Офіційний веб сайт

Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію cімейства літаків Ан-148-100/Ан-158

Р33
Представлено Державним підприємством "АНТОНОВ".
 
Автори: Василевський Є.Т., Іщук В.П., Кудрявцев В.О., Подгребельний М.С., Попов В.В., Потапенко П.В., Проценко Г.Б., Сидоров А.С., Федоров С.І., Філічев О.В.

 В роботі  представлено науково-технічні та проектно-конструкторські роботи, експериментальні дослідження і випробування, технологія та організація виробництва, сертифікаційні роботи, роботи по післяпродажній підтримці, обслуговуванню і навчанню, а також результати упровадження в експлуатацію сімейства літаків  Ан-148-100/Ан-158. 

Показано, що не маючі аналогів пасажирські літаки-високоплани сімейства Ан-148-100/Ан-158 з аеродинамічною компоновкою, яка забезпечує крейсерський політ з максимальною швидкістю 870 км/год (М=0,8) та з  високим рівнем комфорту для пасажирів забезпечують можливість експлуатації на аеродромах зі слабопідготовленими та ґрунтовими ЗПС, в складних кліматичних умовах при низьких і високих температурах зовнішнього повітря, в умовах високих широт і в умовах високогір’я з максимальною висотою розташування аеродрому 4100 метрів.

Рівень аеродинамічної досконалості літаків сімейства Ан-148-100/Ан-158 перевищує рівень аеродинамічної досконалості регіональних літаків-аналогів фірм Embraerта ”Гражданские самолеты Сухого”.

Економічний ефект від надходжень у державний бюджет України у вигляді податків і зборів складає 1264,8 млн. USD.

Кількість публікацій: 29 статей. За темою роботи захищено докторську та 15 кандидатських дисертацій.
Надіслати коментар

Коментарі

Сидоренко М.Ф.

ВІДГУК
на роботу «Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію
літаків Ан-148-100/Ан-158», подану на здобуття Державної
премії України.

Запропонована ДП «АНТОНОВ» робота на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки має важливе науково-технічне та економічне значення для розвитку літакобудування.

Саме в Україні на ентузіазмі колективу ДП «АНТОНОВ» на чолі з Генеральним конструктором, академіком НАНУ Д.С. Ківою було втілено у метал та піднято у небо літак, який заклав початок цілій родині літаків Антонов 148/158, яка продовжує розвиватися і надалі.

Наше підприємство плідно співпрацює з ДП «АНТОНОВ» у питаннях розробки та виробництва бортової електронної апаратури протиобмерзаючих систем, систем кондиціювання повітря та інших.

Літаки Ан-148-100, Ан-158 стали об'єктом впровадження найпередовіших досягнень авіаційної науки. До найважливіших інновацій, реалізованих на цих літаках, відносяться наступні:
- бортове радіоелектронне обладнання (БРЕО) нового покоління;
- сукупність бортових комплексів і систем, об'єднаних цифровими зв'язками;
- єдина інформаційно-керуюча система, що включає «скляну» кабіну екіпажу.

ДП «АНТОНОВ» при створенні Ан-148-100 задав нові стандарти у всіх ланках розробки та виробництва комплектуючих виробів на підприємствах, з якими співпрацює. Задіяно багатовекторну міжнародну кооперацію за участю провідних українських та іноземних компаній.

Розробка відповідно до міжнародних нормативних документів Програми технічного обслуговування літака, комплекту експлуатаційної документації, у тому числі електронного, забезпечують безпечну і ефективну льотну та технічну експлуатацію літака.

Екстремальні кліматичні умови за весь період експлуатації літаків Ан-148-100, Ан-158 не позначилися на надійності і льотно-технічних характеристиках. Плани перевезень виконуються з заявленою періодичністю, що має велике господарське значення на місцевих регіональних перевезеннях.

Кожен з перших літаків Ан-148-100 налітав понад 14 000 льотних годин, що є високим показником. При цьому середньодобове напрацювання становить до 16 льотних годин.

Закладена конструкторами стратегія експлуатації літаків Ан-148/158 дозволяє в транзитних аеропортах проводити роботи з наземного обслуговування даного типу ПС з мінімальними витратами часу та обсягом робіт. Дані умови створюють на ринку перевезень конкурентоспроможність зарубіжним аналогам літаків такого класу. Льотний склад оцінює літак з найкращого боку.

Виконані роботи дозволили перейти до створення унікального сімейства цивільних пасажирських літаків на рівні кращих світових досягнень, що сприяє утвердженню авторитету України як однієї з провідних авіабудівних держав, подальшому розвитку вітчизняного наукового й виробничого потенціалу, а також створенню робочих місць у високотехнологічних галузях промисловості та підвищенню експортного потенціалу України.

В.О. Головного конструктора
ДНВП «Об'єднання Комунар» -
Начальника НТ СКБ «ПОЛІСВІТ»,
кандидат технічних наук, доцент,
Заслужений винахідник України

М.Ф. Сидоренко

Планковський С.І.

