Офіційний веб сайт

Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів

р8

Представлено Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Автори: Артіков А.М., Галунов М.З., Будагов Ю.А., Жмурін П.М., Крумштейн З.В, Лебедєв В.М., Лагутін В.М., Ольшевский О.Г., Тарасов В.А., Чіріков-Зорін І.Є.

     Робота представляє цикл досліджень, виконаних авторським колективом протягом 1992-2013 років, з метою створення унікальних детектуючих приладів на основі пластмасових сцинтиляторів для експериментів з фізики високих енергій, що дозволило Україні взяти участь у найважливіших міжнародних експериментах з виявлення елементарних часток, передбачених теорією з назвою "Стандартна модель". Це експеримент з виявлення топ-кварка і уточнення мас W і Z бозонів за допомогою детектора CDF Національної лабораторії прискорювачів ім. Фермі (FNAL, США); експеримент OPERA (In2P3, Франція) з виявлення осциляцій нейтрино та експеримент COMPASS (CERN, Швейцарія) з перевірки деяких припущень квантової хромодинаміки стосовно структури нуклонів. У цих експериментах отримано нові фундаментальні результати, які дозволяють по-іншому поглянути на устрій мікро- і макросвіту.  Для створення детекторів для цих експериментів розроблено нові підходи та створена новітня технологія виробництва великогабаритних пластмасових сцинтиляторів підвищеної прозорості і радіаційної стійкості.  

В результаті виконання робіт створено новий мюонний детектор для CDF (США), координатночутливий детектор OPERA (Франція), електромагнітний калориметричний детектор ECAL0 для експерименту COMPASS (ЦЕРН, Швейцарія). Усі створені детектуючі пристрої безпосередньо причетні до усіх досягнутих останнім часом результатів в сучасній фізиці. В результаті виконаної роботи створено нові високопродуктивні технології та обладнання для виробництва пластмасових сцинтиляторів, що власно і дозволило створити унікальні детектори для міжнародних проектів з фізики високих енергій.

Досягнутий економічний ефект від впровадження у виробництво удосконалених технологій одержання пластмасових сцинтиляторів та створених на їх основі детекторів іонізуючого випромінювання становить 2 113 650 грн. Сумарний ефект від впровадження робіт складає біля 25 млн. грн.

Кількість публікацій: 2 монографії, 125 статей, з яких більше 110 робіт цитуються у базі даних SCOPUS. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 8000  (згідно баз даних Scopus), h- індекс = 53. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 40 патентами.

 

Громадське обговорення роботи відбудеться  24  вересня 2014 року  о 14.15 годині на засіданні вченої ради  фізичного  факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, просп.Глушкова 4, аудиторія 200.

Надіслати коментар

Коментарі

google plus app for iphone

This post is worth everyone's attention. How can I find out more?

David Chettle

I met Professor Nikolai Galunov seven years ago, when we were both invited international speakers at a symposium on radiation safety and detection technology in Korea. Professor Galunov had been invited because he was, and is, one of the world’s leading experts in the design, development, characterisation and use of scintillator materials for the detection and measurement of ionising radiation. There are at least three points that should be made.

The scientific contributions of Professor Galunov and his colleagues have provided an essential contribution to the advance of fundamental physics. This is through the collaborations which have seen their detectors play pivotal roles in major experiments at several international laboratories in the United States, France and at CERN in Switzerland. The high number of citations, together with the high Hirsch index provide very strong evidence of the crucial and current nature of this research as well as its importance.

Secondly, the work of Professor Galunov and his colleagues is highly significant in terms of reputation. The scientific reputation of the Ukraine is greatly enhanced in the view of scientists around the world, because of the outstanding calibre of this research in scintillating materials.

Thirdly, but by no means least, these scintillators are in demand, not only for the major collaborative efforts already referred to, but also in laboratories investigating and working with ionising radiation in many countries around the world. This provides an economic opportunity for the Ukraine and becomes a means of creating employment in the highly valued knowledge economy.

