Офіційний веб сайт

Розробка та впровадження екологічно безпечного вітчизняного дезінфектанату бровадез плюс

М77

 

Автор: Фотіна Г.А. 

 

Представлена Сумським національним аграрним університетом (Мінагрополітики України).

 

Кількість публікацій:    20 наукових публікацій, в т .ч. 1 методичні  рекомендації,  16 статей, 2  тези  доповідей, патент на корисну модель

 

Роботу присвячено вивченню та впровадженню ефективного хімічного засобу профілактики інфекційних та інвазійних хвороб птиці.

Розроблено рецептуру нового дезінфектанту бровадез-плюс. Визначено його фізико-хімічні властивості, бактерицидне розведення, фенольний коефіцієнт, білковий індекс та дезінфекційну дію.

На основі проведених досліджень удосконалено методи ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики заразних хвороб птиці. Новий дезінфекційний засіб дав змогу поліпшити якість профілактичної та вимушеної дезінфекції, збільшити виводимість інкубаційних яєць на 2,5-2,7% та зменшити відхід молодняку на 2,5%, а також мінімізувати негативний вплив на організм птиці, тварин, людини та довкілля.

Експериментально доведено ефективність препарату для знезараження інкубаційних яєць, питної води, підготовки приміщень для посадки птиці та санації повітря в присутності птиці.

За результатами досліджень отримано реєстраційне посвідчення на препарат бровадез-плюс та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України на його відповідність медичним критеріям безпеки. Це дало можливість розпочати серійне виробництво нового дезінфіктанту в НВФ «Бровафарма».

Вартість препарату в 2-5 разів дешевше аналогічних  препаратів іноземного походження. 

Надіслати коментар

Коментарі

Владимир Владимирович Стебиль

Работа Фотиной А.А. заслуживает самой высокой оценки и безусловно заслуживает присуждения ей государственной премии президента Украины для молодых ученых. Это замечательный пример того, как молодой ученый может внести существыенный вклад в целую отрасль. Сочетание глубоких теоретиечксих исследований с их реальным применением в производстве - это краеугольный камень успеха.
Доктор ветеринарніх наук Львовской национальной ветеринарной академии биотехнологии и ветеринарной медицины им. С.З. Гжицкого

Андрій Іванович Завгородній

Наукова робота здобувача, яка розглдається у данному конкурсі, має значне як теоретичне,так і практичне значення для профілактики інвазійних та інфекційних хвороб птиці, які найбільш характерні для всіх регіонів нашо країни.
Впровадження на птахофабриках України дозволили отримувати екологічно чисту продукцію птахівництва. Вважаю, що робота Фотіної Г.А. заслуговує на присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.
Доктор ветеринарних наук, професор ННЦ"ІЕКВМ"

Андрій Іванович Завгородній

Наукова робота здобувача, яка розглдається у данному конкурсі, має значне як теоретичне,так і практичне значення для профілактики інвазійних та інфекційних хвороб птиці, які найбільш характерні для всіх регіонів нашо країни.
Впровадження на птахофабриках України дозволили отримувати екологічно чисту продукцію птахівництва. Вважаю, що робота Фотіної Г.А. заслуговує на присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.

Шаповалов Сергій Олегович

Прагнення України мати високоякісну тваринницьку продукцію - є домінантною задечею продовольчої безпеки. Саме з цих міркувань актуальність даної роботи є безперечною.
Використання саме вітчизняного препарату в птахівництві дозволить отримувати продукцію на більш високому як якісному так і кількісному рівнях. Саме розвиток таких досліджень в Україні сприятиме усвідомленню конкретних процесів що проходять у тваринництві та забезпечить розвиток фундаментальних та прикладних дослджень. Вважаю, що робота Фотіної Г.А. заслуговує на присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.
Заступник директора з науково-координаційної роботи Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України, завідувач лабораторії якості кормів та продукції тваринного походження, кандидат біологічних наук Шаповалов Сергій Олегович

Улько Лариса Григорівна

Робота Ганни Анатоліївни Фотіної по розробці нового вітчизняного високоефективного дезінфектанату бровадез плюс має велике практичне значення і є актуальною. Використання даного препарату в птахівництві дозволяє профілактувати найбільш поширені захворювання в тому числі і вірусної етіології, так як він є активним по відношенню до грампозитивних і грамнегативних бактерій та володіє віруліцидною дією. Виробничі випробування препарату бровадез плюс показали його високу еффективність при боотьбі з захворюваннями тварин викликаних умовно-патогенною мікрофлорою. Вважаю, що робота Фотіної Г.А. заслуговує на присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.
Кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії, фармакології та клінічної діагностики Сумського національного аграрного університету Улько Лариса Григорівна.

Чорний М.В.

Препарат бровадез плюс екологічно безпечний, найшов завдяки роботам Фотіної Г.А. широке впровадження на птахофабриках України. Сама робота по його дослідженню та впроваджденню цілком заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.
Зав. кафедрою зоогігієни Харківської держєавної зооветеринарної академії, д.в.н, професор Чорний М.В.