Створення сімейства регіональних літаків Ан-148-100/Ан-158 є важливим етапом в сучасному авіабудуванні України, що сприяє підвищенню її економічного рівня та конкурентоспроможності на світовому ринку. Важливим чинником стало удосконалення методик проектування та моделювання, застосування сучасних високоміцністних, і при цьому, легких матеріалів та передових технологій в галузі авіабудування. Треба відмітити наполегливу працю насамперед дружнього та згуртованого колективу, їх відданість роботі та бажання підвищувати, розвивати повітряний транспорт України.
Вважаю, що робота «Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

д.т.н., професор,
професор кафедри технології виробництва літальних апаратів
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Планковський Сергій Ігорович

Желдоченко В.Н

Ан-148-100, Ан-158 - перспективные региональные самолеты современного поколения. Кроме соответствия всем необходимым нормативным документам, разработаные самолеты Ан-148-100 / Ан-158 удовлетворяют современные требования по безопасности, комфорту и эксплуатации пассажиров. Возможные варианты компоновки салона в полной мере позволяют выполнить пожелания потенциальных заказчиков. Самолеты спроектированы таким образом, что возможна их дальнейшая модификация в различных комплектациях.
Считаю, что работа авторского коллектива ГП «Антонов» «Разработка, производство и внедрение в эксплуатацию семейства самолетов Ан-148-100 / Ан-158» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Доцент кафедры проектирования самолетов и вертолетов "ХАИ" Желдоченко В.Н.

Юрченко Н. Ф.

ОТЗЫВ
о работе авторского коллектива ГП «Антонов».
«Разработка, производство и внедрение в эксплуатацию семейства самолетов Ан-148-100 / Ан-158», представленной на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники

Развитие гражданской авиации невозможно без учета ее экономичности с точки зрения потребления горючего, а также влияния на окружающую среду. Известно, что потребление горючего составляет около 22% прямых эксплуатационных расходов типичного дальнемагистрального самолета. Кроме того, это непосредственно связано с воздействием на окружающую среду таких факторов, как шум и загрязнение воздуха вокруг аэропортов, а также глобальное изменение климата.

Стремление Украины к евроинтеграции требует соблюдения требований Европейской Комиссии по снижению к 2020 г. эмиссии углекислого газа на 50% на пассажирокилометр и окиси азота – на 80%. Эти цели не могут быть достигнуты без 50% снижения потребления горючего новыми самолетами, что, в свою очередь, невозможно без разработки и использования новых технологий.
Последнее означает приоритетность задачи снижения сопротивления самолетов гражданской авиации. При этом сопротивление, уменьшенное на 1%, может привести примерно к 0,2% уменьшению прямых расходов на эксплуатацию большого транспортного самолета, что эквивалентно дополнительным 1,6 тоннам веса пустого снаряженного самолета или 10 пассажирам. Наконец, 50% стоимости авиабилета – это стоимость горючего.

Специалисты ГП «Антонов» в области аэродинамики основной целью ставят снижение аэродинамического сопротивления, что определяет снижение стоимости авиаперевозок. Отслеживая инновационные разработки в этой области, они решают комплексные междисциплинарные проблемы развития отечественного авиастроения.

В настоящее время флот главной авиакомпании страны, Международных Авиалиний Украины, состоит в основном из авиалайнеров Boeing-737 различных модификаций. Авиалинии – это круглосуточный бизнес, на который все большее давление оказывает требование экономии горючего. В связи с этим, необходима всесторонняя поддержка ГП «Антонов» как конкурентоспособного отечественного разработчика и производителя.

Считаю, что работа коллектива авторов по научному уровню и практическому значению достойна присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Начальник Лаборатории Современной Аэродинамики и Междисциплинарных Исследований, Институт гидромеханики НАНУ, кандидат технических наук
Н. Ф. Юрченко
20.10.2014

Фролов Е.А.

ОТЗЫВ
по работе авторского коллектива ГП «Антонов»
«Разработка, производство и внедрение в эксплуатацию семейства самолетов Ан-148-100 / Ан-158», представленную на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники
Семейство региональных пассажирских самолетов Ан-148-100 / Ан-158 спроектировано в соответствии общепринятой концепции аэродинамической схемы «высокоплан» самолетов типа Ан, с небольшими поправками на современные мировые требования пассажирских самолетов. Это дает право утверждать о высоком уровне летно-технических характеристик самолета, его эксплуатации с грунтовых аэродромов, и в широком диапазоне характеристик состояния окружающей среды.
Считаю, что работа авторского коллектива ГП «Антонов» «Разработка, производство и внедрение в эксплуатацию семейства самолетов Ан-148-100 / Ан-158» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
д.т.н., профессор, зав. каф. технологии машиностроения Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка. г. Полтава, Украина
Фролов Е. А.

Федотов М.Н.

Авиационная техника, разрабатываемая ДП "Антонов", находится на уровне лучших мировых образцов, а по многим параметрам и превосходит их. Это относится и к выдвинутым на премию самолетам. Многие передовые конструктивные решения, разработанные ДП "Антонов", излагаются мною в учебном процессе на кафедре проектирования самолетов и вертолетов Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". Всемерно поддерживаю присуждение премии коллективу, выдвинутому на ее присуждение.
Профессор кафедры проектирования самолетов и вертолетов М.Н. Федотов

Халилов С.А.