David R. Chettle, Ph.D., Cert Theol,
Professor, Medical Physics & Applied Radiation Sciences,
McMaster University, 1280 Main Street West, Hamilton,
Ontario, L8S 4K1, CANADA.
E-mail: chettle@mcmaster.ca
‘phone (1) 905 525 9140 ext 27340
FAX (1) 905 522 5982

David Chettle

I met Professor Nikolai Galunov seven years ago, when we were both invited international speakers at a symposium on radiation safety and detection technology in Korea. Professor Galunov had been invited because he was, and is, one of the world’s leading experts in the design, development, characterisation and use of scintillator materials for the detection and measurement of ionising radiation. There are at least three points that should be made.

The scientific contributions of Professor Galunov and his colleagues have provided an essential contribution to the advance of fundamental physics. This is through the collaborations which have seen their detectors play pivotal roles in major experiments at several international laboratories in the United States, France and at CERN in Switzerland. The high number of citations, together with the high Hirsch index provide very strong evidence of the crucial and current nature of this research as well as its importance.

Secondly, the work of Professor Galunov and his colleagues is highly significant in terms of reputation. The scientific reputation of the Ukraine is greatly enhanced in the view of scientists around the world, because of the outstanding calibre of this research in scintillating materials.

Thirdly, but by no means least, these scintillators are in demand, not only for the major collaborative efforts already referred to, but also in laboratories investigating and working with ionising radiation in many countries around the world. This provides an economic opportunity for the Ukraine and becomes a means of creating employment in the highly valued knowledge economy.

Janicest

"Opyo01.CoM"히든싱어[광교오피]∈건마오피요∋부산오피♬천안오피
"Opyo01.CoM"히든싱어[광교오피]∈건마오피요∋부산오피♬천안오피
"Opyo01.CoM"히든싱어[광교오피]∈건마오피요∋부산오피♬천안오피
"Opyo01.CoM"히든싱어[광교오피]∈건마오피요∋부산오피♬천안오피
"Opyo01.CoM"히든싱어[광교오피]∈건마오피요∋부산오피♬천안오피

Alecos Demetriades

I know Prof. Nikolai Galunov for more than twelve years. I collaborated with him in the framework of a European Commission co-financed project, and his scientific input in this project was innovative and very much appreciated by the whole team.

The scientific research work of Pro. Galunov on plastic scintillators for use in high energy physics experiments will place Ukraine in the forefront of innovative research and most importantly will allow Ukraine to participate in international research experiments for the search of elementary particles. As an Applied Geochemist, I would be very much interested in the potential applications of elemental and organic compounds scintillation detectors in mineral exploration and environmental sciences.

Since, I have worked with Prof. Galunov in the past and know his excellent research capabilities, I strongly support the application of the Group of the Institute for Scintillating Materials NAS of Ukraine for a State Prize of Ukraine in
Science and Technology. I strongly emphasise that this research team deserves the recognition from Ukraine, and undoubtedly deserves such an award, based on their previous results and performance.

EurGeol Alecos Demetriades, C.Geol., C.Eng., C.Sci.,
Geologist-Mining & Exploration Geologist-Applied Geochemist
Former Director of the Division of Geochemistry & Environment, Hellenic Institute of Geology and Mineral Exploration
Treasurer and Chairperson of the Sampling and Public Relations and Finance Committee of the IUGS/IAGC Task Group on Global Geochemical Baselines
Hellenic National Focal Point of the Earth Science Matters Foundation
P.O. Box 640 47, Zografou,
GR-157 10 Athens, Greece
Tel.: +30-210 7018506
E-mail: alecos.demetriades@gmail.com

Nikolaos Arvanitidis

I know Prof. Nikolai Galunov for more than 12 years and am aware about his high-level scientific excellence and innovative R&D work achievements.

