Офіційний веб сайт

Розробка теоретичних та технічних засад щодо екологічної безпеки та впровадження новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення

М46

 

Автори: Рожков В.С., к.т.н., Карагяур А.С., к.т.н.,  Мельникова О.С., к.т.н.,  Сахновська В.М.

 

Представлена  Донбаською національною академією будівництва і архітектури

 

Авторами розроблено заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного  водопостачання  та  водовідведення, моделі комплексної оцінки стану систем водопостачання та водовідведення з врахуванням екологічного та економічного ризику, заходи з інтенсифікації роботи очисних споруд системи водопостачання у рамках загальнодержавних програм  "Реформування і розвиток ЖКГ на 2009-2014рр" та "Питна вода" на 2006-2020рр"

Запропоновано основні принципи вибору заходів з реконструкції розподільчої мережі системи водопостачання та водовідведення України, які дозволять значно зменшити вартість реконструкції мереж, одночасно збільшуючи  їх екологічну безпеку та надійність, заходи з інтенсифікації роботи очисних споруд системи водовідведення.  Розроблено методичні схеми розробки і реалізації регулятивної документації, удосконалено порядок проведення економічної діагностики діяльності комунальних підприємств та прийоми аналізу результатів попередньої діагностики.

Основні положення циклу використано при розробці Державної цільової програми «Питна вода України до 2015 року (для населених пунктів Донецької області)»,  стратегії соціально-економічного розвитку м. Макіївка до 2015 року,  програми «Реформування та розвиток ЖКГ Донецької області на 2005-2010 рр.» та інших.

 

Кількість публікацій:     30статей.    

Надіслати коментар

Коментарі

Скічко Ю.М.

Молоді науковці к.т.н. Рожков В.С., к.т.н. Карагяур А.С., к.е.н. Мельникова О.С. та Сахновська В.М поставили метою своєї роботи важливе державне завдання – забезпечення населення нашої держави якісними послугами водопостачання та водовідведення.
В рамках роботи були вирішені задачі з оптимізації роботи системи водопостачання та водовідведення, забезпечення екологічної безпеки її роботи, економічного оздоровлення сектору, надання інвестиційної привабливості та доступності усім верстам населення послуг.
Розглядаючи цю і інші роботи авторів, слід зазначити, що коло їх наукових інтересів - це не тільки область водопостачання та водовідведення України, але і вирішення важливих проблем житлово-комунального господарства нашої держави взагалі. Тому, вважаю, що слід підтримати ініціативу авторів та удостоїти їх престижної державної нагороди – премії Президента України для молодих вчених у 2011 р.

Сухой В.В.

Автори роботи виконали значний об’єм робот з наукового обґрунтування сучасних теоретичних та технічних засад реформування систем водопостачання та водовідведення України.
Технічні розробки авторів дозволяють вирішити найболючіші питання сучасного інженерного стану споруд очищення стічних вод, а саме: завдяки запровадженню наведених у роботі технічних розробок вирішене питання очищення стічних вод с.м.т. Новий Світ Донецької обл. Розроблені заходи дозволяють значно інтенсифікувати роботу очисних споруд водопостачання та водовідведення, відповідно підвищуючи їх екологічну та економічну ефективність.

Директор
МКПК «Мрія»
Сухой В.В.

Григор’єв А.О.

У даній роботі розглянуто актуальне питання екологічної безпеки та новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення. Оскільки сучасний водогосподарчий комплекс України знаходиться у важких економіко-технічних умовах, розробка наведених авторами засад вкрай важлива для розвитку і подальшого функціонування систем водопостачання і водовідведення.
Наведені авторами роботи технічні та економічні засади прийнято за базові при розробці та плануванні заходів щодо покращення ситуації з водопостачанням та водовідведенням міста Макіївки.
Зокрема, автори роботи приймають участь у створенні технологічних карт систем водопостачання та водовідведення м. Макіївки, що базуються на наведених у роботі засадах.

Директор
КП «Макіївський
міськводоканал»
Григор’єв А.О.

