Офіційний веб сайт

Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження

р19

Представлено Державним підприємством "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів".

 

Автори: Облап Р.В., Новак Н.Б., Голубець Р.А.

 

Метою роботи є розробка та впровадження у виробництво серії вітчизняних тест-систем для визначення генетично модифікованих організмів (ГМО) на основі методу полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі (ПЛР-РЧ). Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено спектр біотехнологічних сільськогосподарських культур, ДНК-мішені та метод придатні для розробки діагностичних тест-систем.

Створено наукові основи методології визначення ГМО в харчових продуктах та сільськогосподарській сировині рослинного походження з врахуванням культур, що обробляються в Україні. Сформовано базові концептуальні засади щодо розробки оптимального формату діагностикуму для визначення ГМО, який би відповідав потребам та можливостям національних випробувальних лабораторій. Запропоновано використовувати в якості мішеней при проведенні скринінгового аналізу не тільки регуляторні елементи генно-інженерних конструктів (p35s, tNOS), а також такі гени нової ознаки, як CP4 epsp, pat, bar.

Розроблено серію діагностичних тест-систем загальною кількістю 58 найменувань яка дозволяє проводити якісний (скринінговий) аналіз, визначати кількісний вміст ГМО рослинного походження, ідентифікувати цілу низку біотехнологічних ліній рослин за трансформаційними подіями та здійснювати видову ідентифікацію рослинних компонентів. Порівняльні випробування з аналогічними тест-системами зарубіжних виробників, зокрема «Applied Biosystems™» (США), НПК «Синтол» та «ДНК-Технология» (РФ), показали, що за всіма досліджуваними показниками тест-системи виробництва ДП «Укрметртестстандарт» не поступаються іншим виробникам, а за спектром пропонованих мішеней їх значно перевершують;

Впроваджено у виробництво серію діагностичних тест-систем для визначення якісного та кількісного вмісту ГМО в харчових, фармакологічних і косметичних продуктах, сільськогосподарський сировині рослинного походження та кормах загальною кількістю 58 найменувань.

Рентабельність реалізації роботи становить 16,8 %, окупність проекту шість років (Т=5,9), точка беззбитковості знаходиться в межах 75 % номінального обсягу виробництва. Прибуток від продажу готової продукції за весь період реалізації склав понад 2,2 млн. грн.

 

Кількість публікацій: 2 монографії, 5 посібників, 10 статей.

Надіслати коментар

Коментарі

Кіріяк О.І. -завідувач вірусологічної лабораторії м.Чернівці

ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я", співпрацює з науково-виробничою лабораторією молекулярно-генетичних дрсліджень ДП "Укрметртестстандарт" з 2012 року. У вірусологічній лаброаторії проводяться дослідження продуктів харчування на вміст ГМО тест-системами виробництва ДП "Укрметртестстандарт", які дозволяють проводити якісний та кількісний аналіз.
Фахівці лаброраторії, які виконують дослідження, задоволені якістю тест-систем яка відповідає сертифікації, зручністю в користуванні та підтримують українського виробника.

Чорнобров Оксана Юріївна

Чорнобров О.Ю., канд. с.-г. наук, завідувач науково-дослідної лабораторії біотехнології рослин ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція"

Нині широке застосування сучасних методів біотехнології в рослинництві, і першу чергу використання генетично модифікованих організмів є найбільш перспективним напрямом збільшення виробництва продовольчої сировини. До 2012 року в Україні було відсутнє виробництво вітчизняних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та с/г сировині. Колективом лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП "Укртестметрстандарт" було розроблено перший вітчизняний діагностикум на основі методу ПЛР у реальному часі для визначення ГМО у харчовій продукції та сировині. Вважаю, що представлена робота має високу практичну і наукову цінність, заслуговує на високу оцінку, всебічну підтримку та схвалення, а її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році.

Паренюк Олена Юріївна

кандидат біол. наук, старший науковий співробітник кафедри радіобіології та радіоекології Національного унівесритету біоресурсів і природокористування України

Результати наукової роботи "Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження" роблять важдивий внесок у вирішення питання здешевдення і пришвидшення виробництва сільськогосподарських культур. Тест-системи, розроблені авторами роботи, дозволять проводити більш якісний скринінговий аналіз вмісту ГМО рослинного рослинного походження. На теперішній час аналіз вмісту ГМО в продукції сільского господарства виявляється вкрай важливим для економічного добробуту країни та підвищення конкурентоспроможності експортної продукції.
Представлена робота виконана на високому науковому рівні, має безпосередній вплив на економічний добробут України, а, отрже, актуальність її не викликає сумнівів. Саме тому я вважаю, що вона заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017р.

Мартинова В.В.

Мартинова В.В., начальник лабораторії контролю ГМО випробувального та науково-дослідного центру харчової та промислової продукції ДП «Дніпростандартметрологія»

Законодавства багатьох держав світу, включаючи Україну, в тій чи іншій мірі регулюють поводження з ГМО на своїй території. Таке регулювання неможливе без ефективного контролю, у тому числі лабораторного. І, якщо розробка і виробництво в Україні сучасного лабораторного обладнання для проведення випробувань продукції на вміст ГМО поки що залишаються мрією, то розробка і впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО стало реальним досягненням колективу авторів, які представляють національного виробника - Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів».
Застосування даних вітчизняних тест-систем дозволяє проводити як якісне, так і кількісне визначення широкого спектру ГМО рослинного походження. Універсальність даних діагностикумів, їх адаптація до ампліфікаторів різних виробників, мультиплексний формат, висока чутливість, нижча (ніж у зарубіжних аналогів) ціна дають можливість багатьом лабораторіям проводити випробування харчової продукції та рослинної сировини на вміст ГМО на високому рівні та за найменших витрат часу та коштів.
Використання наукового підходу до створення діагностичних тест-систем для визначення ГМО дозволяє швидко розробляти і впроваджувати у виробництво нові актуальні діагностикуми.
Вважаємо, що дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Чичерова С.П.

