Офіційний веб сайт

Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості

м49

Представлено Херсонською державною морською академією

Автор: Сапронова О.О., к.т.н., Браїла М.В., к.т.н., Біщака Р.Т., к.т.н.

Розроблено нові нанокомпозитні матеріали і покриття на їх основі, які відзначаються поліпшеними адгезійними, фізико-механічними, теплофізичними, трибологічними властивостями, а також корозійною тривкістю і зносостійкістю, що дозволяє використовувати матеріали для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості, відмовившись від дорогих закордонних аналогів.

Розроблені матеріали  впроваджено на підприємстві ТОВ «СК «Марина груп» (м. Херсон). Впровадження розробок забезпечує збільшення міжремонтного періоду технологічного устаткування у 3,6…3,8 разів. Розроблені матеріали із поліпшеними трибологічними характеристиками впроваджено на підприємстві ХФ ДП «АМПУ» (м. Херсон), що забезпечило зменшення інтенсивності зносу деталей у 2.0…2,3 рази і збільшення міжремонтного ресурсу експлуатації деталей у 3,0…3,5 рази.

Кількість публікацій: 52 статті (31 - в базі даних Scopus). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 7.

Надіслати коментар

Коментарі

д.т.н., проф. Кіндрачук М.В.

Один із шляхів отримання епоксикомпозитів з підвищеними експлуатаційними характеристиками є оптимізація технології їх формування і наповнення матриці різними за хімічною природою, складом і розміром добавок. Водночас на сьогодні перспективним є використання вуглецевих наноструктур, які відзначаються поліпшеними механічними та теплофізичними властивостями. Серед відомої гами нанодисперсних наповнювачів широко використовують ультрадисперсний алмаз, фулерени, нанографіт, нанотрубки. Вони характеризуються поліпшеними адсорбційними властивостями, що дозволяє покращувати характеристики композитів навіть при введенні часток за незначного вмісту.
Виходячи з цього можна констатувати, що дослідження виконані авторами на високому рівні. Вважаю, що за сукупністю одержаних наукових результатів робота «Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості» авторів Сапронова О.О., Браїла М.В., Біщака Р.Т. заслуговує премії Президента України для молодих учених у 2016 році.

Головний експерт Тернопілського НДЕКЦ МВС України Яцюк В.М.

Проблема підвищення експлуатаційних характеритсик технологічного устаткування військового призначення є важливим завданням економії дефіцитних матеріалів. При цьому використання нанокомпозитів і покриттів на їх основі забезпечує необхідний комплекс фізико-механічних властивостей, високу корозійну тривкість та зносостійкість конструкцій, а також технологічність при формуванні захисних покриттів на довговимірних поверхнях складного профілю різного роду конструкцій. У зв’язку з цим вважаю, що колектив авторів гідний призначення Премії Президента України для молодих науковців.

д.т.н., проф. Марущак П.О.

Розроблення нових композитних матеріалів з високими фізико - механічними властивостями та їх впровадження у виробництво є важливою науково-технічною проблемою. Рішення, пропоновані авторами наукової роботи дозволяють забезпечити антикорозійний захист магістральних нафто- та газопровідних систем, технологічного устаткування, що подовжить ресурс цих об'єктів, тому, на мою думку вона є актуальною.
Авторами розроблено низку нових (захищених патентами) епоксикомпозитних матеріалів з мікро- та нанонаповнювачами, які мають високу зносостійкість і можуть використовуватись у машинах та механізмах не лише морського транспорту, але й в інших галузях промисловості.
Дослідження виконані авторами на високому рівні, про що свідчить 31 публікація у журналах з наукометричної бази Scopus. Вважаю, що за сукупністю одержаних наукових результатів робота «Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості» авторів Сапронова О.О., Браїла М.В., Біщака Р.Т. заслуговує премії Президента України для молодих учених у 2016 році.

Марущак Павло Орестович,
докт. техн. наук, професор,
завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів та
виробництв Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

д.т.н., проф. Сизоненко, пров.н.с. ІІПТ НАНУ

На сьогодні для підвищення надійності та ресурсу роботи технологічного устаткування військового призначення виникає потреба розробки нових матеріалів та технологій їх формування, які дозволяють зменшити витрати капітальних вкладень і водночас отримати продукти з покращеними властивостями. За рахунок поліпшених адгезійних, фізико-механічних, теплофізичних, електрофізичних, антикорозійних властивостей та зносостійкості перспективним є використання нанокомпозитів та захисних покриттів на їх основі. Це дозволяє розширити область застосування таких матеріалів. Тому, вважаю, що колектив авторів гідний призначення Премії Президента України для молодих науковців.

д.т.н., проф. Букетов А.В.

Актуальність роботи авторів: к.т.н., ст. викл. Сапронова О.О., к.т.н., ст. викл. Браїла М.В., к.т.н., доц. Біщака Р.Т.не викликає сумніву, позаяк підвищення адгезійної міцності, теплофізичних, фізико-механічних властивостей та опору хімічному старінню нанокомпозитів і покриттів на їх основі є завданням збереження чорних та кольорових металів. Особливий науковий і практичний інтерес представляє застосування нових нанокомпозитів, що дозволяє суттєво підвищити як адгезійну міцністьдо металевої основи, так і поліпшити фізико-механічні властивості захисних покриттів. Це дозволяє створювати нові матеріали з підвищеними експлуатаційними характеристиками, що диктується вимогами часу і їхньою конкурентністю на ринку військової техніки та технологій. Вважаю, що колектив авторів гідний призначення Премії Президента України для молодих науковців.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.