Офіційний веб сайт

Розроблення техніки і технології для запобігання технологічним втратам газу під час реконструкції та ремонту газотранспортної системи України

м38

 

Автори: Дорошенко Я.В., к.т.н., Запухляк В.Б., к.т.н., Мельниченко Ю.Г., к.т.н.

 Представлена Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу

 В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему ремонту аварійних витоків газу з магістральних газопроводів, заміни дефектних ділянок газопроводів та лінійних кранів, врізання патрубків в діючі газопроводи без технологічних втрат газу.

Розроблено наукові засади та методологію локалізації аварійних витоків газу з магістральних газопроводів, локалізації ділянок газопроводів, врізання патрубків в діючі газопроводи. Теоретично та експериментально досліджено динаміку руху пристрою газопроводом до місця аварійного витку. Створена математична модель і на основі її реалізації встановлено закономірності технологічного процесу локалізації місця аварії. Досліджено теплові процеси та оцінено міцність стінки труби під час безвогневого врізання в діючий газопровід, гальмування пристроїв в місці виконання робіт.

Розроблено, випробувано та впроваджено технологію локалізації наскрізних дефектів газопроводів пристроєм для локалізації місця витоку в трубопроводі, технологію безвогневого врізання в діючий газопровід.

Економічний ефект від впровадження технології локалізації наскрізних дефектів газопроводів пристроєм для локалізації місця витоку в трубопроводі складає 315 тис. грн.

Кількість публікацій: 57, в т.ч. за темою роботи 19 статей, 15 тез доповідей, 5 нормативних документів, 2 галузеві методики, отримано 4 патенти.