Офіційний веб сайт

Розробка та впровадження самоутримних ізольованих і високовольтних захищених проводів ліній електропередачі напругою до 132 кВ

М15


Автори: Перетятко Ю. В., Золотарьов В.В., Обозний А.Л.


 


Представлена Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".
Разработка и внедрение самонесущих изолированных и высоковольтных защищенных проводов линий электропередачи напряжением до 132 кВ


Авторы: Перетятко Ю.В., Золотарьов В.В., Обозный А.Л.


 


Development and application in industry of self-holding insulated and high-voltage and protected conductors of power transmission lines with voltage up to 132 kV


Authors: Peretyatko Ju., Zolotaryov V., Obozniy A.


 


Кількість публікацій:58 наукових робіт (2 монографії, 4 методичні посібники, 52 статті), 9 патентів.


 


Авторами роботи отримано нові фундаментальні та прикладні електрофізичні результати, з використанням яких розроблено і впроваджено нову електротехнічну продукцію світового рівня – самоутримні ізольовані (СІП), та високовольтні захищені проводи (ЗП),.


Використання СІП і ЗП підвищує надійність і безпеку повітряних ліній електропередачі напругою до 132 кВ та їх стійкість до стихійних впливів.


В результаті досліджень виявлено та розкрито природу нового електрофізичного явища – синергетичного збурення електричного поля близько розташованими мікро– та нанодефектами, в результаті якого в ізоляції можуть виникати руйнівні порогові процеси при відсутності критичних усереднених напруженостей поля, розроблено математичні моделі для аналізу синергетичних механізмів концентрації електричного поля та порогових електрофізичних процесів у локальних мікрооб’ємах полімерної ізоляції між близько розташованими мікро– та нанодефектами, визначено нові критерії якості технологічних режимів виготовлення самоутримних ізольованих проводів і високовольтних захищених проводів. Новизна критеріїв полягає в недопустимості не тільки критичних розмірів окремих дефектів у наномодифікованій полімерній ізоляції, але й критичних розмірів скупчень близько розташованих мікро– та нанодефектів.


На ЗАТ "Завод "Південкабель" (м. Харків), у червні 2006 р. – грудні 2008 р. виготовлено та поставлено замовникам понад 16 тис. км СІП і ЗП.


Економічний ефект від впровадження цієї продукції в Україні склав понад 28 млн. грн.