Офіційний веб сайт

Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур

р26

Представлено Національним науковим центром “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” НААН України.

 

Автори: Адамчук В.В., Насонов В.А., Булгаков В.М., Кюрчев В.М., Калапа С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М., Шаповалов Ю.К.

 

Метою роботи є створення на підставі отримання нових наукових знань та впровадження вагропромислове виробництво високоефективних комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями.

За результатами проведеної роботи отримані нові закономірності динаміки руху машинно-тракторних агрегатів, сформованих з використанням одноопераційних машин на основі комбінованого агрегатування, динаміки руху багатоопераційних агрегатів для обробітку ґрунту та багатофункціональних агрегатів для виконання операцій обробітку ґрунту, внесення добрив і сівби зернових та інших культур.

Розроблена нова теорія взаємодії робочих органів технічних засобів для агрохімічного обслуговування з технологічним матеріалами таїх розподілу при внесенні мінеральних добрив та сівбі насіння, а такожтеорія пневматичного розподілу насіння в широкозахватних посівних комплексах та процесу коливального руху сошника у ґрунтовому середовищі.

Освоєно виробництво нових машин для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями на 8 заводах вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, загальним обсягом більш ніж 2,5 тис. тракторів і більше 14,3 тис. технічних засобів сучасного технічного рівня.

Впровадження у виробництво  нових комплексів технічних засобів дало економічний ефект, який становить понад млрд грн.

 

Кількість публікацій: 9 монографій, 50 статей (17 - у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 90 патентами України.

 

 

Громадське обговорення роботи відбудеться 28 вересня  2017 року о 10.00   на засіданні Вченої ради Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка  за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 44 (конференц-залі).

Надіслати коментар

Коментарі

Гість

Прочитавши і ретельно проаналізувавши реферат роботи «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», поданої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік, маємо підтвердити беззаперечну її актуальність для нагальних потреб ведення сучасного сільського господарства.
​Наше підприємство активно експлуатує багато сучасних сільськогосподарських машин і знарядь провідних виробників України і надалі планує розвивати співпрацю з вітчизняними заводами. Ми довіряємо якості наших машин і знарядь, турбуємось про їх належний стан, приділяючи потрібну увагу правильному рекомендованому обслуговуванню придбаних за власний рахунок агрегатів, а вони віддячують нам безвідмовною роботою, забезпечуючи безперервність процесів і дотримання всіх необхідних агротехнічних вимог під час польових робіт. Так, наше підприємство має на балансі техніку виробництва Краснянського СП "Агромаш", "Богуславської сільгосптехніки", "Червоної Зірки" та інших.
​Використання новітніх розробок техніки високої якості у поєднанні з провідними сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських культур дозволяють сподіватися на отримання високих врожаїв і мати сподівання на гідну винагороду за нелегку селянську працю на землі. Ми поважаємо працю винахідників і науковців сільськогосподарських вишів України і вважаємо їх нашими партнерами, адже роблячи спільну справу і працюючи на єдину мету, ми прагнемо досягти максимальних результатів.
​З практичних аспектів застосування сільгосптехніки вітчизняного виробництва маємо зазначити такі позитивні моменти: відмінне поєднання ключових показників "ціна-якість", доступність техніки і запасних частин плюс невисока вартість сезонних і відновлювальних ремонтів, відносна простота і ясність в конструкції, що надає переваги в оперативному обслуговуванні техніки власними силами без залучення сторонніх сервісних спеціалістів. Вартість техніки і запчастин у порівнянні з закордонними аналогами, особливо враховуючи теперішні курси валют, дещо заспокоюють і вселяють надію на позитивний результат від результатів діяльності, адже при купівлі основних засобів їх вартість у подальшому не так важко лягає на собівартість продукції і сукупний результат ефективності ведення бізнесу.
​Ми відчуваємо важливість і необхідність ведення подібної наукової роботи. Питання, підняті в даній праці, особливо актуальні, тому мають і надалі продовжуватися, підтримуватися і заохочуватися. Підтримуємо і впевнені, що робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», виконана авторським колективом у складі Адамчука В.В., Насонова В.А., Булгакова В.М., Кюрчева В.М., Калапи С.Г., Пономаря Ю.В., Гавриленка П.М. та Шаповалова Ю.К. заслуговує присудження їй державної премії України в галузі науки і техніки.
Голова ФГ «Ємельянов», Херсонська обл., Каховський район
Ємельянов О. Г.

Андрiяшевський Володимир Васильович голова СФГ" Xiнiкс"

Вважаю що саме така праця потрiбна сьогоднi сучасним аграрiям. Згоден з коментарями.

