Офіційний веб сайт

Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей

Р65

 

Автори:

Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А.,

Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф.

 

Представлена Донецьким національним медичним університетом ім.М.Горького.

 

Розроблено основні засади сучасної діагностики вроджених та набутих недуг грудної клітки та її органів у дітей із застосуванням інвазивних та неінвазивних технологій. Робота ґрунтується на лікуванні  близько 35  тисяч маленьких пацієнтів.

Впроваджено методи ранньої пренатальної та постнатальної діагностики вад розвитку, зокрема атрезії стравоходу, діафрагмальних кил, пухлин середостіння та грудної клітки. Розроблена комп’ютерна реопульмонографія та нова оригінальна суміш для бронхографії, впроваджено методи пластики діафрагми при її аплазії у новонароджених за допомогою аллопластичних матеріалів.

Розроблено нові методи діагностики стравохідно-респіраторних нориць незалежно від віку та локалізації. Досліджено клінічні прояви та патоморфологічні і функціональні зміни грудної клітки та її органів у постраждалих, впроваджено раціональну систему діагностики.

Визначено показання та протипоказання до виконання різних видів реконструктивно-відновних та відеоторакоскопічних операцій при травмах реберного каркасу у дітей. Їх впровадження дозволило зменшити летальність хворих дітей в 2-3 рази. Розроблено нові способи хірургічного відновлення трахеобронхіальної стінки після їх резекцій, досягнута відсутність летальності при цій патології.

Світовою новизною засвідчені операції, спрямовані на лікування експіраторного стенозу трахеї та бронхів, а також поєднаного стенозу трахеї і стравоходу. Розроблено та впроваджено оригінальні способи резекції бронхів.

Застосовано і впроваджено метод високочастотного електрозварювання живих м’яких тканин із врахуванням патофізіологічних змін ростучого дитячого організму. Розроблено чіткі диференційовані та індивідуалізовані схеми реабілітації дітей, оперованих з приводу патології грудної клітки та її органів.

Отримано 33 авторських свідоцтва та патенти на винаходи, опубліковано 42 монографії, підручники та посібники, 394 наукові роботи, захищено 17 дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Інституті  серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова 17 червня 2010 року.

Надіслати коментар

Коментарі

Игнат,ев В.В.

Игнат,ев В.В.лікар вищої категорії , дитячий хірург дитячої хiрургiї міськой лікарні №5 м. Севастополя.Робота "Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей", авторами якої є Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф.
Авторами розроблено основні засади сучасної діагностики вроджених та набутих недуг грудної клітки та її органів у дітей із застосуванням інвазивних та неінвазивних технологій. Робота ґрунтується на лікуванні близько 35 тисяч маленьких пацієнтів. Використання запропонованих методів та методик дозволило зберегти життя багатьом пацієнтам. Доведено ефективність застосування малоінвазивних технологій (торакоскопії) та нового в дитячій практиці високочастотного електрозварювання (біозварювання) живих мяких тканин Пріоритетність данного дослідження колективу авторів підтверджується особистими захищеними дисертаційними роботами. Вважаю, що дана колективна робота може претендувати на отримання Державної премії України

Белей Р.П.

Колективна робота авторів Казакова В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилова О.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцева В.М., Акмоллаєва Д.С., Рибальченко В.Ф. «Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей».
має широке практичне застосування у лікуванні дітей з патологією органів грудної порожнини. дозволяє більш чіткіше визначитись з використанням різних методів лікування в дітей з даною патологією.
Вважаю, що дана праця заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Юїч І.І.

Юїч І.І., лікар-інтерн з дитячої хірургії Житомирської обласної дитячої лікарні.
Колективна робота авторів Казакова В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилова О.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцева В.М., Акмоллаєва Д.С., Рибальченко В.Ф. «Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей».
Застосування новітніх технологій при ураженнях органів грудної клітки довело свою ефективність на практиці у дітей всіх вікових груп. Сумісна робота авторського колективу дозволила зменшити летальність хворих дітей в 2-3 рази при травмах реберного каркасу та значно підвищити якість життя пацієнтів, що визначалась за системою SF-32.
Вважаю, що дана праця заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Стахов В.В.

Стахов В.В., лікар-інтерн з дитячої хірургії, Житомирська обласна дитяча лікарня.
Робота "Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей" (колектив авторів Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф.) акумулює в собі багатолітню фундаментальну працю вітчизняних вчених в лікуванні дітей з вадами розвитку, захворюваннями та травматичними пошкодженнями органів грудної клітки у дітей всіх вікових груп. Вагомість результатів досліджень та наукової новизни не викликає сумнівів. Запроваджені методики успішно застосовуються на базі Житомирської обласної дитячої лікарні.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Волошин Ю.Л.

