Офіційний веб сайт

Створення нових надтвердих керамічних матеріалів для роботи в екстремальних умовах

м52

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".

Автор: Солодкий Є.В., к.т.н., Троснікова І.Ю., к.т.н.

Робота присвячена створенню надтвердих керамічних матеріалів з підвищеною міцністю для ефективної роботи в екстремальних умовах – великих динамічних навантаженнях, абразивного зношування в агресивному середовищі та при високих температурах. Встановлено фізико-хімічні основи отримання надтвердих керамічних матеріалів, що полягають в контрольованому керуванні структури під час спрямованої кристалізації евтектичних сплавів систем Mo-Si-В, WC-W2C та отриманні високощільної кераміки на основі В6О заданого фазового складу в умовах іскроплазмового спікання.

Синтезовано нові композиційні об’ємно армовані матеріали, що представляють собою матрицю із W2C, армовану волокнами WC, що мають в 1,5 рази вищу твердість, в 2 рази міцність та в 3 рази зносостійкість; а також сплав реліту, легований молібденом, у якого на 30-35 % вища твердість, в 1,5-2 рази міцність та на 40-50 % зносостійкість. Розроблено кераміку на основі В6О з твердістю близько 40,8±1,3 ГПа та тріщиностійкістю – 4,8±0,2 МПа•м1/2, що є вищими за світові аналоги на 35% та 20% відповідно. Виготовлена дослідна партія порошку сплаву реліту на ТОВ «Міжгалузевий науково-виробничий центр «Епсілон ЛТД» (м. Івано-Франківськ), що показала технічну і економічну доцільність нанесення зносостійких покриттів. За результатами випробувань розроблені сплави, рекомендовані до впровадження в промислове виробництво. Випробування кераміки на основі В6О проведено у лабораторії Temasek, Nanyang Technological University (Сингапур) та рекомендовано до використання у якості бронезахисту та швидкоріжучого інструменту.

Отримані матеріали можуть використовуватися за високих температур (до 1300°С), при цьому підвищуючи робочі температури на 20%, зменшуючи питому вагу конструкцій на 27% та знижуючи негативний вплив на навколишнє середовище, що, в свою чергу, демонструє їх економічну (на 20-30%), енергетичну, екологічну та технологічну ефективність.

Кількість публікацій: 31, в т.ч. за тематикою роботи 13 статей (8 - у зарубіжних виданнях), 18 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 17 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 4.

Надіслати коментар

Коментарі

Vasylkiv O. / Васильків О.

Бібліотекар,

Ну й куди ти подівся?
Чи тебе через СБУ по IP знайти?

Все? Заспокоївся?

Ще раз повторюю:
Солодкий робить матеріали для оборони держави Україна.
Матеріали вкрай необхідні в сучасних обставинах.
Солодкий працює на найвищому світовому рівні, чому є всі підтвердження.
Солодкий заслуговує на Премію Президента України для заохочення його подальшої роботи.
Твої роботи й близько не стояли з наведеними роботами групи в якій працює к.т.н. Солодкий.

Не перевіряй цього (не сміши людей!) і не пиши сюди більше.
Можеш мені написати на мейл я тобі решту поясню особисто...
Ти зрозумів?

О.Васильків

Бібліотекар

Шановний Vasylkiv O.

Попрошу Вас не тикати.
Доктору наук не личить так себе поводити.
В рефераті роботи не вказано що "Солодкий робить матеріали для оборони держави Україна".
Дослідження досить цікаві, но не потрібно перебільшувати що без цих досліджень не буде України.
Сьогодні автор(-и) роблять дослідженя для України а завтра переїжджають в Росію, і що тоді. Мало таких випадків було? Та річ не про це.
Я не заперечую те що Солодкий працює на найвищому світовому рівні. Успіхів всьому колективу (групі науковців). Я не збираюся критикувати роботу.
Мова йшла про не відповідність представленої інформації h-ідекса по Scopus. Ось і все.
У Вас з Солодким є спільні публікації, чи не так? У відповідності до CORE Ви не може обєктивно оцінити роботу співавтора. У наукових журналах під час рецензування Ви повині були б підписати Conflicts of Interest Statement. Так що Ваша оцінка значимості поданої роботи це Ваша субєктивна думка яка не може бути навязана науковій спільноті.
До Вашого коментару "Не перевіряй цього (не сміши людей!) і не пиши сюди більше."
Комітет дав можливість висловлювати свою думку всім охочим! Не потрібно нікому вказувати хто і що має робити. Не погрожуйте!
Кожен має право ознайомитися чи перевірити будь-яку доступну інформацію.
До Вашого коментару "Все? Заспокоївся?"
Я і не хвилювався, судячи з написаного Вами хвилюєтесь саме Ви!

