Офіційний веб сайт

Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю

р21

Представлено Відкритим міжнародним університетом розвитку людини "Україна".

 

Автори: Мельник Р.В., Поліщук В.В.

 

Мета роботи полягає у створенні наукових, теоретичних і методологічних засад та розробленні практичних рекомендацій щодо розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером та змістом розглянутих питань робота є одним з перших в Україні монографічним дослідженням, в якому запропонована методика розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю, викладені рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності й оптимізації діяльності з їх розслідування.

 Сформульовані авторами  положення і пропозиції можуть бути використані у практичній діяльності слідчих та експертних підрозділів – при проведенні судово-балістичної експертизи, навчальному процесі.

 

Кількість публікацій: 2 посібника, 74 статті (7 – у зарубіжних виданнях).

Надіслати коментар

Коментарі

Циганюк Юлія Володимирівна

Робота на тему «Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю» є надзвичайно актуальною для судових експертів. Її актуальність обумовлюється також умовами АТО, а відповідно ця робота є корисною для ЗСУ та інших військових формувань.
У роботі детально проаналізована криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю. Звернено увагу на особливості початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю. Проведений аналіз тактики провадження першочергових слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю.
Перелік публікацій, за темою дослідження, починаючи з 2009 року, повністю обумовлює апробацію результатів роботи.
Тому, автори Поліщук В.В. та Мельник Р.В. заслуговують бути лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році.
Циганюк Юлія Володимирівна, кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.09).

Кравчук Олег Вікторович, кандидат юридичних наук

Наукова значимість зазначеної роботи полягає в тому, що вона є першим в Україні комплексним дослідженням, у якому з урахуванням змін, що відбулися узаконодавстві та практичній діяльності правоохоронних органів, з питань проведення судових експертиз та експертних досліджень, висвітлено актуальні питання, пов’язані з розслідуванням злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю, а також встановленням системи та моделі переробленої зброї за стріляними гільзами і снарядами.
Загальні та окремі положення роботи розширюють наукове уявлення і доповнюють теоретичні й практичні надбання наук криміналістики та судової експертизи.
Виходячи із вище викладеного авторами (Р.В. Мельником, В.В. Поліщуком) проведено грунтовне дослідження щодо розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю, а тому вони буз сумнівів заслуговують на Державну премію України в галузі науки і техніки у 2017 році.

Доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права
кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. Кравчук Олег Вікторович

Анна Дубина, магістр

У зазаначеній проаналізовано різні підходи щодо розуміння зазначеної зброї та вибухових пристроїв, конкретизовано ознаки, які повинні містити об’єкти для їх віднесення до вказаних категорій.
На основі проведеного аналізу різних джерел встановлено, що в довідкових джерелах відсутнє чітке визначення поняття об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю та вибухових пристроїв, а в окремих джерелах – навіть поняття «перероблена вогнепальна зброя», хоча в криміналістичній літературі його сформульовано давно. З огляду на вище зазаначене авторами проведена значна робота щодо дослідження вказаних обєктів. Тому, автори Мельник Р.В. та Поліщук В.В. дійсно заслуговують на Державну премію України в галузі науки і техніки у 2017 році.

Магістр Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Дубина Анна

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.