Чичерова С.П. Завідуюча вірусологічною лабораторією ДУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України"
Питання вивчення розповсюдженості ГМ рослин у навколишньому середовищі, широта їх застосування у виробництві харчових продуктів є дуже актуальним і є одним з напрямків моніторингу. Дуже радує, що нарешті в Україні ми отримали вітчизняного виробника тест-систем для визначення ГМО у харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження в особі авторського колективу, що представив цю роботу. Розроблені ними препарати широко використовуються в практичних лабораторіях, адаптовані під різноманітні прилади, стабільні і прості у використанні. Крім того, розробники надають консультативну допомогу з різних практичних питань застосування їх продукту.
Вважаю, що перша вітчизняна розробка, доведена до вирообництва, в галузі молекулярно-генетичного аналізу такої високої якості заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017р.

Вербицька Т. Г.

Вербицька Тамара Георгіївна, к.б.н., зав. молекулярно-генетичною лабораторією ТОВ «Гермедтех»

Згідно зі світовою статистикою, частка генно-модифікованих продуктів зростає з кожним роком. У світі понад 10% всіх орних земель зайнято ГМ-культурами. Обов'язковою умовою використання ГМО є наявність методів і методик їх ідентифікації, розроблених за міжнародними стандартами. Для ефективності контролю поширення генетично-модифікованих рослин і виявлення їх в харчових продуктах необхідні кваліфіковані кадри, відповідне обладнання та наявність ефективних тест-систем. Тому розробка і виробництво тест-систем детекції та ідентифікації генетичних конструкцій має науково-теоретичне, практичне та економічне значення.
Розроблені авторами тест-системи засновані на використанні методу ПЛР в реальному часі - найбільш надійного методу аналізу ГМО, який дозволяє провести як якісний, так і кількісний аналіз. Метод чутливий, високопродуктивний і дозволяє уникнути контамінації продуктами ПЛР. Тест-системи поставляються в форматі, що забезпечує оптимальну безпеку при транспортуванні і зберіганні, а також максимальну зручність в роботі. Формат мультиплексу значно скорочує час проведення аналізу та знижує його собівартість.
Конкурентноздатність, розроблених тест-систем, підтверджується при проведенні міжлабораторних випробувань, також організованими даним колективом, за програмою «Харчова продукція та продовольча сировина.Генетично модифіковані організми»
Представлена робота "Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження" і колектив авторів заслуговує присудження звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Колектив ВЦ ДП "ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

Дана робота науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП «Укрметртестстандарт» присвячена розробці, впровадженню та застосуванню діагностичних тест-систем на основі різновиду методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для оцінки такого показника безпеки та якості харчової продукції як присутність ГМО.
Вперше в Україні розроблено широку панель тест-систем, яка дозволяє проводити скринінговий аналіз, ідентифікувати цілу низку ГМ ліній зареєстрованих в країнах ЄС та колишнього СНД, визначати кількісний вміст ГМО. Вартість тест-систем на 100 реакцій серії «ГМ скринінг», серій «ГМ кількість» та «ГМ ідентифікація» є конкурентоспроможною в порівняні з вартістю аналогічних діагностичних систем зарубіжного виробництва.
Співпрацюючи з колективом науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП «Укрметртестстандарт» близько 5 років, та використовуючи у своїй діяльності розроблені ним діагностичні тест-системи для скринінгу та кількісного визначення вмісту ГМО, хочемо зазначити, що дані тест-системи повністю задовольняють вимоги лабораторії, є зручними, ефективними та універсальними у використанні, застосовуються при аналізі харчових, фармакологічних і косметичних продуктів, сільськогосподарської сировини рослинного походження та кормів. Розроблені тест-системи дають можливість здійснювати комплексний аналіз зразків щодо вмісту ГМО проводячи такі етапи аналізу, як скринінг (якісний аналіз) за регуляторними нуклеотидними послідовностями і введеними генами; ідентифікація видової належності рослинної складової; ідентифікація певної трансформаційної події та визначення вмісту ГМО у відсотках.
Розроблені тест-системи відповідають всім вимогам регламентів та директив Європейського Союзу щодо контролю за обігом ГМО та значно розширюють спектр можливостей при здійсненні контролю за обігом ГМО в країні; є першим вітчизняним діагностикумом з визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження методом ПЛР у реальному часі; є сучасними, високочутливими, конкурентоспроможними і найголовніше – не поступаються за своїми метрологічними характеристиками закордонним аналогам.

