Офіційний веб сайт

Синтез та доклінічні випробування нанокомпозитних остеопластичних матеріалів

М56

 

Автори:.Погорєлов М.В., к.м.н.,  Бончев С.Д.

 

Представлена Сумським державним університетом

 

Авторами  розроблено новий синтетичний нанокомпозитний матеріал на основі хітозану та апатиту кальцію.

Визначено джерела отримання хітозану.

Всебічно оцінено параметри репаративного остеогенезу.

Вивчено умови синтезу та фізико-хімічні характеристики імплантатів, процеси репаративного остеогенезу при імплантації хітозан-апатитних матеріалів.

З використанням комплексу сучасних фізико-хімічних та біомедичних методів дослідження на достатньому фактичному матеріалі проведено комплексне дослідження нового матеріалу за фізико-хімічними властивостями та визначено особливості протікання репаративного остеогенезу при його імплантації в дефект великогомілкової кістки.

Значення роботи полягає у можливості подальшого використання матеріалу в клінічних умовах як першого вітчизняного нанокомпозитного імплантату.

 

Кількість публікацій: 95, в т.ч.  за темою роботи24 статі.

Надіслати коментар

Коментарі

Данильченко Сергій Миколайович

Актуальність та вагомість даної розробки не викликає ніяких сумнівів. Унікальні природні характеристики і надзвичайно висока технологічність композитних матеріалів на основі хітозану та апатиту робить можливим створення найближчим часом широкого спектру нових матеріалів медичного призначення (від ортопедичних і стоматологічних імплантів до новітніх перев'язочних матеріалів та ентеросорбентів для виведення важких металів і токсичних елементів).
Роботи подібного рівня і спрямування заслуговують на найвищу оцінку і всебічну дієву підтримку наукової та медичної спільноти України. Нові остеопластичні матеріали, синтезовані і досліджені у даній роботі, успішно пройшли предклінічні випробування та отримали схвальні відгуки фахівців. Робота у цілому має як медичне, так і соціально-суспільне та фінансово-економічне значення.
Вважаю, що дана робота цілком заслуговує на присудження щорічної премії Президента для молодих вчених.
В.о. зав. відділом ІПФ НАН України, к.ф.-м.н. Данильченко С.М.

Кутя Сергей Анатольевич

Представленная работа Погорелова Максима Владимировича и Бончева Сергея Дмитриевича «Синтез та доклінічні випробування нанокомпозитних остеопластичних матеріалів», безусловно, заслуживает искомой премии, принимая во внимание актуальность проблемы, фундаментальность доказательной базы и решенные задачи (экспериментально доказанная оптимизация репаративного остеогенеза, а также дешевизна производства рекомендуемого нанокомпозитного материала.
К.мед.н., доцент кафедры нормальной анатомии ГУ "Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского" Кутя С.А.

Бережной Евгений Петрович

Разработанный авторами новый нанокомпозитный материал и проведенная работа над его исследованием могут быть использованны в различных отрослях практической медицины: травматологии и ортопедии, педиатрии, онкологии, стоматологии, функциональной морфологии костной системы. Проведенные авторами доклинические испытания самостоятельно разработанного остеопластического материала, не имеющего аналогов в Украине, подтверждают его уникальность. Остеокондуктивные, остеоиндуктивные свойства материала, высокие прочностные и пластические характеристики расширяют его возможности активно воздействовать на регенеративные процессы в кости. Также заслуживает внимания невысокая стоимость методики получения хитозана, разработанной авторами.Считаю,что работа Погорелова М.В., Бончева С.Д. "Синтез та доклінічні випробування нанокомпозитних остеопластичних матеріалів", заслуживает высокой оценки - присудження ежегодной премии Президента Украины для молодых ученых.
Бережной Е.П. ассистент кафедры анатомии человека ГУ"Луганский государственный медицинский университет".

Рузибаев Дилмурод Рузиметович

Проблема, которая представлена в работе молодых ученых, актуальна не только для Украины, но и для мирового сообщества ортопедов-травматологов, которые постоянно сталкиваются с необходимостью использовать биоматериалы при проведении хирургических вмешательств - для заполнения полостей и с целью стабилизации. Разработки по этой проблеме важны, очень хорошо, что молодые ученые фундаментально подошли к этому вопросу. Ими разработана технология получения нового материала, включающего, наряду с апатитом кальция, хитозан,проведены доклинические испытания биоматериала. Поддерживаю работу и считаю, что такие исследования достойны премии Президента Украины.
Рузибаев Дилмурод Рузиметович, врач ортопед-травматолог, национальный центр реабилитации и протезирования инвалидов республики Узбекистан.