His contributions to the technology of plastic scintillators production "allowed Ukraine to take part in the most important international experiments of searching elementary particles predicted by the Standard Model, experiment on finding the top-quark and refinement of W and Z bosons masses on CDF detector (FNAL, USA); OPERA experiment (Institute National de Phisique Nucleaire et de Physique des Particules (In2P3, France) on finding neutrino oscillations and COMPASS experiment (CERN, Switzerland) on refinement of some hypothesis of quantum chromodynamics about the nucleons structure"). It was very important that Ukraine scientists "improved technologies introduction in production of plastic scintillators and new detectors of ionizing radiation based on them is 2113650 grn (Ukrainian Grivna, 10 UAH = 1 USD). As an Economic Geologist I would be very interested to further explore any potential applications of organic scintillation detectors in geology and environmental sciences in general. Therefore the introduction of improved technologies of plastic scintillators in production is important not only for application in physics of high energies.

I have worked with Professor Galunov in the past and am familiar with his capabilities and high standard of work. I strongly support the application of the group of the Institute for scintillating materials NAS of Ukraine for a State Prize of Ukraine in science and technology. They clearly deserve the award, based on their results and performance.

Dr. Nikolaos Arvanitidis
State Geologist
Head of Bedrock and Geochemistry Division at Geological Survey of Sweden
Chair of Mineral Resources Expert Group at EuroGeoSurveys
Tel: +46-18-179052
nikolaos.arvanitidis@sgu.se

Georgios Pilidis

I know Prof. Nikolai Galunov for more than 12 years. We met each other many times in the framework of a European project but I invited him also to Greece.
The scientific work of Prof. Galunov on plastic scintillators for use in high energy physics experiments is of very high standard which reflects in the high number of publications, the 20 patents, the citations for his work and the impressive h-index of 53. This is a work of very high international level.
The achievements of Prof. Galunov's team in technology of plastic scintillators production will allow Ukraine to take part in the most important international experiments of searching elementary particles, experiment on finding the top-quark and refinement of W and Z bosons masses on CDF detector, in the OPERA experiment (Institute National de Phisique Nucleaire et de Physique des Particules, France), on finding neutrino oscillations and COMPASS experiment (CERN, Switzerland) and on refinement of some hypothesis of quantum chromo dynamics about the nucleons structure.
It is very important that Ukraine scientists ''improved'' the technologies for production of plastic scintillators and new detectors of ionizing radiation.
For all the above reasons, I strongly support the application of the scientific group of the Institute for scintillating materials NAS of Ukraine for a State Prize of Ukraine in science and technology. This team clearly deserves the award, based on their results and performance.

Prof. Georgios Pilidis
Department of Biological Applications & Technologies
University of Ioannina
45110 Ioannina
Greece
Tel. ++302651007518
E-mail: gpilidis@uoi.gr

Kalevi Rasilainen

The high international level and significance of the research carried out is clearly indicated by the large number of publications, the 20 patents and the high citation index and Hirsch index. The work also has significant economic effects.

The successful development of new high quality detecting devices based on plastic scintillators for use in high energy physics experiments allowed Ukraine to participate in several important international experiments for searching elementary particles and be involved in bringing out new results and views on the structure of the micro- and macrocosm.

I have worked with Professor Galunov in the past and am familiar with his high standard of work. I strongly support the application of the group of the Institute for scintillating materials NAS of Ukraine for a State Prize of Ukraine in science and technology. They clearly deserve the award, based on their results and performance.

Dr. Kalevi Rasilainen
Geologist, former international project coordinator, 2002–2005
Geological Survey of Finland
Betonimiehenkuja 4
02150 Espoo, Finland
Tel: +358295032401
Email: Kalevi.rasilainen@gtk.fi

James Baker

The scientific work carried out here is of the highest international level, leading to 2 monographs, 125 papers and also 20 patents. The high significance of the work is reflected in the high citation index and Hirsch index, and has significant financial implications.