Дем’янчук Наталія Петрівна

кандидат сільськогосподарських наук, спеціаліст з реєстрації лікарських засобів Представництва «Абботт Лабораторіз ГмбХ» в Україні

Сучасні біотехнології демонструють величезні досягнення у різних сферах діяльності людини. Одним із найбільш бурхливих напрямків біотехнологічних досліджень є створення ГМ організмів. ГМ організми активно залучаються до вирішення найрізноманітніших проблем, таких як проблема недостачі харчових продуктів у країнах третього світу, очищення навколишнього середовища від токсикантів, покращення якості існуючих сортів рослин та порід тварин і т.п. Зростаючі масштаби використання ГМ організмів є досить помітним сегментом бізнесу і пошуку комерційної вигоди.
Водночас, масштаби застосування ГМ організмів в харчових продуктах та сільськогосподарській сировині рослинного походження з точки зору біобезпеки викликають ряд побоювань стосовно можливих ризиків від вивільнення та використання ГМ організмів. Саме тому виникла необхідність визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження.

Авторами проведено колоссальну і надзвичайно важливу і актуальну роботу стосовно створення наукових основ методології визначення ГМО в харчових продуктах та сільськогосподарській сировині рослинного походження, формування базових концептуальних засад щодо розробки оптимального формату діагностикуму для визначення ГМО, який би відповідав потребам та можливостям національних випробувальних лабораторій. Запропоновано використовувати в якості мішеней при проведенні скринінгового аналізу не тільки регуляторні елементи генно-інженерних конструктів (p35s, tNOS), а також такі гени нової ознаки, як CP4 epsp, pat, bar. Розроблено серію діагностичних тест-систем (58 найменувань!), яка дозволяє проводити якісний аналіз, визначати кількісний вміст ГМО рослинного походження, ідентифікувати цілу низку біотехнологічних ліній рослин за трансформаційними подіями та здійснювати видову ідентифікацію рослинних компонентів, а також впроваджено їх у виробництво.

Дана робота є унікальною, надзвичайно актуальною та економічно доцільною у нашому сьогоденні. Той факт, що за всіма досліджуваними показниками тест-системи виробництва ДП «Укрметртестстандарт» не поступаються іншим виробникам, а за спектром пропонованих мішеней їх значно перевершують, дозволяє сміливо заявити, що така робота – це гордість нашої держави!

Безумовно, автори науково–інноваційної роботи «Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження» Облап Р.В., Новак Н.Б., Голубець Р.А. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Максим Кременськой

Максим Кременськой, PhD, завідувач лабораторії в компанії "Нанотехнології в Медицині"

Одним з досягнень сучасної біотехнології можна вважати створення генетично модифікованих організмів (ГМО), а передусім біотехнологічних сільськогосподарських культур. На сьогоднішній день вони широко використовуються у сільському господарстві багатьох країн світу та сприяють збільшенню обсягів виробництва продовольчої сировини та поліпшенню її якості. Але незважаючи на багатообіцяючі перспективи використання генно-модифікованих рослин у харчовій промисловості, існує й цілий ряд побоювань щодо їхньої безпеки. Тому в Україні, як і в ряді інших цивілізованих держав, існує нормативна база щодо обігу ГМО, яка передбачає реєстрацію ліній біотехнологічних рослин, оцінювання їхньої безпеки, а також пост-реєстраційний моніторинг. Але забезпечення належного рівню контролю за обігом ГМО не є можливим без оснащення випробувальних лабораторій країни сучасним обладнанням та високочутливими і конкурентоспроможними діагностикумами.
Колектив лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП «Укрметртестстандарт» має великий досвід з контролю харчової продукції та продовольчої сировини щодо вмісту на ГМО. За час свого існування в лабораторії було апробовано більшість приладів та тест-систем, що з’являлися на ринку України. Маючи такий великий досвід та виходячи з того, що в незалежній Україні вкрай необхідно розвивати власне виробництво, колективом лабораторії було розроблено перший вітчизняний діагностикум на основі методу ПЛР у реальному часі для визначення ГМО у харчовій продукції та сировині. Розроблена серія тест-систем складається з 58 найменувань та дозволяє проводити як якісний, так і кількісний аналізи, визначати цілу низку біотехнологічних ліній рослин. Якість тест-систем перевірена участю у раундах міжнародних порівняльних випробувань та безпосередньо випробувальними лабораторіями країни. Наукова актуальність роботи підтверджена публікаціями у фахових виданнях України. Зважаючи на це, представлена робота є вкрай важливою та актуальною для нашої країни, а її автори, безумовно, заслуговують на присудження державної премії України в галузі науки та техніки.

Yalcin KAYA, Turkey

Prof Dr Yalcin KAYA, Trakya University, Head of Genetic and Biongineering Department, Edirne, Turkey

It is very explantory comments. I think that it help to Ukraine government also for decision makers to understand well the subject because too many disinformation about GMO foods and crops in recently...

Мулюкіна Н.А.

Мулюкіна Ніна Анатоліївна, д.с.-г.н., заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова», Заслужений діяч науки і техніки України.
Підвищення життєвих стандартів населення України спирається, зокрема, на харчову безпеку, в тому числі й контролю продукції на вміст ГМО. Таким чином, розробка та впровадження першого вітчизняного діагностикуму з визначення ГМО рослинного походження в харчових, фармакологічних і косметичних продуктах методом ПЛР у реальному часі, сільськогосподарській сировині та кормах має велике значення для вирішення такої глобальної проблеми, як збереження здоров’я населення.
Впровадження розробки у виробничий цикл, її використання близько тридцятьма акредитованими за ДСТУ ISO/ІЕС 17025 лабораторіями України, вихід продукту на внутрішній та зовнішні ринки свідчить про практичне значення конкурентоспроможного національного продукту