Бенгус Людмила Михайлівна

Робота молодих дослідників Сумського ДУ Погорєлова Максима Володимировича та Бончева Сергія Дмитровича «Синтез та доклінічні випробування нанокомпозитних остеопластичних матеріалів» спрямована на вивчення можливості синтезу та використання нових нанокомпозитних матеріалів на основі хітозану та апатиту кальцію для остеопластики. Перевагою хітозану є його можливість формувати пори різного діаметра та виготовлення імплантатів з різною консистенцією та формою. Додавання апатитної складової до хітозану дозволяє виготовляти імплантати з високими біомеханічними властивостями. Експерментальні дослідження показали, що хітозан-апатит як матеріал для заміщення кісткових дефектів має виражені остеокондуктивні та остеоінтеграційні властивості. Створений авторами новий синтетичний нанокомпозитний матеріал актуальний для використання у галузі ортопедії та травматології, оскільки він характеризується як високими міцнісними властивостями, так і стимуляцією остеогенезу. Враховуючи наукову новизну, фундаментальність та практичну значимість дослідження, вважаю що робота авторів, безумовн, заслуговує підтримки та присвоєння їй премії Президента України.
Провідний науковий співробітник ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН УКраїни», к.б.н. Бенгус Людмила Михайлівна

Сторожев Виктор Анатольевич

Я врач-стоматолог. Много лет работал на кафедре хирургической стоматологии Харьковской медицинской академии последипломного образования. Хорошо знаю проблему заместительных материалов для стоматологии. Слежу за научными разработками в этом направленими. Интересная и нужная разработка специалистов из Сумского университета. Положительным является то, что авторы не только создали технологию производства материала (при этом использовали новейшие достижения науки и техники - нанотехнологии), но и выполнили доклиническую апробацию материала, доказав, что созданный композит обладает высокими остеоинтегративными качествами, что служит основанием считать его перспективным имплантационным материалом для использования в стоматологии и ортопедии для замещения дефектов и полостей, для стимуляции регенерации кости. Поддерживаю эту работу, считаю ее актуальным научным исследованием, которое имеет большое практическое значение и будет служить для улучшения результатов хирургических вмешательств на скелете.Работа молодых ученых заслуживает высокой оценке и присуждения Премии президента.

Кириченко Ольга Ивановна

Я биолог по специальности. Несколько лет назад меня оперировали в Харьковском институте патологии позвоночника и суставов по поводу кисты в бедренной кости. Киста была большого размера и ее нужно было чем-то заполнить. Именно в этом институте я узнала, что с такой целью используют различные синтетические биоматериалы. Мне предложили гранулы кальций-фосфатной керамики, в состав которой входит гидроксилапатит и трикальцийфосфат. В настоящее время я здорова, полностью нагружаю ногу, керамика постепенно перестраивается, Я очень благоларна врачам и тем научным работникам, которые создали такие биоматериалы, исследовали их и дали им путевку в практическую медицину. Совершенно случайно узнала о разработке нового биоматериала на основе хитозана и - апатита кальция. Хорошо знаю о положительном применени хитозана в медицине. Использование нанотехнологий в изготовлении нового биоматериала современно и актуально. Новый биоматериал безусловно будет полезен многим пациентам и сможет улучшить их качество жизни, а многим и спасти жизнь. Очеь отрадно, что в такое тяжелое (в экономическуом плане) время молодые ученые работают над такими важными научнымипроблемами. Поддерживаю разрабтку ПогореловаМ.Д., Бончева С.Д. "Синтез та доклінічні випробування нанокомпозитних остеопластичних матеріалів", считаю, что работа заслуживает высокой оценки - присудження ежегодной премии Президента Украины для молодых ученых.