Christopher Hartarski

I am writing on behalf of Magna Technica Ltd. - official dealer of Boguslavskaya Selkhoztechnika in Bulgaria. I am writing on the basis of our personal experience with their sprayers and the feedback from our clients. The products of Boguslav are very well designed and work with great precision. Due to the well designed water system we haven't had many problems and they are easy to maintain. The sprayers are also very durable due to the high quality materials used so there has not been work for our service teams.
As a comparison to other manufacturers, I would say that you can compare the sprayers of Boguslavskaya Selkhoztechnika to most Italian manufacturers and I can say that they will perform better than most of them. That means that these sprayers are of very good European quality and have a great potential on the European market.

Christopher Hartarski
Manager of Magna Technica Ltd.
Bulgaira

Яценко Сергій Михайлович

Яценко Сергій Михайлович, ТОВ «Інтеграл Скай»
Київська область, м. Біла Церква
Відгук на роботу «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур » висунуту на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік
Однією з найважливіших ланок національного господарства України є агропромисловий комплекс, що являє собою цілісну систему взаємопов'язаних між собою сільськогосподарських, промислово-виробничих та наукових галузей, які здійснюють вирощування, транспортування, зберігання, промислову переробку та реалізацію сільськогосподарської сировини та матеріально-технічне обслуговування села. Визначальною особливістю АПК є те, що сільськогосподарські та промислово-переробні підприємства ефективно функціонують тільки в тісному взаємозв'язку, забезпечуючи тим самим єдиний виробничий процес від вирощування сировини до виробництва готової продукції. Від розвитку агропромислового виробництва залежить продовольча безпека держави, а рівень і якість забезпечення населення продуктами харчування безпосередньо впливають на соціальне становище у суспільстві та здоров'я нації загалом.
ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка», підприємство флагман у виробництві техніки для захисту рослин та внесення рідких мінеральних добрив, ТОВ «Інтеграл Скай» тісно співпрацює з ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка» та виступає постачальником гумотехнічної продукції для підприємства.
Необхідно зазначити, що директор ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка» Гавриленко Петро Миколайович, член авторського колективу наукового дослідження, є відповідальним, енергійним керівником. В своїй професійній діяльності Гавриленко П.М. завжди прагне до впровадження технологічних інновацій, які є важливим економічним важелем прискореного розвитку виробництва і завдяки яким промислове підприємство має змогу зайняти лідируюче положення серед конкурентів .
Враховуючи вищевикладене вважаю, що наукова робота на тему «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», виконана авторським колективом у складі Адамчука В.В., Насонова В.А., Булгакова В.М., Кюрчева В.М., Калапи С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленка П.М. і Шаповалова Ю.К. цілком оправдано заслуговує на присудження Державної премії в галузі «ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС».
Директор ТОВ «Інтеграл Скай»
Яценко С.М.

Нанка Олександр Володимирович

Вітчизняне агропромислове виробництво на сучасному етапі є вагомим сегментом економіки держави. Воно значною мірою визначає продовольчу безпеку та експортний потенціал України. В свою чергу конкурентоспроможність агропромислової продукції залежить від її якісних показників і величини питомих затрат енергії та інших ресурсів, потрачених на її виробництво.
Метою роботи є створення на основі отримання нових наукових знань та впровадження в агропромислове виробництво високоефективних комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями.
Поставлена мета повною мірою відповідає визначальній значимості аграрного сектора для нашої держави.
Представлена робота включає чотири розділи. Перший стосується наукового обгрунтування та розробки комплексів комбінованих польових агрегатів на основі вітчизняного трактора інтегральної компоновки ХТЗ-160, який передбачає агрегатування за схемою «push-pull». Другий розділ стосується розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енергоощадливими та ресурсозберігаючими технологіями. В третьому розділі висвітлено стан впровадження у виробництво запропонованих технічних засобів. На сьогодні сім заводів вітчизняного сільгоспмашинобудування серійно випускають запропоновану техніку, а її якість не тільки відповідає рівню закордонної техніки, а за деякими показниками навіть перевищує його.
Четвертий розділ підводить підсумок представленої роботи і стосується аналізу показників економічної ефективності від застосування запропонованих технічних засобів і технологій. Економічний ефект від впровадження склав понад 822 млн. грн, а обсяг надходжень за рахунок експорту запропонованої техніки в країни ЄС досяг 830 млн. грн.
Загалом представлена робота включає фундаментальну частину теоретичних досліджень, результати практичної апробації, обґрунтування варіантів реалізації запропонованої техніки і технологій, розроблення кінцевих зразків машин і впровадження їх у виробництво на вітчизняних машинобудівних заводах та застосування в агропромисловому комплексі. Роботу вирізняє ґрунтовність, системність та значимість, як у теоретичному так і в практичному сенсі. Представлена робота є взірцем плідної співпраці дослідників, проектувальників та виробничників і повною мірою заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Нанка Олександр Володимирович,
ректор Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка

Олександр Зубченко

Ознайомившись з рефератом роботи «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», поданої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік, розуміючи суть і завдання подібних наукових робіт, вважаю, треба відзначати і заохочувати подібні серйозні дослідження, які направлені на підвищення головного показника ведення господарства - ефективності.
В нашому господарстві багато техніки вітчизняного виробництва: трактори, ґрунтообробні знаряддя (дискові борони, лущильники, культиватори, агрегати передпосівного обробітку ґрунту та деякі інші), сівалки зернові та просапні, обприскувачі причіпні, розкидачі міндобрив та інша техніка. якість обраної нами техніки нас цілком задовольняє, вартість у порівнянні з "іноземцями" є додатковим аргументом щодо вибору нашої техніки. Ми також не проти використання іноземної техніки, якщо це економічно доцільно з огляду на її вартість. І тим більше ми обома руками за техніку, зроблену в Україні, яка має ключові комплектуючі іноземного виробництва, що значно підвищує її надійність і продуктивність.
Тема, піднята в роботі, що обговорюється, дуже актуальна. Наше господарство активно використовує складні агрегати під час польових робіт і економічний ефект у порівнянні з класичними способами агрегатування досить відчутний. Давно вже зрозуміло, що заробляти треба не тільки виробляючи, а й економлячи. Ми би і надалі хотіли більше дізнаватися про нові можливості поєднання агрегатів і мати під рукою економічне обґрунтування таких експериментів, адже зазвичай можливість такого нестандартного застосування напряму пов'язана з необхідністю придбання нестандартної техніки, яка і коштує дорожче від класичних моделей, а тому такі обґрунтування добре допомагають у прийнятті остаточного рішення.
Щиро вдячні нашим науковцям і розробникам, бажаємо творчої наснаги і нових ідей на майбутнє і чекаємо на наступні праці і досягнення. Від імені всіх співробітників нашого господарства висловлююсь за підтримку щодо заохочення у вигляді державної премії всіх авторів роботи «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур».

Директор ТОВ «ДЕМЕТРА», Київська обл., Яготинський район
Зубченко О. С.

Барило Леся Миколаївна

У нашому господарстві уже не перший рік успішно використовується техніка виробництва ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка». Ця техніка має високу продуктивність роботи у поєднанні з вигідними показниками витрат пального і економним використанням засобів захисту рослин. Ефективність цих машин обумовлена впровадженням наукових розробок вітчизняних вчених Національного наукового центру «ІМЕСГ» НААН України і Таврійського державного агротехнологічного університету, які сприяють розробленню і впровадженню енергозберігаючих, ґрунтозахисних екологічно безпечних технологій вирощування. Саме ці розробки викладено у науковій роботі «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», яка беззаперечно є цінним науковим і практичним надбанням України і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 р.
Полтавська обл., Хорольський р-н, с.Ковалі
Фермерське господарство «Асторія»
Голова ФГ Л.М. Барило

Панасюк Б.Я.