Доктор ветеринарних наук, професор Віщур Олег Іванович

З 2011 році з метою забезпечення вітчизняних лабораторій тест-системами для якісного і кількісного визначення ГМО колектив науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень розпочав виробництво вище вказаних тест-систем. До 2011 року 100 % лабораторій України в галузі контролю ГМО використовували тест-системи виробництва Росії, країн ЄС. Така ситуація склалася за рахунок відсутності в Україні власного виробника. Наразі тест-системами виробництва ДП "Укрметртестстандарт" користуються українські лабораторія в аграрному секторі, держпродслужбі, академії наук. Тест-системи виготовляються відповідно до ТУ У 24.6-02568182-001: 2011 «Тест-системи для визначення якісного та кількісного вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО) рослинного походження в харчових продуктах. Технічні умови». Виробництво тест-систем має патент № 72083 (зареєстрований в Державному реєстрі України« Про охорону прав на винаходи і корисні моделі »).
Всі ці тест-системи засновані на використанні методу ПЛР в реальному часі - найбільш надійного методу аналізу ГМО, який дозволяє провести як якісний, так і кількісний аналіз. Метод дуже чутливий, високопродуктивний. Тест-системи поставляються в форматі, що забезпечує оптимальне збереження при транспортуванні і зберіганні, а також максимальну зручність у роботі і включають готову реакційну суміш і TaqДНК-полімерази. Така форма випуску знижує ймовірність помилок оператора і ризик контамінації реактивів при приготуванні суміші, підвищує відтворюваність результатів, а також зменшує час і трудомісткість аналізу. Результат аналізу розраховується автоматично і оформляється у вигляді готового протоколу дослідження. Кожен користувач отримує докладні ілюстровані інструкції.

Перевагою цих тест-систем є їх універсальність, адаптація до всіх приладів для ампліфікації, що знаходяться в лабораторіях України, застосування однієї програми ампліфікації до всіх тест-систем, легкість у використанні, вартість тест-систем в 1,5-2 рази нижче аналогічних виробництва Росії.
Тест-системи придатні для проведення випробувань відповідно до ДСТУ ISO 21569: 2008; ДСТУ ISO 21570: 2008; ДСТУ ISO 21571: 2008.
Оцінюючи подану науково-технічну розробку «Система сертифікованого виноградного розсадництва України», вважаємо, що за науковою, теоретичною та практичною значимістю представлена розробка повністю відповідає існуючим вимогам до робіт, що висуваються на здобуття Державної премії, а колектив авторів заслуговує присудження звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Клестова Зінаїда Сергіївна, професор,

заступник директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів

Представлена наукова робота «Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження» є надзвичайно важливою для створення надійної системи контролю за всмістом ГМО в харчовій продукції рослинного походження, що є необхідною для України. Авторами мають:- патент України (МПК 2012.01, С12N 15/00. u 2011 15202 ; заявл. 22.12.2011; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15. 4 с.); - ТУ У 24.6-02568182-001:2011(Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/8620 від 09.02.2012 р.); - значну кількість опублікованих наукових робіт за темою поданої конкурсної заявки.
Вітчизняні лабораторії різної підпорядкованості використовують розроблені авторами тест-системи. Це обласні лабораторні центри МОЗ України, лабораторії державної ветеринарної та фітосанітарної служби, лабораторії Міністерства економічного розвитку України та НААН України. Вважаючи на багаторічний досвід роботи в галузі контролю за ГМО та їх вмісту в харчовій продукції, а особливо у дитячому харчуванні, та успішне впровадженням в практику розробленої серії вітчизняних діагностичних тест-систем,
вважаю, що автори науково – інноваційної роботи «Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження» Облап Р.В., Новак Н.Б., Голубець Р.А. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гість

Every modern European country should take care of food quality, to control and label food,to inform people about components of food they consume. For today, when Ukraine is in the beginning of European way of development , control of GM-food circulation is also actual.

Thus design of test-systems for qualitative and quantitative GM-control in food and feed is very important. Presented work has also practical significance-more than 30 Ukrainian laboratories in different regions use these test-systems for GM-control in food and feed. This also has a major importance, taking into account economical and political situation in Ukraine.

I think this work is worth for the National Science and Technology Achievement Award.

Dr. Kakha NADIRADZE, President AFRD
Georgia

Гончарова Н.О.

Гончарова Н.О. - начальник відділу мікробіологічних і молекулярно-генетичних лабораторних досліджень ДП "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції"

Колектив науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології,сертифікації та захисту прав споживачів" розробив і впровадив в виробництво якісні тест-системи для визначення генетично модифікованих організмів (ГМО) на основі ПЛР у реальному часі, що має велике практичне і економічне значення.
ДП "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" використовує діагностичні тест-системи для скринінгового аналізу елементів р35S і tNOS, а також генів СР4epsps, pat,bar і кількісного визначення вмісту ГМО понад 3-х років. Було досліджено більше ніж 3000 зразків сільськогосподарської сировини (кукурудза,соя,цукровий буряк,ріпак, рис та інші). Тест-системи адаптовані під ампліфікатор "Applied Biosystems 7300" (США) і не поступаються за своїми характеристиками іноземним, а також собівартість досліджень при використанні вітчизняних діагностичних тест-систем в 2 рази нижча. Легкість у використанні,собівартість і адаптованість наборів для якісного і кількісного визначення ГМО є великим і ваговим досягненням колективу науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень в розробці вітчизняного продукту для ПЛР-аналізу ГМО.
Представлена робота "Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження" і колектив авторів повністю заслуговує присудження звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Тарасюк С. І.