Колективна робота авторів Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А.,Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф. "Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей".Запропоновані методи показали свою дієвість у клінічному застосуванні, дозволили покращити якість надання медичної допомоги дитячому населенню із вказаною патологією.Ці методи на мою думку є новою гілкою розвитку у медицині.Вважаю, що дана колективна робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заремба В.Р.

Заремба В.Р., завідуючий хірургічним відділенням №2 Житомирської обласної дитячої лікарні.
Колективна робота авторів Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А.,Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф. "Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей". Використання новітніх технологій, що розроблені і вроваджені у практичну роботу вітчизняними вченими пройшло випробування часом,грунтується на величезному клінічному матеріалі. Доведена висока ефеттивність використання даного дослідення у практичній роботі.Робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Співробітники кафедри дитячої хірургії ЛНМУ ім. Данила Галиц

Колектив кафедри дитячої хірургії підтримує роботи Казакова В.Н., Грони В.Н., Авилової О.М., Сокура П.П., Данилова А.А., Гетьмана В.Г., Давиденка В.Б.,Мальцева В.Н., Акмоллаева Д.С., Рыбальченка В.Ф. "Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей".Дана робота є результатом багатолітніх досліджень і ґрунтується на результатах лікування більше 30000 маленьких пацієнтів. Застосування розроблених новітніх технологій дозволило значно скоротити летальність, сприяло зменшенню рівня інвалідності та, в цілому, дозволили покращити якість надання медичної допомоги дітям. На нашу думку, ця робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Калабуха І.А.

Калабуха І.А. - завідувач відділення торакальної хірургії ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України", д.мед.н., лауреат премії АМН України в галузі клінічної медицини, головний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю "Торакальна хірургія"
Робота "Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей" виконана колективом авторів (Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф.) які є провідними фахівцями держави в галузі дитячої торакальної хірургії та суміжних з нею спеціальностях.
Дослідження відзначається комплексним підходом до вирішення поставленої проблеми і містить не лише результати розробки та впровадження у медичну практику новітніх діагностичних та хірургічних технологій але і фізіологічне, анатомо-морфологічне, функціональне обґрунтування їх застосування, що, відповідно, відзначає не лише практичну цінність роботи, але й істотне теоретичне значення щодо подальшого розвитку медичної науки.
Впровадження оригінальних варіантів реконструктивно-відновних операцій та відеоторакоскопічних втручань дозволило у порівнянні із традиційними засобами зменшити летальність хворих дітей у 2-3 рази від аналогічних результатів наведених у вітчизняній та закордонній літературі.
Виходячи із ґрунтовності проведених досліджень, їх новизни, практичного й теоретичного значення та високої ефективності впроваджених розробок, вважаю цілком доцільним підтримати цю роботу на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Серденко Б.Б.

Як практикуючий хірург і як завідувач єдиного на Закарпатті дитячого торако-пульмонологічного відділення хочу виразити безумовну підтеримку роботи Казакова В.Н., Грони В.Н., Авилової О.М., Сокура П.П., Данилова А.А., Гетьмана В.Г., Давиденка В.Б.,Мальцева В.Н., Акмоллаева Д.С., Рыбальченка В.Ф. "Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей". Запропоновані авторами новітні методи діагностики вроджених вад розвитку легень, стравохідно-респіраторних нориць атрезії стравоходу в поєднанні з іншими вадами розвитку, гострого респіраторного дистрес-синдрому дозволяють швидко і якісно виявляти рівень ураження бронхо-легеневого апарату, а відповідно, і вибрати стратегію та тактику ведення хворої дитини. Дуже велике значення мають і зазначені оригінальні методики як і оперативних втручань, ведення післяопераційного періоду, так і консервативного лікування цілого спектру захворювань дихальної системи у дітей. Всі вони є ефективними і дозволяють суттєво прискорити одужання хворих, що істотно скорочує термін їх перебування у стаціонарі, а відповідно, і затрати на лікування. Важливим є питання реабілітації дітей, оперованих з приводу патології грудної клітки та її органів, що також покращує результати лікування дітей у віддаленому періоді, тобто зменшує число інвалідів серед пацієнтів даної групи. Основа роботи на результатах обстеження та лікування понад 20 тисяч дітей вказує на багаторічну обґрунтованість та постійність у роботі даного колективу авторів. Адже за цими цифрами стоять людські життя і долі, можливість жити і працювати довгі роки на всього українського суспільства. Виходячи з вищенаведеного, враховуючи як наукову цінність, так і економічну ефективність для України, автори роботи безумовно заслуговують присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2010 року.
Серденко Богдан Богданович, к.мед.н., дитячий хірург вищої категорії, завідувач торако-пульмонологічним відділенням Закарпатської обласної дитячої лікарні.

