Офіційний веб сайт

Розробка теоретичних та технічних засад щодо екологічної безпеки та впровадження новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення

М46

 

Автори: Рожков В.С., к.т.н., Карагяур А.С., к.т.н.,  Мельникова О.С., к.т.н.,  Сахновська В.М.

 

Представлена  Донбаською національною академією будівництва і архітектури

 

Авторами розроблено заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного  водопостачання  та  водовідведення, моделі комплексної оцінки стану систем водопостачання та водовідведення з врахуванням екологічного та економічного ризику, заходи з інтенсифікації роботи очисних споруд системи водопостачання у рамках загальнодержавних програм  "Реформування і розвиток ЖКГ на 2009-2014рр" та "Питна вода" на 2006-2020рр"

Запропоновано основні принципи вибору заходів з реконструкції розподільчої мережі системи водопостачання та водовідведення України, які дозволять значно зменшити вартість реконструкції мереж, одночасно збільшуючи  їх екологічну безпеку та надійність, заходи з інтенсифікації роботи очисних споруд системи водовідведення.  Розроблено методичні схеми розробки і реалізації регулятивної документації, удосконалено порядок проведення економічної діагностики діяльності комунальних підприємств та прийоми аналізу результатів попередньої діагностики.

Основні положення циклу використано при розробці Державної цільової програми «Питна вода України до 2015 року (для населених пунктів Донецької області)»,  стратегії соціально-економічного розвитку м. Макіївка до 2015 року,  програми «Реформування та розвиток ЖКГ Донецької області на 2005-2010 рр.» та інших.

 

Кількість публікацій:     30статей.