Сергій Іванович Тарасюк д.с-г.н, професор,член-кор. НААН
заступник директора з питань біотехнологій Інституту рибного господарства НААН

Продовольча проблема та завдання забезпечення повноцінними продуктами харчування зростаючого населення планети є одним з найбільш важливих завдань третього тисячоліття.
Широке застосування сучасних методів біотехнології в рослинництві, і в першу чергу використання генетично модифікованих організмів (ГМО) є найбільш перспективним на сьогодні напрямом збільшення світового виробництва продовольчої сировини. Площі, відведенні під ГМ культури, за останні 20 років розвитку біотехнологій у аграрному секторі, зросли з 1,7 млн. га до майже 180 млн. га та у теперішній час представлені у 28 країнах світу.
В Україні, як і в ряді інших держав, існує нормативна база щодо обігу ГМО, яка передбачає реєстрацію ліній біотехнологічних рослин, оцінювання їхньої безпеки, а також пост-реєстраційний моніторинг. Але контроль за обігом ГМО є не можливим без наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення і передусім сучасних високочутливих та конкурентоспроможних діагностикумів.
До 2012 року в Україні було відсутнє виробництво вітчизняних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині. Випробувальні лабораторії були змушені користуватися тест-системами закордонного виробництва, зокрема російського, за цінами, що в 2-3 рази перевищували їхню реальну вартість, з терміном поставки не менше ніж 30 календарних днів.
Взятий Україною курс на євроінтеграцію вимагає від українських виробників сільськогосподарської продукції нового та більш жорсткого підходу щодо контролю за безпекою і якістю своєї продукції відповідно до вимог регламентів і директив ЄС. Особливо це стосується перевірки продукції на наявність генетично модифікованих інгредієнтів. Більш того, лабораторний контроль на вміст ГМО зернової продукції та продовольчої сировини, що йде на експорт, є обов'язковою вимогою країн Європейського союзу, Близького та Середнього Сходу.
На сьогоднішній день тест-системами виробництва ДП "Укрметртестстандарт" успішно користуються близько 30 випробувальних лабораторій країни різного рівня підпорядкування. Якість виготовлених тест-систем завжди відповідає заявленим в сертифікаті характеристикам, тест-системи стабільні при зберіганні та зручні при користуванні. Панель запропонованих тест-систем постійно оновлюється відповідно до потреб замовників та реалій сьогодення.
Колектив лабораторії постійно слідкує за новими тенденціями в сфері біотехнології та генної інженерії, підвищує свій науковий рівень, приймаючи участь у міжнародних наукових конференціях та стажуваннях. Робота має як науково-теоретичне, так і суто практичне значення. Завдяки цій розробці успішно працює зерновий та продовольчий ринок країни, експортується та імпортується продовольча продукція. Вважаємо, що колектив науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП “Укрметртестстандарт” заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кушнір І.М.

Кушнір Ігор Михайлович - д.вет.н., завідувач лабораторії бактеріологічного контролю ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок

Сьогодні використання ГМО у виробництві продуктів харчування регламентується низкою нормативно-правових актів. Однак, достеменних даних щодо впливу ГМО на організм людини, тварин, та довкілля не встановлено, оскільки дослідження в цьому аспекті тривають. З огляду на це, вкрай необхідна інформація щодо розповсюдження та використання ГМ продукції. Тому необхідна розробка сучасних високочутливих діагностикумів вітчизняного виробництва. Сьогодні в Україні розроблені тест-системи базуються на технології TAGMan методу ПЛР у режимі реального часу з використанням реагентів різних закордонних фірм "Sigma", "Fluka", "Fermentas" та "Синтол", а розроблення власних вітчизняних систем вкрай обмежене. Саме тому запропонована робота на часі, є надзвичайно актуальна та заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Marie Medynets

!Participation!in!international!trade!and!the!ability!to!export!Ukrainian!agricultural!goods! and!food!produce!abroad!is!essential!for!improving!the!state!of!economy!in!Ukraine.!The! European!Union!imposes!strict!regulations!on!circulation!and!use!of!GMOPcontaining!goods!in! its!countries,!which!arises!the!need!for!reliable!diagnostic!tools!able!to!accurately!and! effectively!monitor!GMO!content!in!substances.!The!series!of!test!systems!developed!by! Ukrmetrteststandard!has!addressed!this!need!with!its!high!standards!of!quality!and!reliability,! enabling!the!Ukrainian!manufacturer!to!provide!reliable!control!of!its!food!produce!and! agricultural!goods!and!satisfy!the!safety!requirements!for!the!consumer!both!home!and!abroad.!!!! !!!!!!The!laboratory!team!of!Ukrmetrteststandard!has!indeed!achieved!a!high!level!of!success!in! developing!the!test!system!for!GMO!content!in!food!and!plantPsourced!agricultural!produce.! First,!based!on!the!outcome!of!all!comparative!test!runs,!the!proposed!test!system!performs!as! well!as!its!foreign!competitors,!judging!by!its!analytical!characteristics,!safety!and!design! features.!Moreover,!this!newly!developed!product!is!highly!affordable!to!the!national! laboratories,!and!thus!able!to!compete!on!the!market!of!similar!equipment,!which!is!a!highly! relevant!advantage!at!the!current!state!of!economy!in!the!country.!Finally,!the!proposed! product!is!optimized!for!domestic!consumer,!which!enables!Ukrainian!users!to!obtain!results! most!quickly!and!efficiently.! !!!!!!Rather!timely!and!important!work!by!the!team!at!Ukrmetrteststandard!has!not!only!resulted! in!a!useful!product!of!practical!application,!but!also!in!a!significant!contribution!of!new! knowledge!in!scientific!and!technological!fields.!The!proposed!test!system!series!have!the! unique!design!based!on!one!of!the!most!current!techniques,!TaqMan®!RTPPCR!method,! significantly!optimized!by!the!Ukrmetrteststandard!team!for!specifically!for!GMO!content! screening!analysis.!!Namely,!the!improved!technique!features!include!increased!sensitivity!of! the!assay,!higher!specificity,!wider!dynamic!range,!and!implementation!of!a!falsePpositive!result! protection!system.! !!!!!!!Due!to!the!above!reasons,!I!believe!that!the!proposed!series!of!test!systems!is!an! indispensably!useful!product,!and!the!uniqueness!and!timeliness!of!this!work!overall!makes!the! team!at!Ukrmetrteststandard!eligible!for!the!Ukraine’s!National!Science!And!Technology! Achievement!Award.!