Овечкін В.C.

Овечкін В’ячеслав Семенович (лікар вищої категорії, завідувач хірургічним відділенням Сумської обласної дитячої клінічної лікарні, обласний дитячий хірург, голова асоціації дитячих хірургів Сумської області)
Наукова праця відомих українських вчених «Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патоморфологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей» є новітнім досягненням, що ґрунтується на величезному досвіді визнаних фахівців дитячої хірургії. Запропоновані авторським колективом методи внесли суттєвий внесок у ефективну діагностику вроджених та набутих недуг бронхо-легеневої системи на ранніх етапах захворювання, розуміння патогенетичного підходу до лікування та реабілітаційних заходів. Застосування знань викладених у цьому циклі робіт дозволило значно скоротити летальність, сприяло зменшенню рівня інвалідності та, в цілому, дозволили покращити якість надання медичної допомоги дітям області.
Вважаю, що дана праця заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Спахі О.В.

Спахі Олег Володимирович (доктор медичних наук, доцент кафедри дитячої хірургії з анестазіологією Запорізького державного медичного університету, завідувач обласним відділенням урології і оперативної нефрології МБДЛ №5 м. Запоріжжя).
За результатами комплексної фундаментальної роботи “Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей”, авторами якої є колектив ведучих українських вчених, суттєво покращено лікування дітей з вадами розвитку, захворюваннями та травматичними пошкодженнями органів грудної клітки у дітей за рахунок розробки та впровадження новітніх діагностичних і хірургічних технологій, а також використання високочастотного зварювання м’яких тканин з врахуванням патофізіологічних змін ростучого дитячого організму і тому робота поза сумнівом заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Нiколаєва Н. Г.

Нiколаєва Наталя Григорівна, професор, доктор медичних наук, головний спеціаліст УкрНДI медичної реабілітації та курортології.
Робота "Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей", авторами якої є Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А.,Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф., безумовно, заслуговує вищої оцінки за розроблені методи сучасної діагностики вроджених та набутих недуг грудної клітки та її органів у дітей. Авторами впроваджено методи ранньої пренатальної та постнатальної діагностики вад розвитку, зокрема атрезії стравоходу, діафрагмальних кил, пухлин середостіння та грудної клітки.
Впровадження різних видів реконструктивно-відновних та відеоторакоскопічних операцій при травмах реберного каркасу у дітей дозволило зменшити летальність хворих дітей в 2-3 рази.Світовою новизною засвідчені операції, спрямовані на лікування експіраторного стенозу трахеї та бронхів, а також поєднаного стенозу трахеї і стравоходу.Крім того, авторами отримано 33 авторських свідоцтва та
патенти на винаходи, опубліковано 42 монографії, підручники та посібники, 394 наукові роботи, захищено 17 дисертацій.
Вважаю, що запропонована колективна робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Богадєльніков І.В.

Хочу відмітити роботу присвячену методам діагностики та лікуванням патології грудної клітки у дітей з урахуванням патофізіологічних змін. Робота "Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей", авторами якої є Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф., є результатом багатолітніх досліджень і ґрунтується на результатах лікування більше 30000 маленьких пацієнтів. Розроблені новітні технології мають авторитет як в Україні так і за її межами. На мою думку, ця робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доктор медичних наук професор Богадєльніков И.В.

Кобец Татьяна Володимірівна (доктор медичних наук, професор,

Хочу відмітити першу колективну роботу дитячих хірургів і фізіологів України «Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей», авторами якої є Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф. Вважаю, що це нові найбільш інформативні методи діагностики та реконструктивно-відновні операції, які мають не тільки добрі результати, а і значно покращують якість життя маленьких пацієнтів після операції. використання цих методик дозволяє зберегти життя багатьом дітям. Ці розробки та впровадження новітніх хірургічних технологій мають авторитет не тільки в Україні, а й за Ії межами. Безперечно ця велика багатолітня праця заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Мельниченко М. Г.

Мельниченко Марина Георгiївна (к. мед. н., доцент кафедри дитячої хiрургiї Одеського державного медичного унiверситету).
В колективнiй роботi "Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей" (автори: Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф.) розроблено основні засади сучасної діагностики вроджених та набутих недуг грудної клітки та її органів у дітей на досвiді лікування близько 35 тисяч пацієнтів. Впроваджено методи ранньої пренатальної та постнатальної діагностики вад розвитку органiв грудної клітки,визначено показання та протипоказання до виконання різних видів реконструктивно-відновних та відеоторакоскопічних операцій.
Наукова та практична новизна пiдтверджена 33 авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи, за матерiалами дослiджень захищено 17 дисертацій.
Вважаю, що запропонована колективна робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Колташ Б.В.