The development of new detectors for high energy physics experiments involved innovative approaches and technologies for production of large dimension plastic scintillators with increased transparency and radiation hardness. The success of this work allowed the team to participate in the new muon detector for CDF experiment (USA), coordinate-sensitive detector for OPERA experiment (France) and electromagnetic calorimetric detector ECAL0 for COMPASS experiment (CERN, Switzerland).

The use of these newly designed detecting devices can be directly linked to all the results recently obtained in modern physics. As the result of the work, new high-performance technologies and equipment were created for production of plastic scintillators with specific properties, especially addressed to the unique detectors for international projects on high energy physics.

I have worked with Professor Galunov over the past 15 years in different international projects and am very familiar with his work in the field of scintillation processes of organic scintillators. I strongly support the application of the group of the Institute for scintillating materials NAS of Ukraine for a State Prize of Ukraine in science and technology, and can state that this team clearly deserves the award, based on their results and performance.

Dr James H Baker
Managing Director
SELOR eeig
Saffierstraat 101c
1074GP Amsterdam
The Netherlands

Tel: +31652071777
Selor@telfort.nl

Marek Moszynski

The presented material has a very high scientific level, confirmed by a large number of publications of 125, 20 patents and two monographs. Particularly important is a high citations index above 8000 and a large Hirsch factor of 53.

Development of detectors for high energy physics experiments was created new approaches and technologies for production of large dimension plastic scintillators with increased transparency and radiation hardness. As the result, the plastic scintillators were used: in the new muon detector for CDF experiment (USA), coordinate-sensitive detector for OPERA experiment (France) and electromagnetic calorimetric detector ECAL0 for COMPASS experiment (CERN, Switzerland). All designed detecting devices are directly related to all results obtained recently in modern physics. As the result of the work, new high-performance technologies and equipment were created for production of plastic scintillators with specific properties, especially addressed to the unique detectors for international projects on high energy physics.

I am supporting strongly the application of the group of the Institute for scintillating materials NAS of Ukraine for a State Prize of Ukraine in science and technology. I am sure that this work deserves the award.

Prof. Marek Moszynski
IEEE Fellow
National Centre for Nuclear Research
Andrzeja Soltana 7
05-400 Otwock-Swierk, Poland
1998-2008 Deputy Director of the Institute for Nuclear Studies at Otwock-Swierk, Poland.

Інесса Большкова

Українські вчені з Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України є відомими у всьому світі фахівцями-матеріалознавцями, які розробляють сцинтиляційні матеріали для реєстрації практично будь-яких іонізуючих випромінювань. Яскравим прикладом таких розробок є дана робота, що висунута на здобуття Державної премії України. Розробки авторів цієї роботи дозволили створити промислові технології отримання пластмасових сцинтиляторів найвищого гатунку. На основі таких сцинтиляторів та детекторів створюються унікальні детектуючі системи для експериментів на нових великих прискорювачах, що вирішують найактуальніші проблеми фізики високих енергій. Це мюонний детектор CDF (США), координатно-чутливий детектор для проекту OPERA (Франція) та електромагнітний калориметр COMPASS (Швейцарія) і т.д. В той же час, виробництво пластмасових сцинтиляторів було організовано таким чином, що економічний ефект від впровадження нових технологій склав більш ніж 2 млн. грн., а сумарний ефект від усього комплексу робіт - 25 млн. грн.

Вважаю, що автори роботи "Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів" заслуговують на Державну премію України. Відмічу, що особливо зараз необхідно всіляко підтримувати вчених та їх розробки, які направлені на розбудову економіки України.

проф. д-р. техн.наук
Національний університет "Львівська Політехніка"
тел. роб. (380) 32 2613482
тел. моб. +38 050 31 75 727
e-mail: inessa@mail.lviv.ua

Маслов Владимир Петрович

Многолетняя работа авторского коллектива завершилась
значительными научными и практическими результатами,
признаными не только в Украине , но и мировым научным сообществом. Можно утверждать с высокой степенью уверенности , что сегодня в мире законодателями " моды" на сцинтилляционные материалы являються украинские ученые
этого коллектива.
Работа заслуживает присуждения Госудерственной премии Украины в области науки и техники 2014 г.
Маслов В.П. , зав.отдела ИФП им.В.Є.Лашкарьова НАН Украины , д.т.н.