З повагою!

Фещук Юрій Петрович, к.т.н., доцент

Проблема підвищення зносостійкості деталей машин та механізмів, що працюють в умовах абразивного зношування, агресивних середовищ може вирішуватися шляхом їх виготовлення із нових матеріалів з підвищеними твердістю, міцністю та в’язкістю, що сприяє підвищенню продуктивності праці, зниженню вартості робіт, що виконуються, значної економії матеріальних засобів і ресурсів. Актуальність роботи, поданої на здобуття премії, не викликає сумніву, оскільки отримані сплави системи MoSi2-MoВ2 є найбільш перспективними для використання як високотемпературних матеріалів для виготовлення деталей газових турбін, підвищуючи при цьому термодинамічну ефективність двигунів, скорочуючи споживання палива та зменшуючи вплив на навколишнє середовище; розроблено новий спосіб підвищення механічних властивостей сплаву реліту (WC-W2C) шляхом легування молібденом, який може ефективно застосовуватися для захисту від абразивного зношування і рекомендований для роботи в умовах інтенсивних динамічних навантажень.

Зайчук Наталія Петрівна, к.т.н., доцент

Поліпшення властивостей досліджуваних у роботі матеріалів є безсумнівно актуальним питанням. У поданій роботі отримано наукові обгрунтовані результати, які розв"язують ряд актуальних задач. Підвищення твердості та зносотійкості надтвердих матеріалів B6O (твердість 40,8±1,3 ГПа, тріщиностійкість – 4,8±0,2 МПа•м1/2) надає можливості покращення експлуатаційних властивостей виробів бронезахисту, швидкорізального інструменту, різців. При цьому застосовується енергоощадна методика отримання високощільної кераміки В6О (відносна густина більше 98%). Сплави системи MoSi2-MoВ2 отримані шляхом напрямленої кристалізації з низькими показниками високотемпературної повзучості є дуже перспективними для використання їх у якості високотемпературних матеріалів для деталей газотурбінних установок та двигунів. Підвищення механічних властивостей реліту (на 30 %) шляхом легування молібденом сприятиме захисту від абразивного зношування деталей, що працюють в умовах інтенсивних динамічних навантажень. Представлена робота безумовно викликає науковий та практичний інтереси та заслуговує на присудження їй ПРЕМІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ.

Микола Дмитрович Мельничук, к.т.н., доцент

Запропонована авторами енергоощадлива технологія синтезу оксидокераміки та отримані зразки композицій B6O, що володіють високою питомою щільністю, високою твердістю 40,8±1,3 ГПа та найважливіше тріщиностійкістю – 4,8±0,2 МПа•м1/2, становить науковий і практичний інтерес. Розробка таких нових надтвердих матеріалів, що можуть бути використані для бронезахисту, забезпечить розвиток нової техніки, а особливо актуальної на сьогодні військової сфери. Вважаю, що автори заслуговують на присудження премії президента України для молодих вчених.

Чейлях О.П., д.т.н., професор, Заслужений працівник освіти

Робота є актуальною, перспективною та цікавою. Створення надтвердих керамічних матеріалів з підвищеною міцністю для ефективної роботи в екстремальних умовах – великих динамічних навантаженнях, абразивного зношування в агресивному середовищі та при високих температурах представляє науковий і практичний інтерес. Розроблена кераміка має високі механічні показники: на основі В6О з твердістю близько 40,8±1,3 ГПа та тріщиностійкістю – 4,8±0,2 МПа•м1/2, що є вищими за світові аналоги на 35% та 20% відповідно. Слід відзначити досвід роботи дослідників за кордоном, та їх знання у різноманітних напрямках, які використовувалися при розробці фізико-хімічних основ отримання новітніх надтвердих керамічних матеріалів. Представлена робота заслуговує на присудження їй премії президента України для молодих вчених.