ОТЗЫВ
по работе «Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158»,
выдвинутой на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники
Генеральный конструктор незабвенный Петр Васильевич Балабуев отправил в полет 148-ю машину со словами: «Ласточка, лети!», предрекая красивому самолету красивое будущее. Да, действительно, семейство самолетов Ан-148/158 внешне красотой и изяществом формы очень похожи на ласточку, что (по А. П. Чехову) находится в полной гармонии с красотой внутренней. Эту красоту может заметить только авиационный специалист, знакомый с конструкцией не понаслышке.
Внутренность каждого агрегата при пристальном ее рассмотрении удивляет своим совершенством и своей «чистотой» с точки зрения конструктивных решений. Сохраняя традиции фирмы «АН», авторы ушли далеко вперед в вопросах прочности, устойчивости, колебаний и автоколебаний. Исследование названных проблем выполнено на современном теоретическом уровне с применением как МКЭ–технологий, так и более адекватных, следовательно, более точных математических моделей. Здесь достаточно указать лишь на то, как была решена проблема автоколебаний (панельный флаттер) закрылков.
Расчетом на прочность устойчивость и колебаний предшествовали многочисленные натурные эксперименты, а после изготовления трех самолетов Ан-148-100 по обширной программе были проведены летные испытания, а также испытания на пригодность к эксплуатации в экстремальных условиях: взлет посадка в горной местности, с заснеженных полей и с грунтовых аэродромов, поведение самолетов при достаточно высоких и низких температурах (диапазон изменения температуры - около 120 С).
В рамках данного комментария не представляется возможным дать расширенную характеристику обсуждаемых изделий, отметим только то, что такой важный параметр как «качество» (отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению) настолько высок, что эти изделия могу состязаться с обычными планерами.
Считаем, что коллектив авторов работы «Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158» несомненно заслуживает присуждения его членам Государственной премии Украины в области науки и техники.
От имени коллектива научно-исследовательского подразделения «Прочность, устойчивость, колебания» Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
с.н.с. научного отдела каф. высшей математики
Халилов С.А.

Зинченко В.П.

о работе «Разработка, производство и внедрение в эксплуатацию семейства самолетов Ан-148-100/ Ан-158» (р33), представленной на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники.
Достигнуты такие важные направления для науки:
- численные методы решения задач определения интегральных и распределенных характеристик летательных аппаратов (ЛА);
- методы моделирования динамики полета и систем управления ЛА;
- новые методы и средства организации и проведения экспериментальных исследований моделей ЛА в аэродинамических трубах (например, имитаторы маршевых двигателей, образования льда, др.), прочностных и ресурсных стендах, летных испытаний.
Достигнуты такие новшества в развитии техники:
- разработана и освоенная производством новая конкурентоспособная серия отечественных ЛА;
- освоена технология и реализован цифровой борт;
- внедрены новые цифровые технологии проектирования и производства ЛА.
Практическая ценность для народного хозяйства Украины очевидна. Но особо следует отметить значения работы для подготовки специалистов (новые курсы, лабораторные работы, практика), в том числе специалистов высшей квалификации и стажировки зарубежных специалистов.
Научный и технический уровень, практическая ценность работы отвечает высоким требованиям Государственной премии Украины, а ее авторы заслуживают присвоения звания «Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники».
Зинченко Валерий Петрович - к.т.н., доцент, доцент НТУУ «КПИ»;
Chair Professor Shenyang Aerospace University (China);
State Specially Recruited Experts Certificate (China);
Лауреат державних премій України в галузі науки і техніки (1994, 2003).

Цирюк А.А.

ОТЗЫВ
по работе авторского коллектива ГП «Антонов»
«Разработка, производство и внедрение в эксплуатацию семейства самолетов Ан-148-100 / Ан-158», представленную на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники

В конструктивных решениях представленных самолетов отражен весь многолетний опыт конструкторского бюро «Антонов». Особое внимание обращает на себя крыло этого самолета. При его проектировании реализовано множество оригинальных идей, которые представлены в работе, и, как можно только догадываться, – не мало «ноу-хау», в работе не осветленных. Эти все решения позволили обеспечить при минимальной массе необходимую прочность и, что не менее важно, – жесткость. «Изюминкой» конструктивного решения такого важного агрегата, как крыло, можно считать принятую силовую схему пилона крепления двигателя, который существенно вынесен вперед по полету. Здесь чувство восхищения и гордости за отечественных инженеров вызывает конструктивно силовая схема, элегантное исполнение и точный расчет. Уверен, что только отдельно взятое крыло – результат кропотливого инженерного творчества – достойно мирового признания и даже безотносительно ко всем безусловно значимым моментам этой работы несомненно заслуживает Государственной премии Украины в области науки и техники.
Канд. техн. наук, профессор
каф. конструкции и проектирования ракет
Национального аэрокосмического университета «ХАИ»
А.А.Цирюк

Минтюк В.Б.

