Офіційний веб сайт

Розробка технологій генетичного поліпшення якості кукурудзяного крохмалю для створення джерел імпортозамінної сировини

М34

 

Автори: Діденко С.Ю.к.с.г.н.,  Ніколенко І.А., Тимчук Д.С.

 

Представлена Інститутом рослинництва ім.В.Я.Юр’єва.

 

Метою роботи  є визначення систем генетичної регуляції фракційного складу крохмалю в зерні кукурудзи, ідентифікація генів та генних комбінацій з найбільш сприятливим біохімічним ефектом і створення на цій основі імпортозамінних джерел крохмалів амілозного та амілопектинового типів.

Встановлено високу ефективність генетичного поліпшення якості крохмалю шляхом використання біохімічного ефекту мутантних генів структури ендосперму . Обґрунтовано можливості виділення мутантних ліній та гібридів із стабільно високою продуктивністю та якістю продукції навіть в контрастних погодних умовах вирощування і результативність підсилення біохімічного ефекту крохмаль- модифікуючих генів  за рахунок їх взаємодії з полігенними комплексами.

Проаналізовано характер успадкування основних показників якості продукції і генетичні компоненти їх дисперсії у гібридів від схрещування ліній з крохмалями амілозного та амілопектинового   типів. Встановлено ефекти неалельних взаємодій між генами структури ендосперму за вмістом та показниками якості продукції. Визначено фізіологічні реакції ліній кукурудзи на введення до їх геномів крохмаль- модифікуючих мутантних генів.  

Створено серію принципово нових ліній та гібридів кукурудзи з крохмалями амілозного та амілопектинового типів і розроблено технології отримання на їх основі нових видів харчових продуктів та біоутілізованих термопластичних матеріалів.

 

Кількість публікацій:  51 наукова публікаційя, в т.ч. 2 монографії, 24 статті,  25 тез доповідей. 8 патентів,

Надіслати коментар

Коментарі

Можаренко М.М.

Робота колективу молодих вчених присвячена надзвичайно важливій проблемі. Створення гибридів кукурудзи амілозного та амілопектинового напрямку е надзвичайно важливою у різних світових компаній Monsanto, Syngenta, Maisaour, та інших. Тому створення вихідного матеріалу вітчізняної селекції є важливим кроком для забезпечення сировинной незалежності від іноземних постачальників. Розробка технології генетичного поліпшення якості кукурузного крохмалю є проривне досягненя, котре може застосовуватись у вітчізняній селекції. Вважаю, що автори роботи заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Директор Агрошколи ПАТ Компанія Раїз, кандидат біол. наук Можаренко М.М.

Колупаєв Ю.Є.

Робота присвячена надзвичайно актуальній проблемі розробки технологій генетичного поліпшення якості кукурудзяного крохмалю і створення на цій основі імпортозамінних джерел крохмалів амілозного та амілопектинового типів. Робота виконана на високому методичному рівні із застосуванням комплексу молекулярно-біологічних, біохімічних та інших сучасних методів. Результати роботи є цінними для генетики і селекції рослин, а також суміжних наук, зокрема, фізіології рослин. Так, авторами встановлені фізіологічні реакції рослинного організму на введення до його геному крохмаль- модифікуючих мутацій на гетеротрофній стадії індивідуального розвитку. Показаано, що саме депресія утворення крохмалю є найбільш ймовірною причиною зниження посівних кондицій насіння крохмаль- модифікуючих мутантів кукурудзи. Основним практичним результатом є створення нового національного типу кукурудзи - кукурудзи технічного призначення. Це понад 100 принципово нових ліній кукурудзи на основі крохмаль- модифікуючих мутацій.Результати широко опубліковані й захищені патентами. Вважаю, що автори роботи заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Зав. кафедри ботаніки і фізіології рослин Харківського національного аграрного університету ім В.В.Докучаєва докт. біол. наук, професор Ю.Є. Колупаєв