Пріхна Т.О. д.т.н., проф., член-кор. НАНУ

Представлена робота присвячена створенню надтвердих керамічних матеріалів з підвищеною міцністю для роботи в умовах великих динамічних навантаженнях, абразивного зношування в агресивному середовищі, при високих температурах і має велике наукове та практичнее значення. Результати даної роботи вже знайшли широке визнання на світовому рівні. Хочу також відмітити широкий світогляд авторів та глибокі знання в області матеріалознавства, хімії і фізики, що зробило їх відомими у міжнародному колі фахівців. Представлена робота безсумнівно заслуговує на присудження їй ПРЕМІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ.

Пріхна Т.О., д.т.н., проф., чл-кор. НАНУ

Авторами роботи створені нові надтверді керамічні матеріали з підвищеною міцністю для застосування при великих динамічних навантаженнях, в умовах абразивного зношування, агресивного середовища, при високих температурах. Результати даної роботи мають великий науковий та практичний інтерес і вже одержали світовове визнання. Хочу також відмітити широкий світогляд і глибокі знання авторів в галузі матеріалознавства, фізики, хімії, що зробило їх відомими в міжнародному колі фахівців. Представлена робота безсумнівно заслуговує на присудження їй премії президента України для молодих вчених.

Майстренко А.Л., д.т.н.,проф.

Представлена робота безумовно викликає науковий й практичний інтерес. Просторово армований матеріал на основі реліту W2C, армованого волокнами WC,має перспективи у гірничих породоруйнівних інструментах. Новий керамічний матеріал В6О потребує більш уважного розгляду саме завдяки визначеним авторами властивостям. Несподівано, але дуже інтересно. Особливо з точки зору його використання у якості матеріалу балістичного захисту. Для конкретного аналізу перспектив цього матеріалу потрібні його структура, фізико-механічні властивості та технологічність спікання.

Сизоненко Ольга Миколаївна, д.т.н.

Розробка фізико-хімічних основ отримання новітніх надтвердих керамічних матеріалів систем В6О-В4С, MoSi2-MoB2, WC-W2C з підвищеними фізико-механічними властивостями для роботи в екстремальних умовах шляхом керування процесами формування структури та фазового складу під час синтезу та консолідації керамічних матеріалів безумовно має актуальність.
Автори роботи вперше розробили наукові основи створення армованих композиційних матеріалів поліфункціонального призначення з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними властивостями на основі встановлених закономірностей формування структури, кінетичних параметрів процесу спрямованої кристалізації та властивостей евтектичних сплавів систем MoSi2-MoB2 та WC-W2С та високощільної кераміки на основі В6О, які рекомендовані до використання у якості бронезахисту та швидкоріжучого інструменту.Робота заслуговує державної нагороди.

Сизоненко Ольга Миколаївна

Створення армованих композиційних матеріалів з підвищеною міцністю та твердістю поліфункціонального призначення шляхом керування структурою під час спрямованої кристалізації евтектичних сплавів систем MoSi2-MoB2 та WC-W2C та отриманню високощільної кераміки на основі В6О в умовах іскроплазмового спікання безумовно є актуальним для використання у якості бронезахисту та швидкоріжучого інструменту.
Авторами роботи отримані наукові основи отримання новітніх надтвердих керамічних матеріалів систем В6О-В4С, MoSi2-MoB2, WC-W2C з підвищеними фізико-механічними властивостями, які можуть бути використані для роботи в екстремальних умовах шляхом керування процесами формування структури та фазового складу під час синтезу та консолідації керамічних матеріалів.

Бібліотекар

Заходимо на сайт Scopus Author preview
Trosnikova, I. Yu h-index: 1
Solodkyi, E. V. 1 стаття (індивідуальний профіль автора не створений)

Як (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 4?
Це питання до авторів!!!

Сергій Мельников

І справді, бібліотека прав.
Не відповідність є.