Відгук
На роботу подану на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки за 2017 рік «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та технічних культур»
Сучасне аграрне виробництво є основною галуззю, де створюється до 90% додаткового продукту на планеті Земля, звичайно й у кожній країні, що і вимагає пріоритетного відношення до цієї галузі. Саме ця галузь, а не будь-яка інша, забезпечує потреби кожної країни у продовольчих ресурсах для внутрішніх потреб та експорту. У той же час, саме аграрне виробництво, як ні одна інша галузь, залежить від природно-кліматичних процесів, які неодмінно слід враховувати в процесі вирощування, зберігання, переробки і споживання сільськогосподарської продукції. Технологія усіх процесів вирощування рослин у кожній країні має свою особливість відповідно до природно-кліматичних умов, а тому технічні засоби мають відповідати місцевим чи регіональним умовам, що вимагає вітчизняного виробництва технічних засобів.
Відповідно до вище названих лише деяких умов аграрного виробництва пропонована науково-теоретична і практична робота спрямована на створення високоефективних комплексів технічних засобів для вирощування і збирання основних сільськогосподарських культур в умовах України та ще з урахуванням динаміки сучасних кліматичних процесів на основі нових наукових знань є актуальною для забезпечення потреб нашої держави і українського народу. В чому це можемо бачити?
Наука і практика доказують, що значна роль у збільшені парникових газів належить сільському господарству, яке є основним джерелом викидів метану (СН4), азоту (N20) та вуглекислого газу (СО2). У цьому зв'язку до технології вирощування багатьох культур існують і будуть посилені претензії. У пропонованій роботі, на основі принципу універсальності та багатофункціональності розробки енергетичних засобів, авторам вдалося створити трактори нового покоління, здатних за один прохід агрегату виконувати декілька технологічних операцій, які сприяють зменшенню викидів парникових газів.
Наступне, кліматичні процеси, що відбуваються на планеті Земля, створюють умови при яких знижується вологість грунту і волога залягає глибше, що потребує удосконалення технології обробітку та посіву сільськогосподарських культур. Тут авторам пропонованої праці також вдалося вирішити проблему. Розроблені нові теорії знайшли свої втілення в комплексі технічних засобів для обробітку грунту, посіву зернових та інших сільськогосподарських культур, внесення мінеральних добрив. Зокрема, вчені встановили, що в сучасних умовах найбільш ефективним є підгрунтово-розкидний спосіб посіву і для цього розробили відповідні технічні засоби.
З викладеного є усі підстави зробити висновок про вагомість фундаментальних наукових досліджень, їх актуальність у наш час, а також масштабність впровадження у виробництво створених на їхній основі технічних засобів, тому вважаю, що пропонована робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та технічних культур» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017рік.
Головний науковий працівник Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків, доктор
економічних наук, професор, академік НААН Б.Я. Панасюк

Месель-Веселяк В. Я.

У представленій роботі «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки за 2017 рік опрацьовано наукові основи для розроблення конкурентних комплексів технічних засобів, що дасть змогу вітчизняним виробникам здійснювати виробництво нових машин і агрегатів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями. Сформований новий підхід у створені ефективніших і продуктивніших технічних засобів, що в процесі їх експлуатації дозволить зменшити енерговитрати більше ніж у два рази та дозволить забезпечити економію технічних матеріалів до 45 %. Загальний економічний ефект від створюваних технічних засобів перевищує 822 млн. грн., що є значним здобутком у розвитку науки і техніки в нашій країні. Вважаю за необхідне підтримати конкурсну роботу авторів Адаманчука В.В., Насонова В.А., Булгакова В.М., Кюрчева В.М., Калипи С.Г., Пономаря Ю.В., Гавриленко П.М., Шаповалова Ю.К., висунуту на здобуття державної премії в галузі науки і техніки за 2017 рік.
Доктор економічних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу економіки регіонального розвитку та прогнозування ННЦ “Інститут аграрної економіки”

Корнієнко Станіслав Петрович

Нарешті !!!
Не можу утриматися, що б не висловити своє відчуття гордості за представлену знаним колективом фахівців наукову роботу «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», висунутої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік Національним науковим центром «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства».
Особисто знаю всіх авторів наукової роботи. Багато років маю можливість спілкуватися з ними, засвідчую їхнє патріотичне ставлення і вболівання за стан справ у агропромисловому виробництві країни.
Сьогодні всім стає очевидним, що подальший розвиток агропромислового виробництва залежить від рівня розвитку технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енергоощадними та ресурсоощадними технологіями, що і підтверджує актуальність представлених наукових розробок, а також є пріоритетним напрямом сучасного високотехнологічного сільськогосподарського виробництва та машинобудування.
Необхідно зазначити, що новизна представленої розробки полягає в подальшому розвитку теоретичних і технологічних положень динаміки скомплектованих машинно-тракторних багатоопераційних агрегатів, розширення технологічних можливостей за рахунок розробленої нової теорії взаємодії їх робочих органів з технологічними матеріалами з урахуванням умов їх експлуатації. Новизна отриманих результатів підтверджена 77 патентами Україні на винаходи.
Наукова значимість виконаних авторами досліджень полягає у нових знаннях, а практична – у впровадженні їх у виробничу діяльність у вигляді нових конкурентноспроможних технічних комплексів для вирощування зернових та інших культур з метою підвищення їх продуктивності. Впровадження результатів забезпечило зниження енерговитрат на 20-30%, зменшення фінансових витрат у 1,5-2,3 рази та отримання економічного ефекту у сумі 822, 68 млн. грн.. в Україні та 830 млн. – в країнах ЄС.
Це свідчить про те, що представлені авторами даної роботи науково-технічні результати, розроблені на їх підставі нові сільськогосподарські машини є достатньо конкурентоздатними як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках за всіма показниками ефективності їх використання.
Враховуючи актуальність представлених наукових розробок, наукову новизну досліджень та практичну цінність результатів, можна стверджувати, що представлена наукова робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» є цінним науковим і практичним надбанням України і безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Інженер-механік Станіслав Корнієнко