Цісарик О.Й.

Цісарик О.Й. - д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського націоального університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького

Проблема розповсюдження і використання трансгенних організмів в Україні стоїть гостро. Відомо, що результатом вживання людиною генетично модифікованих продуктів можуть бути алергічні захворювання, порушення обміну речовин, поява стійкості мікрофлори людини до антибіотиків, а також канцерогенний, тератогенний та мутагенний ефекти як наслідки безпосередньої дії трансгенних білків. В Україні офіційно не вирощуються рослини генетично модифікованих сортів, однак велику загрозу становить несанкціоноване їх поширення та використання. Тому надзвичайно важливим є строгий контроль за використанням генетично модифікованих організмів, що безпосередньо пов’язано із безпекою харчової продукції і відповідно станом здоров’я мешканців нашої країни і є питанням національної безпеки. Розробка авторів має вагоме наукове значення, оскільки створено основи методології визначення ГМО в харчових продуктах та сільськогосподарській сировині рослинного походження. Робота має реальне практичне втілення, яке полягає у створенні діагностичних тест-систем, які дозволяють як якісно, так і кількісно визначати ГМО та ідентифікувати їх. Дуже важливо підкреслити, що порівняльний аналіз тест-систем із закордонними аналогами вказує на їх переваги, а розроблені системи (58 найменувань) широко використовуються вітчизняними лабораторіями, що вирішує проблему безпечності кормів та харчових продуктів щодо ГМО. Вважаю, що розробка заслуговує на присудження премії в галузі науки і техніки.

Яновська В.В.

Яновська В.В. - к.м.н., зав. Референс-центром молекулярної діагностики інфекційних хвороб ДЗ "Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України"

Представлена робота є дуже актуальною як у розрізі системи контролю якості харчових продуктів, так і у розрізі наукової та виробничої діяльності. Нажаль у нашій країні практично не існує виробництва реагентів, наборів та тест-систем для лабораторних досліджень біологічного матеріалу та харчових продуктів молекулярно-генетичними методами. Це обумовлено недостатнім фінасуванням та складною системою реєстрації. Але колектив розробників, недивлячись на всі труднощі, зміг розробити готові до використання тест-системи для визначення ГМО у харчових продуктах та налагодити їх виробництво. Співробітники лабораторії також надають консультації користувачам, що дуже важливо. Крім того колектив цієї ж лабораторії проводить ще одну дуже важливу та складну роботу - зовнішню оцінку якості досліджень щодо виявлення ГМО, за що їх окрема подяка.
Отже, з огляду на вище перераховане вважаю, що дана робота заслуговує на отримання визнання у вигляді Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році

Пузріна Н.В.

Пузріна Наталія Василівна - зав. кафедри біології лісу та мисливствознавства НУБіП України.

Контроль якості та безпеки харчових продуктів є однією з важливих галузей для будь-якої правової держави, особливо для держави, яка намагається стати повноправною учасницею кола правових демократичних сучасних європейських країн. Повноцінний контроль за якістю харчової продукції та чесне інформування споживача - важливі складові харчової галузі. На жаль, в нас досі не має повноцінного державного контролю та відповідно, системи покарання за неякісні продукти харчування або нечесне інформування споживача. Але контроль за обігом ГМ-продукції в Україні є. Наявність тест-систем є необхідним інструментом для цього. Раніше більшість лабораторій використовували тест-системи російського виробництва. Адже американські та європейські є досить високовартісними. Але з початком агресії Росії проти України використання російських тест-систем є недоцільним. І тут постало питання розробки тест-систем власного виробництва. Колектив лабораторії ДП «Укрметртестстандарт» успішно справився з цим завданням. Якість тест-систем регулярно підтверджується участю в раундах міжнародних порівняльних випробувань. Також важливим є й той факт, що переважна більшість українських лабораторій, що займаються контролем за обігом ГМО в різних регіонах України, вже кілька років поспіль успішно користуються даними тест-системами. Отже, дана розробка - це внесок у економічну незалежність України, що є актуальним особливо зараз, у період становлення України як правової та європейської держави. Вважаю, що колектив авторів заслуговує на присудження премії в галузі науки і техніки.

Конуп Л. О.