Ievgen Solodkyi

В чому полягає ця невідповыдність? Авторами не вказано, що індекс Хирша рахували відповідно до бази даних Скопус! У вимогах до оформлення робіт просять вказати загальний індекс цитування робіт претендентів!
Відповідно до Web of Science: Solodkyi Ievgen - 3, Trosnikova, I. Yu - 1. Загальний - 4.
Якщо методика підрахунку інша, то вкажіть яка саме, оскільки цього немає у правилах подачі роботи на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Дякую!

Vasylkiv O. / Васильків О.

Шановний пане "бібліотекар".

Заходимо в базу даних Web of Science (вона серйозніша за Scopus. Дивимося профіль Dr. Ievgen SOLODKYI. Бачимо: 6 публікацій в журналах: Японського керамічного товариства (2), Scripta materialia (1), J. of the American Ceramic Society (1), Ceramics International (1), J. Nanoscience and nanotechnology (1). Цитованість поки-що невеличка, всього 22 рази... Але h-index вже 4. Хочу вас засмутити тим, що до кінця поточного року h index стане 5, а в 2017 році буде 6(7). От така вища математика...

А профіль в Scopus в Євгена Солодкого теж є. І там теж вказано тих самих 6 публікацій (це я в динаміці вивчаю питання за вашою рекомендацією).
Lets see in Scopus once again:
Solodkyi, Ievgen Author ID: 54795880600.

Правда в Scopus повільніше оновлюють цитованість не-Elsevier-ських журналів. Тому там h-index к.т.н. Євгена Солодкого не такий високий. Але то теж справа кількох місяців...

Я не можу давати рекомендацію Євгену Солодкому. Він був моїм аспірантом і всі ці роботи виконано під моїм керівництвом та за моїм спів-авторством.

Але, будь-хто, продивившись Реферат, та проаналізувавши його публікації.., може зробити двоєдиний висновок:
(1) Роботи к.т.н. Солодкого виконані на світовому рівні, опубліковані в топових матеріалознавчих та керамічних журналах;
та (2) ці роботи є критично необхідними для Українського матеріалознавства в ситуації, що склалася в останні два роки.

Євген Солодкий безперечно заслуговує на присудження йому Премії Президента України як один з найперспективніших молодих українських матеріалознавців.

Олег Васильків /д.т.н./
=============================
Oleg VASYLKIV, ScD /habilitation/, PhD
Leading Researcher
National Inst. for Materials Science
1-2-1, Sengen, Tsukuba, Ibaraki
305-0047, JAPAN
phone: (+81)-029-859-2673
mob.(+81)-080-4144-4747
e-mail: oleg.vasylkiv@nims.go.jp

--
Adjunct Principal Scientist
Nanyang Technological University
Singapore
mob.(+65)-9811-1717
e-mail: ovasylkiv@ntu.edu.sg

************************************

Ievgen Solodkyi

1. Перша причина поставленого запитання - це написання ім'я автора. Вірно не Solodkyi, E. V., а Solodkyi I.
2. Заходимо на сайт Scopus Author preview
Solodkyi I. h-індекс = 2. Там є плутанина з ініціалами, але достовірністьінформації легко перевірити подививщись публікації. Зараз намагаюсь виправити все, щоб виглядало нормально.
3. База даних Scopus з великим запізненням відображає опубліковані роботи і тому h-індекс = 2, а не 3.
4. Якщо звернутися до системи Web of Science | Thomson Reuters та вказати автора Solodkyi Ievgen
то все стає на свої місця.
І знову ж таки - достовірність інформації можна перевірити переглянувши список опублікованих робіт.

З радісю надам більш детальну інформацію та відповім на всі поставлені запитання.

Дякую!

Бібліотекар

Привязати контактну інформацію в Scopus це справа 5 хвилин плюс до двох днів відповідь від Scopus team.
До поки Affiliation - National Institute for Materials Science Tsukuba, Tsukuba, Japan і ПІБ Solodkyǐ, Ievgen A. (А-?), то це виглядає в крайньому випадку не коректно.
Що стосується запізнень внесення публікацій в базу Scopus то це дійсно правда, проте я вважаю за неправомірне дописувати статті які поки що не увійшли в цю базу.
Автори повинні вказувати актуальний h-індекс та к-сть публікацій, що на момент подавання роботи знаходяться в Scopus.
Що стосуэться Web of Science то про неї мова не йшла, а звіряти можна і по Google Scholar тоді h-індекс явно буде більший.
Нагадую ще Вас h-індекс вказаний 4 наіть не 3.
Яким чином ви порахували 4 в Scopus?
У разі не доведення вашої правоти, вважаю за необхідне подати запит на відкорегування до h-2 в описі Вашої роботи.

