Офіційний веб сайт

Розробка технології та організація масового виробництва голографічних елементів для захисту товарів та документів від підробки

Р64

 

Автори:

Анохов С.П., Бейлін Г.В., Бурикін М.М., Івановський А.А., Погань І.Й.,

Сидоренко Ю.Г., Сябер В.І., Твердохліб І.В., Тимошенко А.М.

 

Представлена Міжнародним центром "Інститут прикладної оптики" НАН України.

 

Створено установку запису оптичних 2D/3D голограм, розроблено спосіб одержання ахроматичних голографічних зображень, модернізовано схему запису райдужних голограм для отримання кінетичних зображень на глибині.

Розроблено математичну модель та реалізовано програмне забезпечення для синтезу цифрових дифракційних структур, які записуються методом електроно-променевої літографії, оптимізовано процес запису майстер-голограм.

Досліджено матеріали для тиражування голографічних елементів, розроблено неголографічні методи формування зображень захисних елементів.

Впроваджено технології нумерації та маркування голографічних елементів, розроблено новий метод отримання деметалізованих голографічних елементів з надвисокою роздільною здатністю, пристрій автоматичної ідентифікації голограм, метод маркування голографічних захисних елементів спектральним кодом для ідентифікації за допомогою портативного пристрою, технологію виготовлення голографічних кліше для пам’ятних монет.

Впровадження голографічного захисту українських товарів та документів  забезпечило значне зменшення тіньового сектора економіки, збільшення надходження до бюджету акцизних зборів і податків (більше ніж на 7 млрд. грн.), зменшення кількості недоброякісних товарів, продуктів і напоїв, дієві засоби контролю за кількістю вироблених товарів, підтримку національного виробника наукоємної і високотехнологічної продукції.

Результати роботи відображено  в 33 патентах України, європатенті, патенті ЕПО, 12 свідоцтвах на авторські твори.

Надіслати коментар

Коментарі

Смирнов

За часів незалежної України прикладів створення вітчизняного наукомісткого виробництва в масштабах, що задовольняє потреби цілої країни, не так вже і багато. Тим більше, що в цьому випадку річ йде не про організацію виробництва шляхом закупівлі готового технологічного процесу за кордоном, а створення власних технологій виготовлення оригінал-макетів голографічних елементів захисту документів та товарів від підробки.
Не буду повторювати інших експертів щодо вражаючого економічного ефекту від широкомасштабного впровадження захисних голографічних елементів виробництва ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Голографія». Не буду також перелічувати найскладніші технології, на яких засновано це виробництво. Скажу трохи про інше – про здоров’я нації, на захисті якого від контрафактної продукції стоять захисні голографічні елементи, довершеність яких постійно зростає завдяки повсякденній роботі науковців Міжнародного центру «Інститут прикладної оптики» НАН України та ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Голографія».
Високо оцінюючи роботу в цілому, хочеться окремо відзначити декілька її результатів. По-перше, розробку багаторівневих елементів захисту, де перший рівень доступний пересічному споживачу, а інші, більш глибокі ознаки автентичності можуть бути виявлені за допомогою спеціальних пристроїв, розробкою і виробництвом яких супроводжується кожна власна нова технологія захисту. По-друге, розробку методів персоніфікації типових голографічних елементів, що суттєво знижує їх вартість при невисоких тиражах і робить їх більш доступними для вітчизняних виробників. Втретє, вдале поєднання аналогових і цифрових методів розробки нових голографічних елементів захисту, що дозволяє суттєво скоротити час на розробку нових елементів, зберігаючи найвищий ступінь їх захищеності від підробок.
Можна розглядати цей грандіозний проект як дуже вдалий приклад інвестицій в розвиток вітчизняної науки і виробництва. Особливо приємно відмітити, що серед пошукачів вищої наукової відзнаки декілька випускників Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Вважаю, що представлена Міжнародним центром «Інститут прикладної оптики» НАН України робота, без сумнівів, заслуговує відзнаки Державною премією України в галузі науки і техніки.

Доцент кафедри квантової радіофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук Смирнов Є. М.

Комащенко В. М.