Маслов Владимир Петрович

Многолетняя работа авторского коллектива завершилась
значительными научными и практическими результатами
признаными не только в Украине , но и мировым научным сообществом. Можно утверждать с высокой степенью уверенности , что сегодня в мире законодателями " моды" на сцинтилляционные материалы являються украинские ученые
этого коллектива.
Работа заслуживает присуждения Госудерственной премии Украины в области науки и техники.

Даневич Федор Анатолійович

Робота обговорювалась в Інституті ядерних досліджень НАНУ, викликала широку дискусію і схвалення. Хотів би підкреслити три важливі сторони роботи. По перше, колеги з Інституту сцинтиляційних матеріалів НАНУ (ІСМА) вирішили цілий ряд складних задач по розробці пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів, коли треба було одночасно доволі суперечливим вимогам (наприклад: великий розмір, прозорість в області максимуму спектру емісії, висока сцинтиляційна ефективність). І тут треба відмітити одну важливу відмінність ІСМА і тих компаній за кордоном, які займаються подібною діяльністю. Компанія може виконати замовлення і продати вам сцинтилятори із списку у каталозі і на веб-сайті. Але навряд чи прийме замовлення на матеріал з властивостями поза списком. А в ІСМА працюють науковці, які готові взятися за складне завдання, провести дослідження і дати вам матеріал з властивостями, які до цих пір ніхто не міг досягнути (це вже мій персональний досвід роботи з цими класними фахівцями). По друге, в Україні (скажемо м'яко, не в самі легкі для науки часи) створено високотехнологічну науковоємну і цілком конкурентноздатну галузь: розробка і виробництво пластмасових сцинтиляторів найвищої якості. І нарешті (і тут треба відмітити роль наших колег з Дубни), розроблені пластмасові сцинтилятори з унікальними властивостями (вироблені часто у тонних масштабах) були застосовані для фундаментальних досліджень найвищого рівня: пошуку осциляцій нейтрино, реєстрації топ-кварка, уточнення мас W і Z бозонів та ін. Робота безумовно заслуговує Державної премії.

Галунов Микола Захарович

Шановний Федоре Анатолійовичу,

Щиро дякую за інтерес до нашої роботи і добрі слова в її адресу. Я просив би Вас відповідно до вимог сайту надати інформацію щодо Вашого наукового ступеню, звання, місця роботи і таке інше.

Дякую заздалегідь

Микола Галунов

Ф.А. Даневич

Ф.А. Даневич, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізики лептонів Інституту ядерних досліджень НАН України

Зоренко Юрій Володимирович

Робота мені сподобалась. Рівень отриманих наукових результатів є досить високим, про що свідчить велика кількість статей у журналах зі списку ICI, а також високий сумарний індекс Хірша авторів проекту. Дуже важливим є також те, що ця робота має великий аплікаційний потенціал.
Мені дуже приємно константувати, що ця розробка українських вчених виконана на світовому рівні у галузі створення сцинтиляційних матеріалів для детекторів іонізуючих випромінювань. Робота безумовно відноситься до розробок, що підтримують високий рейтинг української науки.
Тому вважаю, що робота колег з Інституту сцинтилляційних материалів НАН України під назвою "Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів" заслуговує присудження Державної премії України.