Ievgen Solodkyi

Я привязав контактну інформацію ще вчора. Покищо все без змін. Якщо вона змінюється не відразу, то буду ще чекати.
Стосовно актуального h-індекса, то він наразі 2. І тоді 2+1 (Троснікова)=3.
Мені залишається незрозумілим така позиція, що якщо стаття не входить в базу Scopus, то її не можна взагалі враховувати. Наприклад видання journal of the american ceramic society.

Мова також не йшла і про те, що h-індекса потрібно враховувати лише по даним Scopus.
Я зовсім не бачу "неправомірності" в своїх діях. Публікація є з усімі реквізитами (номером, сторінками і т.д.), в жерналі який входить в базу даних Scopus і її не враховувати я не можу!!!

Проте, якщо ви вважаєте щось за неправомірне і ввамжаєте за необхідне - це Ваше право.

Одне прошу, у разі подання запиту на відкорегування h-індекса до 2(Солодкий)+1(Троснікова)=3, викладіть його (запит) у коментарях до роботи.

Дякую!

Бібліотекар

По перше при врахуванні середнього h-індексу авторів, то не можна його сумувати 2+1
Це те саме що для визначення h-індексу університету сумувати h-індекс всіх його працівників.
h-індекс авторів це квадрат Гірша. Тобто знаходимо публікації з найбільшими посиланнями посиланнями:

Solodkyǐ, Ievgen A.
Публікація - "Synthesis of B6O powder and spark plasma sintering of B 6O and B6 O-B4C ceramics" - 7 цитати.
Публікація - "B6O ceramic by in-situ reactive spark plasma sintering of a B2O3 and B powder mixture" - 2 цитати.
Відповідно автора Solodkyǐ, Ievgen A. h-індекс - 2
Trosnikova, I. Yu
Публікація - "Effect of the cooling rate during melt solidification on the structure and properties of WC-W2C" - 1 цитата.
Відповідно автора Trosnikova, I. Yu. h-індекс - 1 (хоча це і самоцитування).

h-індекс - по квадрату Гірша буде 2, а не 3 (щоб було 3 на статтю "B6O ceramic by in-situ..." повина бути ще одна цитата, а на статтю "Effect of the cooling rate..." хоча б ще 2 рази).
Так що в своїй правомірності Ви мене не переконали!!!

Що до Вашого коментаря - "Мені залишається незрозумілим така позиція, що якщо стаття не входить в базу Scopus, то її не можна взагалі враховувати. Наприклад видання journal of the american ceramic society".
Даю відповідь. В описі роботи Вами написано:
"Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 17 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 4."
Тобто ви посилаєтесь на офіційні дані Scopus, а вони показують 7 публікацій у автора Солодкий (з різними профілями) та 4 автора Троснікова. В сумі 11 но ніяк не 17!!!
Те ж саме стосується h-індексу!
До тогож спільно подана робота не має спільно опублыкованих статей (принаймі в Scopus).
Що стосується "Journal of the American ceramic society". То Вам потрібно було написати: 11 публікаці входять в базу даних Scopus і n-на к-сть статей в журналі Journal of the American ceramic society.

Ваш коментар - "Мова також не йшла і про те, що h-індекса потрібно враховувати лише по даним Scopus."
Так дыйсно мова не йшла, що лише Scopus, але ви написали -"(згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 4".
Потрібно було написати h-індекс Scopus = 2; h-індекс Google Scholar = "12"; h-індекс WоS = 4 і.т.д

Наступний коментар- "Публікація є з усімі реквізитами (номером, сторінками і т.д.), в жерналі який входить в базу даних Scopus і її не враховувати я не можу!!!"
Журнали в Scopus постійно перевіряються експертами CSAB і може трапитися таке, що статті та й самі журнали можуть бути вилучені із Scopus. Так цьогоріч 6 українських журналів були вилучині з бази Scopus. Поцікавтись чи нема там Ваших статей.
Час попадання статей з хороших (важливих) журналів в Scopus 2-3 місяця. Висновок ви опублікували 6 робіт за 2 місяця до подання роботи або це не такі вже й хороші (важливі) журнали.