ОТЗЫВ
по работе авторского коллектива ГП «Антонов»
«Разработка, производство и внедрение в эксплуатацию семейства самолетов Ан-148-100 / Ан-158», представленную на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники
Производство самолетов – это привилегия развитых государств. Создание таких самолетов, как Ан-148-100 / Ан-158 «по зубам» только высокоразвитым государствам и, более того, – всемирным консорциумам. Нам остается только гордиться тем, что такие высокотехнологичные объекты были созданы и произведены усилиями всего нескольких предприятий Украины. Ведущей организацией, конечно же, является ГП «Антонов». По поводу представленных самолетов трудно сказать лучше, чем сказал А.Н.Туполев: "Хорошо летать могут только красивые самолеты". Оставляя в стороне технические детали (компоновка, аэродинамика, добротная проработка классической признанной лучшей во всем мире «антоновской» конструктивно силовой схемы, прекрасное исполнение крыла и т.д.) можно с уверенностью сказать, что эти самолеты красивые, они не могут не летать.
По моему скромному мнению, это то, чем может и должен гордиться любой украинец. Поддерживать и развивать авиастроение в Украине – это первостепенная задача правительства, которое не должно позволить стать стране неким сырьевым придатком.
Государственная премия Украины в области науки и техники необходимо должна быть присуждена работе авторского коллектива ГП «Антонов» «Разработка, производство и внедрение в эксплуатацию семейства самолетов Ан-148-100 / Ан-158».
Доцент кафедры прочности летательных аппаратов
Национального аэрокосмического университета «ХАИ»,
кандидат технических наук
В.Б. Минтюк
17.10.2014

Гуменний А.М.

Відгук на роботу «Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158», яку представлено Державним підприємством «АНТОНОВ» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік

Україна є однією з небагатьох держав світу, котра проектує та випускає серійно сучасні зразки авіаційної техніки. Державне підприємство «Антонов» під керівництвом Президента – Генерального конструктора, академіка НАНУ Дмитра Семеновича Ківи розробило, побудувало та впровадило в експлуатацію сімейство реактивних регіональних літаків новітнього покоління Ан-148-100/Ан-158, яке відповідає всім сучасним авіаційним вимогам, нормам безпеки та екологічності.
Для сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158 обрано «класичну» для літаків марки «АНТОНОВ» аеродинамічну схему – високоплан з двигунами на пілонах під крилом та Т-подібним хвостовим оперенням. В роботі показано, що не маючі аналогів пасажирські літаки-високоплани сімейства Ан-148-100/Ан-158 з аеродинамічною компоновкою, яка забезпечує крейсерський політ з максимальною швидкістю 870 км/год (М=0,8) та з високим рівнем комфорту для пасажирів забезпечують можливість експлуатації на аеродромах зі слабопідготовленими та ґрунтовими злітно-посадковими смугами, в складних кліматичних умовах при низьких і високих температурах зовнішнього повітря, в умовах високих широт і в умовах високогір’я з максимальною висотою розташування аеродрому 4100 метрів.
Виконаний об’єм робіт дозволив створити сучасний конкурентоспроможний літак, що здатен задовольнити потреби замовників у новій авіаційній техніці, як в Україні так і в зарубіжних країнах, і що є дуже важливим створити в Україні робочі місця в кількості більш ніж 14 чотирнадцять тисяч.

Доцент кафедри проектування літаків і вертольотів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», к.т.н., доцент А.М. Гуменний
Вважаю, що робота «Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Фомичев П.А.

ОТЗЫВ
на работу авторского коллектива ГП «Антонов»
«Разработка, производство и внедрение в эксплуатацию семейства самолетов Ан-148-100 / Ан-158», представленную на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники

Самолеты семейства Ан-148-100 / Ан-158 по своим характеристикам не уступают, а в большинстве параметров и превосходит зарубежные аналоги фирм Embraer и Bombardier, что подтверждено опытом их эксплуатации.
Особое внимание при создании самолетов уделено надежности и безопасности эксплуатации. Детально исследованы прочность, ресурс и срок службы.
Практическая значимость работы не вызывает сомнений.
К научной новизне работы следует отнести следующее.
1. Комплекс теоретических и экспериментальных исследований во всем диапазоне возможных скоростей и перегрузок. Учтено динамическое нагружение и упругие характеристики конструкции при полете в неспокойном воздухе и посадке. Летные испытания подтвердили достоверность созданных авторами работы математических моделей расчета нагрузок на самолет и его агрегаты.
2. Трехуровневый подход к расчету напряженно-деформированного состояния конструкции методом конечных элементов. Модели первого уровня позволяют определить напряжения в конструкции, которые служат граничными условиями для моделей второго уровня, на котором вычисляют распределение усилий по крепежу в зонах конструктивной нерегулярности. При этом обеспечивается совместность перемещений по границам выделенной локальной зоны. Модели третьего уровня рассматривают задачи контактного взаимодействия крепежа и соединяемых элементов. Статические испытания натурной конструкции и проведенная массовая тензометрия подтвердили результаты расчетов и корректность разработанных моделей.
3. Особое внимание в работе уделено обеспечению ресурса и срока службы. Сформирован метод поэтапного продления ресурса. Конструктивно обеспечена возможность осмотра основных силовых элементов для проведения периодического контроля. Разработана методика расчета эквивалентов по повреждаемости программы испытаний и спектров действующих в эксплуатации нагрузок, что позволяет выполнять мониторинг расходования ресурса конкретным экземпляром.
Считаю, что работа авторского коллектива ГП «Антонов» «Разработка, производство и внедрение в эксплуатацию семейства самолетов Ан-148-100 / Ан-158» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Заведующий кафедрой прочности
летательных аппаратов «ХАИ»,
доктор технических наук, профессор,
лауреат Государственной премии Украины П.А. Фомичев

Карпов Я.С.