доктор фіз.-мат. наук, доктор габілітований з фізики. професор надзвичайний Інстутуту Фізики Університету Казимира Великого у Бидгощі, Польща

Кудин Александр Михайлович

Разработки ученых из Института сцинтилляционных материалов НАН Украины в области сцинтилляционного материаловедения хорошо известны во всем мире. Свидетельством чему есть работа "Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів", выдвинутая на соискание Государственной премии Украины. Авторами реализованы оригинальные технологии производства пластмассовых сцинтилляторов, позволившие создать уникальные детекторы для больших экспериментальных установок физики высоких энергий. Работа выгодно отличается целенаправленностью и результативностью воплощения найденных авторами научно-технических решений, которые возникали в процессе создания детектирующих устройств для международных экспериментов CDF (США), OPERA (Франція), COMPASS (Швейцария). Достигнут и ощутимый экономический эффект от внедрения в производство технологий получения пластмассовых сцинтилляторов, который составил более 2 млн. грн. Суммарный эффект с учетом использования разработанных материалов в устройствах для детектирования ионизирующих излучений составил 25 млн. грн. Значимость работы и интерес к ее результатам подтверждается количеством и качеством публикаций и высоким индексом Хирша.

Кудин Александр Михайлович, профессор кафедры физико-математических дисциплин Национального Университета гражданской защиты, доктор технических наук

Клепиков Вячеслав Федорович

Разработки украинских ученных из Института сцинтилляционных материалов НАНУ в области создания материалов для детекторов ионизирующих излучений хорошо известны во всем мире и нашли самое высокое признание. Подтверждением этого является работа "Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів", выдвинутая на соискание Государственной премии Украины. Авторами реализованы оригинальные технологии производства пластмассовых сцинтилляторов, которые позволили создать уникальные детектирующие устройства для больших экспериментальных установок физики высоких энергий, таких как мюонный детектор CDF (США), координатно-чувствительный детектор OPERA (Франция), электромагнитный калориметр для COMPASS - II (Швейцария). Значимость работы и интерес к ее результатам подтверждается и высоким индексом Хирша.
Считаю, что авторы данной работы заслужили присвоение Государственной премии Украины по науке и технике и поддерживаю награждение данной работы.

Клепиков В.Ф. Директор Института электрофизики и радиационных технологий НАН Украины член-кор. НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор.

Дегода Володимир Якович

Украинские ученые из Института сцинтилляционных материалов НАНУ хорошо известны во всем мире своими разработками по созданию материалов для детекторов ионизирующих излучений. Результаты их работ нашли самое высокое признание.
Подтверждением этого является работа "Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів", выдвинутая на соискание Государственной премии Украины. Созданные авторами оригинальные технологии производства пластмассовых сцинтилляторов позволили разработать и создать уникальные детектирующие устройства для новейших больших экспериментальных установок физики высоких энергий, таких как мюонный детектор CDF (США), координатно-чувствительный детектор OPERA (Франция), электромагнитный калориметр для COMPASS - (Швейцария).
Считаю, что авторы данной работы заслужили присвоение Государственной премии Украины по науке и технике и поддерживаю награждение данной работы.
доктор физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник кафедры експериментальной физики, физического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Довбня Анатолий Николаевич

Достижения украинских ученных в области создания материалов для детекторов ионизирующих излучений широко известны во всем мире и нашли самое высокое признание. Подтверждением этого являются материалы работы "Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів", выдвинутой на соискание Государственной премии Украины. Представленная работа выгодно отличается целенаправленностью и результативностью воплощения найденных авторами научно-технических решений, которые возникали в процессе создания детектирующих устройств для международных экспериментов CDF (США), OPERA (Франція), COMPASS (Швейцарія). Об этом также свидетельствуют известные всемирному научному сообществу новые фундаментальные результаты, полученные на созданных при участии авторов установках. Значимость работы подтверждается и высоким индексом Хирша.
Считаю, что действительно эта работа заслуживает присуждения ей Государственной премии Украины.
доктор физ.-мат. наук, профессор, член-корреспондент НАНУ, лауреат Госпремии Украины, директор Института физики высоких энергий и ядерной физики ННЦ ХФТИ