В.М. Лукашенко, Начальник Головного УЖКГ ДОДА

Робота групи авторів Рожкова В.С., к.т.н., Карагяура А.С., к.е.н., Мельникової О.С., к.т.н., Сахновської В.М. на тему «Розробка теоретичних та технічних засад щодо екологічної безпеки та впровадження новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення» відображає результати актуального дослідження та розробок у сфері підвищення ефективності управління системами питного водопостачання та водовідведення держави та відповідає програмним документам Уряду України.
У сучасних умовах дослідження основних проблем функціонування підприємств водопостачання посідає значне місце, оскільки від надійного і безперебійного постачання питної води залежить якість життя населення, а стабільне забезпечення підприємств водою для технологічних потреб є обов’язковою умовою для здійснення господарської діяльності. На даному етапі головною проблемою підприємств водопостачання є жахливий стан систем водопостачання та водовідведення, що негативно впливає не тільки на якість води, а й становить потенційну небезпеку з точки зору негативного впливу на екологію і зумовлює значні перевитрати матеріальних і природних ресурсів. У цьому зв’язку особливої актуальності набуває питання оздоровлення діяльності підприємств водопостачання. Безперечна актуальність вказаної проблематики зумовлює своєчасність та високу значимість досліджень у цьому напрямку.
Логічна узгодженість і послідовність досліджень теоретичного та практичного аспектів впровадження новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення, дозволила авторам розробити теоретичні та технічні засади екологічної безпеки у рамках загальнодержавних програм «Реформування і розвиток ЖКГ на 2009-2014рр» та «Питна вода» на 2006-2020рр.
Зокрема в ході досліджень розроблено: заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного водопостачання та водовідведення, модель комплексної оцінки стану систем водопостачання та водовідведення з врахуванням екологічного та економічного ризику, заходи з інтенсифікації роботи очисних споруд системи водопостачання, основні принципи вибору заходів з реконструкції розподільчої мережі системи водопостачання та водовідведення України, методичні схеми розробки і реалізації регулятивної документації, що регламентує параметри роботи систем водопостачання, програму оздоровлення комунальних підприємств водопостачання на основі результатів економічної діагностики.
В якості переваг роботи молодих науковців слід відмітити широку базу застосування наукових методів досліджень, а також ступінь розкриття сформульованих положень дослідження в публікаціях.
Основні практичні результати роботи використані при розробці Державної цільової програми «Питна вода України до 2015 року (для населених пунктів Донецької області)», Стратегії соціально-економічного розвитку м. Макіївка до 2015 року , Програми «Реформування та розвиток ЖКГ Донецької області на 2005-2010 рр.», Державної цільової програми «Питна вода України до 2015 року (для населених пунктів Донецької області)»; використані при виконанні низки держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.
Безсумнівною є актуальність встановленої проблеми, що успішно вирішено у роботі «Розробка теоретичних та технічних засад щодо екологічної безпеки та впровадження новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення», а група молодих науковців Рожков В.С., Карагяур А.С., Мельникова О.С. та Сахновська В.М. заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2011 році.

Начальник Головного
Управління житлово-комунального
господарства Донецької обласної
державної адміністрації
В.М. Лукашенко

д.е.н., проф. В.М.Василенко, ІЕПД НАН України

На сучасному етапі розвитку економіки України перетворення в житлово-комунальній сфері відбуваються у рамках реалізації Загальнодержавних програм „Реформування і розвиток ЖКГ на 2009 – 2014 рр.” та „Питна вода України на 2006-2020 роки”. Доведено, що сучасний стан житлово-комунального господарства країни вважається кризовим в усіх його складових, особливо це стосується систем водопостачання та водовідведення.
Тривалі негативні тенденції у розвитку галузі викликані, перш за все, недосконалістю механізму управління та неефективним державним регулюванням, недосконалістю законодавчої бази, яка регламентує діяльність ЖКГ, відсутністю інвестицій у галузь і як наслідок, нестача джерел фінансування, незадовільний технічний стан та зношеність основних фондів, застосування застарілих технологій та обладнання, висока енергоємність існуючих систем питного водопостачання та водовідведення призвели до значного збільшення ризикових ситуацій на підприємствах галузі.
Забезпечення населення України питною водою належної якості має виключне значення для збереження суспільного здоров’я громадян та є важливою складовою національної безпеки країни. Встановлено, що від якості питної води залежить стан здоров’я населення, який впливає на формування трудового потенціалу країни.
Таким чином, перед державними органами влади, як країни так і регіонів постає завдання оновлення існуючої системи водопостачання та водовідведення, які забезпечують якість сфери життєдіяльності соціуму. У зв’язку з цим, питання розробки теоретичних та технічних засад щодо екологічної безпеки та впровадження новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення є пріоритетними напрямами для нашої держави в контексті забезпечення її національної безпеки.
Подана до розгляду робота відповідає пріоритетним напрямкам дослідження в Україні відповідно до Закону України від 11.07.2001 № 2623-III „Про приоритетні напрями розвитку науки і техніки та є фундаментальним дослідженням.
Вирішення цієї фундаментальної проблеми дозволило авторам отримати наступні наукові результати:
модель комплексної оцінки стану систем водопостачання та водовідведення з врахуванням екологічного та економічного ризику, яка дозволяє виявити причини незадовільної роботи системи і визначити основні напрямки з інтенсифікації її роботи;
теоретичні та технічні засади з реформування водопровідно-каналізаційної господарства України та підвищення ефективності та надійності її функціонування, зокрема розроблені заходи з інтенсифікації роботи очисних споруд та розподільчої системи водопостачання та водовідведення. На підставі яких розроблені заходи з інтенсифікації роботи очисних споруд системи водопостачання, що дозволило значно підвищити екологічну безпеку та енергозбереження очисних споруд систем водопостачання; зменшити вартість реконструкції мереж; значно підвищити технологічну, економічну та екологічну ефективність очищення стічних вод.
методику економічної діагностики діяльності підприємств водопостачання і водовідведення України та програму заходів їх економічного оздоровлення.
Результати дослідження пройшли достатню апробацію. За результатами виконаної роботи опубліковано 30 праць, з яких 13 робіт у вітчизняних та 15 у міжнародних наукових журналах, 2 реферовані праці.
Виконана робота є завершеним науковим дослідженням. Отримані результати містять наукову новизну та мають важливе теоретичне та практичне значення.
Отже, автори роботи за темою „Розробка теоретичних та технічних засад щодо екологічної безпеки та впровадження новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення у рамках загальнодержавних програм „Реформування і розвиток ЖКГ на 2009-2014 рр.” та „Питна вода” на 2006-2020 рр.” заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Заступник директора по науковій роботі
Інститут економіко-правових
досліджень НАН України
доктор економічних наук, професор В.М.Василенко