ОТЗЫВ
на работу «Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158», выдвинутой на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники. Работа выполнена коллективом ученых и исследователей ведущих предприятий и организаций Украины.
Эффективность транспортной системы государства обусловлена наличием развитого парка транспортных средств с разным уровнем цен и комфорта. В связи с этим разработка самолетов на 75…90 пассажиров, отсутствующих в нашей стране, но крайне необходимых, является исключительно актуальным.
Самолеты семейства АН-148-100/Ан-158 призваны решить эту важную народно-хозяйственную задачу. Так как новый самолет обычно проектируется на срок эксплуатации не менее 30 лет, в течении которых он должен оставаться современным, то без привлечения самых современных достижений науки и техники такую комплексную проблему решить нельзя.
Кроме характеристик двигателей топливная эффективность самолета определяется его аэродинамикой в широком смысле – от аэродинамической компоновки и профиля крыла и до качества внешней поверхности. В этом направлении достижения ГП «Антонов» являются непревзойденными и заслуживают самой высокой оценки.
Хотя доля аэродинамики в экономической эффективности достаточно большая, существенное значение имеют эксплуатационные расходы и в этом смысле авторы разработки также решили ряд новых задач, направленных на обеспечение эксплуатации самолетов АН-148-100/Ан-158 в различных климатических условиях и с неподготовленных аэродромов независимо от квалификации наземного обслуживающего персонала. Это делает самолеты незаменимыми в условиях отсутствия или недостаточно развитой наземной инфраструктуры.
Достижение высоких летно-технических характеристик самолетов АН-148-100/Ан-158 было бы невозможным без внедрения новейших методов расчета на прочность и сертификационных испытаний, планирования и организации производства, новых материалов и технологий, современных систем управления и диагностики и др., в чем заслуги авторов работы несомненны.
Рецензируемая работа по научному и практическому уровню заслуживает Государственной премии Украины, а коллектив авторов в составе Е.Т. Василевского, В.П. Ищука, В.А. Кудрявцева и др. – звания лауреатов Государственной премии Украины.

Профессор, д-р техн. наук,
лауреат Государственной премии Украины Я.С. Карпов

Грінченко В. Т.

ВІДЗИВ
Про роботу «Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію
сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158»
висунуту на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р.
Авіаційна техніка завжди була однією із найбільш наукоємних областей. Постійне зростання вимог до сучасних літаків, як з боку пасажирського контингенту, так і з боку міжнародних організацій, які контролюють експлуатацію авіаційного транспорту. Роботи Державного підприємства «Антонов» завжди відрізнялися новаторськими підходами до вирішення технічних проблем по створенню новітніх літаків. Особливо важливо відмітити, що здатність створювати нові літаки збереглася в колективі антонівці і в останні роки. Підтвердженням цьому є створення нового сімейства пасажирських літаків Ан-148-100/Ан-158, які мають високі експлуатаційні показники і є повністю конкурентоздатними в своєму класі регіональних літаків.
Успішність робіт по створенню новітнього літака, перш за все, забезпечується здатністю колективу інженерів сприйняти і впровадити комплекс нових рішень, що стосуються практично всіх аспектів процесу виробництва та експлуатації літака. Перелік впроваджених новинок при створенні літаків досить довгий і в цілому є важливою характеристикою творчого потенціалу авторського колективу. При оцінці роботи хочу зупинитися на декількох із них.
Перш за все, як показує міжнародний досвід, по суті революційні зміни в технологію проектування і експлуатації літаків привносить всебічне використання обчислювальної техніки при вирішенні самих різних задач. Авторським колективом створена автоматична система проектування літака в тривимірному просторі. Це не лише суттєво підвищує продуктивність праці конструктора, а й забезпечує ефективний пошук оптимальних рішень. Особливо перспективним є використання обчислювальної техніки при відпрацюванні аеродинамічних проблем, проблем міцності конструкцій на різних етапах експлуатації літаків. Одержані в цьому напрямку результати не лише забезпечили вирішення конкретних проблем, але і створили важливу базу для ефективних конструкторських розробок в майбутньому. На даному етапі колектив запропонував і впровадив аеродинамічне компонування, яке не має аналогів в світовій практиці і забезпечує високе значення крейсерської швидкості літаків створеної серії при економії палива.
Важливим компонентом системи інноваційних рішень при створенні сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158 є використання новітніх матеріалів. Конструктори літаків Державного підприємства Антонов завжди були піонерами використання композиційних матеріалів. В новій серії літаків ці традиції стали основою для важливих конструктивних рішень і в значній мірі визначили унікальні експлуатаційні характеристики літаків.
Інститут гідромеханіки НАНУ має досить багатий досвід спільної роботи з інженерами і науковцями конструкторського бюро. Ми спільно вирішували , як конкретні питання створення літаків, так і питання розвитку наукових напрямків, які мають забезпечувати грунт для новітніх рішень інженерних проблем в майбутньому. Учасники творчого колективу, представленого на здобуття Державної премії, з якими вчені інституту виконували спільні роботи, є вимогливими до себе і до колег висококваліфікованими фахівцями, постійно націленими на на пошуки високоефективних рішень, що базуються на досягненнях сучасної науки.
Вважаю, що обґрунтовані та реалізовані при створенні літаків серії Ан-148-100/Ан-158 авторським колективом рішення є суттєвим інженерно-технічним досягненням і цей колектив безумовно заслуговує присудження Державної премії України 2014 року.
Директор Інституту Гідромеханіки НАНУ академік НАНУ В. Т. Грінченко

Гребеніков О.Г.

