Офіційний веб сайт

Створення нових наноструктурованих цеоліт- та вуглецьвмісних матеріалів для процесів і технологій сталого розвитку

м74

Представлено Інститутом фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

Автор: Щербань Н.Д, к.х.н., Філоненко С.М., к.х.н.

Авторами з використанням нових фізико-хімічних підходів до цілеспрямованого регулювання структурних та текстурних характеристик, хімічної природи поверхні створено нові мікромезопористі алюмосилікатні цеолітоподібні матеріали, наноструктуровані пористі вуглецьвмісні матеріали, в тому числі доповані гетероелементами вуглецеві матеріали, вуглецеві структури з наночастинками металів, нанопористий нітрид вуглецю, карбід кремнію тощо з різними функціональними властивостями.

Авторами розроблено високоактивні наноструктуровані каталізатори, в тому числі фотокаталізатори, для промислових процесів і тонкого органічного синтезу, фармації, захисту навколишнього середовища, зокрема, гідролітичного гідрування арабіногалактану (конверсія біомаси), синтезу сполук з антипаркінсонною активністю, конверсії вуглекислого газу в цінні органічні продукти (метан, оцтовий альдегід), створено високоефективні адсорбенти водню та вуглекислого газу, матеріали для суперконденсаторів.

 

Кількість публікацій: 66, у т.ч. за тематикою роботи 33 статті (14 – у зарубіжних виданнях), 33 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 60 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 5. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами України. Отримано 2 патенти України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Гліб Баришніков к.х.н., Технологічний університет Стокгольма

Я досить давно знайомий з колом наукових інтересів авторів роботи і можу відзначити багаторічну систематичність та цілеспрямованість претендентів у виконання наукових досліджень, які зараз вилилися в повноцінну цілісну роботу, подану на здобуття премії. Актуальність і новизна роботи не викликає сумнівів, адже розробка нових наноструктурованих цеоліт- та вуглецьвмісних матеріалів для потреб каталізу, адсорбції та електрохімії є нагальним завданням фізичної хімії для покращення та здешевлення багатьох технологічних процесів. Роботи авторів публікуються здебільшого у рейтингових англомовних виданнях, що сприяє популяризації результатів за межами України та дає надію на впровадження не лише у Україні, а й закордоном. Цим коментарем я висловлюю свою підтримку роботі та її авторам у здобутті премії Президента України для молодих вчених.

Халавка Юрій, к.х.н.., Чернівецький національний університет

Представлена робота містить важливі публікації в галузі вуглецевих матеріалів, які у свою чергу, є переспективними для застосування в каталізі, як сорбенти та для перетворюваня та накопичення енергії. Автори розробили ряд оригінальних методик одержання таких матеріалів, детально вивчили та описали їх властивості. Деякі з одержаних матеріалів (зокрема борвмісні вуглецеві наноструктури) продемострували суттєво кращі характеристики у порівнянні з вже відомими. Висоский рівень публікацій та помітна кількість їх цитувань іншими вченими свідчить про їх високу наукову та практичну цінність та вагомий внесок авторів у розвиток знань про порошкові вуглецьвмісні матеріали.
Автори та їх робота безумовно заслуговують премії Президента України для молодих вчених.

Костянтин Каздобін, д.х.н.

Робота є цікавою та багатообіцяючою. Адже вже на її початку синтезовано т випробувано високоактивні наноструктуровані каталізатори та фотокаталізатори для промислових процесів і тонкого органічного синтезу, фармації, захисту навколишнього середовища, зокрема, гідролітичного гідрування арабіногалактану (конверсія біомаси), синтезу сполук з антипаркінсонною активністю, конверсії вуглекислого газу в цінні органічні продукти тощо. Робота заслуговує на підтримку.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.