Комплексна колективна робота на тему «Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей», яка виконана колективом авторів: Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф., присвячена розробці та впровадженню в медичну практику новітніх діагностичних та хірургічних технологій спрямованих на підвищення ефективності лікування дітей із захворюваннями грудної клітки та її органів у дітей всіх вікових груп. Розроблені методи лікування стенозів трахеї та бронхів, атрезій стравоходу, деформації грудної клітини, гнійно-деструктивних пневмоній дали змогу значно підвищити ефективність лікування. Пріоритет досліджень підтверджено багатьма патентами та авторськими свідоцтвами. Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Колташ Б.В.

Комплексна колективна робота на тему «Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей», яка виконана колективом авторів: Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф., присвячена розробці та впровадженню в медичну практику новітніх діагностичних та хірургічних технологій спрямованих на підвищення ефективності лікування дітей із захворюваннями грудної клітки та її органів у дітей всіх вікових груп. Розроблені методи лікування стенозів трахеї та бронхів, атрезій стравоходу, деформації грудної клітини, гнійно-деструктивних пневмоній дали змогу значно підвищити ефективність лікування. Пріоритет досліджень підтверджено багатьма патентами та авторськими свідоцтвами. Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за за 2010 рік.

Фоміних Т.А.

Колективна робота авторів Казакова В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилова О.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцева В.М., Акмоллаєва Д.С., Рибальченко В.Ф. «Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей».
Авторами вперше розроблені принципово нові методи діагностики вроджених та набутих захворювань, а також нові методи оперативного лікування які визнані світовою спільнотою дитячих торакальних хірургів. Ця колосальна робота розробки і впровадження нових хірургічних технологій, що мають авторитет не тільки в Україні, а й за її межами, є гідним внеском до української системи охорони здоров'я та безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Зав. кафедри топ. анатомії та оперативної хірургії КДМУ, д.мед.н., професор Фоміних Т.А.

Гафарова М.Т.

Доктор медичних наук, професор Гафарова М.Т.(АР Крим, Сімферополь). Робота «Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей» авторів Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф. Авторами запропоновані новітні методи діагностики та лікування захворювань і пошкоджень органів грудної клітки у дітей, які засновані на результатах багатолітньої праці і світового визнання. На мою думку ця праця заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Крутіков С.М.

Доктор медичних наук, професор Крутіков С.М. м. Сімферополь АР Крим.

Робота "Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей", авторами якої є Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф.
Авторами розроблено основні засади сучасної діагностики вроджених та набутих недуг грудної клітки та її органів у дітей із застосуванням інвазивних та неінвазивних технологій. Робота ґрунтується на лікуванні близько 35 тисяч маленьких пацієнтів. Використання запропонованих методів та методик дозволило зберегти життя багатьом пацієнтам. Пріоритетність данного дослідження колективу авторів підтверджується особистими захищеними дисертаційними роботами. Вважаю, що дана колективна робота може претендувати на отримання Державної премії України

Шевчук Д.В.

Шевчук Дмитро Володимирович (к.мед.н., асистент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету імені І. Франко, лікар-хірург хірургічного відділення №2 Житомирської обласної дитячої лікарні):
Робота "Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей" (колектив авторів Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф.) дає можливість ефективного практичного застосування вперше розроблених та впроважених в клініку новітніх методів діагностики та лікування патології грудної клітки із врахуванням патофізіологічних змін, характерних для кожної нозології, віку дитини, особливостей перебігу того чи іншого захворювання тощо. Запропоновані методи показали свою дієвість у клінічному застосуванні, дозволили покращити якість надання медичної допомоги дитячому населенню із вказаною патологією.
На мою думку, запропонована колективна робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Русак П.С.

Русак Петро Степанович (к.мед.н., доцент, обласний позаштатний дитячий хірург УОЗ Житомирської облдержадміністрації, голова асоціації хірургів Житомирської області, завідувач хірургічним відділенням №1 Житомирської обласної дитячої лікарні)
Колективна робота авторів Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А.,Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф. "Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей" має не лише значну наукову, але й величезну практичну цінність. Запропоновані методи діагностики та лікування дозволяють максимально ефективно для здоров'я дітей діагностувати та лікувати важкі вроджені вади дихальної системи. Доведено ефективність застосування малоінвазивних технологій (торакоскопії) та нового в дитячій практиці високочастотного електрозварювання (біозварювання) живих мяких тканин (вказані методики з успіхом застосовуються і на базі Житомирської обласної дитячої лікарні).
Вважаю, що дана колективна робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.