ВІДГУК
на роботу «Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158»,
що представлена на здобуття Державної премії України у 2014 році.

Сьогодні колектив ДП «АНТОНОВ» представляє авіаційній громадськості високотехнологічне конкурентоспроможне сімейство літаків Ан-148-100/Ан-158, котре відповідає всім сучасним авіаційним вимогам, нормам безпеки та екологічності, а також побажанням його потенційних експлуатантів.
Сімейство літаків Ан-148-100/Ан-158 стало об'єктом впровадження самих передових досягнень авіаційної науки України.
Колективом ДП «АНТОНОВ» створено сімейство конкурентоспроможних високоекономічних реактивних регіональних пасажирських літаків нового покоління Ан-148-100/Ан-158, які по своїм техніко-експлуатаційним характеристикам знаходяться на рівні кращих сучасних закордонних аналогів, а за рівнем комфорту для пасажирів не поступаються магістральним пасажирським літакам більшої розмірності.
ДП «АНТОНОВ» працювало в тісній міжнародній кооперації зі створення сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158.
Створено ціла лінійка двохдвигунових регіональних літаків призначених для пасажирських перевезень у простих і складних метеоумовах, вдень та вночі. Вони здатні базуватися на широкій мережі аеродромів, експлуатуватися зі слабопідготовлених і грунтових злітно-посадкових смуг.
Багато хто з нас є свідками і учасниками процесу створення літака. Сьогодні треба віддати належне Генеральним конструкторам літаків Петру Васильовичу Балабуєву та Дмитру Семеновичу Ківі, які в найскладніших економічних умовах домоглися реалізації науково-технічної програми створення нового сімейства літаків.
Вважаю, що робота «Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри проектування літаків і вертольотів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України
Гребеніков Олександр Григорович

Дубовский Н.Н.

о работе «Разработка, постройка и внедрение в эксплуатацию семейства
самолетов Ан-148-100/Ан-158», выдвинутой на соискание
Государственной премии Украины в области науки и техники

Семейство региональных пассажирских самолетов нового поколения Ан-148-100/Ан-158, созданное предприятием ГП «АНТОНОВ», обладает радом преимуществ по сравнению с самолетами – аналогами. Самолеты обеспечивают их надежную эксплуатацию при температурах наружного воздуха на земле от -55º С до +45º С на аэродромах высотой до 2200 м над уровнем моря и при боковом ветре до 15м/с. Навигационный комплекс обеспечивает выполнение полетов в системе зональной навигации (В - RNAV), точной зональной навигации (Р - RNAV), при сокращенном минимуме вертикального эшелонирования (RVSM), в условиях северных широт до 78º (при широте аэродромов базирования до 73º ). На базе самолетов данного семейства уже созданы и планируется разработать целый спектр модификаций и самолетов специального назначения.
Следует отметить и ряд инноваций этих самолетов, базирующихся на достижениях авиационной науки Украины и России. Прежде всего необходимо отметить установленный на самолетах Ан-148-100/Ан-158 комплекс цифрового бортового радиоэлектронного оборудования нового поколения (БРЭО).
Комплекс БРЭО самолетов Ан-148-100/Ан-158 построен на базе высокопроизводительных вычислителей, работающих под управлением сложнейшего программного обеспечения. Взаимодействие составных частей
комплекса обеспечивается применением современных цифровых интерфейсов ARINС-429,ARINС -708A,MIL-STD-1553.
Бортовое радиоэлектронное оборудование самолетов Ан-148-100/Ан-158 обеспечивает полеты по ППП и ПВП, самолетовождение на всех этапах полета от взлета до захода на посадку, полеты по международным трассам с навигационной точностью RNP-5,RNP-1, посадку по IIIА категории ICAO, маневрирование в зоне аэродрома по схемам SID и STAR, неточные заходы на посадку.
Для расширения ожидаемых условий эксплуатации самолета, в частности, в европейском регионе, и наращивания функциональных возможностей при создании самолетов Ан-148-100/Ан-158 были разработаны специальные технические условия для точной зональной навигации Р–RNAV и вертикальной навигации VNAV.
Безусловно разработка и внедрение в эксплуатацию самолетов Ан-148-100/Ан-158 является существенным достижением науки и техники Украины и заслуживает присуждения Государственной премии Украины

Директор ЧАО «Авиаконтроль» Н.Н.Дубовский

Зам. главного конструктора
ЧАО «Авиаконтроль» Я.В. Андреев

Лысенко В.Н.