Кобець Анатолій Степанович, ректор Дніпровського ДАЕУ

Україна має величезний аграрний потенціал і для його реалізації вкрай необхідні сучасні комплекси машин та обладнання. Робота, яка висувається на здобуття державної премії, і направлена на вирішення цієї задачі. Тому має велике практичне значення і заслуговує на присуджееня державної премії в галузі науки і техніки.

Чеботар С.В.

Україна як самостійна, незалежна держава, в економіку якої аграрне виробництво вносить вагомий вклад, повинна мати й технічну незалежність. Тому представлена до конкурсу робота зорієнтована на вирішення найважливішої задачі «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур». Конкурсна робота (p 26) несе інформацію про нові технічні засоби, розроблені авторським колективом. Випуск техніки налагоджений на вітчизняних заводах сільськогосподарського машинобудування, зокрема це трактори, технічні засоби для обробки ґрунту – дискові борони, дискатори, культиватори, компактори, агрегати для смугової обробки ґрунту, чизелі-глибокорозпушувачи та диско-чизельні борони, машини для внесення добрив на поверхню ґрунту та у ґрунт, технічні засоби для сівби зернових та інших культур, обприскувачі, машини для підживлення посівів зернових культур. За науково-технічними розробками з цього напрямку авторським колективом – отримано 77 патентів, надруковано монографії, 17 статей за кордоном та 51 в Україні. Є економічний ефект від впровадження створених технічних засобів в нашій країні та надходження від реалізації
техніки в країнах ЄС. Тому вважаю за необхідне підтримати конкурсну роботу авторів Адамчука В.В., Насонова В.А., Булгакова В.М., Кюрчева В.М., Калапи С.Г., Пономаря Ю.В., Гавриленко П.М.,Шаповалова Ю.К., висунуту на здобуття державної премії в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Член-кореспондент НААН, д.б.н. Чеботар С.В. - завідувач кафедри генетики та молекулярної біології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, провідний науковий співробітник Селекційно-генетичного інституту - національного центру насіннєзнавства та сортовивчення

Кваша С.М.

Тривалий час знаю колектив авторів - безперечно наукова еліта в галузі аграрної інженерії. Подана наукова робота за базовими критеріями відповідає вимогам до присудження державної премії в галузі науки і техніки України. Кваша С.М. доктор економічних наук, професор, академік НААН України, проректор НУБІП України, заслужений діяч науки і техніки України

Вожегова Раїса Анатоліївна

Зрошувані землі України є золотим фондом нашої держави. Кожний поливний гектар забезпечує виробництво сільськогосподарської продукції в 3-4 рази більше ніж неполивний. Технічне забезпечення галузі землеробства на зрошуваних землях здійснюють вітчизняні підприємства так багатоопераційні ґрунтообробні знаряддя ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» пройшли експериментальне випробування в системі наукових установ і дослідних господарств Інституту знаходять поширення в технологіях вирощування зернових, технічних, овочевих і кормових культур в сівозмінах на зрошуваних землях Херсонської, Миколаївської, Одеської і Запорізької областей. Багаторічна творча співпраця з науковцями ННЦ «ІМЕСГ» НААН України сприяє розробленню і впровадженню енергозберігаючих, ґрунтозахисних екологічно безпечних технологій вирощування з використанням багатоопераційних ґрунтообробних , посівних і збиральних комплексів вітчизняного виробництва. На основі вищевикладеного вважаю, що наукова робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», виконана авторським колективом у складі Адамчука В.В., Насонова В.А., Булгакова В.М., Кюрчева В.М., Калапи С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленка П.М. і Шаповалова Ю.К. безумовно заслуговує на присудження їй Державної премії в галузі «ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС».
Вожегова Р.А., директор Інституту зрошуваного землеробства НААН, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Тараріко Олександр Григорович

Відгук на роботу
Р26 "Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур",
висунуту на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік

З часів древніх цивілізацій Шумера та Єгипту розвиток сільськогосподарського виробництва у світі визначався не тільки сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами, але й станом технічних засобів, які використовувались при вирощуванні різних культур. Це положення в своїх працях підкреслювали такі вчені і практики давнини як Катон та Варрон. З того часу пройшло багато століть і навіть тисячоліть, а подальший розвиток аграрного виробництва продовжує залежати, головним чином, від рівня розвитку технічних засобів.
Отже метою роботи "Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур", яка представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік, було створення і впровадження технічних засобів вирощування різних культур, які базуються на енерго- та ресурсоощадливих принципах, що забезпечує з одного боку реалізацію екологічної складової сучасних технологій, а з другого – їх конкурентноздатність як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.
Робота складається з 4-х розділів. В першому розділі досить детально обґрунтовано теоретичні основи створення комплексів технічних засобів, в другому розділі розроблені на основі здобутих теоретичних положень комплекси технічних засобів та результати їх впровадження у виробництво і в третьому розділі представлено інформацію щодо виробництва технічних засобів на 7 заводах вітчизняного сільськогосподарського машинобудування. В заключному, 4-му розділі наведено важливі дані про економічну ефективність впровадження у виробництво розроблених авторами роботи технічних засобів. Показано, що загальний економічний ефект від їх впровадження складає 882,68 млн. грн. Крім того, в країни Європейського союзу реалізовано продукції на 830 млн. грн.
Новизна представленої розробки полягає в подальшому розвитку теоретичних і технологічних положень динаміки скомплектованих машинно-тракторних багатоопераційних агрегатів, взаємодія їх робочих органів з технологічними матеріалами з врахуванням умов їх експлуатації. Наукова значимість виконаних досліджень полягає в у нових знаннях, а практична – у реалізації їх у виробничу діяльність у вигляді нових конкурентоспроможних технічних комплексів для вирощування зернових та інших культур з метою підвищення їх продуктивності.
Все вищевикладене дає нам підставу стверджувати, що представлена робота "Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур" є цінним науковим і практичним надбанням України, яке безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,заслужений діяч науки і техніки,д.с.-г. н., проф., академік НААН
О.Г. Тараріко

Ткачук Віталій ТОВ "ТАК-Агро"

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ТЕТІЇВ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАК-АГРО»
ТЕЛ. 04560 51185/89

Комітету з державних премій України
в галузі науки і техніки

За останні роки діяльності господарство «ТАК-АГРО» вийшло на високі показники врожайності по багатьом культурам, а особливо по зерновим. На сьогодні цей показник становить більш ніж 50 ц/га. Таких показників вдалося досягти завдяки використанню техніки для обробітку відповідного рівня якості, у тому числі й техніки вітчизняного виробництва.
Серед техніки, яку використовує наше господарство, є і техніка для захисту рослин, яку виготовляє вітчизняне підприємство ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка». Обприскувачі цього виробника використовуються нашими спеціалістами більше десяти років і добре себе зарекомендували. Про це свідчать високі показники якості виконання технологічних процесів, надійність агрегату та продуктивність роботи у порівнянні з помірним використання витратних матеріалів: засоби захисту рослин, пально-мастильні матеріали та запасні частини для ремонту. Саме завдяки використанню при виробництві техніки ресурсоощадних технологій, які були розроблені вітчизняними вченими Національного наукового центру «ІМЕСГ» НААН України і Таврійського державного агротехнологічного університету,такі показники стали можливими.
Враховуючи викладену інформацію вважаю, що наукова робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», виконана авторським колективом у складі Адамчука В.В., Насонова В.А., Булгакова В.М., Кюрчева В.М., Калапи С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленка П.М. і Шаповалова Ю.К. безумовно заслуговує на присудження їй Державної премії в галузі «ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС».

Директор ТОВ «ТАК-Агро» Клековкін О. В.

Jüri Olt

Assessment of the research and development work "The development and implementation complexes of means for growing corn and other crops".
The work group led by the academician V.V. Adamchuk has made great progress in theoretical development of technical means for high-performance complexes of agro-industrial production and practical implementation of the results. At this point, it is appropriate to remember Lars Heikensten, the Executive Director of the Nobel Foundation, who emphasized the importance of fundamental researches during the interview for the newspaper “Postimees” after the meeting of EU's ministers. According to him, the innovation policy and applied sciences are currently popular topics in the world. However, it is often forgotten that the advantage of e.g. San Francisco and the local universities is a vast amount of fundamental researches. Lars Heikensten referred to the Nobel lessons and pointed out five areas that are currently important for the development of science and innovation in Europe. These are: diversity, openness, academic environment, fundamental research and academic freedom. All these keywords are reflected in the activities of the work group led by academician V.V. Adamchuk and in the results of this study.
The studies of the work group led by academician V.V. Adamchuk are complex, discussing entire technologies, development, innovations, including all technological machines and devices. Theoretical studies of the work group are of high quality, but the modelling of machines, performance of tests, design and placing into production are also impressive and set an example for the colleagues in the respective field.