Конуп Людмила Олександрівна, к.б.н., завідувачка лабораторією вірусології і мікробіології Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова" Національної академії аграрних наук України

Питання щодо наявності в продуктах харчування генетично модифікованих організмів (ГМО) – одне з найважливіших питань сучасності.Наслідками вживання людиною генетично модифікованих продуктів можуть бути алергічні захворювання, порушення обміну речовин, поява стійкості мікрофлори до антибіотиків, віддалений канцерогенний, тератогенний та мутагенний ефекти, що можуть виникнути внаслідок безпосередньої дії трансгенних білків. Протягом тривалого часу в Україні практично не розвивалася виробнича база з виготовлення тест-систем для якісного і кількісного визначення ГМО, а в більшості випадків використовувалися тест-системи виробництва Російської Федерації, які значно дорожче українських аналогів. Колектив науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП «Укрметртестстандарт» впровадив в виробництво якісні тест-системи для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження.З 2011 році з метою забезпечення вітчизняних лабораторій тест-системами для якісного і кількісного визначення ГМО, лабораторія займається виробництвом таких тест-систем. Перевагою цих тест-систем є їх універсальність, адаптація до всіх приладів для ампліфікації, застосування однієї програми ампліфікації до всіх тест-систем, легкість у використанні, вартість тест-систем в 1,5-2 рази нижче аналогічних виробництва Росії. Набори науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП «Укрметртестстандарт» пройшли випробування у лабораторії вірусології і мікробіології Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» на обладнанні Rotor Gene-6000 (Corbett, Австралія), показавши гідні дуже якісні результати, не поступаючись імпортним аналогам. Отже можна сміливо говорити про перший комерціалізований продукт для ПЛР-аналізу зроблений в Україні.
Оцінюючи подану науково-технічну розробку «Тест-системи для визначення якісного та кількісного вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО) рослинного походження в харчових продуктах. Технічні умови», Конструкції тест-системи патент №72083 вважаємо, що за науковою, теоретичною та практичною значимістю представлена розробка повністю відповідає вимогам, які пред'являються до робіт що висуваються на здобуття Державної премії, а колектив авторів заслуговує присудження звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки

Махинько Валерій Миколайович

канд. техн. наук, доцент Національного університету харчових технологій (м. Київ)

Зростання кількості населення Землі призвело до загострення проблеми обмеженості харчових ресурсів. У рослинництві природні засоби підвищення врожайності практично вичерпані. Перспективним шляхом підвищення стійкості рослин до шкідників та метеорологічних умов і зростання врожаїв є використання генної інженерії. Однак безпечність цього заходу все ще залишається під запитанням. Тому більшість країн законодавчо зобов’язали виробників маркувати продукцію, якщо до її складу входить ГМО. Україна – не виключення. Але виявлення ГМО вимагає, крім висококваліфікованих кадрів та обладнання, ще й наявності відповідних тест-систем. Представлена робота вирішує актуальне завдання розроблення вітчизняних високоточних тест-систем для виявлення ГМО. Проведена апробація на базі понад 30 лабораторій з різноманітним обладнання показує перспективність використання цих тест-систем, а публікації у фахових виданнях та отримані правоохоронні документи підтверджують її наукову цінність. Зважаючи на це, робота має всі ознаки, що дозволяють рекомендувати її до присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Білоус А.М.

Результати наукової роботи «Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження» є надзвичайно важливими для реалізації системи контролю за всмістом ГМО в харчовій продукції рослинного походження в Україні. Нині в Україні існує велика невизначеність в оцінюванні обсягів продукції з вмістом ГМО. Впровадження тест-систем вітчизняного виробництва може мати значний економічний та соціальний ефект. Вважаю, що представлена робота у повній мірі заслуговує на відзначення Державною премією у галузі науки і техніки.
Білоус А.М., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, НУБіП України

Tory Johnson

Polymerase-chain reaction (PCR) is a widely accepted tool for detecting genetically modified (GM) food and genetically modified organisms (GMOs). Despite this acceptance, there are some important limitations to this technology. Current PCR testing for GMOs is expensive and time-consuming as a single GMO is identified at a time. Additionally, the detection of novel or unknown GMOs cannot be detected by this methodology. The laboratory group at Ukrmetrteststandard (publication in English referenced on Research Gate), led by Drs. Novak and Oblap, has addressed one of these important short-comings by developing a multiplexed PCR technology which allows for the detection of five GMOs in a single analysis, resulting in an estimated 80% reduction in work-load, labor costs and materials cost. Importantly, this approach satisfies regulations set by the European Union (EU) regarding GMO product control, allowing for confidence in the GMO content of food exported and imported into Ukraine.
Agriculture in an important component in the economy of Ukraine. Approximately 10% of the national gross domestic product is attributable to agriculture with important crops such as wheat, corn, sugar and honey. Indeed, Ukraine is the third largest corn producer in the world. As global concern of GM food products continues to rise the application of this technology will increase in importance. Indeed, in 2015 the majority of countries in the EU have banned GM foods, including countries such as France, Germany, Scotland, Ireland, and Switzerland. This has important economic consequences for Ukraine as the EU is Ukraine’s top trading partner, accounting for 40% of all trade in 2015.
This work represents a pairing of science and agriculture that is unique and important. Here, science is not the enemy of food, but the defender of food and the herald of the promise from Ukraine to its trading partners that they take their concerns regarding GM foods seriously. I truly hope you will encourage the positive synergy that can be obtained between science and agriculture by considering this work for the National Science and Technology Achievement Award.

