Офіційний веб сайт

Розвиток фауни копитних і хоботних пліоцену та раннього плейстоцену України
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М31


Розвиток фауни копитних і хоботних пліоцену та раннього плейстоцену України


 


Логвиненко В.М.


Національний науково-природничий музей


НАН України


  


12 статей


Описана макротеріофауна з 40 місцезнаходжень, переважна більшість з яких відноситься до алювіального тафономічного типу. В оновленому списку фауни вказано біля 50 видів великих ссавців, з яких 11 видів для дослідженого регіону вказані вперше. Детально охарактеризовані фауни великих ссавців таврійського, кучурганського, молдавського, хапровського, таманського та тираспольського комплексів, вказана зміна в часі окремих таксономічних груп. Визначені етапи історичної зміни комплексів великих ссавців, реліктові, фонові види і види, що є новими на різних етапах розвитку фауністичних комплексів. Виявлено, що дані по складу фауни великих ссавців відповідають палеоекологічним умовам пліоцену-раннього плейстоцену, реконструйованим по дрібним ссавцям, молюскам та рослинності.