позбавлений недоліків старотипних вагонів.
Виходячи з викладеного, робота “Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління” заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Начальник ВП «Служба вагонного господарства» ДТГО "Львівська залізниця" В.Б. Мельничук

Стріленко В.Е.

Залізничний транспорт України займає провідне місце в економіці країни. З його допомогою здійснюється понад 70% вантажообігу. Для виконання планів по перевезенню ва-нтажів залізниці повинні постійно обновляти свої основні засоби, до яких відноситься й рухомий склад.
Розробка, освоєння вітчизняного виробництва та впровадження в експлуатацію вантажного рухомого складу нового покоління стає дуже актуальною, особливо умовах зрос-тання морального та фізичного зносу існуючого парку вантажних вагонів та значних витрат на його утримання.
Створений ВАТ ”Крюківський вагобудівний завод” при активній участі Державної адміністрації залізничного транспорту України та провідних наукових організацій – Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акаде-міка В. Лазаряна, Інституту технічної механіки НАНУ і НКАУ та Інституту зварювання НАНУ імені Є.О. Патона уніфікований ряд сучасних вантажних вагонів відрізняється поліпшеними техніко-експлуатаційними характеристиками.
Згідно вказівки Укрзалізниці №ЦЗТ-1-8/707 від 30.12.2010 р. у червні 2011 року представниками залізниць та наукових установ було проведено нараду за результатами експлуатації та обстеження технічного стану вантажних вагонів нового покоління. Нарада відмітила:
- відсутність або суттєве зменшення зносів в основних вузлах тертя ходових час-тин;
- відсутність необхідності періодичних ревізій буксових вузлів колісних пар з підшипниками касетного типу;
- суттєве зменшення пошкоджень кузовів вагонів за рахунок покращення їх конс-трукції.
Дані позитивні характеристики вагонів нового покоління зазначені при їх плановому ремонті забезпечують:
- зменшення простою вагонів у ремонті та технічному обслуговуванні за рахунок зниження їх трудомісткості;
- підвищення продуктивності ремонтних цехів підприємств вагонного господарст-ва;
- суттєве зниження собівартості ремонту вагонів.
Таким чином, робота "Розробка, освоєння виробництва та впровадження в екс-плуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління” є вчасною, ак-туальною, має велику практичну значимість та заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Начальник служби вагонного господарства Придніпровської залізниці Стріленко В.Е.

Кельрих Михаил Борисович

Для удовлетворения растущих объемов и изменения структуры перевозок народнохозяйственных грузов существенно повышаются требования к грузовому подвижному составу.
Несмотря на то, что вагоностроительные заводы Украины в последнее годы практически восстановили производственные мощности предыдущих лет (до 1990 г.), не все выпускаемые новые вагоны могут быть отнесены к вагонам нового поколения, т. е .к вагонам, которые отличаются от выпускаемых раннее функциональными возможностями, надежностью и технико-экономическими показателями. Поэтому представленная на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 г. работа «Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного рухомого складу нового покоління» является весьма актуальной.
В результате проведенных многочисленных теоретических и экспериментальных исследований по выбору и обоснованию возможности применения высокопрочных сталей, динамических качеств новых вагонов с использованием созданных ходовых частей с повышенными осевыми нагрузками, напряженно-деформированного состояния основных несущих конструкций были созданы полувагоны, контейнерные платформы, крытые вагоны-хопперы и освоено их серийное производство.
Как показали экспериментальные исследования, включая эксплуатационные испытания, вагоны характеризируются увеличенным сроком службы и межремонтным пробегом, снижением износов контактных зон, сокращением эксплуатационных расходов, повышением экономической эффективности их использования.
Считаю, что рассматриваемая работа и ее авторский коллектив (Анофриев В. Г., Корниенко В. В.,
Коробка Б. О., Кутишенко А. В., Лашко А. А., Можейко Э. Р., Мокрий Т. Ф., Позняков В. Д.,
Савчук О. М., Ушкалов В. Ф.) заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 г.

Заведующий кафедрой «Вагоны»
Государственного экономико-технологического
университета транспорта,
доктор технических наук, профессор,
академик Транспортной академии Украины
Кельрих Михаил Борисович

Докт. техн. наук, профессор Бороненко Ю.П.