Проблема захисту товарів та документів від підробки в наш час високорозвинених інформаційних технологій набуває особливої гостроти навіть на державному рівні; нехтування цією проблемою загрожує національній безпеці держави.
Колектив авторів даної роботи підійшов до вирішення цієї проблеми дуже вчасно і високопрофесійно.
Робота характеризується комплексним підходом, цілеспрямованістю і направленістю на кінцевий результат, починаючи з постановки задачі і закінчуючи випуском продукції.
Розробка технології виготовлення захисних голографічних елементів базується на застосуванні сучасних передових наукоємних технологічних процесів, таких як:
• електронно-променева субмікронна літографія;
• прецензійна фотолітографія та лазерографія;
• вакуумне напилення тонких плівок металів і діелектриків;
• гальванопластика;
• поліграфія;
• оптична і атомно-силова спектроскопія;
• комп’ютерне управління і контроль та інші.
Проведено обоснований вибір матеріалів, які застосовуються у виробництві голограм; досліджені їх фізико-хімічні та механічні властивості, що забезпечують експлуатаційні параметри.
Розроблені математичні моделі та пакети прикладних програм для синтезу голографічних зображень оптичними і електронно-променевими методами.
Технологічна лінія виробництва голограм, аналогів якої немає в Україні доповнена власними розробками, і по основним параметрам відповідає кращим світовим зразкам. Реалізація нових самих складних проектів на даній технологічній лінії займає мінімум часу.
Ноу-хау розробки захищені патентами та авторськими свідоцтвами, що дозволяє витримувати жорстку конкуренцію на ринку захисних продуктів.
Економічний ефект від впровадження даної роботи, судячи по економічним розрахункам – вражаючий – декілька мільярдів гривень.
Вважаю, що робота актуальна, має високий сучасний науково-технічний рівень, економічно високоефективна і достойна бути відзначеною Державною премією в галузі науки і техніки.

Завідуючий відділом Інститути фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор, доктор фізико-математичних наук, Комащенко Валерій Миколайович.

Яровой Л. К.

Важко мабуть нефахівцям за стислим переліком здобутків, які були отримані колективом авторів, роздивитися масштаб виконаної роботи, її цінність для української науки і техніки, її важливість для вітчизняної економіки. Виготовлення голографічних захисних елементів та споріднених виробів спирається на сукупність різних високотехнологічних технологій: голографії, електронно-променевої літографії, гальванопластики, вакуумної техніки, комп’ютерної обробки зображень, поліграфії та ін. Всі ці технології були створені, налагоджені, та запущені в базовому стані в лічені місяці, причому, силами українських спеціалістів.

Подальша діяльність колективу - це нарощування виробництва, безперервні наукові дослідження та технологічні новації. Технологічні рішення знайшли свій відбиток не тільки в вагомій кількості українських та закордонних патентів та охоронних документів. Поза даними реферату залишилися значна кількість наукових статей та виступів на наукових конференціях. Фактично на даний час Інститут прикладної оптики НАН України та СП «Голографія» стали потужним науковим і технологічним центром в галузі, дифракційної оптики, оптичної та цифрової голографії, а також суміжних технологій , що можуть бути використані для захисту документів від підробок (формування зображень та кодів за допомогою спектральних, рефрактивних, люмінесцентних, поляризаційних та інших методів). Про високий рівень наукових здобутків свідчать відзнаки та призові місця, які отримують доповіді та експонати СП «Голографія» на міжнародних конференціях та виставках.

Десятирічне сходження СП «Голографія» від невеликої горстки ентузіастів в інституті прикладної оптики НАН України до одного з всесвітніх лідерів голографічного виробництва – це кластичний зразок вельми вдалого інвестиційного проекту. Проекту, який базується на вітчизняних наукових здобутках і впевнено просуває українські технології на світовий ринок. СП «Голографія» постачає свою продукцію в більше ніж десяток країн світу, і постійно розширює клієнтську базу незважаючи на жорстку конкуренцію на ринку захисних голографічних елементів, а також певний протекціонізм своїх національних виробників з боку закордонних державних структур.

Присудження Державної премії було б, на мою думку, справедливою відзнакою великої творчої, самовідданої і, головне, плідної праці по створенню голографічного виробництва в Україні, по піднесенню України в цій галузі на передовий світовий рівень.

Старший науковий співробітник механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.т.н, Л. К. Яровой