Остапенко Ніна Іванівна

Робота сподобалась. Реалізовано оригінальні технології виробництва пластмасових сцинтиляторів, які дозволили створити унікальні детектувальні пристрої для великих експериментальних установок фізики високих енергій, таких як мюонний детектор CDF (США), координатний, чутливий детектор OPERA (Франція), електромагнітний калориметр для COMPASS - II (Швейцарія). Треба також відмітити, що досягнутий економічний ефект від впровадження у виробництво технологій одержання пластмасових сцинтиляторів та створених на їх основі детекторів іонізуючого випромінювання становить понад 2 млн. грн., а сумарний ефект складає біля 25 млн. грн. Вражає і індекс Хірша (53).
Робота заслуговує присудження Державної премії України і її безумовно необхідно підтримати.
Провідний науковий співробітник Інституту Фізики НАНУ,
доктор ф.-м.наук,проф.Остапенко Н.І.

Marcos Dracos

The development done by this group on plastic scintillators is remarkable. Even more remarkable is the combination of very good quality plastic scintillator with very long scintillating strip extrusion. This allowed using plastic scintillator for particle tracking detectors covering large surfaces as those requested by neutrino experiments.
This work clearly deserves the award of the State Prize of Ukraine.

Marcos Dracos
Research Director
IPHC-IN2P3/CNRS, University of Strasbourg

Волошиновський А.С. – доктор фіз.-мат. наук, професор

Робота "Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів", висунута на здобуття Державної премії України в галузі фізико-технічних і математичних наук, відображає високі іноваційні можливості наукових розробок українських вченик і їх визначальний вклад в галузі сцинтиляційного матеріалознавства. Висока значимість роботи підтверджується застосуванням результатів авторів у найбільш важливих міжнародних експериментах по детектуванню елементарних частинок, кількістю і рівнем публікацій, надвисоким індексом Хірша. Особливо хочу відзначити, що зусиллям авторів створено промислове виробництво новітніх сцинтиляційних пластмас. Робота заслуговує присудження Державної премії України і її безумовно необхідно підтримати.

Волошиновський А.С. - доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка

Сторижко Владимир Ефимович

Достижения украинских ученных в области создания материалов для детекторов ионизирующих излучений широко известны во всем мире и нашли самое высокое признание. Подтверждением этого являются материалы работы "Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів", выдвинутой на соискание Государственной премии Украины. Эта работа позволила авторам выполнить ключевые задачи по созданию детектирующих устройств для важнейших международных экспериментов по детектированию элементарных частиц. Подтверждением высочайшего уровня этих работ служит и индекс Хирша 53. Хочу также отметить, что создание производства современных пластмассовых сцинтилляторов авторами, способствует экономической независимости науки Украины и позволяет проводить разработки не только для физики высоких энергий, но и для задач радиоэкологии и медицины.

Считаю необходимым поддержать присвоение Государственной премии Украины по науке и технике.

Директор Института прикладной физики НАН Украины,
заслуженный деятель науки и техники Украины, академик НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор Сторижко Владимир Ефимович

Володимир Сугаков

Українська наука знаходиться на світовому рівні в галузі розробки матеріалів для детекторів іонізуючих випромінювань. Робота "Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів" безумовно відноситься до розробок, що підтримують цей високий статус України у світовому рейтингу. Ця розробка дозволила українським вченим прийняти участь у найважливіших міжнародних експериментах сьогодення з виявлення елементарних частинок. Підтвердженням цього є рівень публікацій авторів і їх надвисокий індекс Хірша. Безумовно у анотації виділені найбільш пріоритетні застосування пластмасових сцинтиляторів. Разом із тим треба додати, що те виробництво, яке існує завдяки зусиллям авторів дає і соціальний ефект пов'язаний із тим, що сцинтиляційні пластмаси одні із найдешевших матеріалів для систем радіоекологічного моніторингу, та відповідних медичних і геологічних застосувань.
Вважаю, що роботу необхідно підтримати Державною премією України.
Член-кор. НАНУ, д.ф.м.н., проф. Інститут ядерних досліджень НАНУ В.Й. Сугаков