6-10 июля 2011 г. в Санкт-Петербурге в Петербургском Государственном университете путей сообщения и ОАО «Научно-внедренческий центр «Вагоны» состоялась VII Международная научно-техническая конференция «Подвижной состав XXI века (идеи, требования, проекты)». Цель конференции – обсуждение новых перспективных идей и технических решений в области создания подвижного состава железных дорог.
В работе конференции приняли участие 182 представителя ведущих научных организаций в области вагоностроения из России, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Германии, США.
Украина входит в число ведущих стран по созданию вагонов нового поколения для железнодорожных линий постсоветского пространства (ширина колеи 1520 мм). Решением конференции поддержана работа украинских специалистов Анофриева В.Г., Корниенко В.В., Коробки Б.А., Кутишенко А.В., Лашко А.А., Можейко Е.Р., Мокрий Т.Ф., Познякова В.Д., Савчука О.М., Ушкалова В.Ф. «Разработка, освоение производства и внедрение в эксплуатацию современного грузового подвижного состава нового поколения», выдвинутая на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Председатель VII Международной научно-технической конференции «Подвижной состав XXI века (идеи, требования, проекты)», генеральный директор ОАО «НВЦ «Вагоны», докт. техн. наук, профессор, академик Российской академии транспорта Бороненко Юрий Павлович.

Нікішов Володимир Іванович

Основні результати представленої роботи «Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління», яку подано для розгляду на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011р., були заслухані на бюро Відділення механіки НАН України, а потім на Президії Національної академії наук України. Виконану роботу схвалено, віднесено до перспективних досліджень, відзначено актуальність отриманих результатів, їх наукове і практичне значення.
Вважаю, що робота «Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління» і її авторський колектив (Анофрієв В.Г., Корнієнко В.В., Коробка Б.А., Кутішенко О.В., Лашко А.А., Можейко Є.Р., Мокрій Т.Ф., Позняков В.Д., Савчук О.М., Ушкалов В.Ф.) заслуговують присудження Державної премії України в області науки і техніки за 2011 рік.

Нікішов Володимир Іванович, заст. академіка-секретаря Відділення механіки НАН України, заст. директора Інституту гідромеханіки НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

Стрижало Владимир Александрович

Представленная работа «Разработка, освоение, производство и внедрение в эксплуатацию современного подвижного состава нового поколения» (авторы: Анофриев В.Г., Корниенко В.В., Коробка Б.А., Кутишенко А.В., Лашко А.А., Можейко Е.Р., Мокрий Т.Ф., Позняков В.Д., Савчук О.М., Ушкалов В.Ф.) касается важной проблемы транспортной отрасли Украины – обеспечения отечественных железных дорог современным подвижным составом для грузовых перевозок. Работа является актуальной и выполнена на высоком техническом и профессиональном уровне. Внедрение в производство ряда технических решений позволило обеспечить изготовление серии моделей грузовых вагонов высокого качества, сделать их конкурентоспособными на сетях железных дорог стран СНГ и Балтии. Значительный вклад в отмеченном комплексе работ принадлежит теоретическим и экспериментальным исследованиям, в том числе в части разработки новых элементов конструкций первых отечественных ходовых частей для грузовых вагонов нового поколения, применения новых технологий и материалов. В результате вагоны с новыми тележками могут эксплуатироваться со скоростями движения до 120 км/час, в различных температурных поясах, в том числе экстремальных условиях (от -60 до +60С), значительно увеличен ресурс тележек, уменьшено воздействие на колею. Считаю, что данная работа и ее авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Заведующий отделом прочности материалов и элементов конструкций при криогенных температурах Института проблем прочности им. Г.С.Писаренко НАН Украины, лауреат Государственных премий УССР и Украины, член-корреспондент НАН Украины, доктор технических наук, профессор Стрижало В.А.

Говоруха Владимир Васильевич

Как известно, более 80% грузовых железнодорожных вагонов, находящихся в эксплуатации на украинских железных дорогах, имеют сверхнормативный износ. Производство новых вагонов старых конструкций проблему не решает. Интенсивность износа некоторых элементов ходовых частей такова, что уже через 2 года во время первого деповского ремонта часть элементов тележек приходится наплавлять или менять, многие колеса перетачивать.
Данная работа является прорывной в области ресурсосбережения грузового подвижного состава. Впервые в Украине созданы вагоны нового поколения, ресурс наиболее изнашиваемых элементов которых увеличен в разы. Например, износ гребней колес уменьшен в 2-3 раза, пятникового узла в 4-5 раз, клиновой системы демпфирования колебаний в 10-12 раз. Наконец-то решение проблемы обновления грузового подвижного состава приведено в действие. Десятки тысяч тележек улучшенной конструкции успешно эксплуатируются на всех железных дорогах Украины.
Считаю, что работа «Разработка, освоение производства и внедрение в эксплуатацию современного грузового подвижного состава нового поколения» и ее авторы достойны присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Заведующий лабораторией проблем рельсового транспорта Института геотехнической механики им. Н.С. Полякова Национальной академии наук Украины, кандидат технических наук, автор трех международных научных открытий, Заслуженный деятель транспортной академии Украины, Почетный железнодорожник