Prof. Dr. Jüri Olt, Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology

Костін Дмитро Михайлович

Земельний банк нашого господарства, яке знаходиться у с.Токарівка, Чернігівської області, нараховує понад 3 000 га. Звісно, структура посівів різноманітна, що потребує використання універсальної потужної і надійної техніки.
Для обробітку посівів ми використовуємо техніку переважно українського виробництва, що дає змогу підтримувати на належному рівні технологічне обслуговування, поточні і капітальні ремонти практично усієї техніки завдяки наявності власної потужної ремонтної бази.
Зокрема до парку техніки нашого підприємства входять обприскувачі виробництва ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка». Ця техніка має високу продуктивність роботи у поєднанні з вигідними показниками витрат пального і економним використанням засобів захисту рослин.
Такі показники стали можливими завдяки впровадженню нових технологічних розробок вітчизняних вчених Національного наукового центру «ІМЕСГ» НААН України і Таврійського державного агротехнологічного університету. Саме тому вважаю, що наукове дослідження на тему «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», виконано авторським колективом у складі Адамчука В.В., Насонова В.А., Булгакова В.М., Кюрчева В.М., Калапи С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленка П.М. і Шаповалова Ю.К. цілковито заслуговує на присудження Державної премії в галузі «ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС».
«СЛОБОДА-АГРО»
м. Харків, тел.. (057) 364-53-79

Кириченко Віктор Васильович

У поданій роботі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік обґрунтовано передумови для розроблення конкурентоспроможних комплексів технічних засобів, що забезпечило освоєння виробництва нових машин для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями на 7 заводах вітчизняного с.-г. машинобудування. Розроблена техніка відповідає високому рівню за техніко-експлуатаційними показниками. Використання комплексів технічних засобів у виробництві підтверджено високим економічним ефектом.
Вважаю, що наукова праця авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.
В. В. Кириченко, директор Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Петренкова Віра Павлівна

Авторами наукової роботи "Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур" визнано пріоритет вітчизняного агропромислового виробництва, яким є продовольча безпека країни, рівень її залежить від поєднання ряду напрямів аграрної науки та виробництва. На основі результатів теоретичних досліджень теоретичних досліджень ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН, а також конструювання, виготовлення та випробування дослідних зразків нової техніки, впровадження наукових розробок на підприємствах сільськогосподарського машинобудування України, авторами роботи доведено економічну значимість розроблених ними технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями. Економічний ефект, який отримано авторами наукової роботи від впровадження у виробництво комплексів технічних засобів складає 822,62 млн. грн. Експорт техніки вітчизняного виробництва у країни ЄС - 830 млн. грн. Ураховуючи актуальність напряму, наукову новизну досліджень та практичну цінність результатів, які наведено в роботі, вважаю, що подана наукова праця заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.
Петренкова В. П., керівник відділу теоретичних досліджень в рослинництві та генетичних ресурсів Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, доктор с.-г. наук, професор, член-кор. НААН

Maroš Korenko

Response to work: "Development and implementation of complex technical equipment for arable crops"

The thesis focuses on a comprehensive solution to the above mentioned problems. The creative team has many scientific publications on this issue, which are published in prestigious international publications.

The originality of this solution is confirmed by many patents received by the authors.
Cooperation with foreign countries (Slovakia) is at a very high level.

I believe that the work has significant scientific and practical significance for Ukraine and other EU countries and I therefore propose it for the award of Ukraine's state prize.

assoc. prof. Maroš Korenko, PhD. - Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Engineering

Артьомов Микола Прокопович

В представленій роботі сформовано базові концептуальні засади зі створення нових ефективних технологій, які дозволили підвищити надійність роботи машинно-тракторних агрегатів на основі комбінованого агрегатування, динаміки руху багатоопераційних агрегатів для обробітку ґрунту та багатофункціональних агрегатів для виконання операцій обробітку ґрунту, внесення добрив і сівби зернових та інших культур в агропромисловому комплексі України, збільшити урожайність при зростанні продуктивності та якості.
Теоретично обґрунтовано, розроблено і впроваджено нові, оригінальні технологічні процеси формування машинно-тракторних агрегатів, розширення технологічних можливостей за рахунок розробленої нової теорії взаємодії робочих органів технічних засобів для агрохімічного обслуговування з технологічним матеріалами та їх розподілу при внесенні мінеральних добрив та сівбі насіння, автоматизованих комплексів для обробітку ґрунту, сівби та збирання урожаю.
Артьомов М.П. завідувач кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П.Євсюкова Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка

Азаров Володимир Максимович

Сільськогосподарські машини, які розроблені за участі авторів , дуже успішно працюють в моєму фермерському господарстві. Машини, які випускаються вітчизняними виробниками мають показники не гірше кращих світових аналогів. Автори даної роботи провели ґрунтовні наукові теоретичні та практичні дослідження, а тому робочі органи вказаних машин не тільки якісно виконують роботу і мають високі технічно-експлуатаційні та мають значно меншу вартість. А тому треба купувати та використовувати с/г машини вітчизняного виробництва. Вважаю, що автори представленої роботи заслуговують на присудження їм Державної премії України.

Азаров В.М. (голова СФГ"Михайлівське" Харківська обл. Шевченківський р-н., с. Борівське)

Igors Zimins

Выдвинутая на соискание премии работа с лучшей стороны представляет Украинских ученых и производителей техники в Украине и других странах бывшего Союза и Западной Европы. Наша фирма "Балттехника" из Латвии занимается реализацией сельхозтехники из Беларуси, а также из Украины: дисковых борон и других агрегатов, входящих в перечень техники из данного списка (как в Латвии, так и соседних странах Сев.Европы). Надо отметить, что экспорт Украинской сельхозтехники в Зап.Европу находится только в начальном этапе и совокупность работ по теме "Разработка и внедрение комплексов технических средств для выращивания зерновых и других культур" является хорошим примером для некогда силной отрасли Украинского сельхозмашиностроения. Только с глубоко научно обоснованными и производимыми с высоким качестовом машинами можно успешно конкурировать на европейском рынке. Считаем, что данная работа достойно представляет Украину в Европе и заслуживает высокой государственной премии.
Директор фирмы "Балттехника" Игорс Зиминс (Улброка, Латвия)

Dainis Viesturs

The work "Development and implementation of a complex technical devices for growing of arable crop" is highly relevant not only for Ukraine, but also for other countries (including the European Union).
Many scientific publications on this subject have been published in prestigious international publishing houses (including English and the Scopus database), they are widely known to foreign scientists and practitioners and their scientific level is highly appreciated.
The results of the developments, introduced into production in the form of specific agricultural machines, have a good technical level and are of great importance for practical agricultural production. Their novelty and uniqueness is confirmed by many patents received by the authors. Some machines have found use and are being successfully implemented not only in Ukraine, but also in the Baltic States and other EU countries.
We believe that the work has an important scientific and practical significance for both Ukraine and other EU countries and it can be awarded the state prize of Ukraine.

Dainis Viesturs, Dr. sc. ing. Semjons Ivanovs, Latvia University of Agriculture

prof. dr hab. inz. Wojciech Tanas

W nawiazaniu do wieloletniej wspopracy naukowej z prof.Wladymirem Bulgakowem oraz doceniajc dotychczasowa dzialanosc prof. na rzecz nauki i praktyki pragne wyrazic, ze przedstaiona praca stanowi cenny i wartosciowy material naukowy. Dotyczy ona opracowania i wdrozenia do praktyki rozwiazan technicznych w produkcji zboz i innych kultur. Zostala ona wykonana na wysokim poziomie naukowo-technicznym. Wedlug mnie zasluguje ona wyroznienie nagroda panstwowa Ukrainy za 2017 rok.

Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego
Wydzia Inzynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska

Corresp. Member Hristo Beloev

I declare that I review the abstract "Development and implementation of a complex technical devices for growing of arable crops and made the following comments:
1. Academic Adamchuc and acad. Bulgakov are well know high level scientists in the agricultural area in Bulgaria and developed machines have good performance into the practice.
2. Developed technological complex of machines is well known in Bulgaria and are widely used.
3. In my opinion they worth government price for complex work.
Signature:
Corresponding Member Hristo Beloev DSc
Assoc. Prof. Georgi Mitev, PhD

Янович Віталій Петрович

Представлена до розгляду робота на здобуття державної премії України містить ґрунтовні теоретичні та експериментальні дослідження, за якими проектована та виготовлена сільськогосподарські машини і знаряддя сучасного технічного рівня. Вважаю, що за досягнутим світовим рівнем наукових досліджень та достатньо високого технологічного рівня виготовлення дана робота в галузі сільськогосподарського машинобудування заслуговує на присудження державної премії України, в галузі науки і техніки за 2017 рік.
Янович В.П. завідувач кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника Вінницького національного аграрного університету.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.