Офіційний веб сайт

Розробка та створення національної колекції морських навігаційних карт і Океанографічного Атласу Чорного та Азовського морів

р12

 

Автори:

Симоненко С.В., Белокопитов В.М.. Болтачов О.Р., Борис О.М., Годін Є.О., Голодов М.Ф.,

Ільїн Ю.П., Коновалов С.К., Марченко О.Г., Падакін Д.Ю.

 

Представлена Морським гідрофізичним інститутом НАН України.

 

За результатами досліджень створено національну колекцію навігаційних карт (164 паперових та понад 250 електронних морських навігаційних карт) і Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів, який у 8 розділах поєднує понад 780 карт (розроблені і електронні версії цих  карт).

Створенню карт Океанографічного атласу Чорного і Азовського морів передували багаторічні роботи з вивчення структури і особливостей динаміки вод моря, впливу вітру, водного, теплового, сольового балансів, конвективного і турбулентного перемішування, розподілу та мінливості гідрохімічних та гідробіологічних параметрів, дослідженню ролі окремих факторів.

 Зусиллями авторів створено весь спектр морських навігаційних карт,їх редакцій і перевидань, а також коректур до них відповідно до вимог міжнародних стандартів, забезпечено коректурну підтримку карт на базі офіційного видання Повідомлень мореплавцям України, забезпечено повний Інтернет-сервіс, включаючи легкий та швидкий доступ до каталогів електронних і паперових карт з відображенням меж карт (нарізки) та інших публікацій.

В ціломуОкеанографічний атлас Чорного і Азовського морівє наочною і ефективною формою відображення інформації про стан морського середовища та сприяє реалізації національних інтересів України в галузі безпеки мореплавства, використання природного ресурсного потенціалу Азово-Чорноморського басейну, моніторингу, оцінювання, прогнозування стану і комплексного використання ресурсів континентального шельфу, розвитку морегосподарчого комплексу України.

 

За результатами досліджень опубліковано 15  монографій,  6 атласів, 110 статей.  За даною тематикою захищено 1 докторську та 3 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося   2 вересня 2011 року о 14:30 в Одеському державному екологічному університеті, аудиторія 312, 1 корпус.