Представленная авторским коллективом работа по разработке семейства самолетов Ан-148 полностью соответствует требованиям времени по созданию современного регионального самолета.
При разработке учтены стандарты безопасности полетов, разработанные Международной организацией гражданской авиации (ICAO). С целью наблюдения обстановки в пасажирских салонах, внедрена бортовая система видеонаблюдения, которая позволяет экипажу при возникновении террористической угрозы в полёте оценить обстановку и передать информацию соответствующим подразделениям.
Салон авиалайнера признан специалистами самым современным и комфортным среди воздушных судов аналогичного класса. Оснащение пассажирского салона бортовой информационно-развлекательной системой увеличивают конкурентноспособность самолетов за счет увеличения комфорта пассажирских перевозок.
Инвариантность компоновки салонов позволяет реализовать разнообразные требования заказчиков и без значительных затрат на конструирование и дополнительную сертификацию выпускать самолеты с салонами класса «эконом», «бизнес», «VIP» с оказанием услуг отвечающих международным стандартам сервиса на борту.
Считаем, что работа «Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158» решает актуальную проблему в обновлении парка региональных самолетов. Свидетельство этого востребованость такого самолета не только в Украине, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 год.

Директор ГП „Одесский НИИ Телевизионной Техники”, Лысенко В.Н.

Федоришин С.П.

ВІДГУК
на роботу авторського колективу ДП «АНТОНОВ»
«Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158»,
що представлена на здобуття Державної премії України у 2014 році.

ДП «АНТОНОВ» розробило, побудувало, випробувало та впровадило в серійне виробництво реактивні літаки Ан-148 та Ан-158.
При створенні літаків (в процесі розробки, виготовлення та випробування) були використані багатолітній досвід з науково-технічних робіт та експерименти колективу
ДП «АНТОНОВ». Випробування літаків проведені комплексно з бортовим обладнанням.
З метою впровадження новітніх технологій та розробок, на літаки встановлено сучасне пілотажно-навігаційне, радіозв'язкове та світлотехнічне обладнання, які відповідають міжнародним нормам ICAO. Польотна інформація виводиться на п'ять багатофункціональних рідкокристалічних індикаторів. Комплекс радіоелектронного обладнання передбачає можливість посадки машини у складних метеорологічних і нічних умовах за категорією IIIA ІКАО.
Колективом підприємства ДП «АНТОНОВ» була проведена велика робота по вибору підприємств- виробников, постачальників матеріалів та бортового обладнання для літаків, з метою забезпечення виконання високих вимог норм льотної придатності, що дозволило створити літак якій можливо експлуатувати на аеродромах з різнім покриттям.
Особливе місце в роботі, по підтримці експлуатації літаків Ан-148-100 та Ан-158, займає навчання льотного складу. Підприємством ДП «АНТОНОВ» був розроблен та введен в експлуатацію авіаційний тренажер D, якій імітує кабіну літаків Ан-148 /Ан-158 для предпольотной підготовки пілотів.
Впровадження в експлуатацію літаків Ан-148 та Ан-158, а також ведення робіт з створення власного замкнутого циклу виробництва літаків цієї серії на території України, дозволяє багатьом підприємствам збільшити кількість робочих місц, підвищити заробітну плату працівникам та збільшити податкові відрахування у Державний бюджет, що сприяє розвитку промисловості України.
Пасажирські літаки Ан-148-100/Ан158 та іх модифікації дозволяють авіакомпаніям, за рахунок економії авіаційного палива, підвищення безпеки польотів та обслуговування пасажирів, успішно конкурувати з авіакомпаніями будь-яких країн світу.
Колектив нашого підприємства, працюючи пліч о пліч з колективом ДП «АНТОНОВ», вдячний за можливість внести свій вклад в розробку та побудову високотехнологічних, конкурентоздатних літака Ан-148 та Ан158, які відповідають всім сучасним світовим вимогам, нормам безпеки і екологічності.
Колектив ТОВ «АВІАЕЛЕКТРОНІКА» вважає, що робота авторського колективу ДП «АНТОНОВ» в складі Є.Т. Василевського, В.Д. Інькова, В.П. Іщука, В.О. Кудрявцева, М.С. Погребельного, П.В. Потапенка, Г.Б.Проценка, А.С. Сидорова, С.І. Федорова, О.В. Філічева «Розробка, побудова, та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100 /Ан-158» заслуговує здобуття Державної премії за 2014 рік.

Директор ТОВ «АВІАЕЛЕКТРОНІКА» С.П. Федоришин

Валяєв А.В.

ВІДГУК
На роботу «Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків
Ан-148-100/Ан-158», подану на здобуття Державної премії України в 2014 р.

Запропонована робота на отримання Державної премії України має важливе науково-технічне та економічне значення для розвитку літакобудування.
Саме в Україні на ентузіазмі колективу ДП «Антонов» було втілено у метал та піднято у небо літак, який заклав початок цілій родині літаків Антонов-148/158.
Наше підприємство плідно співпрацює з ДП «Антонов» у питаннях розробки та виробництва авіаційного обладнання.

Літаки Ан-148-100, Ан-158 стали об'єктом впровадження передових досягнень авіаційної науки. До найважливіших інновацій, реалізованих на цих літаках, відносяться наступні:
• бортове радіоелектронне обладнання (БРЕО) нового покоління;
• сукупність бортових комплексів і систем, об'єднаних цифровими зв'язками;
• єдина інформаційно-керуюча система, що включає «скляну» кабіну екіпажу.