к.т.н., доцент, академік Маслак В.М.

Проблема, яку розглядають у своїй роботі молоді науковці, є особливо актуальною, в зв’язку з тим, що забезпечення населення України якісними послугами водопостачання та водовідведення є особливо важливим державним завданням, що визначено в Загальнодержавних програмах «Реформування і розвиток ЖКГ на 2009-2014р.р.» та «Питна вода України на 2006-2020 роки».
Комплексне вирішення вищезазначеної проблеми, яке представлене в роботі, враховує технічні, екологічні та економічні аспекти, які дозволяють визначити первинні та другорядні заходи з реформування та оздоровлення сектору, а саме:
- розроблені заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного водопостачання та водовідведення;
- розроблена модель комплексної оцінки стану систем водопостачання та водовідведення з врахуванням екологічного та економічного ризику;
- розроблені заходи з інтенсифікації роботи очисних споруд системи водопостачання;
- визначені основні принципи вибору заходів з реконструкції розподільчої мережі системи водопостачання та водовідведення України;
- розроблені заходи з інтенсифікації роботи очисних споруд системи водовідведення;
- розроблені методичні схеми розробки і реалізації регулятивної документації;
- вдосконалено порядок проведення економічної діагностики діяльності комунальних підприємств та прийомці аналізу результатів попередньої діагностики;
- розроблені напрямки оздоровлення комунальних підприємств.
Практичні рекомендації, запропоновані молодими вченими, використані при розробці Державних та регіональних програм та впроваджені в діяльність підприємств водопостачання та водовідведення України.
Вважаю, що робота молодих науковців «Розробка теоретичних та технічних засад щодо екологічної безпеки та впровадження новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення» заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених у 2011 р.

Маслак Віктор Миколайович, кантидат технічних наук, доцент, академік академії будівництва України, президент Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

Гракова М.А.

Стратегічне значення водопостачання та водовідведення в системі забезпечення життєдіяльності суспільства і розвитку національної економіки не викликає сумніву. В цьому зв’язку актуальним завданням є підвищення ефективності використання води як ресурсу. Отже, запропонований в роботі підхід до формування засад екологічної безпеки систем водопостачання і водовідведення, що базується на заходах техніко-технологічного, економічного та організаційного характеру є своєчасним та представляє практичну цінність.

Мельникова М.В.

Має безсумнівний науково-практичний інтерес представлена в роботі методика моніторингу систем водопостачання та водовідведення з урахуванням екологічного ризику, яка дозволяє обгрунтовувати та приймати рішення щодо реконструкції розподільчої мережі системи водопостачання та водовідведення з одночасною економією на вартості робіт та з забезпеченням підтримкою необхідного рівня адійності екологічної безпеки.

Міхальова К.В.

Авторами запропонована приципово новітня методика покращення функціонування систем питного водопостачання та водовідведення. Обгрунтовані розрахунки свідчать про реальну ефективність проекту.