Офіційний веб сайт

Структура нанокомпозиційних матеріалів на основі алюмінію в рідкому та загартованому стані

м67

Представлено Національним університетом харчових технологій.

Автор: Муратов О.С., к.х.н.

Робота присвячена експериментальному та модельному дослідженню структури потрійних Al–(ПМ)–Si (ПМ — Fe, Co, Ni) та відповідних бінарних граничних Al–Si, Al–Fe, Fe–Si, Ni–Si металічних розплавів з використанням рентгенодифракційного методу та методу оберненого Монте-Карло, а для рідких Al та Si — методу молекулярної динаміки. Отримані структурні моделі аналізувалися статистично-геометричним методом Вороного-Делоне. Для розплавів Al–Fe–Si та Al–Co–Si в області складів багатих Алюмінієм вперше отримані криві розсіювання при температурах вище лінії ліквідус. Встановлено конкурентний вплив атомів Алюмінію та Силіцію на формування локальної структури атомів перехідних металів в досліджених потрійних розплавах. Показано, що кількісний вміст атомів в політетраедричних кластерах розплавів Al–Fe–Si помітно більший, ніж в розплавах Al–Co–Si та Al–Ni–Si, що пояснюється більш інтенсивною міжатомною взаємодією в розплавах Al–Co–Si та Al–Ni–Si, обумовленої існуванням елементів направленої взаємодії між рiзносортними атомами. Вперше показано, що існування особливостей на температурній залежності фізико-хімічних властивостей рідкого алюмінію в області 800°С спричинено появою елементів щільного некристалічного пакування атомів у вигляді політетраедричних кластерів ікосаедричного типу. Пояснено, що наплив на висококутовiй гілці першого піку структурного фактору рідкого Si обумовлений існуванням флуктуаційних зв'язків ковалентного типу. Показана ефективність застосування мікронеоднорідної моделі при аналізі структури розплавів Al–Si та Fe–Si в широкому концентраційному інтервалі поблизу лінії ліквідус та підтверджена хімічна природа ближнього порядку в розплавах Al–Fe, Fe–Si, Ni–Si. При швидкому (~105°К/с) загартовуванні розплавів складу Al70ПM10Si20 (ПМ — Fe, Co, Ni), утворюються аморфно-кристалічні стрічки, що містять полікристалічний алюміній та аморфну складову.

Кількість публікацій: 23, в т.ч. 5 статей, 18 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Олексій Губеня, к.т.н., доцент

Рекомендую представлену роботу на здобуття премії Президента України для молодих вчених, враховуючи наступне:
1. Робота є фундаментальною і виконана на високому професійному рівні. Зазначу, що результати роботи дозволяють налагодити виробництво конкурентноспроможних матеріалів з підвищеною міцністю, зносо та корозієстійкістю в умовах українських підприємств.
2. Автор роботи має 5 статей в закордонних журналах, які індексуються базою Scopus.
3. Олексій Муратов не зупиняється на досягнутому, самостійно вирішує складні наукові завдання, залучає до наукової роботи творчу молодь та є гарним прикладом сучасного молодого науковця.

Вважаю, що нагородження представленої роботи цією визначною нагородою ще більше стимулює і автора, і інших молодих вчених до наукової роботи та нових значних результатів, які безсумнівно принесуть значну користь українській науці та економіці.

Олексій Губеня, к.т.н., доцент, Голова Ради молодих вчених Національного університету харчових технологій.

Сокольський В.Е. д.х.н.

Я знаю Олексія Муратова досить давно, оскільки він вчився і працював на кафедрі фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченко досить довго. За цей час він пройшов шлях від студента до кандидата хімічних наук. На мій погляд, це найкращий студент та аспірант в нашій лабораторії за майже 45 років, які я працював в лабораторії кафедри.Він досить сумлінний та самостійний. Багато ідей, що використані в роботі належать автору. Він проводив досить складний високотемпературний рентгенівський експеримент практично самостійно. Досить сумлінно ставився до обробки експериментальних даних. Запровадив деякі програми для аналізу аморфно-кристалічних плівок, модернізував програми обробки рідинного експерименту, тощо.
Думаю, що Муратов Оксій Вікторович і його робота "Структура нанокомпозиційних матеріалів на основі алюмінію в рідкому та загартованому стані"заслуговує присудження Державної премії для молодих вчнних.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.