Офіційний веб сайт

Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем

р13

Автори:

Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С. В., Дружинін А.О.,

Євтух А.А., Лєнков С.В., Мельник В.Г., Романов В.О.

 

Представлена Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова.

 

Інтелектуальні системи належать до нових науково-технічних досягнень, які мають перспективу застосування практично у всіх галузях людської діяльності та спроможні кардинально змінити організацію і структуру різних видів виробництва, тестування біологічно- i хімічно-активних речовин, аналіз і контроль в системах охорони здоров’я та моніторингу довкілля.

  Авторами проведено теоретичний аналіз і моделювання нових фізичних ефектів, електрохімічних і фізичних процесів, які були покладені в основу створених принципово нових мікроелектронних датчиків на основі функціональних матеріалів з використанням нових фізичних, хімічних, біохімічних і біофізичних ефектів, застосування сенсорних масивів та високочутливих, точних і стабільних вимірювальних каналів, широкого використання інформаційних мереж та впровадження високих технологій для реалізації цих засобів. Створено уніфіковані, високочутливі і селективні вимірювальні канали для перетворення, аналогової і цифрової обробки сигналів, які зв’язують чутливий елемент мікроелектронного датчика з засобами інтелектуальної обробки отриманої інформації (комп’ютером).

Розроблені технології є основою для вітчизняного конкурентноспроможного виробництва високоефективних мікроелектронних датчиків для інтелектуальних систем широкого використання, що дозволить виключити імпорт аналогів.

Основні результати роботи опубліковано у 9 монографіях, більш як у 400 публікаціях у наукових виданнях, (174- 6 – у виданнях бази SCOPUS,сумарний імпакт-фактор 201,209, індекс цитування становить 1841,160. Новизна та конкурентоспроможність технічних рішень захищені понад 70 авторськими свідоцтвами і патентами України та міжнародними патентами.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Науково-виробничому об'єднанні "КАРАТ" 07 вересня 2010 року о 12.00.