Tory Johnson

Tory P Johnson, PhD

Assistant Professor
Johns Hopkins University
Department of Neurology
600 N Wolfe Street
Meyer 5-167
Baltimore, MD 21287
office: 410.502.0843
tjohn109@jhmi.edu

Катерина Шаванова

Безпека харчової продукції є глобальною проблемою, оскільки стосується не лише здоров'я людини, але й впливає на всю економіку країни. Понад 70% всіх забруднювачів надходять в організм людини з продуктами харчування. У зв'язку із цим застосування сучасних досягнень біотехнології, зокрема ДНК-технологій при розробці нових підходів щодо діагностики, оцінки безпеки та якості продуктів харчування та продовольчої сировини, представляє велику наукову та виробничу цінність.
У зв’язку з цим дана робота, що присвячена розробці, впровадженню та застосуванню діагностичних тест-систем на основі різновиду методу ПЛР для оцінки такого показника безпеки та якості харчової продукції як присутність ГМО, є без сумніву актуальною та своєчасною.
Розроблена серія тест-систем є сучасною, високочутливою, конкурентоспроможною і найголовніше - не поступається за своїми метрологічними характеристиками закордонним аналогам. Завдяки виробництву даних тест-систем успішно виконується стратегічно важлива для України робота з контролю якості зернової продукції та продовольчої сировини рослинного походження, що йде як на внутрішній ринок, так і експортується у країни ЄС, Ближнього та Середнього Сходу.
Вважаю, що робота «Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження» має високу практичну і наукову цінність, а колектив її виконавців без сумніву заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Катерина Шаванова, к.б.н., с.н.с. Національного університету біоресурсів і природокористування України

Копилов К.В.

д.с-г.н, професор, головний науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН.

Колективом авторів було розроблено та запроваджено у виробництво серію вітчизняних діагностичних тест-систем з визначення ГМО рослинного походження в харчових, фармакологічних і косметичних продуктах, сільськогосподарській сировині та кормах. Розроблені тест-системи дозволяють проводити якісний та кількісний аналізи, ідентифікувати лінії біотехнологічних сільськогосподарських рослин та здійснювати видову ідентифікацію рослинних компонентів. Тест-системи виконані у форматі мультиплексу, що значно скорочує час проведення аналізу та знижує його собівартість. Вся серія тест-систем адаптована під прилади якими оснащено випробувальні лабораторії країни. Тому вважаю, дана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017р.

Тряпіцина Н.В.

Тряпіцина Наталія Василівна, д.с.-г.наук, зав.сектором біотехнології Інституту садівництва НААН

Колектив авторів розробки представляє флагманську українську лабораторію з виявлення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині. Десятирічний досвід роботи дозволив авторам створити економічну, адаптовану до потреб українських реалій панель тестових систем з якісного та кількісного виявлення ГМО. Розробникам вдалося розумно збалансувати високий рівень специфічності тестових систем та універсальність протоколу проведення ПЛР для тест-наборів всієї серії. Це значно спрощує їх використання в лабораторіях і є важливою умовою стандартизації процесу виявлення ГМО та міжлабораторних порівнянь.
Завдяки високій комбінаторній здатності представленої панелі тестових систем значно розширюється спектр можливостей для скринінгу та кількісного аналізу ГМО у матеріалі 8 сільськогосподарських культур. Слід відмітити, що підбір цільових ділянок для відпалу праймерів саме на стиках регуляторних елементів конструктів та геномної ДНК рослин є вдалим новаторським рішенням, яке дозволяє значно збільшити інформативність аналізу та розрізнити генно-інженерні конструкти і природні події. Надзвичайно важливою особливістю цієї розробки також є те, що вона концептуально змінила підходи до виявлення трансформаційних подій у рослинному матеріалі ріпака, що є своєчасною відповіддю на запит українського аграрного сектору.
Буде далекоглядним кроком підтримати таку роботу, оскільки вона крім вирішення суто наукових та практичних завдань має ще й високий моральний аспект, оскільки дає можливість українським профільним лабораторіям позбутися залежності від імпортованих тестових систем, більшість яких сьогодні поступає від північного сусіда. Аналіз економічних показників, представлений у рефераті, свідчить про те, що цю роботу зроблено фактично на ентузіазмі колективу авторів, приймаючи до уваги високі ціни на сучасне лабораторне обладнання та реактиви. Подібних розробок вкрай бракує сьогодні як в галузі аграрної науки, так і в медичній і ветеринарній галузі.
Тому вважаю, що робота «Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження» має високу практичну і наукову вартість, а колектив її виконавців без сумніву заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

К.В. Копилова, д.с.-г.н., заст. директора з наукової та

Розробка та впровадженні у виробництво серії вітчизняних тест-систем для визначення генетично модифікованих організмів (ГМО) має велике практичне значення. Розроблена серія тест-систем є сучасною, високочутливою, конкурентоспроможною і найголовніше - не поступається за своїми характеристиками закордонним аналогам. Тест-системи успішно використовуються близько тридцятьма акредитованими за ДСТУ ISO/ІЕС 17025 лабораторіями України різних систем підпорядкування. Завдяки виробництву тест-систем успішно виконується важлива для України робота з контролю якості зернової продукції та продовольчої сировини рослинного походження, що йде як на внутрішній ринок, так і експортується у країни ЄС, Ближнього та Середнього Сходу. Тому вважаю, дана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017р.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.