Дворська Юлія Євгенівна

Робота Фотіної Г.А. по розробці та впровадженню дешевого ефективного вітчизняного дезінфектанта, що здатний швидко знезаражувати багатьох збудників є дуже важливою та актуальною. Здобувачем доведено, що препарат у досить незначній концентрації є ефективним дезінфікуючим засобом та існує реальна перспектива повністю забезпечити населення нашої країни продукцією вітчизняного виробництва та обійтися без її імпорту. Виробничі випробування розробленого препарату показали його високу ефективність порівняно з відомими дезінфектантами. Впровадження на птахофабриках України дозволили отримувати екологічно чисту продукцію птахівництва. Вважаю, що робота Фотіної Г.А. заслуговує на присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.
Кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського національного аграрного університету, науковий консультант компанії Оллтек-Україна Дворська Юлія Євгенівна.

Сурай Петр Федорович

Работа Фотиной А.А. направлена на разработку нового отечетственного препарата, бровадез-плюс, который можно использовтать как для дезинфекции яиц, так и для дезинфекции помещений и в ряде других случаев. Автор успешно разработал препарат, провел его испытания и, что самое главное, внедрил его в произодство. Например, повышение выводимости яиц- это один из важнейших факторов эффективности современного птицеводства. Среди зарубежных препаратов, которые можно найти на Украинском рынке не все препараты эффективные и не все безопасные. Поэтому, работа Фотиной А.А. заслуживает самой высокой оценки и безусловно заслуживает присуждения ей государственной премии президента Украины для молодых ученых. Это замечательный пример того, как молодой ученый может внести существыенный вклад в целую отрасль. Сочетание глубоких теоретиечксих исследований с их реальным применением в производстве - это краеугольный камень успеха.

Петр Сурай, доктор биологических наук
Профессор шотланского с-х колледжа, Шотландия
Почетный профессор Университе Глазго, Великобритания
Почетный профессор сельскохозяйственного унивеситета Святого Иштвана, Венгрия
Почетный профессор Тракия университета, Стара Загора, Болгария
Почетный профессор Сумского Национального Аграрного Университета
Почетный профессор Одесской Национальной Академии Пищевых Технологий
Иностранный член Российской Академии Сельскохозяйственных Наук

Іонов Ігор Анатолійович

Наукова робота здобувача, яка розглдається у данному конкурсі, має значне як теоретичне,так і практичне значення для профілактики інвазійних та інфекційних хвороб птиці, які найбільш характерні для всіх регіонів нашо країни. Препарат моє цілий ряд переваг:він діє бактерицидно та спорацидно на більшість грампозитивних і грамнегативних бактерій, а також віруліцидно на РНК-вмісні і ДНК-вмісні віруси та антипротозойно на еймерії, фунгіцидно на гриби і алгацидно на зелені водорсті, тобто має широкий спектр дії. Доведено автором,, що препарат не має протипоказань до застосування, при роботі з ним дотримуються загальних правил гігієни та безпеки.
Препарат екологічно безпечний, найшов завдяки роботам здобувача широке впровадження на птахофабриках України. Сама робота по його дослідженню та впроваджденню цілком заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.
Щорічно результати роботи з цим препаратом та його впровадженню доповідаються на Українських наукових конференціях з птахівництва, які проводяться під егідю Всесвітньої наукової асоціації з птахівництва (ВНАП), де користуються значною увагаю ветеринарів птахівничих підприємств України різної форми власності.
Головний нуковий співробітник Інституту тваринництва УААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, член Ради Українського відділення ВНАП Іонов Ігор Анатолійович

Власенко Олександр Анатолійович

Виконана наукова робота має суттєве практичне значення. Під час проведенех у нас виробничих випробувань та застосування дезінфектанта бровадез-плюс, розробленого за участі здобувача вітчизняного препарату, отримали позитивний результат. Цей екологічно безпечний препарат проявив високу ефективність при виробничому випробуванні та профілактичному застосуванні у тваринницьких приміщеннях, зокрема, у неблагополучних пунктах з інфекційних захворювань тварин і птиці,у тому числі, - на туберкульоз. Висловлюючись на підтримку роботи Г.А. Фотіної, вважаю, що вона заслуговує присудження Державної премії президента України для молодих учених.
Начальник головного управління, головний державний інспектор ветеринарної медецини в Сумській області Власенко Олександр Анатолійович

Кассіч Володимир Юрійович

Робота цікава, розробка вітчизняного препарату проти ряду заразних хвороб тварин та птиці дуже актуально, бо це дозволить отримати екололгічно безпечну продукцію тваринництва та птахівництва, вважаю, що данна робота заслуговує на державну премію президента України для молодих вчених.
Завідувач кафедри епізоотології та ОЕВС інституту тваринництва та ветеринарної медицини, доктор ветеринарних наук Кассіч Володимир Юрійович