Офіційний веб сайт

Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу

р11

Автори:

Алещенко В.І., Грінчук В.М., Пивоваров А.С., Сербін В.Г., Стрельніков В.П.,

Сухомлин А.І., Теслер Г.С., Третяк В.В., Фесієнко В.І., Яценко Б.Д.

 

Представлена Інститутом проблем математичних машин і систем НАН України.

 

В роботі виконано наукові дослідження у галузі створення та розвитку локальних адаптивних інформаційно-телекомунікаційних технічних засобів і мереж органів управління Збройних Сил України.

Авторами розробленоконцепцію побудови, архітектури та методів застосування типових технічних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу.

За результатами досліджень створено комплекс мобільних відмовостійких інтелектуальних технічних засобів пропаганди та інформаційно-психологічного забезпечення військових формувань на основі застосування активних методів аудіо-медіа впливу.

Впроваджено у вітчизняне серійне виробництво комплексу у складі:

- високоефективного базового подвійного призначення мультимедійного комплексу- військової стереофонічної радіотрансляційної установки ВСТУ-50;

- рухомого багатофункціонального базового інформаційного програмно-технічного центру пропаганди та морально-психологічного забезпечення військ – пересувного кіновідеосалону ПКВС.

Створено замкнутий цикл серійного виробництва зразків мобільних відмовостійких комп’ютеризованих інтелектуальних аудіо-медіа засобів пропаганди та інформаційно-психологічного забезпечення Збройних сил України.  На ВАТ "Завод "Маяк" виготовлено та поставлено у 2007-2008 роках за оборонними замовленнями серійні партії цих виробів для потреб Збройних Сил України.

 За результатами виконаних робіт опубліковано  4 монографії, 2 навчально-методичних посібники, 51 стаття, в т. ч.  2 – у виданнях бази SCOPUS.