ДП «Антонов» при створенні Ан-148-100 задав нові стандарти у всіх ланках розробки та виробництва комплектуючих виробів на підприємствах з якими співпрацює. Задіяно багатовекторну міжнародну кооперацію за участю провідних українських та іноземних компаній.
Розробка відповідно до міжнародних нормативних документів Програми технічного обслуговування літака, комплекту експлуатаційної документації, у тому числі електронного, забезпечують безпечну і ефективну льотну та технічну експлуатацію літака.
Екстремальні умови експлуатації літаків Ан-148-100, Ан-158 підтвердили заявлені льотно-технічні характеристики та високу надійність. Кожен з перших літаків Ан-148-100 налітав понад 12 000 льотних годин, що є високим показником, при цьому середньодобове напрацювання становить до 16 льотних годин.
Закладена конструкторами стратегія експлуатації літаків Ан-148/158 дозволяє в транзитних аеропортах проводити роботи з наземного обслуговування даного типу ПС з мінімальними витратами за часом та обсягом робіт. Дані умови створюють на ринку перевезень конкурентоспроможність зарубіжним аналогам літаків такого класу. Льотний та технічний склад оцінює літак з найкращого боку.

Виконані роботи дозволили перейти до створення унікального сімейства цивільних пасажирських літаків на рівні кращих світових досягнень, що сприяє утвердженню авторитету України як однієї з провідних авіабудівних держав, подальшого розвитку вітчизняного наукового й виробничого потенціалу, а також створення робочих місць у високотехнологічних галузях промисловості та підвищення експортного потенціалу України.

Директор ТОВ «НВК «Авіоніка»

А.В.Валяєв

Колесник М.І.

ВІДГУК
на роботу авторського колективу ДП "АНТОНОВ"
"Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію літаків АН-148-100, Ан-158",
що представлена на здобуття Державної премії України в області науки та техніки.

ДП "АНТОНОВ" під керівництвом академіка НАН України, Президента-генерального конструктора Ківи Дмитра Семеновича розробило, побудувало, випробувало, сертифікувало та впровадило у експлуатацію літаки АН-148-100, АН-158, з кількістю
пасажирів до 90 осіб та крейсерською швидкістю польоту до 870 км/год.
Науково-технічні роботи та експерименти у вигляді чисельних наземних та льотних випробувань як самих літаків так і їх бортового обладнання, що були проведені у стиснуті строки в процесі кропіткого створення, побудування та випробування літаків
АН-148-100, АН-158 дозволили ДП "АНТОНОВ" створити літаки нового покоління , на базі яких вже ведуться роботи по розробці його модифікацій з метою забезпечення потреб ринку.
Літаки та їх бортове обладнання відповідає сучасним вимогам норм льотної придатності літаків.
Заміна в авіакомпаніях морально та технічно застарілих пасажирських літаків на АН-148-100, АН-158, та їх модифікації дозволить авіакомпаніям, за рахунок економії авіаційного палива та підвищення якості обслуговування пасажирів, успішно конкурувати з авіакомпаніями будь-яких країн світу.
Велика організаційна робота, що проведена ДП "АНТОНОВ" по виробу підприємств-
співвиробників бортового обладнання з метою забезпечення виконання високих вимог норм льотної придатності літаків, а також проведення випробувань бортового обладнання, що встановлено на літаку, дозволило створити комплекс бортового обладнання, що забезпечує безпечну експлуатацію літака на бетонних та ґрунтових аеродромах.
Широке впровадження в експлуатацію літаків Ан-148-100, АН-158, дозволило багатьом підприємствам України , включно з нашим підприємством, збільшити кількість робочих місць, підвищити заробітну плату працівникам та збільшити податкові відрахування у Державний бюджет, тим самим сприяючи розвитку промисловості України.
Поліпшені показники надійності, економічності, комфортності та безпеки пасажирів та екіпажу дають можливість продавати та експлуатувати згадані літаки, як в Україні, Росії, країнах СНД, так і в інші країни світу.
Особливе місце в роботі по підтримці експлуатації літаків АН-148-100, АН-158 займає навчання льотного складу. Передпольотна підготовка пілотів на введеному в експлуатацію авіаційному тренажері категорії D, що дозволяє своєчасно і якісно готувати льотний та обслуговуючий персонал для успішної експлуатації.
Дуже важливо, що надійність та ефективність експлуатації літака підтверджені з безпосередньою експлуатацією літака АН-148-100 в авіакомпаніях України та Росії де максимальне місячне напрацювання досягло 400 годин зі щоденною кількістю польотів до 8 рейсів.
Керівництво та колектив нашого підприємства, працюючи пліч о пліч з керівництвом та колективом ДП "АНТОНОВ", вдячний його діяльності по розвитку промисловості України.
Вважаю, що робота авторського колективу ДП "АНТОНОВ" "Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію літаків АН-148-100, АН-158", заслуговує на здобуття Державної премії в галузі науки та техніки за 2014рік.

Генеральний директор
ПАТ "Український науково-дослідний інститут радіоапаратури"

М.І. Колесник

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.