Офіційний веб сайт

Система моніторингу фактичних втрат бензинів від випаровування
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М79


Система моніторингу фактичних втрат бензинів від випаровування


 


Вовк О.О., Черняк Л.М., 


Федорович Л.А., Луганова Т.О.


 


Національний авіаційний університет


 


 


 


В роботі представлено програмний продукт, призначений для розрахунку кількісних втрат палив від випаровування внаслідок малих і великих "дихань" резервуарів та під час заповнення транспортних ємностей. Він буде корисним для широкого кола спеціалістів, а також науковців, що проводять наукові дослідження в галузі обліку втрат нафтопродуктів.


Розроблений програмний продукт призначено для автоматизації обліку постачання палива, його зберігання та  відвантаження, а також розрахунків його фактичних втрат від випаровування під час зберігання та відвантаження.