Офіційний веб сайт

Спектроскопія комет: фізичні умови в їх атмосферах і поверхневому шарі ядер.

М9


Автор: Чубко Л.С.


 


Представлена Національним авіаційним університетом.
Спектроскопия комет: физические условия в их атмосферах и поверхностном слое ядер


Автор: Чубко Л.С.


 


Spectroscopy of comets: physical conditions in their atmospheres and surface layer of nucleus


Author: Chubko L.


 


Кількість публікацій:  25 статей.


 


В роботі на основі спектральних щілинних спостережень комет C/2000 WM1 (ЛІНЕАР), C/2002 T7 (ЛІНЕАР), C/2002 V1 (НЕАТ), 153P/Ікейя-Жанга і 9Р/Темпеля 1 за допомогою моделі Шульмана отримано нові значення фізичних параметрів нейтральних атмосфер комет: швидкості витікання молекул з ядра та час життя. Для комет C/2000 WM1 (ЛІНЕАР), і 153P/Ікейя-Жанга також отримано значення швидкостей газовиділення (модель Хазера).


Складено детальні таблиці ототожнених емісійних ліній, які характеризують хімічний склад атмосфер комет C/2000 WM1 (ЛІНЕАР), C/2002 T7 (ЛІНЕАР), C/2002 V1 (НЕАТ), та 153P/Ікейя-Жанга.


Виявлено емісії молекули СО в спектрах у видимому діапазоні довжин хвиль вперше для комети 153Р/Ікейя-Жанга, які раніше було ототожнено лише в трьох кометах, обчислено фактори Франка-Кондона для виявлених смуг – знайдено добре узгодження з відносною інтенсивністю знайдених переходів СО. Запропоновано молекулу СО2+ як батьківську молекулу для утворення молекул чадного газу (СО), в оптичному діапазоні на рівнях смуг Асунді та триплету.


Вперше в щілинних спектрах комет 9Р/Темпеля 1 і C/2004 Q2 (Мачхольц), високої роздільної здатності, отриманих автором за допомогою 6-м телескопу САО РАН, виявлено кометний люмінесцентний континуум, що є індикатором присутності складних органічних молекул, і визначено його параметри.


Визначено розміри штучного кратера і запропоновано нову формулу зв’язку міцності із діаметром кратера та оцінено границі міцності на стиснення кометної речовини поверхневого шару ядра при утворенні штучного кратера на ядрі комети 9Р/Темпеля 1 в унікальному космічному експерименті місії "Діп Імпект".