Коментар - "Одне прошу, у разі подання запиту на відкорегування h-індекса до 2(Солодкий)+1(Троснікова)=3, викладіть його (запит) у коментарях до роботи".
Я не збираюся робити запит. Вважаю це необхідно зробити Вам для уникнення перебільшення важливості в науці.

P.S Намправді я не знаю авторів особисто та щиро бажаю їм успіхів, проте умови повинні бути справедливі та рівні для всіх. Ethics авторів науковців повинен бути на високому рівні.

Ievgen Solodkyi

Ваш коментар: По перше при врахуванні середнього h-індексу авторів, то не можна його сумувати 2+1
У вимогах до оформлення та представлення результатів мова не йде про "середній індекс". Мова йде про "загальний". Тобто сумарний? Тому ніякого наміру перебільшити не було і немає.

"Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 17 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 4."
Тобто ви посилаєтесь на офіційні дані Scopus, а вони показують 7 публікацій у автора Солодкий (з різними профілями) та 4 автора Троснікова. В сумі 11 но ніяк не 17!!!

У Нашій роботі мова не йде про 17 публікацій - це кількість їх цитувань!!!
Якщо і є помилка у нашому формулювання "Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 17 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 4.", то це те що написано (згідно з базою даних Scopus), що відноситься до цитувань, оскільки там Солодкий - 12 та Троснікова 1 і має бути 13, а не 17. Я обовязково звернуся до комітету на корегування інформації. І знову ж таки, це без однієї публікації, яку Scopus ще не бачить. А що стосується h-індексу, то там стоїть кома, тобто це не у відповідності з базою даних Scopus - значить взагалі не вказано згідно з якою базою. І я теж це виправлю - буде вказано, що відповідно до бази WоS.

Ваш коментар:
Журнали в Scopus постійно перевіряються експертами CSAB і може трапитися таке, що статті та й самі журнали можуть бути вилучені із Scopus. Так цьогоріч 6 українських журналів були вилучині з бази Scopus. Поцікавтись чи нема там Ваших статей.

Мова йде про публікацію в журналі "Ceramics International" I. Solodkyi, D. Demirskyi, Y. Sakka, and O. Vasylkiv, “Hardness and toughness control of brittle boron suboxide ceramics by consolidation of star-shaped particles by spark plasma sintering”. Ceramics International, 42, 3525–3530, (2016).
І ця публікація доступна до перегляду і скачування на Science Direct!!! Затримка за Scopus.

Ваш коментар:
Час попадання статей з хороших (важливих) журналів в Scopus 2-3 місяця. Висновок ви опублікували 6 робіт за 2 місяця до подання роботи або це не такі вже й хороші (важливі) журнали.

За останній час 2015-2016 рік було опубліковано три роботи в журналах з impact factor 2,7-3,3. І все це зарубіжні видання. І їх важливість очевидна.

Ваш коментар: Я не збираюся робити запит. Вважаю це необхідно зробити Вам для уникнення перебільшення важливості в науці.

Зрозумійте!!! НІЯКОГО перебільшення перебільшення в науці немає!!!. Я впевнений, що Ви самі чудово знаєте, як важко дається h-індекс для молодих науковців. Виходить вся проблема в Scopus? Оскільки за ним є затримка.

Наша проблема в тому, що ФОРМАЛЬНО, але лише ФОРМАЛЬНО і по даним Скопус та некоректного формулювання з нашої сторони МИ маємо неприємності. І ніяким чином не порушена Ethics авторів науковців та неперебільшена значемість отриманих результатів!

Дякую.

Бібліотекар

Ваш коментар:
У вимогах до оформлення та представлення результатів мова не йде про "середній індекс". Мова йде про "загальний". Тобто сумарний? Тому ніякого наміру перебільшити не було і немає.
Середній мається на увазі не (А+В)/2.
Прочитайте правила Scopus.
Вище я описав Вам механізм підрахунку!