Ашукина Наталья Александровна

Биоматериалы занимают прочное место в хирургии позвоночника, суставов, костной онкологии, в стоматологии и других областях медицины. Авторами создан уникальный биоматериал, обладающий целым рядом позитивных качеств, что было продемонстрировано авторами Погореловым М.В. и Бончевым С.Д.в доклинических исследованиях.Я знакома с циклом работ авторов по проблеме биоматериалов, так как основное направление лаборатории, в которой я работаю - оценка биоматериалов на предмет их пригодности для ортопедии и травматологии. Авторами синтезирован и прошел апробацию материал с уникальными свойствами - обладающий как прочностными качествами, так и стимулирующий остеогенез. По новизне разработки, фундаментальности исследований, считаю, что авторы, молодые ученые, достойны премии Президента.
Ашукина Наталья Александровна, старший научный сотрудник лаборатории морфологии соединительной ткани ГУ " Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И.Ситенко НАМН Украины"

Дедух Нинель Васильевна

В работе, представленной молодыми учеными - Погорєловым М.В и Бончевым С.Д., отражены результаты многолетних исследований авторов по проблеме создания новых нанокомпозитных биоматериалов на основе хитозана и апатита кальция. На сегодняшний день биоматериалы занимают ведущее место в ортопедии и травматологии, в стоматологии и других областях медицины. Созданный авторами биоматериал обладает уникальными свойствами - наряду с прочностными качествами, он содержит активный инградиент хитозан, что способствует как остеопластическим, остеокондуктивным, остеоиндуктивным свойствам материала, так и расширяет его возможности активно воздействовать на процесс регенерации кости. Безусловным достижением авторов явилось создание технологии производства материала, его доклинической апробации, данные которой свидетельствуют о высокой перспективе использования его как имплантационного материала для замещения дефектов и полостей, для стимуляции регенерации кости, для укрепления костной ткани при различной патологии. Созданный авторами биоматериал не имеет аналогов в Украине. С большим удовольствием поддерживаю эту работу, считаю ее актуальным фундаментальным исследованием, выход которой в клинику значительно улучшит результаты хирургических вмешательств на скелете.Работа молодых ученых заслуживает высокой оценке и присуждения Премии президента.
Профессор Дедух Нинель Васильевна, зав. лабораторией морфологии соединительной ткани ГУ "Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины".

Хірургічне лікування кісткових дефектів різного генезу та стимуляція локального остеогенезу на сьогодняшній день лишаються актуальною медичною проблемою. Оперативне лікування переломів кісток являє собою певну складність, яка зумовлена нестабільністю остеоіндуктивних та остеокондуктивних властивостей матеріалу.
Сучасна травматологія та ортопедія потребують імплантаційних матеріалів, які здатні забезпечити відновлення цілісності кісткової тканини за будь-яких умов, що пов’язані з її ушкодженням. Зрозуміло, що сучасні матеріали, які використовуються для кісткової пластики повинні бути безпечними. Вони повинні володіти остеоіндуктивністю та біологічною сумісністю, бути такими, що біодеградують. Більшість матеріалів, які застосовуються у вітчизняній та світовій остеореконструктивній хірургії не повною мірою відповідають вимогам, що перераховані вище.
В своїй роботі автори представляють дані щодо розробки нанокомпозитного остеопластичного матеріалу на основі власних експериментальних досліджень. У якості остеоіндуктивної основи автори використовують біоматеріал хітозан та апатит кальцію. Авторами запропонована методика отримання хітозану, що має низьку вартість. Таким чином, у відповідності до світових тенденцій, автори розробили засіб підвищення остеоіндуктивності за рахунок впровадження біологічно активних субстанцій, що здатні регулювати швидкість регенерації кісткової тканини. Впровадження такого регулятора може дозволити створити стандартизацію процесу формування кісткової тканини на основі цього імплантату. Значення роботи колективу авторів для розвитку медичної науки і охорони здоров’я полягає у можливості подальшого використання матеріалу в клінічних умовах як першого вітчизняного нанокомпозитного імплантату, тому цьому напрямку необхідна підтримка з боку держави.
Наукова робота Погорєлова Максима Володимировича та Бончева Сергія Дмитровича на тему «Синтез та доклінічні випробування нанокомпозитних остеопластичних матеріалів» заслуговує на найвищу оцінку та присудження щорічної премії Президента для молодих вчених.
К.мед.н., доцент кафедри анатомії людини ДЗ «Луганський державний медичний університет»
В.М. Волошин