Насиров Авазбек Каримович

Благодаря разработанным авторским коллективом, Артиков А.М., Будагов Ю.А., Галунов Н.З., Жмурин П.Н., Крумштейн З.В, Лебедев В.М., Лагутин В.М., Ольшевский О.Г., Тарасов В.А., Чириков-Зорин И.Е., новым научно-техническим методам впервые в Украине удалось организовать производство перфорированных тайлов и крупногабаритных пластмассовых сцинтилляторов. Эти изготовленные являются основной частью детекторов, произведенных специалистами Института Сцинтилляционных Материалов Национальной академии наук Украины в содружестве с учеными ОИЯИ. Детекторы широко использовались в известных современных экспериментах – CDF, ATLAS, OPERA и др. Во многом благодаря применению именно этих детекторов в указанных экспериментах получены результаты мирового класса - определены прецизионные значения масс топ-кварка и W-бозона, уточнена область существования массы бозона Хиггса. Открытие последнего стало сенсацией последнего времени и привело к присуждению Нобелевской премии по физике за 2013 год двум физикам, бельгийцу Франсуа Энглеру и британцу Питеру Хиггсу. Значимость заслуги этой группы авторов в достижении успехов международном масштабе в обогащении физики новым знанием о природе огромна. Данный цикл работ, несомненно заслуживает присуждения авторскому коллективу государственной премии Украины в области науки и техники.

Насиров Авазбек Каримович

Ведущий научный сотрудник Лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований, д.ф.-м.н.

Иноятов Анвар Хидоятович

Считаю необходимым оказать поддержку авторскому коллективу работы «Создание детектирующих устройств на основе пластмассовых сцинтилляторов для современных физических экспериментов», выдвинутой на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 год.
Авторами впервые сформулированы требования к качеству сцинтилляторов, при их массовом производстве методами блочной полимеризации и экструзии. Достигнут заметный экономический эффект от внедрения в производство предложенных авторами усовершенствованных технологий получения пластмассовых сцинтилляторов. Полученные крупногабаритные сцинтилляционные пластины, длинномерные стрипы и перфорированные тайлы успешно функционируют в общеизвестных физических экспериментах, таких как CDF, OPERA, ATLAS и др.
Цикл работ выполнен на высоком научно-техническом уровне, а авторский коллектив вполне заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Старший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, д.ф.-м.н. А.Х. Иноятов.

Салихбаев Умар Сагитович

Считаю необходимым поддержать цикл работ «Создание детектирующих устройств на основе пластмассовых сцинтилляторов для современных физических экспериментов».
Исследования актуальны и интересны тем, что находятся на стыке современной физики и материаловедения. Критерии качества, положенные в основу разработки блочной полимеризации обеспечили массовое производство лучших в мире полистирольных сцинтилляционных пластин, на основе которых созданы прекрасно зарекомендовавшие себя в эксперименте CDF сцинтилляционные детекторы, обеспечившие получение результатов мирового класса. Результаты работы показали преимущество используемого пластического сцинтиллятора, что дало возможность его применения в детекторах установки АТЛАС в ЦЕРНе. Впечатляет количество опубликованных авторами работ, не менее ценны диссертации, защищенные на основе выполненных исследований.
Полагаю, что цикл работ авторов Артиков А.М., Будагов Ю.А., Галунов М.З., Жмурин П.Н., Крумштейн З.В., Лебедев В.М., Лагутин В.М., Ольшевский О.Г., Тарасов В.А., Чириков-Зорин И.Е. «Создание детектирующих устройств на основе пластмассовых сцинтилляторов для современных физических экспериментов» заслуживает присуждения Государственной премии в области науки и техники Украины.

Директор института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан, доктор физ.-мат. наук, проф. У.С.Салихбаев

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.