Сергиенко Николай Иванович

19-20 мая 2011 г. в Ялте состоялась ІІ Международная партнерская конференция «Проблемы подвижного состава: пути решения через взаимодействие государственного и частного секторов».
В работе конференции приняли участие более 150 представителей ведущих научных и производственных организаций в области вагоно- и локомотивостроения из Украины, России, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, Чехии, Германии, Швеции и др.
Решением конференции поддержано выдвижение работы «Разработка, освоение производства и внедрение в эксплуатацию современного грузового подвижного состава нового поколения» и ее авторского коллектива в составе Анофриева В.Г., Корниенко В.В., Коробки Б.А., Кутишенко А.В., Лашко А.А., Можейко Е.Р., Мокрий Т.Ф., Познякова В.Д., Савчука О.М., Ушкалова В.Ф. на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Председатель ІІ Международной партнерской конференции "Проблемы подвижного состава: пути решения через взаимодействие государственного и частного секторов", Первый заместитель Генерального директора Укрзализныци, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, кандидат технических наук

Директор ФМІ НАНУ В. В. Панасюк

Залізничний транспорт України потребує значної модернізації, особливо стосовно вантажних перевезень. У зв'язку з цим актуальною є розробка та впровадження у серійне виробництво сімейства вантажних вагонів нового покоління, створених спеціалістами Крюковського вагонобудівного заводу спільно з науковцями Інституту технічної механіки НАН України і НКА України, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна та Інституту електрозварювання ім. Е. О. Патона НАН України.
Авторами роботи на підставі результатів значного об'єму теоретичних досліджень і експериментальних випробувань створено конструкції вантажних вагонів на рівні світових стандартів з урахуванням специфіки вітчизняних залізниць, визначено перспективні шляхи удосконалення конструкції кузовів вантажних вагонів, піввагонів, платформ та автогальмівного і автозчіпного устаткування, ходових частин рухомого складу, а також визначено їх раціональні параметри. Зокрема, вперше в Україні розроблено візки для вагонів нового покоління з допустимим навантаженням колісних пар на рейки 23 т (візок моделі 18-7020) і 25 т (візок моделі 18-7033), використання яких дало можливість здійснювати вантажні перевезення зі швидкостями до 120 км/год і при цьому значно збільшити ресурс елементів візків.
Особливу увагу при розробці нових візків приділено зменшенню зносу пари “колесо – рейка”. На підставі цих досліджень розроблено новий профіль ободу коліс ІТМ-73 на заміну стандартного профілю, що дозволило збільшити ресурс колісних пар за критерієм зносу гребенів коліс більш, ніж у 3 рази.
Експлуатаційні випробування вагонів нового покоління свідчать про ефективність технічних рішень авторів проекту.
Високий науково-технічний рівень представленої розробки дозволяє зробити висновок, що робота "Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління" і її авторський колектив у складі Анофрієва В.Г., Корнієнка В.В., Коробки Б.А., Кутішенка О.В., Лашка А.А., Можейка Є.Р., Мокрій Т.Ф., Познякова В.Д., Савчука О.М., Ушкалова В.Ф. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Директор Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України, академік НАН України В. В. Панасюк

Председатель ІІ Междунар. партнер. конференц. Сергиенко Н.И.

19-20 мая 2011 г. в Ялте состоялась ІІ Международная партнерская конференция «Проблемы подвижного состава: пути решения через взаимодействие государственного и частного секторов».
В работе конференции приняли участие более 150 представителей ведущих научных и производственных организаций в области вагоно- и локомотивостроения из Украины, России, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, Чехии, Германии, Швеции и др.
Решением конференции поддержано выдвижение работы «Разработка, освоение производства и внедрение в эксплуатацию современного грузового подвижного состава нового поколения» и ее авторского коллектива в составе Анофриева В.Г., Корниенко В.В., Коробки Б.А., Кутишенко А.В., Лашко А.А., Можейко Е.Р., Мокрий Т.Ф., Познякова В.Д., Савчука О.М., Ушкалова В.Ф. на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Семенов Владимир Григорьевич

Насколько мне известно,проф.МЯМЛИН С.В. проректор по научной работе ДНУЖТ им. В.Лазаряна?

профессор Мямлин С.В.

Работа, которая представлена на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год, представляет собой комплекс научных и технических достижений по созданию нового поколения грузового подвижного состава железных дорог. При разработке и освоении производства этого подвижного состава использовались современные технологии машиностроения, в том числе оригинальные методы сварки легированных сталей, разработанные совместно с Институтом электросварки имени Е.О.Патона НАН Украины. Уникальные инженерные решения,предложенные конструкторами и технологами Крюковского вагоностроительного завода, прошли апробацию как в теоретичесих , так и в экспериментальных исследованиях, выполненных Днепропетровским национальным университетом железнодорожного транспорта им. академика В.Лазаряна и Институтом технической механики НАНУ и НКАУ. Внедрение вагонов нового поколения в эксплуатацию позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы и повысить экономическую эффективность их использования, в том числе и за счет энерго- и ресурсозберегающих технологий. Считаю, что данная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.