Vasylkiv O. / Васильків О.

Шановний "Бібліотекар",

Може ми не будемо за практикою Радянського Союзу 30х-50х років минулого столяття писати анонімки?
Підпишіться будь ласка. Так всім буде простіше відслідковувати Вашу правоту.

Дещо дивно прозвучало в одному з ваших постів порівняння "Thomson Reuters Web of Science" з безкоштовним "Google".

Скоріш за все Bи не знали раніше, що саме Thomson Reuters і складає ті самі індекси цитування та рейтинги наукової періодики... Ну от і Bи взнали щось нове сьогодні.

Щиро сподіваюсь побачити Ваш наступний пост, підписаний Вашим справжнім ім'ям. Давайте залишимо "нікнейми" для приватної комунікації у "ВКонтакте.ru" та "однакласниках.ru". навіть у Facebook.com прийнято підписуватися справжнім ім'ям.

Бібліотекар

Шановний Олеже Ористовичу.
Від зміни Нікнейму (а не анонімки) нічого не зміниться.
До Вашого коментару: "Дещо дивно прозвучало в одному з ваших постів порівняння "Thomson Reuters Web of Science" з безкоштовним "Google". Скоріш за все Bи не знали раніше, що саме Thomson Reuters і складає ті самі індекси цитування та рейтинги наукової періодики... Ну от і Bи взнали щось нове сьогодні."

Thomson Reuters Web of Science ширше використовує поняття імпакт фактору а не індексу Гірша.
Мова взашалі йшла про SCOPUS. Це зовсім інша база. Розробником та власником SciVerse Scopus є видавнича корпорація Elsevier.
Рейтинг наукової періодики дві конкуруючі бази підраховують по свому.
Наприклад SCOPUS використовує показники SNIP, IPP, SJR, H-індекс та ін.
WoS використовує аналітичні інструменти Journal Citation Reports та Essential Science Indicators.
Так що нічого нового з Вашого коментару я нажаль не дізнався.
Якщо автори вказують що в них h-індекс = 4 то повино бути 4. Но як не крути Scopus Author Preview показує інщі показники.

Повторю ще раз:
Насправді я не знаю авторів особисто та щиро бажаю їм успіхів, проте умови повинні бути справедливі та рівні для всіх. Ethics авторів науковців повинен бути на високому рівні.
Вказавши на недостовірну інформацію автори повині були вивчити питання індексації та виправити її, а не розводити воду.
З найкращими побажаннями))

Vasylkiv Oleg / Олег Васильків

І все-ж пан "бібліотекар" не ризикнув підписатися реальним іменем.
Я сподіваюсь, що анонімки братися до уваги не будуть...

Решта все вірно пане "бібліотекар". Бачу в вас є достатньо часу досконально вивчити "мат. частину" статистичних баз. Можливо вам час від часу варто займатися й живою наукою..? Тоді Ваші думки, сподівання та коментарі стануть більш вагомими. Зараз все, що Ви написали не має ні якого відношення ні до суті ні до форми подання. Звичайнісінька анонімка. А анонімки зазвичай в поважному товаристві не беруться до уваги...

Геннадій Анатолійович

Актуальність, поданої роботи, не викликає сумнівів, оскільки вона присвячена вивченню закономірностей, пов’язаних із створенням армованих композиційних матеріалів з підвищеною міцністю та твердістю поліфункціонального призначення шляхом керування структурою під час спрямованої кристалізації евтектичних сплавів систем MoSi2-MoB2 та WC-W2C та отриманню високощільної кераміки на основі В6О в умовах іскроплазмового спікання.
У роботі отримані нові науково обгрунтовані результати в галузі порошкової металургії, які в сукупності забезпечують розв’язання важливої науково-прикладної задачі створення армованих композиційних матеріалів поліфункціонального призначення з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними властивостями на основі встановлених закономірностей формування структури, кінетичних параметрів процесу спрямованої кристалізації та властивостей евтектичних сплавів систем MoSi2-MoB2 та WC-W2С та високощільної кераміки на основі В6О, яка рекомендована до використання у якості бронезахисту та швидкоріжучого інструменту.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.