Офіційний веб сайт

Розробка та впровадження комплексної системи діагностики, профілактики і лікування остеопорозу та його ускладнень

р28

 

Автори:

Поворознюк В.В., Кузнецова С.М., Дєдух Н.В., Шевченко С.Д., Каладзе М.М.,

Григор’єва Н.В., Мазур І.П., Климовицький Ф.В., Вайда В.М.

 

Представлена Державною установою "Інститут геронтології Академії медичних наук України".

 

Роботу присвячено одній з найбільш важливих медико-соціальних проблем - створенню та впровадженню в медичну практику комплексної системи діагностики, профілактики і лікування системного остеопорозу та його ускладнень.

За результатами фундаментальних досліджень стану кісткової тканини при різних захворюваннях і станах авторами створено науково обґрунтовану систему лікування та профілактики остеопорозу. Розроблено та впроваджено нові сучасні методики оцінки та моніторингу структурно-функціонального стану кісткової тканини та отримано нормативні дані у населення України залежно від віку та статі.

Проведені широкомасштабні епідеміологічні дослідження щодо вивчення особливостей формування піку кісткової маси в дітей та підлітків, стану кісткової тканини, темпів її втрати та частоти остеопорозу та остеопоротичних переломів різної локалізації в дорослого населення України залежно від віку та статі дозволити створити нормативні дані для методик рентгенівської, ультразвукової денситометрії та рентгенабсорбціометрії.

Створені регіональні комплексні системи діагностики, профілактики та лікування остеопорозу в населення, що мешкає в ендемічних регіонах та в умовах дії шкідливих факторів довкілля (малі дози іонізуючого опромінення та промислового забруднення), а також диференційовані програми профілактики та лікування в хворих з різними формами первинного та вторинного остеопорозу.

Розробки  українських вчених отримали  міжнародне визнання вчених США, Європи та інших країн світу. Члени авторського колективу обрані в керівні органи чи є членами Всесвітніх організацій та багатьох міжнародних товариств (IOF, EMAS, ISSAM, ACR,  ECTS, EULAR, ISCD, ISGE, OARSI, SICOT).

Основні наукові результати досліджень викладено у 26 монографіях, 15 методичних рекомендаціях, 1050 статях,  в т.ч. 155 статей, опублікованих в наукових виданнях, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний індекс цитування робіт претендентів – 23.  Наукова новизна  розробок підтверджена 20  авторськими свідоцтвами та патентами. За результатами робіт захищено 30 дисертацій.